فهرست فایلهای دایرکتوری : /videolan/debian/sources/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
Sources.gz8.4 KiB2013-May-26 05:32
libdvbpsi2_0.1.3-1.diff.gz9.0 KiB2004-Dec-05 16:54
libdvbpsi2_0.1.3-1.dsc379 B2004-Dec-05 16:54
libdvbpsi2_0.1.3.orig.tar.gz252.0 KiB2004-Dec-05 16:54
libdvbpsi3_0.1.4-1.diff.gz181 B2004-Dec-05 16:54
libdvbpsi3_0.1.4-1.dsc365 B2004-Dec-05 16:54
libdvbpsi3_0.1.4.orig.tar.gz351.1 KiB2004-Dec-05 16:54
libdvbpsi_0.1.0-1.diff.gz290 B2004-Dec-05 16:54
libdvbpsi_0.1.0-1.dsc622 B2004-Dec-05 16:54
libdvbpsi_0.1.0.orig.tar.gz182.9 KiB2004-Dec-05 16:54
libdvbpsi_0.1.1-1.dsc555 B2004-Dec-05 16:54
libdvbpsi_0.1.1-1.tar.gz202.1 KiB2004-Dec-05 16:54
libdvbpsi_0.1.2-2.dsc275 B2004-Dec-05 16:54
libdvbpsi_0.1.2-2.tar.gz289.6 KiB2004-Dec-05 16:54
libdvdcss_1.1.0-1.diff.gz20 B2004-Dec-05 16:54
libdvdcss_1.1.0-1.dsc621 B2004-Dec-05 16:54
libdvdcss_1.1.0.orig.tar.gz194.4 KiB2004-Dec-05 16:54
libdvdcss_1.1.1-1.diff.gz20 B2004-Dec-05 16:54
libdvdcss_1.1.1-1.dsc621 B2004-Dec-05 16:54
libdvdcss_1.1.1.orig.tar.gz195.2 KiB2004-Dec-05 16:54
libdvdcss_1.2.0-1.dsc512 B2004-Dec-05 16:54
libdvdcss_1.2.0-1.tar.gz195.9 KiB2004-Dec-05 16:54
libdvdcss_1.2.1-1.diff.gz20 B2004-Dec-05 16:54
libdvdcss_1.2.1-1.dsc621 B2004-Dec-05 16:54
libdvdcss_1.2.1.orig.tar.gz199.2 KiB2004-Dec-05 16:54
libdvdcss_1.2.10-1.diff.gz2.7 KiB2008-Aug-30 01:10
libdvdcss_1.2.10-1.dsc397 B2008-Aug-30 01:10
libdvdcss_1.2.10.orig.tar.gz411.1 KiB2008-Aug-30 01:10
libdvdcss_1.2.2-1.dsc275 B2004-Dec-05 16:54
libdvdcss_1.2.2-1.tar.gz219.0 KiB2004-Dec-05 16:54
libdvdcss_1.2.3-2.dsc275 B2004-Dec-05 16:54
libdvdcss_1.2.3-2.tar.gz317.5 KiB2004-Dec-05 16:54
libdvdcss_1.2.4-1.dsc275 B2004-Dec-05 16:55
libdvdcss_1.2.4-1.tar.gz758.9 KiB2004-Dec-05 16:55
libdvdcss_1.2.5-1.diff.gz20 B2004-Dec-05 16:55
libdvdcss_1.2.5-1.dsc341 B2004-Dec-05 16:55
libdvdcss_1.2.5.orig.tar.gz261.4 KiB2004-Dec-05 16:55
libdvdcss_1.2.6-1.diff.gz20 B2004-Dec-05 16:55
libdvdcss_1.2.6-1.dsc341 B2004-Dec-05 16:55
libdvdcss_1.2.6.orig.tar.gz261.5 KiB2004-Dec-05 16:55
libdvdcss_1.2.7-2.dsc293 B2004-Dec-05 16:55
libdvdcss_1.2.7-2.tar.gz753.6 KiB2004-Dec-05 16:55
libdvdcss_1.2.8-1.dsc293 B2004-Dec-05 16:55
libdvdcss_1.2.8-1.tar.gz278.8 KiB2004-Dec-05 16:55
