فهرست فایلهای دایرکتوری : /gnu/m4/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
m4-1.4.1.tar.gz335.1 KiB2004-Jun-09 14:36
m4-1.4.1.tar.gz.sig65 B2004-Jun-09 14:37
m4-1.4.10-1.4.11.diff.gz655.3 KiB2008-Apr-02 22:23
m4-1.4.10-1.4.11.diff.gz.sig256 B2008-Apr-02 22:23
m4-1.4.10-1.4.11.xdelta175.2 KiB2008-Apr-02 22:23
m4-1.4.10-1.4.11.xdelta.sig256 B2008-Apr-02 22:23
m4-1.4.10.tar.bz2721.8 KiB2007-Jul-10 07:22
m4-1.4.10.tar.bz2.sig248 B2007-Jul-10 07:22
m4-1.4.10.tar.gz906.6 KiB2007-Jul-10 07:22
m4-1.4.10.tar.gz.sig248 B2007-Jul-10 07:22
m4-1.4.11-1.4.12.diff.gz585.1 KiB2008-Oct-11 16:16
m4-1.4.11-1.4.12.diff.gz.sig256 B2008-Oct-11 16:16
m4-1.4.11-1.4.12.xdelta216.5 KiB2008-Oct-11 16:16
m4-1.4.11-1.4.12.xdelta.sig256 B2008-Oct-11 16:16
m4-1.4.11.tar.bz2907.1 KiB2008-Apr-02 22:24
m4-1.4.11.tar.bz2.sig256 B2008-Apr-02 22:24
m4-1.4.11.tar.gz1.1 MiB2008-Apr-02 22:24
m4-1.4.11.tar.gz.sig256 B2008-Apr-02 22:24
m4-1.4.11.tar.lzma683.3 KiB2008-Apr-02 22:25
m4-1.4.11.tar.lzma.sig256 B2008-Apr-02 22:25
m4-1.4.12-1.4.13.diff.gz538.7 KiB2009-Apr-01 18:24
m4-1.4.12-1.4.13.diff.gz.sig256 B2009-Apr-01 18:24
m4-1.4.12.tar.bz2879.0 KiB2008-Oct-11 16:17
m4-1.4.12.tar.bz2.sig256 B2008-Oct-11 16:17
m4-1.4.12.tar.gz1.1 MiB2008-Oct-11 16:17
m4-1.4.12.tar.gz.sig256 B2008-Oct-11 16:17
m4-1.4.12.tar.lzma750.2 KiB2008-Oct-11 16:17
m4-1.4.12.tar.lzma.sig256 B2008-Oct-11 16:17
m4-1.4.13.tar.bz2984.8 KiB2009-Apr-01 18:25
m4-1.4.13.tar.bz2.sig256 B2009-Apr-01 18:25
m4-1.4.13.tar.gz1.2 MiB2009-Apr-01 18:25
m4-1.4.13.tar.gz.sig256 B2009-Apr-01 18:25
m4-1.4.13.tar.xz816.2 KiB2009-Apr-01 18:25
m4-1.4.13.tar.xz.sig256 B2009-Apr-01 18:25
m4-1.4.14.tar.bz21.1 MiB2010-Feb-25 03:58
m4-1.4.14.tar.bz2.sig260 B2010-Feb-25 03:58
m4-1.4.14.tar.gz1.4 MiB2010-Feb-25 16:34
m4-1.4.14.tar.gz.sig260 B2010-Feb-25 16:34
m4-1.4.14.tar.xz898.8 KiB2010-Feb-25 06:04
m4-1.4.14.tar.xz.sig260 B2010-Feb-25 06:04
m4-1.4.15.tar.bz21.1 MiB2010-Aug-31 18:30
m4-1.4.15.tar.bz2.sig556 B2010-Aug-31 18:30
m4-1.4.15.tar.gz1.5 MiB2010-Aug-31 18:30
m4-1.4.15.tar.gz.sig556 B2010-Aug-31 18:30
m4-1.4.15.tar.xz924.9 KiB2010-Aug-31 18:31
m4-1.4.15.tar.xz.sig556 B2010-Aug-31 18:31
m4-1.4.16.tar.bz21.2 MiB2011-Mar-01 23:15
m4-1.4.16.tar.bz2.sig556 B2011-Mar-01 23:15
m4-1.4.16.tar.gz1.6 MiB2011-Mar-01 23:15
m4-1.4.16.tar.gz.sig556 B2011-Mar-01 23:15
m4-1.4.16.tar.xz981.7 KiB2011-Mar-01 23:15
