فهرست فایلهای دایرکتوری : /gnu/libcdio/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
Device-Cdio-v0.0.1.tar.gz150.2 KiB2006-Feb-10 22:21
Device-Cdio-v0.0.1.tar.gz.sig65 B2006-Feb-10 22:21
Device-Cdio-v0.0.2.tar.gz167.9 KiB2006-Feb-13 06:39
Device-Cdio-v0.0.2.tar.gz.sig65 B2006-Feb-13 06:39
Device-Cdio-v0.2.0.tar.gz216.7 KiB2006-Mar-02 21:57
Device-Cdio-v0.2.0.tar.gz.sig65 B2006-Mar-02 21:58
Device-Cdio-v0.2.2.tar.gz220.9 KiB2006-Mar-04 04:47
Device-Cdio-v0.2.2.tar.gz.sig65 B2006-Mar-04 04:47
Device-Cdio-v0.2.3.tar.gz221.0 KiB2006-Mar-23 08:01
Device-Cdio-v0.2.3.tar.gz.sig65 B2006-Mar-23 08:01
Device-Cdio-v0.2.4.tar.gz236.9 KiB2006-Sep-02 20:13
Device-Cdio-v0.2.4.tar.gz.sig65 B2006-Sep-02 20:13
Device-Cdio-v0.3.0.tar.gz350.3 KiB2011-Oct-27 06:16
Device-Cdio-v0.3.0.tar.gz.sig198 B2011-Oct-27 06:16
Device-Cdio-v0.3.1.tar.gz366.9 KiB2017-Oct-30 02:58
Device-Cdio-v0.3.1.tar.gz.sig181 B2017-Oct-30 02:58
Device-Cdio-v0.4.0.tar.gz366.7 KiB2017-Nov-02 05:55
Device-Cdio-v0.4.0.tar.gz.sig181 B2017-Nov-02 05:55
libcdio-0.64.tar.gz1.1 MiB2003-Nov-22 08:32
libcdio-0.64.tar.gz.sig65 B2003-Nov-22 08:32
libcdio-0.65.tar.gz1.1 MiB2003-Dec-13 18:35
libcdio-0.65.tar.gz.sig65 B2003-Dec-13 18:35
libcdio-0.66.tar.gz1.2 MiB2004-Feb-16 02:44
libcdio-0.66.tar.gz.sig65 B2004-Feb-16 02:44
libcdio-0.67.tar.gz1.2 MiB2004-Mar-02 05:13
libcdio-0.67.tar.gz.sig65 B2004-Mar-02 05:13
libcdio-0.68.tar.gz1.2 MiB2004-Mar-24 04:32
libcdio-0.68.tar.gz.sig65 B2004-Mar-24 04:32
libcdio-0.69.tar.gz1.3 MiB2004-Jun-26 02:39
libcdio-0.69.tar.gz.sig65 B2004-Jun-26 02:39
libcdio-0.70.tar.gz1.4 MiB2004-Sep-03 04:50
libcdio-0.70.tar.gz.sig65 B2004-Sep-03 04:50
libcdio-0.71.tar.gz1.5 MiB2004-Nov-21 03:40
libcdio-0.71.tar.gz.sig65 B2004-Nov-21 03:40
libcdio-0.72.tar.gz1.6 MiB2005-Feb-01 05:17
libcdio-0.72.tar.gz.sig65 B2005-Feb-01 05:17
libcdio-0.73.tar.gz1.7 MiB2005-Apr-16 04:09
libcdio-0.73.tar.gz.sig65 B2005-Apr-16 04:09
libcdio-0.74.tar.gz1.7 MiB2005-May-14 01:10
libcdio-0.74.tar.gz.sig65 B2005-May-14 01:10
libcdio-0.75.tar.gz1.7 MiB2005-Jul-11 16:07
libcdio-0.75.tar.gz.sig65 B2005-Jul-11 16:07
libcdio-0.76.tar.gz1.7 MiB2005-Sep-23 12:51
libcdio-0.76.tar.gz.sig65 B2005-Sep-23 12:51
libcdio-0.77.tar.gz1.9 MiB2006-Mar-18 07:37
libcdio-0.77.tar.gz.sig65 B2006-Mar-18 07:37
libcdio-0.78.1.tar.gz1.9 MiB2006-Oct-28 05:54
libcdio-0.78.1.tar.gz.sig65 B2006-Oct-28 05:54
libcdio-0.78.2.tar.gz1.9 MiB2006-Nov-01 08:09
libcdio-0.78.2.tar.gz.sig65 B2006-Nov-01 08:09
libcdio-0.78.tar.gz1.9 MiB2006-Oct-27 14:34
libcdio-0.78.tar.gz.sig65 B2006-Oct-27 14:34
libcdio-0.79.tar.gz2.0 MiB2007-Oct-27 08:37
libcdio-0.79.tar.gz.sig194 B2007-Oct-27 08:37
