فهرست فایلهای دایرکتوری : /gnu/mailman/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
Mailman_2.1.10.patch3.0 KiB2008-Apr-26 21:57
Mailman_2.1.10.patch.sig65 B2008-Apr-26 21:57
Mailman_2.1.9.patch12.6 KiB2008-Apr-26 22:15
Mailman_2.1.9.patch.sig65 B2008-Apr-26 22:15
mailman-1.0.tar.gz336.9 KiB1999-Oct-11 23:52
mailman-1.1.tar.gz314.7 KiB1999-Nov-06 08:28
mailman-2.0-2.0.1.diff.gz5.1 KiB2001-Jan-05 20:35
mailman-2.0.1-2.0.2.diff11.8 KiB2001-Mar-03 11:35
mailman-2.0.1.tar.gz398.2 KiB2001-Jan-05 20:23
mailman-2.0.10-2.0.11-diff.txt10.1 KiB2002-May-20 18:09
mailman-2.0.10.tgz405.3 KiB2002-Apr-18 06:28
mailman-2.0.11-2.0.12-diff.txt38.1 KiB2002-Jul-03 01:15
mailman-2.0.11.tgz405.4 KiB2002-May-20 18:08
mailman-2.0.12-2.0.13-diff.txt21.4 KiB2002-Jul-29 20:09
mailman-2.0.12.tgz406.2 KiB2002-Jul-03 01:02
mailman-2.0.13.tgz406.3 KiB2002-Jul-29 20:08
mailman-2.0.2-2.0.3.diff8.0 KiB2001-Mar-13 01:22
mailman-2.0.2.tar.gz398.5 KiB2001-Mar-03 11:35
mailman-2.0.3-2.0.4.diff.gz2.7 KiB2001-Apr-18 13:32
mailman-2.0.3.tar.gz398.8 KiB2001-Mar-13 00:57
mailman-2.0.4-2.0.5.txt16.1 KiB2001-May-04 18:48
mailman-2.0.4.tar.gz398.8 KiB2001-Apr-18 13:33
mailman-2.0.5-2.0.6.txt16.0 KiB2001-Jul-25 21:38
mailman-2.0.5.tar.gz400.5 KiB2001-May-07 20:06
mailman-2.0.6-2.0.7-diff.txt10.6 KiB2001-Nov-28 02:33
mailman-2.0.6.tgz401.4 KiB2001-Jul-25 21:38
mailman-2.0.7-2.0.8-diff.txt38.1 KiB2001-Nov-28 02:33
mailman-2.0.7.tgz402.9 KiB2001-Nov-10 01:07
mailman-2.0.8-2.0.9-diff.txt17.8 KiB2002-Apr-04 02:54
mailman-2.0.8.tgz403.1 KiB2001-Nov-28 02:38
mailman-2.0.9-2.0.10-diff.txt240.6 KiB2002-Apr-18 06:28
mailman-2.0.9.tgz405.2 KiB2002-Apr-04 02:56
mailman-2.0.tar.gz397.9 KiB2000-Nov-22 07:02
mailman-2.1.1.tgz5.2 MiB2003-Feb-09 02:45
mailman-2.1.10.tgz7.6 MiB2008-Apr-21 22:07
mailman-2.1.10.tgz.sig65 B2008-Apr-21 22:07
mailman-2.1.10b1.tgz7.0 MiB2007-Dec-06 21:02
mailman-2.1.10b1.tgz.sig65 B2007-Dec-06 21:02
mailman-2.1.10b3.tgz7.5 MiB2008-Feb-03 03:14
mailman-2.1.10b3.tgz.sig65 B2008-Feb-03 03:14
mailman-2.1.10b4.tgz7.6 MiB2008-Mar-14 03:43
mailman-2.1.10b4.tgz.sig65 B2008-Mar-14 03:43
mailman-2.1.10rc1.tgz7.6 MiB2008-Apr-14 22:42
mailman-2.1.10rc1.tgz.sig65 B2008-Apr-14 22:42
mailman-2.1.11-listname.patch2.9 KiB2008-Jun-30 20:59
mailman-2.1.11-listname.patch.sig65 B2008-Jun-30 20:59
mailman-2.1.11.tgz7.6 MiB2008-Jun-30 21:03
mailman-2.1.11.tgz.sig65 B2008-Jun-30 21:03
mailman-2.1.11rc1.tgz7.6 MiB2008-Jun-07 03:17
mailman-2.1.11rc1.tgz.sig65 B2008-Jun-07 03:17
mailman-2.1.11rc2.tgz7.6 MiB2008-Jun-23 21:46
mailman-2.1.11rc2.tgz.sig65 B2008-Jun-23 21:46
mailman-2.1.12.tgz7.6 MiB2009-Feb-24 01:01
mailman-2.1.12.tgz.sig72 B2009-Feb-24 01:01
mailman-2.1.12rc1.tgz7.6 MiB2009-Jan-11 23:16
