فهرست فایلهای دایرکتوری : /gnu/texinfo/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
MathJax-with-dependencies.2020-10-10.tar.xz205.9 MiB2021-Jan-01 22:24
MathJax-with-dependencies.2020-10-10.tar.xz.sig265 B2021-Jan-01 22:24
htmlxref.cnf24.0 KiB2023-Apr-02 15:06
htmlxref.cnf.sig265 B2023-Apr-02 15:06
texi2dvi55.6 KiB2023-Nov-10 23:04
texi2dvi.sig265 B2023-Nov-10 23:04
texi2pdf1.1 KiB2023-Oct-18 16:43
texi2pdf.sig265 B2023-Oct-18 16:43
texinfo-2.15.tar.gz1.3 MiB2020-Nov-07 23:46
texinfo-2.15.tar.gz.sig265 B2020-Nov-07 23:47
texinfo-2_16.tar_z504.0 KiB2020-Nov-08 23:23
texinfo-2_16.tar_z.sig265 B2020-Nov-08 23:23
texinfo-3.0.tar.bz2397.2 KiB2020-Nov-07 23:25
texinfo-3.0.tar.bz2.sig265 B2020-Nov-07 23:25
texinfo-3.1.tar.gz676.8 KiB2020-Nov-07 23:57
texinfo-3.1.tar.gz.sig265 B2020-Nov-07 23:57
texinfo-3.12.tar.gz2.9 MiB2020-Nov-08 00:11
texinfo-3.12.tar.gz.sig265 B2020-Nov-08 00:11
texinfo-3.9.tar.gz627.5 KiB2020-Nov-07 23:28
texinfo-3.9.tar.gz.sig265 B2020-Nov-07 23:28
texinfo-4.0.tar.gz1.1 MiB2023-Jul-24 22:21
texinfo-4.0.tar.gz.sig265 B2023-Jul-24 22:21
texinfo-4.1.tar.gz1.6 MiB2020-Nov-08 00:49
texinfo-4.1.tar.gz.sig265 B2020-Nov-08 00:49
texinfo-4.11-4.12.diff.lzma484.7 KiB2008-Apr-20 19:08
texinfo-4.11-4.12.diff.lzma.sig189 B2008-Apr-20 19:08
texinfo-4.11.tar.bz21.6 MiB2007-Sep-10 21:04
texinfo-4.11.tar.bz2.sig189 B2007-Sep-10 21:04
texinfo-4.11.tar.gz2.2 MiB2007-Sep-10 21:04
texinfo-4.11.tar.gz.sig189 B2007-Sep-10 21:04
texinfo-4.12-4.13.diff.lzma1.3 MiB2008-Sep-19 19:22
texinfo-4.12-4.13.diff.lzma.sig189 B2008-Sep-19 19:22
texinfo-4.12.tar.gz2.4 MiB2008-Apr-20 19:08
texinfo-4.12.tar.gz.sig189 B2008-Apr-20 19:08
texinfo-4.12.tar.lzma1.3 MiB2008-Apr-20 19:08
texinfo-4.12.tar.lzma.sig189 B2008-Apr-20 19:08
texinfo-4.13-5.0.diff.xz3.2 MiB2013-Feb-17 05:54
texinfo-4.13-5.0.diff.xz.sig481 B2013-Feb-17 05:54
texinfo-4.13.tar.gz2.6 MiB2008-Sep-22 19:06
texinfo-4.13.tar.gz.sig189 B2008-Sep-22 19:06
texinfo-4.13.tar.lzma1.5 MiB2008-Sep-22 19:07
texinfo-4.13.tar.lzma.sig189 B2008-Sep-22 19:07
texinfo-4.13a.tar.gz2.6 MiB2008-Sep-22 19:06
texinfo-4.13a.tar.gz.sig189 B2008-Sep-22 19:06
texinfo-4.13a.tar.lzma1.5 MiB2008-Sep-22 19:07
texinfo-4.13a.tar.lzma.sig189 B2008-Sep-22 19:07
