فهرست فایلهای دایرکتوری : /gnu/libidn/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
libidn-1.0.tar.gz2.3 MiB2007-Jul-31 16:15
libidn-1.0.tar.gz.sig420 B2007-Jul-31 16:15
libidn-1.1.tar.gz2.3 MiB2007-Sep-10 01:02
libidn-1.1.tar.gz.sig420 B2007-Sep-10 01:02
libidn-1.10.tar.gz2.4 MiB2008-Aug-27 12:25
libidn-1.10.tar.gz.sig420 B2008-Aug-27 12:25
libidn-1.11.tar.gz2.4 MiB2008-Oct-28 21:45
libidn-1.11.tar.gz.sig420 B2008-Oct-28 21:46
libidn-1.12.tar.gz2.4 MiB2009-Jan-23 17:09
libidn-1.12.tar.gz.sig420 B2009-Jan-23 17:09
libidn-1.13.tar.gz2.5 MiB2009-Mar-06 21:03
libidn-1.13.tar.gz.sig420 B2009-Mar-06 21:03
libidn-1.14.tar.gz2.5 MiB2009-Apr-03 16:01
libidn-1.14.tar.gz.sig420 B2009-Apr-03 16:01
libidn-1.15.tar.gz2.5 MiB2009-Jun-08 14:13
libidn-1.15.tar.gz.sig420 B2009-Jun-08 14:13
libidn-1.16.tar.gz2.6 MiB2010-Jan-12 15:10
libidn-1.16.tar.gz.sig421 B2010-Jan-12 15:10
libidn-1.18.tar.gz2.8 MiB2010-Feb-15 15:52
libidn-1.18.tar.gz.sig421 B2010-Feb-15 15:52
libidn-1.19.tar.gz3.1 MiB2010-May-22 15:06
libidn-1.19.tar.gz.sig421 B2010-May-22 15:06
libidn-1.2.tar.gz2.3 MiB2007-Oct-01 23:13
libidn-1.2.tar.gz.sig420 B2007-Oct-01 23:13
libidn-1.20.tar.gz3.2 MiB2011-Mar-01 18:14
libidn-1.20.tar.gz.sig425 B2011-Mar-01 18:14
libidn-1.21-win32.zip1.3 MiB2011-Apr-24 20:09
libidn-1.21-win32.zip.sig425 B2011-Apr-24 20:09
libidn-1.21-win64.zip1.4 MiB2011-Apr-24 20:04
libidn-1.21-win64.zip.sig425 B2011-Apr-24 20:04
libidn-1.21.tar.gz3.2 MiB2011-Apr-24 18:58
libidn-1.21.tar.gz.sig425 B2011-Apr-24 18:58
libidn-1.22-win32.zip1.3 MiB2011-May-04 23:36
libidn-1.22-win32.zip.sig425 B2011-May-04 23:36
libidn-1.22-win64.zip1.4 MiB2011-May-04 23:36
libidn-1.22-win64.zip.sig425 B2011-May-04 23:36
libidn-1.22.tar.gz3.2 MiB2011-May-04 22:11
libidn-1.22.tar.gz.sig425 B2011-May-04 22:11
libidn-1.23-win32.zip1.4 MiB2011-Nov-25 14:22
libidn-1.23-win32.zip.sig425 B2011-Nov-25 14:22
libidn-1.23-win64.zip1.4 MiB2011-Nov-25 14:23
libidn-1.23-win64.zip.sig425 B2011-Nov-25 14:23
libidn-1.23.tar.gz3.3 MiB2011-Nov-25 14:22
libidn-1.23.tar.gz.sig425 B2011-Nov-25 14:22
libidn-1.24-win32.zip1.3 MiB2012-Jan-11 00:05
libidn-1.24-win32.zip.sig425 B2012-Jan-11 00:05
libidn-1.24-win64.zip1.4 MiB2012-Jan-11 00:05
libidn-1.24-win64.zip.sig425 B2012-Jan-11 00:05
libidn-1.24.tar.gz3.2 MiB2012-Jan-11 00:04
libidn-1.24.tar.gz.sig425 B2012-Jan-11 00:04