m4-1.4.16.tar.xz.sig556 B2011-Mar-01 23:15
m4-1.4.17.tar.bz21.4 MiB2013-Sep-22 10:38
m4-1.4.17.tar.bz2.sig203 B2013-Sep-22 10:38
m4-1.4.17.tar.gz1.7 MiB2013-Sep-22 10:40
m4-1.4.17.tar.gz.sig203 B2013-Sep-22 10:40
m4-1.4.17.tar.xz1.1 MiB2013-Sep-22 10:41
m4-1.4.17.tar.xz.sig203 B2013-Sep-22 10:41
m4-1.4.18.tar.bz21.4 MiB2017-Jan-01 02:09
m4-1.4.18.tar.bz2.sig521 B2017-Jan-01 02:09
m4-1.4.18.tar.gz1.9 MiB2017-Jan-01 02:09
m4-1.4.18.tar.gz.sig521 B2017-Jan-01 02:09
m4-1.4.18.tar.xz1.2 MiB2017-Jan-01 02:09
m4-1.4.18.tar.xz.sig521 B2017-Jan-01 02:09
m4-1.4.19.tar.bz22.1 MiB2021-May-29 01:25
m4-1.4.19.tar.bz2.sig488 B2021-May-29 01:25
m4-1.4.19.tar.gz2.8 MiB2021-May-29 01:25
m4-1.4.19.tar.gz.sig488 B2021-May-29 01:25
m4-1.4.19.tar.xz1.6 MiB2021-May-29 01:25
m4-1.4.19.tar.xz.sig488 B2021-May-29 01:25
m4-1.4.2-1.4.3.diff.gz135.3 KiB2005-Mar-31 15:35
m4-1.4.2-1.4.3.diff.gz.sig65 B2005-Mar-31 15:35
m4-1.4.2-1.4.3.xdelta77.8 KiB2005-Mar-31 15:35
m4-1.4.2-1.4.3.xdelta.sig65 B2005-Mar-31 15:35
m4-1.4.2.tar.gz337.1 KiB2004-Aug-21 17:27
m4-1.4.2.tar.gz.sig65 B2004-Aug-21 17:29
m4-1.4.3-1.4.4.diff.gz71.1 KiB2005-Oct-21 11:50
m4-1.4.3-1.4.4.diff.gz.sig65 B2005-Oct-21 11:50
m4-1.4.3-1.4.4.xdelta26.6 KiB2005-Oct-21 11:50
m4-1.4.3-1.4.4.xdelta.sig65 B2005-Oct-21 11:50
m4-1.4.3.tar.bz2298.4 KiB2005-Mar-31 15:35
m4-1.4.3.tar.bz2.sig65 B2005-Mar-31 15:35
m4-1.4.3.tar.gz374.4 KiB2005-Mar-31 15:36
m4-1.4.3.tar.gz.sig65 B2005-Mar-31 15:36
m4-1.4.4-1.4.5.diff.gz563.7 KiB2006-Jul-16 02:15
m4-1.4.4-1.4.5.diff.gz.sig250 B2006-Jul-16 02:15
m4-1.4.4-1.4.5.xdelta377.9 KiB2006-Jul-16 02:16
m4-1.4.4-1.4.5.xdelta.sig250 B2006-Jul-16 02:16
m4-1.4.4.tar.bz2299.5 KiB2005-Oct-21 12:31
m4-1.4.4.tar.bz2.sig65 B2005-Oct-21 12:31
m4-1.4.4.tar.gz375.6 KiB2005-Oct-21 12:01
m4-1.4.4.tar.gz.sig65 B2005-Oct-21 12:01
m4-1.4.5-1.4.6.diff.gz145.2 KiB2006-Aug-25 17:44
m4-1.4.5-1.4.6.diff.gz.sig250 B2006-Aug-25 17:44
m4-1.4.5-1.4.6.xdelta63.2 KiB2006-Aug-25 17:44
m4-1.4.5-1.4.6.xdelta.sig250 B2006-Aug-25 17:44
m4-1.4.5.tar.bz2478.9 KiB2006-Jul-16 02:16
m4-1.4.5.tar.bz2.sig250 B2006-Jul-16 02:16
m4-1.4.5.tar.gz582.3 KiB2006-Jul-16 02:16
m4-1.4.5.tar.gz.sig250 B2006-Jul-16 02:16
m4-1.4.6-1.4.7.diff.gz69.8 KiB2006-Sep-25 15:49
m4-1.4.6-1.4.7.diff.gz.sig250 B2006-Sep-25 15:49
m4-1.4.6-1.4.7.xdelta34.7 KiB2006-Sep-25 15:49
m4-1.4.6-1.4.7.xdelta.sig250 B2006-Sep-25 15:49