texinfo-4.2.tar.gz1.6 MiB2023-Jul-24 22:23
texinfo-4.2.tar.gz.sig265 B2023-Jul-24 22:23
texinfo-4.3.tar.gz1.7 MiB2023-Jul-24 22:38
texinfo-4.3.tar.gz.sig265 B2023-Jul-24 22:38
texinfo-4.5.tar.gz1.7 MiB2004-Feb-15 04:01
texinfo-4.5.tar.gz.sig65 B2004-Feb-15 04:01
texinfo-4.6-4.7.diff.bz2879.3 KiB2004-Apr-10 22:05
texinfo-4.6-4.7.diff.bz2.sig65 B2004-Apr-10 22:05
texinfo-4.6.tar.bz21.3 MiB2003-Jun-11 06:27
texinfo-4.6.tar.gz1.8 MiB2003-Jun-11 06:49
texinfo-4.7-4.8.diff.bz2283.3 KiB2005-Jan-04 01:33
texinfo-4.7-4.8.diff.bz2.sig65 B2005-Jan-04 01:33
texinfo-4.7.tar.bz21.4 MiB2004-Apr-11 02:55
texinfo-4.7.tar.bz2.sig65 B2004-Apr-11 02:55
texinfo-4.7.tar.gz1.9 MiB2004-Apr-10 22:35
texinfo-4.7.tar.gz.sig65 B2004-Apr-10 22:35
texinfo-4.8-4.9.diff.bz2185.5 KiB2007-Jun-30 01:25
texinfo-4.8-4.9.diff.bz2.sig189 B2007-Jun-30 01:25
texinfo-4.8.tar.bz21.5 MiB2005-Jan-04 01:33
texinfo-4.8.tar.bz2.sig65 B2005-Jan-04 01:33
texinfo-4.8.tar.gz2.0 MiB2005-Jan-04 01:33
texinfo-4.8.tar.gz.sig65 B2005-Jan-04 01:34
texinfo-4.8a.tar.bz21.5 MiB2006-Sep-27 02:09
texinfo-4.8a.tar.bz2.sig65 B2006-Sep-27 02:09
texinfo-4.8a.tar.gz2.1 MiB2006-Sep-27 02:10
texinfo-4.8a.tar.gz.sig65 B2006-Sep-27 02:10
texinfo-4.9-4.11.diff.bz2901.3 KiB2007-Sep-10 21:04
texinfo-4.9-4.11.diff.bz2.sig189 B2007-Sep-10 21:04
texinfo-4.9.tar.bz21.5 MiB2007-Jun-30 00:59
texinfo-4.9.tar.bz2.sig189 B2007-Jun-30 00:59
texinfo-4.9.tar.gz2.1 MiB2007-Jun-30 00:59
texinfo-4.9.tar.gz.sig189 B2007-Jun-30 00:59
texinfo-5.0-5.1.diff.xz205.7 KiB2013-Mar-13 02:38
texinfo-5.0-5.1.diff.xz.sig490 B2013-Mar-13 02:38
texinfo-5.0.tar.gz7.2 MiB2013-Feb-17 05:53
texinfo-5.0.tar.gz.sig481 B2013-Feb-17 05:53
texinfo-5.0.tar.xz3.6 MiB2013-Feb-17 05:54
texinfo-5.0.tar.xz.sig481 B2013-Feb-17 05:54
texinfo-5.1-5.2.diff.xz684.2 KiB2013-Sep-27 02:48
texinfo-5.1-5.2.diff.xz.sig490 B2013-Sep-27 02:48
texinfo-5.1.tar.gz7.2 MiB2013-Mar-13 02:37
texinfo-5.1.tar.gz.sig490 B2013-Mar-13 02:37
texinfo-5.1.tar.xz3.6 MiB2013-Mar-13 02:38
texinfo-5.1.tar.xz.sig490 B2013-Mar-13 02:38
texinfo-5.2-6.0.diff.xz1.3 MiB2015-Jun-26 17:13
texinfo-5.2-6.0.diff.xz.sig213 B2015-Jun-26 17:13
texinfo-5.2.tar.gz7.3 MiB2013-Sep-27 02:47
texinfo-5.2.tar.gz.sig490 B2013-Sep-27 02:47
texinfo-5.2.tar.xz3.6 MiB2013-Sep-27 02:48