libidn-1.25-win32.zip1.3 MiB2012-May-23 12:22
libidn-1.25-win32.zip.sig425 B2012-May-23 12:22
libidn-1.25-win64.zip1.4 MiB2012-May-23 12:22
libidn-1.25-win64.zip.sig425 B2012-May-23 12:22
libidn-1.25.tar.gz3.2 MiB2012-May-23 12:22
libidn-1.25.tar.gz.sig425 B2012-May-23 12:22
libidn-1.26-win32.zip1.3 MiB2012-Dec-15 11:13
libidn-1.26-win32.zip.sig425 B2012-Dec-15 11:13
libidn-1.26-win64.zip1.4 MiB2012-Dec-15 11:13
libidn-1.26-win64.zip.sig425 B2012-Dec-15 11:13
libidn-1.26.tar.gz3.2 MiB2012-Dec-15 11:12
libidn-1.26.tar.gz.sig425 B2012-Dec-15 11:12
libidn-1.27-win32.zip1.3 MiB2013-Jun-06 00:00
libidn-1.27-win32.zip.sig490 B2013-Jun-06 00:00
libidn-1.27-win64.zip1.4 MiB2013-Jun-06 00:01
libidn-1.27-win64.zip.sig490 B2013-Jun-06 00:01
libidn-1.27.tar.gz3.3 MiB2013-Jun-06 00:00
libidn-1.27.tar.gz.sig490 B2013-Jun-06 00:00
libidn-1.28-win32.zip1.3 MiB2013-Jul-10 16:31
libidn-1.28-win32.zip.sig490 B2013-Jul-10 16:31
libidn-1.28-win64.zip1.4 MiB2013-Jul-10 16:31
libidn-1.28-win64.zip.sig490 B2013-Jul-10 16:31
libidn-1.28.jar112.6 KiB2013-Jul-10 16:46
libidn-1.28.jar.sig490 B2013-Jul-10 16:46
libidn-1.28.tar.gz3.3 MiB2013-Jul-10 16:30
libidn-1.28.tar.gz.sig490 B2013-Jul-10 16:30
libidn-1.29-win32.zip1.3 MiB2014-Aug-11 00:40
libidn-1.29-win32.zip.sig490 B2014-Aug-11 00:40
libidn-1.29-win64.zip1.3 MiB2014-Aug-11 00:40
libidn-1.29-win64.zip.sig490 B2014-Aug-11 00:40
libidn-1.29.tar.gz3.3 MiB2014-Aug-11 00:39
libidn-1.29.tar.gz.sig490 B2014-Aug-11 00:39
libidn-1.3.tar.gz2.3 MiB2007-Dec-11 18:33
libidn-1.3.tar.gz.sig420 B2007-Dec-11 18:33
libidn-1.30-win32.zip1.4 MiB2015-Mar-02 14:23
libidn-1.30-win32.zip.sig473 B2015-Mar-02 14:23
libidn-1.30-win64.zip1.4 MiB2015-Mar-02 14:23
libidn-1.30-win64.zip.sig473 B2015-Mar-02 14:23
libidn-1.30.tar.gz3.3 MiB2015-Mar-02 14:22
libidn-1.30.tar.gz.sig473 B2015-Mar-02 14:22
libidn-1.31-win32.zip1.4 MiB2015-Jul-09 00:49
libidn-1.31-win32.zip.sig473 B2015-Jul-09 00:49
libidn-1.31-win64.zip1.4 MiB2015-Jul-09 00:49
libidn-1.31-win64.zip.sig473 B2015-Jul-09 00:49
libidn-1.31.tar.gz3.3 MiB2015-Jul-09 00:49
libidn-1.31.tar.gz.sig473 B2015-Jul-09 00:49
libidn-1.32-win32.zip1.4 MiB2015-Aug-01 17:07
libidn-1.32-win32.zip.sig473 B2015-Aug-01 17:07
libidn-1.32-win64.zip1.4 MiB2015-Aug-01 17:07
libidn-1.32-win64.zip.sig473 B2015-Aug-01 17:07
libidn-1.32.tar.gz3.3 MiB2015-Aug-01 17:07
