فهرست فایلهای دایرکتوری : /gnu/tar/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
tar-1.11-1.11.1.diff.gz33.0 KiB1992-Sep-16 10:30
tar-1.11.1-1.11.2.diff.gz157.1 KiB1993-Mar-25 11:30
tar-1.11.8.shar.gz889.5 KiB1995-Jun-20 10:30
tar-1.11.8.tar.gz669.6 KiB1996-Oct-01 10:30
tar-1.12.msdos.exe164.0 KiB1999-Sep-06 02:28
tar-1.12.shar.gz1.2 MiB1997-Apr-26 10:30
tar-1.12.tar.gz847.4 KiB1997-Apr-26 10:30
tar-1.13.shar4.5 MiB1999-Sep-06 02:32
tar-1.13.shar.gz1.5 MiB1999-Jul-08 10:19
tar-1.13.tar3.8 MiB1999-Sep-06 02:31
tar-1.13.tar.gz1.0 MiB1999-Jul-08 10:20
tar-1.14.shar.gz2.2 MiB2004-May-11 12:26
tar-1.14.shar.gz.sig65 B2004-May-11 12:26
tar-1.14.tar.bz21.0 MiB2004-May-11 12:27
tar-1.14.tar.bz2.sig65 B2004-May-11 12:27
tar-1.14.tar.gz1.4 MiB2004-May-11 12:29
tar-1.14.tar.gz.sig65 B2004-May-11 12:29
tar-1.15-1.15.1.patch.gz69.3 KiB2004-Dec-21 19:09
tar-1.15-1.15.1.patch.gz.sig65 B2004-Dec-21 19:09
tar-1.15.1.shar.gz3.1 MiB2004-Dec-21 19:10
tar-1.15.1.shar.gz.sig65 B2004-Dec-21 19:10
tar-1.15.1.tar.bz21.5 MiB2004-Dec-21 19:10
tar-1.15.1.tar.bz2.sig65 B2004-Dec-21 19:11
tar-1.15.1.tar.gz2.1 MiB2004-Dec-21 19:12
tar-1.15.1.tar.gz.sig65 B2004-Dec-21 19:12
tar-1.15.shar.gz2.8 MiB2004-Dec-20 17:42
tar-1.15.shar.gz.sig65 B2004-Dec-20 17:44
tar-1.15.tar.bz21.3 MiB2004-Dec-20 17:45
tar-1.15.tar.bz2.sig65 B2004-Dec-20 17:45
tar-1.15.tar.gz1.9 MiB2004-Dec-20 17:46
tar-1.15.tar.gz.sig65 B2004-Dec-20 17:46
tar-1.16.1.cpio.gz2.5 MiB2006-Dec-09 17:31
tar-1.16.1.cpio.gz.sig189 B2006-Dec-09 17:31
tar-1.16.1.shar.gz3.8 MiB2006-Dec-09 17:31
tar-1.16.1.shar.gz.sig189 B2006-Dec-09 17:31
tar-1.16.1.tar.bz21.7 MiB2006-Dec-09 17:31
tar-1.16.1.tar.bz2.sig189 B2006-Dec-09 17:31
tar-1.16.1.tar.gz2.5 MiB2006-Dec-09 17:32
tar-1.16.1.tar.gz.sig189 B2006-Dec-09 17:32
tar-1.16.cpio.gz2.5 MiB2006-Oct-21 19:48
tar-1.16.cpio.gz.sig189 B2006-Oct-21 19:48
tar-1.16.shar.gz3.7 MiB2006-Oct-21 19:49
tar-1.16.shar.gz.sig189 B2006-Oct-21 19:49
tar-1.16.tar.bz21.7 MiB2006-Oct-21 19:49
tar-1.16.tar.bz2.sig189 B2006-Oct-21 19:49
tar-1.16.tar.gz2.5 MiB2006-Oct-21 19:50