mailman-2.1.12rc1.tgz.sig72 B2009-Jan-11 23:16
mailman-2.1.12rc2.tgz7.6 MiB2009-Feb-06 22:16
mailman-2.1.12rc2.tgz.sig72 B2009-Feb-06 22:16
mailman-2.1.13.tgz7.8 MiB2009-Dec-22 21:48
mailman-2.1.13.tgz.sig72 B2009-Dec-22 21:48
mailman-2.1.13rc1.tgz7.8 MiB2009-Dec-14 22:18
mailman-2.1.13rc1.tgz.sig72 B2009-Dec-14 22:19
mailman-2.1.14-1.tgz7.8 MiB2011-Mar-02 00:49
mailman-2.1.14-1.tgz.sig72 B2011-Mar-02 00:49
mailman-2.1.14.tgz7.8 MiB2010-Sep-20 21:55
mailman-2.1.14.tgz.sig72 B2010-Sep-20 21:55
mailman-2.1.14rc1.tgz7.8 MiB2010-Sep-09 20:53
mailman-2.1.14rc1.tgz.sig72 B2010-Sep-09 20:53
mailman-2.1.15.tgz8.1 MiB2012-Jun-15 20:19
mailman-2.1.15.tgz.sig72 B2012-Jun-15 20:19
mailman-2.1.15rc1.tgz8.1 MiB2012-May-18 23:08
mailman-2.1.15rc1.tgz.sig72 B2012-May-18 23:08
mailman-2.1.16.tgz8.6 MiB2013-Oct-17 07:52
mailman-2.1.16.tgz.sig72 B2013-Oct-17 07:52
mailman-2.1.16rc1.tgz8.6 MiB2013-Jul-14 22:41
mailman-2.1.16rc1.tgz.sig72 B2013-Jul-14 22:41
mailman-2.1.16rc2.tgz8.6 MiB2013-Jul-20 03:12
mailman-2.1.16rc2.tgz.sig72 B2013-Jul-20 03:12
mailman-2.1.16rc3.tgz8.6 MiB2013-Sep-29 05:36
mailman-2.1.16rc3.tgz.sig72 B2013-Sep-29 05:36
mailman-2.1.17.tgz8.6 MiB2013-Nov-23 22:11
mailman-2.1.17.tgz.sig72 B2013-Nov-23 22:11
mailman-2.1.18-1.tgz8.7 MiB2014-May-06 20:23
mailman-2.1.18-1.tgz.sig72 B2014-May-06 20:23
mailman-2.1.18.tgz8.7 MiB2014-May-03 21:14
mailman-2.1.18.tgz.sig72 B2014-May-03 21:14
mailman-2.1.18rc1.tgz8.6 MiB2014-Apr-17 20:39
mailman-2.1.18rc1.tgz.sig72 B2014-Apr-17 20:39
mailman-2.1.18rc2.tgz8.6 MiB2014-Apr-20 04:55
mailman-2.1.18rc2.tgz.sig71 B2014-Apr-20 04:55
mailman-2.1.18rc3.tgz8.6 MiB2014-Apr-26 08:57
mailman-2.1.18rc3.tgz.sig72 B2014-Apr-26 08:57
mailman-2.1.19.tgz8.8 MiB2015-Feb-28 20:19
mailman-2.1.19.tgz.sig72 B2015-Feb-28 20:19
mailman-2.1.19rc1.tgz8.7 MiB2015-Jan-30 08:03
mailman-2.1.19rc1.tgz.sig72 B2015-Jan-30 08:03
mailman-2.1.19rc2.tgz8.8 MiB2015-Feb-07 07:25
mailman-2.1.19rc2.tgz.sig72 B2015-Feb-07 07:25
mailman-2.1.19rc3.tgz8.8 MiB2015-Feb-08 00:34
mailman-2.1.19rc3.tgz.sig72 B2015-Feb-08 00:34
mailman-2.1.2.tgz4.4 MiB2003-Apr-28 04:38
mailman-2.1.20.tgz8.8 MiB2015-Mar-31 20:56
mailman-2.1.20.tgz.sig72 B2015-Mar-31 20:56
mailman-2.1.21.tgz8.8 MiB2016-Feb-29 00:23
mailman-2.1.21.tgz.sig72 B2016-Feb-29 00:23
mailman-2.1.21rc2.tgz8.8 MiB2016-Feb-05 09:26
mailman-2.1.21rc2.tgz.sig72 B2016-Feb-05 09:26
mailman-2.1.22.tgz8.8 MiB2016-Apr-17 22:34
mailman-2.1.22.tgz.sig72 B2016-Apr-17 22:34
mailman-2.1.23.tgz8.9 MiB2016-Aug-27 17:05
mailman-2.1.23.tgz.sig72 B2016-Aug-27 17:05
mailman-2.1.24.tgz8.8 MiB2017-Jun-04 01:03
mailman-2.1.24.tgz.sig72 B2017-Jun-04 01:03
mailman-2.1.25.tgz8.8 MiB2017-Oct-27 00:55
mailman-2.1.25.tgz.sig72 B2017-Oct-27 00:55