libidn-1.32.tar.gz.sig473 B2015-Aug-01 17:07
libidn-1.33-pom.xml3.0 KiB2016-Jul-22 12:35
libidn-1.33-pom.xml.sig473 B2016-Jul-22 12:35
libidn-1.33-win32.zip1.4 MiB2016-Jul-20 21:10
libidn-1.33-win32.zip.sig473 B2016-Jul-20 21:10
libidn-1.33-win64.zip1.4 MiB2016-Jul-20 21:10
libidn-1.33-win64.zip.sig473 B2016-Jul-20 21:10
libidn-1.33.jar112.6 KiB2016-Jul-22 12:35
libidn-1.33.jar.sig473 B2016-Jul-22 12:35
libidn-1.33.tar.gz3.3 MiB2016-Jul-20 21:10
libidn-1.33.tar.gz.sig473 B2016-Jul-20 21:10
libidn-1.34.tar.gz3.5 MiB2018-Mar-31 18:33
libidn-1.34.tar.gz.sig566 B2018-Mar-31 18:33
libidn-1.35.tar.gz4.0 MiB2018-May-11 17:47
libidn-1.35.tar.gz.sig566 B2018-May-11 17:47
libidn-1.36-win32.zip1.8 MiB2020-Jul-22 19:32
libidn-1.36-win32.zip.sig488 B2020-Jul-22 19:32
libidn-1.36-win64.zip1.9 MiB2020-Jul-22 19:32
libidn-1.36-win64.zip.sig488 B2020-Jul-22 19:32
libidn-1.36.tar.gz4.3 MiB2020-Jul-22 19:31
libidn-1.36.tar.gz.sig488 B2020-Jul-22 19:31
libidn-1.37.tar.gz2.5 MiB2021-May-15 23:00
libidn-1.37.tar.gz.sig488 B2021-May-15 23:00
libidn-1.38.tar.gz2.6 MiB2021-Jul-22 17:42
libidn-1.38.tar.gz.sig488 B2021-Jul-22 17:42
libidn-1.4.tar.gz2.3 MiB2008-Jan-09 18:09
libidn-1.4.tar.gz.sig420 B2008-Jan-09 18:09
libidn-1.5.tar.gz2.4 MiB2008-Feb-19 22:59
libidn-1.5.tar.gz.sig420 B2008-Feb-19 22:59
libidn-1.6.tar.gz2.4 MiB2008-Mar-19 20:09
libidn-1.6.tar.gz.sig420 B2008-Mar-19 20:09
libidn-1.7.tar.gz2.4 MiB2008-Apr-10 16:00
libidn-1.7.tar.gz.sig420 B2008-Apr-10 16:00
libidn-1.8.tar.gz2.4 MiB2008-Apr-23 11:50
libidn-1.8.tar.gz.sig420 B2008-Apr-23 11:50
libidn-1.9.tar.gz2.4 MiB2008-Jul-01 19:51
libidn-1.9.tar.gz.sig420 B2008-Jul-01 19:51
libidn2-2.0.1.tar.gz1.7 MiB2017-Apr-23 00:18
libidn2-2.0.1.tar.gz.sig566 B2017-Apr-23 00:18
libidn2-2.0.1.tar.xz1.1 MiB2017-Apr-23 00:19
libidn2-2.0.1.tar.xz.sig566 B2017-Apr-23 00:19
libidn2-2.0.2.tar.gz1.8 MiB2017-Apr-27 13:35
libidn2-2.0.2.tar.gz.sig566 B2017-Apr-27 13:35
libidn2-2.0.2.tar.lz1.2 MiB2017-Apr-27 13:35
libidn2-2.0.2.tar.lz.sig566 B2017-Apr-27 13:35
libidn2-2.0.3.tar.gz1.7 MiB2017-Jul-24 12:44
libidn2-2.0.3.tar.gz.sig566 B2017-Jul-24 12:44
libidn2-2.0.3.tar.lz1.1 MiB2017-Jul-24 12:44
libidn2-2.0.3.tar.lz.sig566 B2017-Jul-24 12:44
libidn2-2.0.4.tar.gz1.9 MiB2017-Aug-30 16:32
libidn2-2.0.4.tar.gz.sig566 B2017-Aug-30 16:32
libidn2-2.0.4.tar.lz1.3 MiB2017-Aug-30 16:32