tar-1.16.tar.gz.sig189 B2006-Oct-21 19:50
tar-1.17.cpio.gz2.6 MiB2007-Jun-08 13:21
tar-1.17.cpio.gz.sig189 B2007-Jun-08 13:21
tar-1.17.shar.gz4.0 MiB2007-Jun-08 13:17
tar-1.17.shar.gz.sig189 B2007-Jun-08 13:17
tar-1.17.tar.bz21.8 MiB2007-Jun-08 13:17
tar-1.17.tar.bz2.sig189 B2007-Jun-08 13:17
tar-1.17.tar.gz2.6 MiB2007-Jun-08 13:16
tar-1.17.tar.gz.sig189 B2007-Jun-08 13:16
tar-1.18.cpio.gz2.6 MiB2007-Jun-29 20:21
tar-1.18.cpio.gz.sig189 B2007-Jun-29 20:21
tar-1.18.shar.gz3.9 MiB2007-Jun-29 20:22
tar-1.18.shar.gz.sig189 B2007-Jun-29 20:22
tar-1.18.tar.bz21.8 MiB2007-Jun-29 20:22
tar-1.18.tar.bz2.sig189 B2007-Jun-29 20:22
tar-1.18.tar.gz2.6 MiB2007-Jun-29 20:22
tar-1.18.tar.gz.sig189 B2007-Jun-29 20:22
tar-1.19.cpio.gz2.6 MiB2007-Oct-10 15:03
tar-1.19.cpio.gz.sig189 B2007-Oct-10 15:03
tar-1.19.shar.gz3.9 MiB2007-Oct-10 15:02
tar-1.19.shar.gz.sig189 B2007-Oct-10 15:02
tar-1.19.tar.bz21.8 MiB2007-Oct-10 15:01
tar-1.19.tar.bz2.sig189 B2007-Oct-10 15:01
tar-1.19.tar.gz2.6 MiB2007-Oct-10 15:01
tar-1.19.tar.gz.sig189 B2007-Oct-10 15:01
tar-1.20.cpio.gz2.7 MiB2008-Apr-14 17:29
tar-1.20.cpio.gz.sig189 B2008-Apr-14 17:29
tar-1.20.shar.gz4.1 MiB2008-Apr-14 16:09
tar-1.20.shar.gz.sig189 B2008-Apr-14 16:09
tar-1.20.tar.bz21.8 MiB2008-Apr-14 16:08
tar-1.20.tar.bz2.sig189 B2008-Apr-14 16:08
tar-1.20.tar.gz2.7 MiB2008-Apr-14 16:08
tar-1.20.tar.gz.sig189 B2008-Apr-14 16:08
tar-1.21.cpio.gz2.8 MiB2008-Dec-27 02:36
tar-1.21.cpio.gz.sig189 B2008-Dec-27 02:36
tar-1.21.shar.gz4.3 MiB2008-Dec-27 02:35
tar-1.21.shar.gz.sig189 B2008-Dec-27 02:36
tar-1.21.tar.bz22.0 MiB2008-Dec-27 02:35
tar-1.21.tar.bz2.sig189 B2008-Dec-27 02:35
tar-1.21.tar.gz2.8 MiB2008-Dec-27 02:35
tar-1.21.tar.gz.sig189 B2008-Dec-27 02:35
tar-1.22.cpio.gz2.8 MiB2009-Mar-05 11:16
tar-1.22.cpio.gz.sig189 B2009-Mar-05 11:16
tar-1.22.shar.gz4.3 MiB2009-Mar-05 11:16
tar-1.22.shar.gz.sig189 B2009-Mar-05 11:16
tar-1.22.tar.bz22.0 MiB2009-Mar-05 11:16
tar-1.22.tar.bz2.sig189 B2009-Mar-05 11:16
tar-1.22.tar.gz2.9 MiB2009-Mar-05 11:15
tar-1.22.tar.gz.sig189 B2009-Mar-05 11:15
tar-1.23.cpio.gz3.0 MiB2010-Mar-10 15:44