mailman-2.1.26.tgz8.8 MiB2018-Feb-04 20:42
mailman-2.1.26.tgz.sig72 B2018-Feb-04 20:42
mailman-2.1.27.tgz8.9 MiB2018-Jun-22 19:45
mailman-2.1.27.tgz.sig72 B2018-Jun-22 19:45
mailman-2.1.28.tgz8.9 MiB2018-Jul-23 20:11
mailman-2.1.28.tgz.sig72 B2018-Jul-23 20:11
mailman-2.1.29.tgz8.9 MiB2018-Jul-25 01:32
mailman-2.1.29.tgz.sig72 B2018-Jul-25 01:32
mailman-2.1.3.tgz6.1 MiB2003-Nov-21 19:02
mailman-2.1.3.tgz.sig152 B2003-Nov-21 19:04
mailman-2.1.30.tgz9.0 MiB2020-Apr-13 20:56
mailman-2.1.30.tgz.sig95 B2020-Apr-13 20:56
mailman-2.1.30rc1.tgz9.0 MiB2020-Jan-12 05:06
mailman-2.1.30rc1.tgz.sig72 B2020-Jan-12 05:06
mailman-2.1.31.tgz9.0 MiB2020-May-05 19:01
mailman-2.1.31.tgz.sig95 B2020-May-05 19:01
mailman-2.1.32.tgz9.0 MiB2020-May-05 23:33
mailman-2.1.32.tgz.sig95 B2020-May-05 23:33
mailman-2.1.33.tgz9.0 MiB2020-May-07 22:01
mailman-2.1.33.tgz.sig95 B2020-May-07 22:01
mailman-2.1.34.tgz9.0 MiB2020-Jun-27 03:54
mailman-2.1.34.tgz.sig94 B2020-Jun-27 03:54
mailman-2.1.35.tgz9.1 MiB2021-Oct-20 23:13
mailman-2.1.35.tgz.sig95 B2021-Oct-20 23:13
mailman-2.1.36.tgz9.1 MiB2021-Nov-12 20:34
mailman-2.1.36.tgz.sig95 B2021-Nov-12 20:34
mailman-2.1.37.tgz9.1 MiB2021-Nov-13 02:59
mailman-2.1.37.tgz.sig95 B2021-Nov-13 02:59
mailman-2.1.38.tgz9.1 MiB2021-Nov-30 21:51
mailman-2.1.38.tgz.sig95 B2021-Nov-30 21:51
mailman-2.1.39.tgz9.1 MiB2021-Dec-14 00:19
mailman-2.1.39.tgz.sig95 B2021-Dec-14 00:19
mailman-2.1.4.tgz5.5 MiB2004-Jan-01 00:40
mailman-2.1.4.tgz.sig152 B2004-Jan-01 00:42
mailman-2.1.5.tgz5.5 MiB2004-May-16 03:15
mailman-2.1.5.tgz.sig152 B2004-May-16 03:15
mailman-2.1.6.tgz6.2 MiB2006-Apr-15 04:25
mailman-2.1.6.tgz.sig65 B2006-Apr-15 04:25
mailman-2.1.8.tgz6.5 MiB2006-Apr-15 09:17
mailman-2.1.8.tgz.sig65 B2006-Apr-15 09:17
mailman-2.1.9.tgz7.5 MiB2006-Sep-17 22:25
mailman-2.1.9.tgz.sig152 B2006-Sep-17 22:25
mailman-2.1.tgz5.2 MiB2003-Jan-01 01:37

رفع مسئولیت :

میرور بسته های نرم افزاری متن بار در ایرن توسط رسانگار در راستای احساس مسئولیت اجتماعی ما برای ارائه خدمات مورد نیاز کاربران ایرانی با سرعت دسترسی بالاتر ارائه شده است، تمامی فایلهای ارائه شده در این سایت ( میرور متن باز رسانگار در ایران ) برای کاربران علاقمند ارائه شده و رسانگار هیچ کنترلی روی محتوا و فایلهای مخازن و بسته های نرم افزاری مختلف نداشته و هیچ تضمینی از جهت محتوای فایلها یا تعهد و تضمین بابت کیفیت فایلها ندارد، در همین راستا در هیچ موردی پاسخ گو و مسئول فایلهای دانلود شده از این سرور نیست ، دانلود این فایلها با ریسک و مسئولیت کاربر دانلود کننده و با آگاهی وی بر محتوای فایلها و نرم افزارهای مورد استفاده وی ( مشتری ) می باشد، این میرور و سایت تحت قوانین ایران مدیریت می شود ‌میرور رسانگار در سایتهای داخلی با ترافیک نیم بها ثبت شده اما مسئولیت محاسبه ترافیک بصورت نیم بها با ISP شما می باشد.