فهرست فایلهای دایرکتوری : /gnu/src-highlite/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
source-highlight-1.0.tar.gz166.6 KiB2001-Jun-11 21:13
source-highlight-1.0.tar.gz.md5sum62 B2001-Jun-11 21:13
source-highlight-1.0.tar.gz.md5sum.sig232 B2001-Jun-11 21:13
source-highlight-1.1.tar.gz169.4 KiB2001-Aug-13 22:51
source-highlight-1.1.tar.gz.md562 B2001-Aug-13 22:51
source-highlight-1.1.tar.gz.md5.sig232 B2001-Aug-13 22:51
source-highlight-1.10.tar.gz704.3 KiB2004-Aug-13 18:37
source-highlight-1.10.tar.gz.sig65 B2004-Aug-13 18:37
source-highlight-1.11.tar.gz705.5 KiB2004-Sep-28 11:07
source-highlight-1.11.tar.gz.sig65 B2004-Sep-28 11:07
source-highlight-1.2-1.2.1.patch.gz16.6 KiB2001-Dec-25 22:23
source-highlight-1.2-1.2.1.patch.gz.md570 B2001-Dec-25 22:23
source-highlight-1.2-1.2.1.patch.gz.md5.sig232 B2001-Dec-25 22:23
source-highlight-1.2.1.tar.gz171.4 KiB2001-Dec-25 22:05
source-highlight-1.2.1.tar.gz.md564 B2001-Dec-25 22:05
source-highlight-1.2.1.tar.gz.md5.sig232 B2001-Dec-25 22:05
source-highlight-1.2.tar.gz172.9 KiB2001-Dec-04 01:56
source-highlight-1.2.tar.gz.md562 B2001-Dec-04 01:56
source-highlight-1.2.tar.gz.md5.sig232 B2001-Dec-04 01:56
source-highlight-1.3.tar.gz241.6 KiB2002-Mar-07 00:17
source-highlight-1.3.tar.gz.md562 B2002-Mar-07 00:17
source-highlight-1.3.tar.gz.md5.sig232 B2002-Mar-07 00:17
source-highlight-1.4.tar.gz392.5 KiB2002-Apr-27 15:52
source-highlight-1.4.tar.gz.md562 B2002-Apr-27 15:52
source-highlight-1.4.tar.gz.md5.sig232 B2002-Apr-27 15:52
source-highlight-1.5.tar.gz416.9 KiB2002-Jul-16 21:14
source-highlight-1.5.tar.gz.md562 B2002-Jul-16 21:14
source-highlight-1.5.tar.gz.md5.sig232 B2002-Jul-16 21:14
source-highlight-1.6.1.tar.gz524.4 KiB2002-Nov-06 00:12
source-highlight-1.6.1.tar.gz.md564 B2002-Nov-06 00:12
source-highlight-1.6.1.tar.gz.md5.sig232 B2002-Nov-06 00:12
source-highlight-1.6.2.tar.gz534.5 KiB2003-Jan-18 00:51
source-highlight-1.6.2.tar.gz.md564 B2003-Jan-18 00:51
source-highlight-1.6.2.tar.gz.md5.sig189 B2003-Jan-18 00:51
source-highlight-1.6.3.tar.gz535.2 KiB2003-Jan-30 21:41
source-highlight-1.6.3.tar.gz.md564 B2003-Jan-30 21:41
source-highlight-1.6.3.tar.gz.md5.sig189 B2003-Jan-30 21:41
source-highlight-1.6.tar.gz513.8 KiB2002-Oct-14 02:14
source-highlight-1.6.tar.gz.md562 B2002-Oct-14 02:14
source-highlight-1.6.tar.gz.md5.sig232 B2002-Oct-14 02:14
source-highlight-1.7.tar.gz557.0 KiB2003-Mar-26 00:44
source-highlight-1.7.tar.gz.md562 B2003-Mar-26 00:44
source-highlight-1.7.tar.gz.md5.sig189 B2003-Mar-26 00:44
source-highlight-1.8.tar.gz596.9 KiB2003-Sep-03 22:33
source-highlight-1.8.tar.gz.asc189 B2003-Sep-03 22:33
source-highlight-1.9.tar.gz666.4 KiB2004-Apr-21 17:02
source-highlight-1.9.tar.gz.sig65 B2004-Apr-21 17:02
source-highlight-2.0.tar.gz471.1 KiB2005-May-17 21:17
source-highlight-2.0.tar.gz.sig65 B2005-May-17 21:17
source-highlight-2.1.1.tar.gz544.3 KiB2005-Aug-03 16:32
source-highlight-2.1.1.tar.gz.sig65 B2005-Aug-03 16:32
source-highlight-2.1.2.tar.gz544.1 KiB2005-Aug-30 21:04
source-highlight-2.1.2.tar.gz.sig65 B2005-Aug-30 21:05
source-highlight-2.1.tar.gz542.6 KiB2005-Jul-15 00:49
source-highlight-2.1.tar.gz.sig65 B2005-Jul-15 00:49
source-highlight-2.10.tar.gz1.1 MiB2008-Jul-17 22:09