tar-1.23.cpio.gz.sig189 B2010-Mar-10 15:44
tar-1.23.shar.gz4.6 MiB2010-Mar-10 15:44
tar-1.23.shar.gz.sig189 B2010-Mar-10 15:44
tar-1.23.tar.bz22.1 MiB2010-Mar-10 15:44
tar-1.23.tar.bz2.sig189 B2010-Mar-10 15:44
tar-1.23.tar.gz3.0 MiB2010-Mar-10 15:44
tar-1.23.tar.gz.sig189 B2010-Mar-10 15:44
tar-1.24.cpio.gz3.2 MiB2010-Oct-25 02:04
tar-1.24.cpio.gz.sig189 B2010-Oct-25 02:04
tar-1.24.shar.gz4.9 MiB2010-Oct-25 02:04
tar-1.24.shar.gz.sig189 B2010-Oct-25 02:04
tar-1.24.tar.bz22.2 MiB2010-Oct-25 02:03
tar-1.24.tar.bz2.sig189 B2010-Oct-25 02:03
tar-1.24.tar.gz3.2 MiB2010-Oct-25 02:03
tar-1.24.tar.gz.sig189 B2010-Oct-25 02:03
tar-1.24.tar.xz1.7 MiB2010-Oct-25 02:03
tar-1.24.tar.xz.sig189 B2010-Oct-25 02:03
tar-1.25.cpio.gz3.2 MiB2010-Nov-07 20:05
tar-1.25.cpio.gz.sig189 B2010-Nov-07 20:05
tar-1.25.shar.gz4.9 MiB2010-Nov-07 20:04
tar-1.25.shar.gz.sig189 B2010-Nov-07 20:04
tar-1.25.tar.bz22.2 MiB2010-Nov-07 20:04
tar-1.25.tar.bz2.sig189 B2010-Nov-07 20:04
tar-1.25.tar.gz3.2 MiB2010-Nov-07 20:03
tar-1.25.tar.gz.sig189 B2010-Nov-07 20:03
tar-1.25.tar.xz1.7 MiB2010-Nov-07 20:04
tar-1.25.tar.xz.sig189 B2010-Nov-07 20:04
tar-1.26.cpio.gz3.3 MiB2011-Mar-12 14:21
tar-1.26.cpio.gz.sig189 B2011-Mar-12 14:21
tar-1.26.shar.gz5.0 MiB2011-Mar-12 14:20
tar-1.26.shar.gz.sig189 B2011-Mar-12 14:20
tar-1.26.tar.bz22.2 MiB2011-Mar-12 14:20
tar-1.26.tar.bz2.sig189 B2011-Mar-12 14:20
tar-1.26.tar.gz3.3 MiB2011-Mar-12 14:19
tar-1.26.tar.gz.sig189 B2011-Mar-12 14:19
tar-1.26.tar.xz1.7 MiB2011-Mar-12 14:20
tar-1.26.tar.xz.sig189 B2011-Mar-12 14:20
tar-1.27.1.cpio.gz3.5 MiB2013-Nov-17 20:41
tar-1.27.1.cpio.gz.sig190 B2013-Nov-17 20:41
tar-1.27.1.shar.gz5.3 MiB2013-Nov-17 20:29
tar-1.27.1.shar.gz.sig190 B2013-Nov-17 20:29
tar-1.27.1.tar.bz22.5 MiB2013-Nov-17 20:26
tar-1.27.1.tar.bz2.sig190 B2013-Nov-17 20:26
tar-1.27.1.tar.gz3.5 MiB2013-Nov-17 20:25
tar-1.27.1.tar.gz.sig190 B2013-Nov-17 20:25
tar-1.27.1.tar.xz1.8 MiB2013-Nov-17 20:26
tar-1.27.1.tar.xz.sig190 B2013-Nov-17 20:26
tar-1.27.cpio.gz3.5 MiB2013-Oct-06 01:42
tar-1.27.cpio.gz.sig190 B2013-Oct-06 01:42