libdvdplay_1.0.0-1.diff.gz1.7 KiB2004-Dec-05 16:55
libdvdplay_1.0.0-1.dsc365 B2004-Dec-05 16:55
libdvdplay_1.0.0.orig.tar.gz221.5 KiB2004-Dec-05 16:55
libdvdplay_1.0.1-1.diff.gz7.8 KiB2004-Dec-05 16:55
libdvdplay_1.0.1-1.dsc380 B2004-Dec-05 16:55
libdvdplay_1.0.1.orig.tar.gz222.4 KiB2004-Dec-05 16:55
libdvdread2_0.9.3-2.dsc327 B2004-Dec-05 16:55
libdvdread2_0.9.3-2.tar.gz213.4 KiB2004-Dec-05 16:55
libdvdread_0.9.4-3.dsc283 B2004-Dec-05 16:55
libdvdread_0.9.4-3.tar.gz261.8 KiB2004-Dec-05 16:55
vlc-0.2.83.tar.gz994.9 KiB2004-Dec-05 17:01
vlc-woody_0.6.0+cvs-20030705-0woody.1.diff.gz20 B2004-Dec-05 17:09
vlc-woody_0.6.0+cvs-20030705-0woody.1.dsc1.2 KiB2004-Dec-05 17:09
vlc-woody_0.6.0+cvs-20030705.orig.tar.gz7.2 MiB2004-Dec-05 17:09
vlc_0.2.82-1.dsc470 B2004-Dec-05 17:01
vlc_0.2.82-1.tar.gz1.1 MiB2004-Dec-05 17:01
vlc_0.2.83-1.dsc750 B2004-Dec-05 17:01
vlc_0.2.83-1.tar.gz988.8 KiB2004-Dec-05 17:01
vlc_0.2.90-1.dsc781 B2004-Dec-05 17:01
vlc_0.2.90-1.tar.gz1.4 MiB2004-Dec-05 17:01
vlc_0.2.91-1.dsc773 B2004-Dec-05 17:01
vlc_0.2.91-1.tar.gz8.2 MiB2004-Dec-05 17:01
vlc_0.2.92-1.diff.gz20 B2004-Dec-05 17:01
vlc_0.2.92-1.dsc887 B2004-Dec-05 17:01
vlc_0.2.92.orig.tar.gz1.0 MiB2004-Dec-05 17:01
vlc_0.3.0-1.diff.gz292 B2004-Dec-05 17:01
vlc_0.3.0-1.dsc1.1 KiB2004-Dec-05 17:01
vlc_0.3.0.orig.tar.gz1.1 MiB2004-Dec-05 17:01
vlc_0.3.1-1.diff.gz292 B2004-Dec-05 17:01
vlc_0.3.1-1.dsc1.1 KiB2004-Dec-05 17:01
vlc_0.3.1.orig.tar.gz1.1 MiB2004-Dec-05 17:01
vlc_0.4.0-1.diff.gz301 B2004-Dec-05 17:01
vlc_0.4.0-1.dsc641 B2004-Dec-05 17:01
vlc_0.4.0.orig.tar.gz1.3 MiB2004-Dec-05 17:01
vlc_0.4.1-1.diff.gz305 B2004-Dec-05 17:01
vlc_0.4.1-1.dsc937 B2004-Dec-05 17:01
vlc_0.4.1.orig.tar.gz1.3 MiB2004-Dec-05 17:01
vlc_0.4.2-1.diff.gz304 B2004-Dec-05 17:01
vlc_0.4.2-1.dsc657 B2004-Dec-05 17:01
vlc_0.4.2.orig.tar.gz1.3 MiB2004-Dec-05 17:01
vlc_0.4.3-1.diff.gz304 B2004-Dec-05 17:01
vlc_0.4.3-1.dsc937 B2004-Dec-05 17:01
vlc_0.4.3.orig.tar.gz1.3 MiB2004-Dec-05 17:01
vlc_0.4.4-1.dsc596 B2004-Dec-05 17:02
vlc_0.4.4-1.tar.gz1.3 MiB2004-Dec-05 17:02
vlc_0.4.5-1.dsc596 B2004-Dec-05 17:02
vlc_0.4.5-1.tar.gz1.4 MiB2004-Dec-05 17:02
vlc_0.4.5a-1.dsc598 B2004-Dec-05 17:02
vlc_0.4.5a-1.tar.gz1.4 MiB2004-Dec-05 17:02