source-highlight-2.10.tar.gz.sig65 B2008-Jul-17 22:09
source-highlight-2.11.1.tar.gz1.2 MiB2008-Dec-23 22:15
source-highlight-2.11.1.tar.gz.sig65 B2008-Dec-23 22:15
source-highlight-2.11.tar.gz1.2 MiB2008-Nov-15 14:47
source-highlight-2.11.tar.gz.sig65 B2008-Nov-15 14:47
source-highlight-2.2.tar.gz603.9 KiB2005-Oct-15 19:09
source-highlight-2.2.tar.gz.sig65 B2005-Oct-15 19:09
source-highlight-2.3.tar.gz606.7 KiB2005-Dec-09 22:28
source-highlight-2.3.tar.gz.sig65 B2005-Dec-09 22:28
source-highlight-2.4.tar.gz643.8 KiB2006-Jul-14 22:24
source-highlight-2.4.tar.gz.sig65 B2006-Jul-14 22:24
source-highlight-2.5.tar.gz665.1 KiB2006-Oct-05 20:50
source-highlight-2.5.tar.gz.sig65 B2006-Oct-05 20:50
source-highlight-2.6.tar.gz963.3 KiB2007-Mar-23 21:44
source-highlight-2.6.tar.gz.sig65 B2007-Mar-23 21:45
source-highlight-2.7.tar.gz987.7 KiB2007-Jun-08 13:44
source-highlight-2.7.tar.gz.sig65 B2007-Jun-08 13:44
source-highlight-2.8.tar.gz1015.8 KiB2007-Sep-18 16:53
source-highlight-2.8.tar.gz.sig65 B2007-Sep-18 16:53
source-highlight-2.9.tar.gz1.1 MiB2008-Feb-26 22:25
source-highlight-2.9.tar.gz.sig65 B2008-Feb-26 22:25
source-highlight-3.0.1.tar.gz1.4 MiB2009-May-20 00:08
source-highlight-3.0.1.tar.gz.sig72 B2009-May-20 00:08
source-highlight-3.0.tar.gz1.3 MiB2009-May-10 16:58
source-highlight-3.0.tar.gz.sig72 B2009-May-10 16:58
source-highlight-3.1.1.tar.gz1.4 MiB2009-Sep-21 01:19
source-highlight-3.1.1.tar.gz.sig72 B2009-Sep-21 01:19
source-highlight-3.1.2.tar.gz1.4 MiB2009-Dec-23 19:09
source-highlight-3.1.2.tar.gz.sig72 B2009-Dec-23 19:09
source-highlight-3.1.3.tar.gz1.4 MiB2010-Jan-16 17:05
source-highlight-3.1.3.tar.gz.sig72 B2010-Jan-16 17:05
source-highlight-3.1.4.tar.gz1.4 MiB2010-Jun-14 19:19
source-highlight-3.1.4.tar.gz.sig72 B2010-Jun-14 19:19
source-highlight-3.1.5.tar.gz1.5 MiB2011-Sep-02 15:54
source-highlight-3.1.5.tar.gz.sig72 B2011-Sep-02 15:54
source-highlight-3.1.6.tar.gz1.5 MiB2011-Dec-27 12:49
source-highlight-3.1.6.tar.gz.sig72 B2011-Dec-27 12:49
source-highlight-3.1.7.tar.gz1.5 MiB2012-Jun-30 16:14
source-highlight-3.1.7.tar.gz.sig72 B2012-Jun-30 16:16
source-highlight-3.1.8.tar.gz1.6 MiB2015-Mar-30 22:52
source-highlight-3.1.8.tar.gz.sig72 B2015-Mar-30 22:52
source-highlight-3.1.9.tar.gz1.6 MiB2019-Oct-12 18:32
source-highlight-3.1.9.tar.gz.sig854 B2019-Oct-12 18:32
source-highlight-3.1.tar.gz1.4 MiB2009-Jun-13 17:51
source-highlight-3.1.tar.gz.sig72 B2009-Jun-13 17:51

رفع مسئولیت :

میرور بسته های نرم افزاری متن بار در ایرن توسط رسانگار در راستای احساس مسئولیت اجتماعی ما برای ارائه خدمات مورد نیاز کاربران ایرانی با سرعت دسترسی بالاتر ارائه شده است، تمامی فایلهای ارائه شده در این سایت ( میرور متن باز رسانگار در ایران ) برای کاربران علاقمند ارائه شده و رسانگار هیچ کنترلی روی محتوا و فایلهای مخازن و بسته های نرم افزاری مختلف نداشته و هیچ تضمینی از جهت محتوای فایلها یا تعهد و تضمین بابت کیفیت فایلها ندارد، در همین راستا در هیچ موردی پاسخ گو و مسئول فایلهای دانلود شده از این سرور نیست ، دانلود این فایلها با ریسک و مسئولیت کاربر دانلود کننده و با آگاهی وی بر محتوای فایلها و نرم افزارهای مورد استفاده وی ( مشتری ) می باشد، این میرور و سایت تحت قوانین ایران مدیریت می شود ‌میرور رسانگار در سایتهای داخلی با ترافیک نیم بها ثبت شده اما مسئولیت محاسبه ترافیک بصورت نیم بها با ISP شما می باشد.