libidn2-2.0.4.tar.lz.sig566 B2017-Aug-30 16:33
libidn2-2.0.5.tar.gz2.0 MiB2018-May-18 11:31
libidn2-2.0.5.tar.gz.sig566 B2018-May-18 11:31
libidn2-2.0.5.tar.lz1.3 MiB2018-May-18 11:31
libidn2-2.0.5.tar.lz.sig566 B2018-May-18 11:31
libidn2-2.1.0.tar.gz2.0 MiB2019-Jan-04 22:12
libidn2-2.1.0.tar.gz.sig566 B2019-Jan-04 22:12
libidn2-2.1.0.tar.lz1.3 MiB2019-Jan-04 22:12
libidn2-2.1.0.tar.lz.sig566 B2019-Jan-04 22:12
libidn2-2.1.1.tar.gz2.0 MiB2019-Feb-08 19:37
libidn2-2.1.1.tar.gz.sig566 B2019-Feb-08 19:37
libidn2-2.1.1.tar.lz1.4 MiB2019-Feb-08 19:38
libidn2-2.1.1.tar.lz.sig566 B2019-Feb-08 19:38
libidn2-2.1.1a.tar.gz2.0 MiB2019-Feb-09 21:02
libidn2-2.1.1a.tar.gz.sig566 B2019-Feb-09 21:02
libidn2-2.1.1a.tar.lz1.3 MiB2019-Feb-09 21:02
libidn2-2.1.1a.tar.lz.sig566 B2019-Feb-09 21:02
libidn2-2.2.0.tar.gz2.0 MiB2019-May-23 16:57
libidn2-2.2.0.tar.gz.sig566 B2019-May-23 16:57
libidn2-2.2.0.tar.lz1.3 MiB2019-May-23 16:57
libidn2-2.2.0.tar.lz.sig566 B2019-May-23 16:57
libidn2-2.3.0.tar.gz2.1 MiB2019-Nov-14 13:44
libidn2-2.3.0.tar.gz.sig566 B2019-Nov-14 13:44
libidn2-2.3.0.tar.lz1.4 MiB2019-Nov-14 13:44
libidn2-2.3.0.tar.lz.sig566 B2019-Nov-14 13:44
libidn2-2.3.1.tar.gz2.1 MiB2021-May-12 22:03
libidn2-2.3.1.tar.gz.sig488 B2021-May-12 22:03
libidn2-2.3.2.tar.gz2.1 MiB2021-Jul-20 10:02
libidn2-2.3.2.tar.gz.sig488 B2021-Jul-20 10:02
libidn2-latest.tar.gz2.1 MiB2021-May-12 22:03
libidn2-latest.tar.gz.sig488 B2021-May-12 22:03
libidn2-latest.tar.lz1.4 MiB2019-Nov-14 13:44
libidn2-latest.tar.lz.sig566 B2019-Nov-14 13:44

رفع مسئولیت :

میرور بسته های نرم افزاری متن بار در ایرن توسط رسانگار در راستای احساس مسئولیت اجتماعی ما برای ارائه خدمات مورد نیاز کاربران ایرانی با سرعت دسترسی بالاتر ارائه شده است، تمامی فایلهای ارائه شده در این سایت ( میرور متن باز رسانگار در ایران ) برای کاربران علاقمند ارائه شده و رسانگار هیچ کنترلی روی محتوا و فایلهای مخازن و بسته های نرم افزاری مختلف نداشته و هیچ تضمینی از جهت محتوای فایلها یا تعهد و تضمین بابت کیفیت فایلها ندارد، در همین راستا در هیچ موردی پاسخ گو و مسئول فایلهای دانلود شده از این سرور نیست ، دانلود این فایلها با ریسک و مسئولیت کاربر دانلود کننده و با آگاهی وی بر محتوای فایلها و نرم افزارهای مورد استفاده وی ( مشتری ) می باشد، این میرور و سایت تحت قوانین ایران مدیریت می شود ‌میرور رسانگار در سایتهای داخلی با ترافیک نیم بها ثبت شده اما مسئولیت محاسبه ترافیک بصورت نیم بها با ISP شما می باشد.