vlc_0.4.6-1.dsc596 B2004-Dec-05 17:02
vlc_0.4.6-1.tar.gz2.8 MiB2004-Dec-05 17:02
vlc_0.5.0-0woody.1.diff.gz7.8 KiB2004-Dec-05 17:02
vlc_0.5.0-0woody.1.dsc1.1 KiB2004-Dec-05 17:02
vlc_0.5.0-0woody.2.diff.gz206.3 KiB2004-Dec-05 17:02
vlc_0.5.0-0woody.2.dsc1.1 KiB2004-Dec-05 17:02
vlc_0.5.0.orig.tar.gz4.4 MiB2004-Dec-05 17:02
vlc_0.5.1-0woody.1.diff.gz8.2 KiB2004-Dec-05 17:02
vlc_0.5.1-0woody.1.dsc1.2 KiB2004-Dec-05 17:02
vlc_0.5.1.orig.tar.gz4.4 MiB2004-Dec-05 17:02
vlc_0.5.2-0woody.1.diff.gz488.7 KiB2004-Dec-05 17:02
vlc_0.5.2-0woody.1.dsc1.0 KiB2004-Dec-05 17:02
vlc_0.5.2-0woody.2.diff.gz488.8 KiB2004-Dec-05 17:02
vlc_0.5.2-0woody.2.dsc1.0 KiB2004-Dec-05 17:02
vlc_0.5.2.orig.tar.gz4.4 MiB2004-Dec-05 17:02
vlc_0.5.3.orig.tar.gz4.8 MiB2004-Dec-05 17:02
vlms_0.2.0-1.dsc490 B2004-Dec-05 17:15
vlms_0.2.0-1.tar.gz89.9 KiB2004-Dec-05 17:15
vlms_0.2.2.dsc206 B2004-Dec-05 17:15
vlms_0.2.2.tar.gz39.2 KiB2004-Dec-05 17:15
vlms_0.2.3.dsc206 B2004-Dec-05 17:15
vlms_0.2.3.tar.gz41.7 KiB2004-Dec-05 17:15
vls_0.3.1-1.dsc546 B2004-Dec-05 17:15
vls_0.3.1-1.tar.gz683.0 KiB2004-Dec-05 17:15
vls_0.3.2-1.diff.gz20 B2004-Dec-05 17:15
vls_0.3.2-1.dsc640 B2004-Dec-05 17:15
vls_0.3.2.orig.tar.gz203.0 KiB2004-Dec-05 17:15
vls_0.3.3-1.dsc300 B2004-Dec-05 17:15
vls_0.3.3-1.tar.gz343.2 KiB2004-Dec-05 17:15
vls_0.4.0-1.dsc300 B2004-Dec-05 17:15
vls_0.4.0-1.tar.gz766.4 KiB2004-Dec-05 17:15

رفع مسئولیت :

میرور بسته های نرم افزاری متن بار در ایرن توسط رسانگار در راستای احساس مسئولیت اجتماعی ما برای ارائه خدمات مورد نیاز کاربران ایرانی با سرعت دسترسی بالاتر ارائه شده است، تمامی فایلهای ارائه شده در این سایت ( میرور متن باز رسانگار در ایران ) برای کاربران علاقمند ارائه شده و رسانگار هیچ کنترلی روی محتوا و فایلهای مخازن و بسته های نرم افزاری مختلف نداشته و هیچ تضمینی از جهت محتوای فایلها یا تعهد و تضمین بابت کیفیت فایلها ندارد، در همین راستا در هیچ موردی پاسخ گو و مسئول فایلهای دانلود شده از این سرور نیست ، دانلود این فایلها با ریسک و مسئولیت کاربر دانلود کننده و با آگاهی وی بر محتوای فایلها و نرم افزارهای مورد استفاده وی ( مشتری ) می باشد، این میرور و سایت تحت قوانین ایران مدیریت می شود ‌میرور رسانگار در سایتهای داخلی با ترافیک نیم بها ثبت شده اما مسئولیت محاسبه ترافیک بصورت نیم بها با ISP شما می باشد.