m4-1.4.6.tar.bz2495.6 KiB2006-Aug-25 17:44
m4-1.4.6.tar.bz2.sig250 B2006-Aug-25 17:44
m4-1.4.6.tar.gz620.9 KiB2006-Aug-25 17:45
m4-1.4.6.tar.gz.sig250 B2006-Aug-25 17:45
m4-1.4.7-1.4.8.diff.gz246.2 KiB2006-Nov-21 07:46
m4-1.4.7-1.4.8.diff.gz.sig248 B2006-Nov-21 07:46
m4-1.4.7-1.4.8.xdelta151.0 KiB2006-Nov-21 07:46
m4-1.4.7-1.4.8.xdelta.sig248 B2006-Nov-21 07:46
m4-1.4.7.tar.bz2499.8 KiB2006-Sep-25 15:49
m4-1.4.7.tar.bz2.sig250 B2006-Sep-25 15:49
m4-1.4.7.tar.gz631.3 KiB2006-Sep-25 15:48
m4-1.4.7.tar.gz.sig250 B2006-Sep-25 15:48
m4-1.4.8-1.4.9.diff.gz199.7 KiB2007-Mar-24 00:09
m4-1.4.8-1.4.9.diff.gz.sig248 B2007-Mar-24 00:09
m4-1.4.8-1.4.9.xdelta89.2 KiB2007-Mar-24 00:09
m4-1.4.8-1.4.9.xdelta.sig248 B2007-Mar-24 00:09
m4-1.4.8.tar.bz2566.6 KiB2006-Nov-21 07:46
m4-1.4.8.tar.bz2.sig248 B2006-Nov-21 07:46
m4-1.4.8.tar.gz707.5 KiB2006-Nov-21 07:47
m4-1.4.8.tar.gz.sig248 B2006-Nov-21 07:47
m4-1.4.9-1.4.10.diff.gz321.2 KiB2007-Jul-10 07:22
m4-1.4.9-1.4.10.diff.gz.sig248 B2007-Jul-10 07:22
m4-1.4.9-1.4.10.xdelta174.9 KiB2007-Jul-10 07:23
m4-1.4.9-1.4.10.xdelta.sig248 B2007-Jul-10 07:23
m4-1.4.9.tar.bz2595.4 KiB2007-Mar-24 00:09
m4-1.4.9.tar.bz2.sig248 B2007-Mar-24 00:09
m4-1.4.9.tar.gz752.6 KiB2007-Mar-24 00:09
m4-1.4.9.tar.gz.sig248 B2007-Mar-24 00:09
m4-1.4.tar.gz310.1 KiB1994-Nov-06 11:30
m4-latest.tar.bz22.1 MiB2021-May-29 01:25
m4-latest.tar.bz2.sig488 B2021-May-29 01:25
m4-latest.tar.gz2.8 MiB2021-May-29 01:25
m4-latest.tar.gz.sig488 B2021-May-29 01:25
m4-latest.tar.xz1.6 MiB2021-May-29 01:25
m4-latest.tar.xz.sig488 B2021-May-29 01:25

رفع مسئولیت :

میرور بسته های نرم افزاری متن بار در ایرن توسط رسانگار در راستای احساس مسئولیت اجتماعی ما برای ارائه خدمات مورد نیاز کاربران ایرانی با سرعت دسترسی بالاتر ارائه شده است، تمامی فایلهای ارائه شده در این سایت ( میرور متن باز رسانگار در ایران ) برای کاربران علاقمند ارائه شده و رسانگار هیچ کنترلی روی محتوا و فایلهای مخازن و بسته های نرم افزاری مختلف نداشته و هیچ تضمینی از جهت محتوای فایلها یا تعهد و تضمین بابت کیفیت فایلها ندارد، در همین راستا در هیچ موردی پاسخ گو و مسئول فایلهای دانلود شده از این سرور نیست ، دانلود این فایلها با ریسک و مسئولیت کاربر دانلود کننده و با آگاهی وی بر محتوای فایلها و نرم افزارهای مورد استفاده وی ( مشتری ) می باشد، این میرور و سایت تحت قوانین ایران مدیریت می شود ‌میرور رسانگار در سایتهای داخلی با ترافیک نیم بها ثبت شده اما مسئولیت محاسبه ترافیک بصورت نیم بها با ISP شما می باشد.