libcdio-0.80.tar.gz2.0 MiB2008-Oct-27 10:47
libcdio-0.80.tar.gz.sig65 B2008-Oct-27 10:47
libcdio-0.81.tar.gz2.1 MiB2008-Oct-27 10:50
libcdio-0.81.tar.gz.sig65 B2008-Oct-27 10:50
libcdio-0.82.tar.bz21.5 MiB2009-Oct-27 15:28
libcdio-0.82.tar.bz2.sig197 B2009-Oct-27 15:28
libcdio-0.82.tar.gz2.1 MiB2009-Oct-27 15:27
libcdio-0.82.tar.gz.sig197 B2009-Oct-27 15:27
libcdio-0.83.tar.bz21.5 MiB2011-Oct-27 11:39
libcdio-0.83.tar.bz2.sig198 B2011-Oct-27 11:39
libcdio-0.83.tar.gz2.2 MiB2011-Oct-27 11:38
libcdio-0.83.tar.gz.sig198 B2011-Oct-27 11:38
libcdio-0.90.tar.gz2.5 MiB2012-Oct-28 01:55
libcdio-0.90.tar.gz.sig72 B2012-Oct-28 01:55
libcdio-0.92.tar.bz21.7 MiB2013-Dec-16 02:32
libcdio-0.92.tar.bz2.sig198 B2013-Dec-16 02:32
libcdio-0.92.tar.gz2.6 MiB2013-Dec-16 02:32
libcdio-0.92.tar.gz.sig198 B2013-Dec-16 02:32
libcdio-0.93.tar.bz21.8 MiB2014-Sep-29 21:11
libcdio-0.93.tar.bz2.sig181 B2014-Sep-29 21:11
libcdio-0.93.tar.gz2.6 MiB2014-Sep-29 18:52
libcdio-0.93.tar.gz.sig181 B2014-Sep-29 18:52
libcdio-0.94.tar.gz2.2 MiB2016-Oct-23 06:42
libcdio-0.94.tar.gz.sig181 B2016-Oct-23 06:42
libcdio-1.0.0.tar.bz21.6 MiB2017-Nov-22 05:25
libcdio-1.0.0.tar.bz2.sig181 B2017-Nov-22 05:25
libcdio-1.0.0.tar.gz2.2 MiB2017-Nov-22 05:25
libcdio-1.0.0.tar.gz.sig181 B2017-Nov-22 05:25
libcdio-1.1.0.tar.bz21.6 MiB2017-Dec-11 01:21
libcdio-1.1.0.tar.bz2.sig181 B2017-Dec-11 01:21
libcdio-1.1.0.tar.gz2.2 MiB2017-Dec-11 01:21
libcdio-1.1.0.tar.gz.sig181 B2017-Dec-11 01:21
libcdio-2.0.0.tar.bz21.5 MiB2017-Dec-31 21:25
libcdio-2.0.0.tar.bz2.sig163 B2017-Dec-31 21:25
libcdio-2.0.0.tar.gz2.2 MiB2018-Jan-01 03:04
libcdio-2.0.0.tar.gz.sig163 B2018-Jan-01 03:04
libcdio-2.1.0.tar.bz21.7 MiB2019-Apr-18 05:00
libcdio-2.1.0.tar.bz2.sig195 B2019-Apr-18 05:00
libcdio-paranoia-10.2+0.90+1.tar.bz2530.4 KiB2013-Apr-15 02:31
libcdio-paranoia-10.2+0.90+1.tar.bz2.sig198 B2013-Apr-15 02:31
libcdio-paranoia-10.2+0.90+1.tar.gz619.2 KiB2013-Apr-15 02:31
libcdio-paranoia-10.2+0.90+1.tar.gz.sig198 B2013-Apr-15 02:31
libcdio-paranoia-10.2+0.90.tar.bz2518.8 KiB2012-Dec-25 03:54
libcdio-paranoia-10.2+0.90.tar.bz2.sig198 B2012-Dec-25 03:54
libcdio-paranoia-10.2+0.90.tar.gz606.6 KiB2012-Oct-28 02:25
libcdio-paranoia-10.2+0.90.tar.gz.sig72 B2012-Oct-28 02:25
libcdio-paranoia-10.2+0.93+1.tar.bz2544.2 KiB2014-Sep-29 21:10
libcdio-paranoia-10.2+0.93+1.tar.bz2.sig181 B2014-Sep-29 21:10
libcdio-paranoia-10.2+0.93+1.tar.gz670.0 KiB2014-Sep-29 21:10
libcdio-paranoia-10.2+0.93+1.tar.gz.sig181 B2014-Sep-29 21:10
libcdio-paranoia-10.2+0.94+1.tar.bz2572.2 KiB2017-Mar-26 03:42
libcdio-paranoia-10.2+0.94+1.tar.bz2.sig181 B2017-Mar-26 03:42