texinfo-5.2.tar.xz.sig490 B2013-Sep-27 02:48
texinfo-6.0-6.1.diff.xz1.4 MiB2016-Feb-06 16:07
texinfo-6.0-6.1.diff.xz.sig213 B2016-Feb-06 16:07
texinfo-6.0.tar.gz8.0 MiB2015-Jun-26 17:12
texinfo-6.0.tar.gz.sig213 B2015-Jun-26 17:12
texinfo-6.0.tar.xz3.9 MiB2015-Jun-26 17:13
texinfo-6.0.tar.xz.sig213 B2015-Jun-26 17:13
texinfo-6.1-6.2.diff.xz699.1 KiB2016-Sep-10 20:15
texinfo-6.1-6.2.diff.xz.sig213 B2016-Sep-10 20:15
texinfo-6.1-6.3.diff.xz699.8 KiB2016-Sep-11 15:17
texinfo-6.1-6.3.diff.xz.sig213 B2016-Sep-11 15:17
texinfo-6.1.tar.gz8.5 MiB2016-Feb-06 16:02
texinfo-6.1.tar.gz.sig213 B2016-Feb-06 16:02
texinfo-6.1.tar.xz4.3 MiB2016-Feb-06 16:02
texinfo-6.1.tar.xz.sig213 B2016-Feb-06 16:02
texinfo-6.2.tar.gz8.5 MiB2016-Sep-10 17:14
texinfo-6.2.tar.gz.sig213 B2016-Sep-10 17:14
texinfo-6.2.tar.xz4.3 MiB2016-Sep-10 17:05
texinfo-6.2.tar.xz.sig213 B2016-Sep-10 17:05
texinfo-6.3-6.4.diff.xz1.0 MiB2017-Jun-23 20:50
texinfo-6.3-6.4.diff.xz.sig213 B2017-Jun-23 20:50
texinfo-6.3.tar.gz8.5 MiB2016-Sep-11 00:09
texinfo-6.3.tar.gz.sig213 B2016-Sep-11 00:09
texinfo-6.3.tar.xz4.3 MiB2016-Sep-11 00:01
texinfo-6.3.tar.xz.sig213 B2016-Sep-11 00:01
texinfo-6.4-6.5.diff.xz748.2 KiB2017-Sep-12 23:45
texinfo-6.4-6.5.diff.xz.sig213 B2017-Sep-12 23:45
texinfo-6.4.tar.gz8.9 MiB2017-Jun-23 20:49
texinfo-6.4.tar.gz.sig213 B2017-Jun-23 20:49
texinfo-6.4.tar.xz4.3 MiB2017-Jun-23 20:49
texinfo-6.4.tar.xz.sig213 B2017-Jun-23 20:49
texinfo-6.5-6.6.diff.xz2.8 MiB2019-Feb-16 21:43
texinfo-6.5-6.6.diff.xz.sig213 B2019-Feb-16 21:43
texinfo-6.5.tar.gz8.9 MiB2017-Sep-12 23:44
texinfo-6.5.tar.gz.sig213 B2017-Sep-12 23:44
texinfo-6.5.tar.xz4.3 MiB2017-Sep-12 23:44
texinfo-6.5.tar.xz.sig213 B2017-Sep-12 23:45
texinfo-6.6-6.7.diff.xz717.6 KiB2019-Sep-23 22:26
texinfo-6.6-6.7.diff.xz.sig265 B2019-Sep-23 22:26
texinfo-6.6.tar.gz9.0 MiB2019-Feb-16 21:46
texinfo-6.6.tar.gz.sig213 B2019-Feb-16 21:46
texinfo-6.6.tar.xz4.7 MiB2019-Feb-16 21:37
texinfo-6.6.tar.xz.sig213 B2019-Feb-16 21:37
texinfo-6.7-6.8.diff.xz1.9 MiB2021-Jul-03 14:57
texinfo-6.7-6.8.diff.xz.sig265 B2021-Jul-03 14:57
texinfo-6.7.tar.gz8.6 MiB2019-Sep-23 22:28
texinfo-6.7.tar.gz.sig265 B2019-Sep-23 22:28
texinfo-6.7.tar.xz4.1 MiB2019-Sep-24 20:44