tar-1.27.shar.gz5.2 MiB2013-Oct-06 01:42
tar-1.27.shar.gz.sig190 B2013-Oct-06 01:42
tar-1.27.tar.bz22.4 MiB2013-Oct-06 01:42
tar-1.27.tar.bz2.sig190 B2013-Oct-06 01:42
tar-1.27.tar.gz3.5 MiB2013-Oct-06 01:42
tar-1.27.tar.gz.sig190 B2013-Oct-06 01:42
tar-1.27.tar.xz1.8 MiB2013-Oct-06 01:42
tar-1.27.tar.xz.sig190 B2013-Oct-06 01:42
tar-1.28.cpio.gz3.7 MiB2014-Jul-28 00:30
tar-1.28.cpio.gz.sig198 B2014-Jul-28 00:30
tar-1.28.tar.bz22.6 MiB2014-Jul-28 00:30
tar-1.28.tar.bz2.sig198 B2014-Jul-28 00:30
tar-1.28.tar.gz3.7 MiB2014-Jul-28 00:29
tar-1.28.tar.gz.sig198 B2014-Jul-28 00:29
tar-1.28.tar.xz1.9 MiB2014-Jul-28 00:30
tar-1.28.tar.xz.sig198 B2014-Jul-28 00:30
tar-1.29.cpio.gz3.8 MiB2016-May-16 22:15
tar-1.29.cpio.gz.sig198 B2016-May-16 22:15
tar-1.29.tar.bz22.6 MiB2016-May-16 22:16
tar-1.29.tar.bz2.sig198 B2016-May-16 22:16
tar-1.29.tar.gz3.8 MiB2016-May-16 22:16
tar-1.29.tar.gz.sig198 B2016-May-16 22:16
tar-1.29.tar.xz1.9 MiB2016-May-16 22:15
tar-1.29.tar.xz.sig198 B2016-May-16 22:15
tar-1.30.cpio.gz4.0 MiB2017-Dec-17 15:34
tar-1.30.cpio.gz.sig198 B2017-Dec-17 15:34
tar-1.30.tar.bz22.7 MiB2017-Dec-17 15:13
tar-1.30.tar.bz2.sig198 B2017-Dec-17 15:13
tar-1.30.tar.gz4.0 MiB2017-Dec-17 15:13
tar-1.30.tar.gz.sig198 B2017-Dec-17 15:13
tar-1.30.tar.xz2.0 MiB2017-Dec-17 15:13
tar-1.30.tar.xz.sig198 B2017-Dec-17 15:13
tar-1.31.cpio.gz4.0 MiB2019-Jan-02 22:25
tar-1.31.cpio.gz.sig220 B2019-Jan-02 22:25
tar-1.31.tar.bz22.8 MiB2019-Jan-02 22:25
tar-1.31.tar.bz2.sig220 B2019-Jan-02 22:25
tar-1.31.tar.gz4.0 MiB2019-Jan-02 22:25
tar-1.31.tar.gz.sig220 B2019-Jan-02 22:25
tar-1.31.tar.xz2.0 MiB2019-Jan-02 22:25
tar-1.31.tar.xz.sig220 B2019-Jan-02 22:25
tar-1.32.cpio.gz4.0 MiB2021-Jan-12 11:01
tar-1.32.cpio.gz.sig181 B2021-Jan-12 11:01
tar-1.32.tar.bz22.8 MiB2019-Feb-23 16:47
tar-1.32.tar.bz2.sig220 B2019-Feb-23 16:48
tar-1.32.tar.gz4.0 MiB2019-Feb-23 16:47
tar-1.32.tar.gz.sig220 B2019-Feb-23 16:47
tar-1.32.tar.xz2.0 MiB2019-Feb-23 16:48
tar-1.32.tar.xz.sig220 B2019-Feb-23 16:48
tar-1.33.cpio.gz4.2 MiB2021-Jan-12 09:38
tar-1.33.cpio.gz.sig181 B2021-Jan-12 09:38
