لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/dico/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
dico-2.7.tar.xz.sig220 B2018-Sep-25 19:22
dico-latest.tar.xz.sig220 B2018-Sep-25 19:22
dico-latest.tar.xz1.6 MiB2018-Sep-25 19:22
dico-2.7.tar.xz1.6 MiB2018-Sep-25 19:22
dico-latest.tar.bz2.sig220 B2018-Sep-25 19:22
dico-2.7.tar.bz2.sig220 B2018-Sep-25 19:22
dico-latest.tar.bz22.3 MiB2018-Sep-25 19:22
dico-2.7.tar.bz22.3 MiB2018-Sep-25 19:22
dico-latest.tar.gz.sig220 B2018-Sep-25 19:22
dico-2.7.tar.gz.sig220 B2018-Sep-25 19:22
dico-2.7.tar.gz3.4 MiB2018-Sep-25 19:22
dico-latest.tar.gz3.4 MiB2018-Sep-25 19:22
dico-2.6.tar.xz.sig220 B2018-Aug-27 12:50
dico-2.6.tar.xz1.6 MiB2018-Aug-27 12:50
dico-2.6.tar.bz2.sig220 B2018-Aug-27 12:49
dico-2.6.tar.bz22.3 MiB2018-Aug-27 12:49
dico-2.6.tar.gz.sig220 B2018-Aug-27 12:49
dico-2.6.tar.gz3.3 MiB2018-Aug-27 12:49
dico-2.5.tar.xz.sig198 B2018-Jan-28 18:04
dico-2.5.tar.xz1.6 MiB2018-Jan-28 18:04
dico-2.5.tar.bz2.sig198 B2018-Jan-28 18:03
dico-2.5.tar.bz22.3 MiB2018-Jan-28 18:03
dico-2.5.tar.gz.sig198 B2018-Jan-28 18:03
dico-2.5.tar.gz3.3 MiB2018-Jan-28 18:03
dico-2.4.tar.xz.sig198 B2016-Nov-21 16:26
dico-2.4.tar.xz1.6 MiB2016-Nov-21 16:26
dico-2.4.tar.bz2.sig198 B2016-Nov-21 16:26
dico-2.4.tar.bz22.3 MiB2016-Nov-21 16:26
dico-2.4.tar.gz.sig198 B2016-Nov-21 16:26
dico-2.4.tar.gz3.3 MiB2016-Nov-21 16:26
dico-2.3.tar.xz.sig198 B2016-Aug-09 14:19
dico-2.3.tar.xz1.5 MiB2016-Aug-09 14:19
dico-2.3.tar.bz2.sig198 B2016-Aug-09 14:19
dico-2.3.tar.bz22.2 MiB2016-Aug-09 14:19
dico-2.3.tar.gz.sig198 B2016-Aug-09 14:18
dico-2.3.tar.gz3.2 MiB2016-Aug-09 14:18
dico-2.2.tar.xz.sig189 B2012-Mar-04 17:49
dico-2.2.tar.xz1.4 MiB2012-Mar-04 17:49
dico-2.2.tar.bz2.sig189 B2012-Mar-04 17:49
dico-2.2.tar.bz21.9 MiB2012-Mar-04 17:49
dico-2.2.tar.gz.sig189 B2012-Mar-04 17:49
dico-2.2.tar.gz2.7 MiB2012-Mar-04 17:49
dico-2.1.tar.xz.sig189 B2010-Jul-07 23:01
dico-2.1.tar.xz1.1 MiB2010-Jul-07 23:01
dico-2.1.tar.bz2.sig189 B2010-Jul-07 23:01
dico-2.1.tar.bz21.4 MiB2010-Jul-07 23:01
dico-2.1.tar.gz.sig189 B2010-Jul-07 23:01
dico-2.1.tar.gz1.9 MiB2010-Jul-07 23:01
dico-2.0.tar.gz.sig189 B2009-Mar-31 10:53
dico-2.0.tar.gz1.6 MiB2009-Mar-31 10:53

میرور رسمی اوپن سورس در ایران