texinfo-6.7.tar.xz.sig265 B2019-Sep-24 20:44
texinfo-6.8.tar.gz9.7 MiB2021-Jul-03 14:55
texinfo-6.8.tar.gz.sig265 B2021-Jul-03 14:55
texinfo-6.8.tar.xz4.7 MiB2021-Jul-03 14:56
texinfo-6.8.tar.xz.sig265 B2021-Jul-03 14:56
texinfo-7.0.1.tar.gz10.3 MiB2022-Nov-30 21:10
texinfo-7.0.1.tar.gz.sig265 B2022-Nov-30 21:10
texinfo-7.0.1.tar.xz4.7 MiB2022-Nov-30 21:08
texinfo-7.0.1.tar.xz.sig265 B2022-Nov-30 21:08
texinfo-7.0.2.tar.gz10.3 MiB2023-Jan-22 15:31
texinfo-7.0.2.tar.gz.sig260 B2023-Jan-22 15:31
texinfo-7.0.2.tar.xz4.6 MiB2023-Jan-22 15:32
texinfo-7.0.2.tar.xz.sig265 B2023-Jan-22 15:32
texinfo-7.0.3.tar.gz10.3 MiB2023-Mar-26 15:40
texinfo-7.0.3.tar.gz.sig265 B2023-Mar-26 15:40
texinfo-7.0.3.tar.xz4.7 MiB2023-Mar-26 15:41
texinfo-7.0.3.tar.xz.sig265 B2023-Mar-26 15:41
texinfo-7.0.tar.gz10.3 MiB2022-Nov-07 23:53
texinfo-7.0.tar.gz.sig265 B2022-Nov-07 23:53
texinfo-7.0.tar.xz4.7 MiB2022-Nov-07 23:54
texinfo-7.0.tar.xz.sig265 B2022-Nov-07 23:54
texinfo-7.1.tar.gz11.6 MiB2023-Oct-18 17:20
texinfo-7.1.tar.gz.sig265 B2023-Oct-18 17:20
texinfo-7.1.tar.xz5.3 MiB2023-Oct-18 17:21
texinfo-7.1.tar.xz.sig265 B2023-Oct-18 17:21
texinfo-gsoc_2017.git-bundle11.1 MiB2018-Jan-15 22:09
texinfo-gsoc_2017.git-bundle.sig213 B2018-Jan-15 22:09
texinfo.tex372.6 KiB2024-Feb-10 02:20
texinfo.tex.sig265 B2024-Feb-10 02:20
texinfo37.tar-gz583.7 KiB2020-Nov-08 23:28
texinfo37.tar-gz.sig265 B2020-Nov-08 23:28

رفع مسئولیت :

میرور بسته های نرم افزاری متن بار در ایرن توسط رسانگار در راستای احساس مسئولیت اجتماعی ما برای ارائه خدمات مورد نیاز کاربران ایرانی با سرعت دسترسی بالاتر ارائه شده است، تمامی فایلهای ارائه شده در این سایت ( میرور متن باز رسانگار در ایران ) برای کاربران علاقمند ارائه شده و رسانگار هیچ کنترلی روی محتوا و فایلهای مخازن و بسته های نرم افزاری مختلف نداشته و هیچ تضمینی از جهت محتوای فایلها یا تعهد و تضمین بابت کیفیت فایلها ندارد، در همین راستا در هیچ موردی پاسخ گو و مسئول فایلهای دانلود شده از این سرور نیست ، دانلود این فایلها با ریسک و مسئولیت کاربر دانلود کننده و با آگاهی وی بر محتوای فایلها و نرم افزارهای مورد استفاده وی ( مشتری ) می باشد، این میرور و سایت تحت قوانین ایران مدیریت می شود ‌میرور رسانگار در سایتهای داخلی با ترافیک نیم بها ثبت شده اما مسئولیت محاسبه ترافیک بصورت نیم بها با ISP شما می باشد.