tar-1.33.tar.bz22.9 MiB2021-Jan-07 18:17
tar-1.33.tar.bz2.sig181 B2021-Jan-07 18:17
tar-1.33.tar.gz4.2 MiB2021-Jan-07 18:17
tar-1.33.tar.gz.sig181 B2021-Jan-07 18:17
tar-1.33.tar.xz2.1 MiB2021-Jan-07 18:18
tar-1.33.tar.xz.sig181 B2021-Jan-07 18:18
tar-1.34.cpio.gz4.2 MiB2021-Feb-13 15:02
tar-1.34.cpio.gz.sig181 B2021-Feb-13 15:02
tar-1.34.tar.bz22.9 MiB2021-Feb-13 15:02
tar-1.34.tar.bz2.sig181 B2021-Feb-13 15:02
tar-1.34.tar.gz4.2 MiB2021-Feb-13 15:02
tar-1.34.tar.gz.sig181 B2021-Feb-13 15:02
tar-1.34.tar.xz2.1 MiB2021-Feb-13 15:03
tar-1.34.tar.xz.sig181 B2021-Feb-13 15:03
tar-1.35.cpio.gz4.4 MiB2023-Jul-18 10:46
tar-1.35.cpio.gz.sig95 B2023-Jul-18 10:46
tar-1.35.tar.bz23.1 MiB2023-Jul-18 10:46
tar-1.35.tar.bz2.sig95 B2023-Jul-18 10:46
tar-1.35.tar.gz4.4 MiB2023-Jul-18 10:46
tar-1.35.tar.gz.sig95 B2023-Jul-18 10:46
tar-1.35.tar.xz2.2 MiB2023-Jul-18 10:46
tar-1.35.tar.xz.sig95 B2023-Jul-18 10:46
tar-latest.cpio.gz4.4 MiB2023-Jul-18 10:46
tar-latest.cpio.gz.sig95 B2023-Jul-18 10:46
tar-latest.tar.bz23.1 MiB2023-Jul-18 10:46
tar-latest.tar.bz2.sig95 B2023-Jul-18 10:46
tar-latest.tar.gz4.4 MiB2023-Jul-18 10:46
tar-latest.tar.gz.sig95 B2023-Jul-18 10:46
tar-latest.tar.xz2.2 MiB2023-Jul-18 10:46
tar-latest.tar.xz.sig95 B2023-Jul-18 10:46

رفع مسئولیت :

میرور بسته های نرم افزاری متن بار در ایرن توسط رسانگار در راستای احساس مسئولیت اجتماعی ما برای ارائه خدمات مورد نیاز کاربران ایرانی با سرعت دسترسی بالاتر ارائه شده است، تمامی فایلهای ارائه شده در این سایت ( میرور متن باز رسانگار در ایران ) برای کاربران علاقمند ارائه شده و رسانگار هیچ کنترلی روی محتوا و فایلهای مخازن و بسته های نرم افزاری مختلف نداشته و هیچ تضمینی از جهت محتوای فایلها یا تعهد و تضمین بابت کیفیت فایلها ندارد، در همین راستا در هیچ موردی پاسخ گو و مسئول فایلهای دانلود شده از این سرور نیست ، دانلود این فایلها با ریسک و مسئولیت کاربر دانلود کننده و با آگاهی وی بر محتوای فایلها و نرم افزارهای مورد استفاده وی ( مشتری ) می باشد، این میرور و سایت تحت قوانین ایران مدیریت می شود ‌میرور رسانگار در سایتهای داخلی با ترافیک نیم بها ثبت شده اما مسئولیت محاسبه ترافیک بصورت نیم بها با ISP شما می باشد.