libcdio-paranoia-10.2+0.94+1.tar.gz686.9 KiB2017-Mar-26 03:42
libcdio-paranoia-10.2+0.94+1.tar.gz.sig181 B2017-Mar-26 03:42
libcdio-paranoia-10.2+0.94+2.tar.gz688.0 KiB2017-Aug-23 03:29
libcdio-paranoia-10.2+0.94+2.tar.gz.sig181 B2017-Aug-23 03:29
libcdio-paranoia-10.2+2.0.0.tar.bz2574.7 KiB2019-Jan-26 21:59
libcdio-paranoia-10.2+2.0.0.tar.bz2.sig195 B2019-Jan-26 21:59
libcdio-paranoia-10.2+2.0.1.tar.bz2575.3 KiB2019-Dec-03 23:02
libcdio-paranoia-10.2+2.0.1.tar.bz2.sig195 B2019-Dec-03 23:02
libcdio-paranoia-10.2+2.0.1.tar.gz691.8 KiB2019-Dec-03 23:02
libcdio-paranoia-10.2+2.0.1.tar.gz.sig195 B2019-Dec-03 23:02
pycdio-0.10.tar.gz257.9 KiB2006-Jan-25 22:29
pycdio-0.10.tar.gz.sig65 B2006-Jan-25 22:29
pycdio-0.11.tar.gz336.6 KiB2006-Mar-31 12:16
pycdio-0.11.tar.gz.sig65 B2006-Mar-31 12:16
pycdio-0.12.tar.gz312.6 KiB2006-Dec-11 02:06
pycdio-0.12.tar.gz.sig65 B2006-Dec-11 02:06
pycdio-0.13.tar.gz335.9 KiB2007-Oct-27 09:09
pycdio-0.13.tar.gz.sig194 B2007-Oct-27 09:09
pycdio-0.15-py2.5-cygwin-1.5.25-i686.egg998.6 KiB2009-May-18 13:13
pycdio-0.15-py2.5-cygwin-1.5.25-i686.egg.sig197 B2009-May-18 13:13
pycdio-0.15-py2.5-linux-i686.egg198.9 KiB2009-May-18 13:19
pycdio-0.15-py2.5-linux-i686.egg.sig197 B2009-May-18 13:19
pycdio-0.15-py2.6-linux-i686.egg198.1 KiB2009-May-18 13:01
pycdio-0.15-py2.6-linux-i686.egg.sig197 B2009-May-18 13:01
pycdio-0.15-py2.6-linux-x86_64.egg210.5 KiB2009-May-18 12:57
pycdio-0.15-py2.6-linux-x86_64.egg.sig197 B2009-May-18 12:57
pycdio-0.15.tar.gz168.4 KiB2009-May-18 12:36
pycdio-0.15.tar.gz.sig197 B2009-May-18 12:36
pycdio-0.16.tar.gz168.3 KiB2009-Oct-27 09:59
pycdio-0.16.tar.gz.sig197 B2009-Oct-27 09:59
pycdio-0.17a.tar.gz169.0 KiB2013-Jan-08 04:52
pycdio-0.17a.tar.gz.sig198 B2013-Jan-08 04:52
pycdio-0.18.tar.gz169.9 KiB2013-Jan-08 04:51
pycdio-0.18.tar.gz.sig198 B2013-Jan-08 04:51
pycdio-0.19.tar.gz192.3 KiB2013-Feb-16 13:02
pycdio-0.19.tar.gz.sig198 B2013-Feb-16 13:02
pycdio-0.20.tar.gz193.1 KiB2013-Sep-06 11:10
pycdio-0.20.tar.gz.sig198 B2013-Sep-06 11:10
pycdio-2.0.0.tar.gz236.5 KiB2018-Feb-06 07:04
pycdio-2.0.0.tar.gz.directive.asc.sig163 B2018-Feb-06 07:04
pycdio-2.0.0.tar.gz.directive.asc.sig.sig163 B2018-Feb-06 07:04
pycdio-2.0.0.tar.gz.directive.directive112 B2018-Feb-06 07:04
pycdio-2.0.0.tar.gz.directive.directive.asc322 B2018-Feb-06 05:59
pycdio-2.0.0.tar.gz.directive.directive.asc.sig163 B2018-Feb-06 07:04
pycdio-2.0.0.tar.gz.directive.directive.sig163 B2018-Feb-06 07:04
pycdio-2.0.0.tar.gz.sig163 B2018-Feb-06 07:04
pycdio-2.1.0.tar.gz235.8 KiB2019-Aug-25 16:01
pycdio-2.1.0.tar.gz.sig195 B2019-Aug-25 16:01
rbcdio-0.02.gem316.0 KiB2007-Oct-27 15:03
rbcdio-0.02.gem.sig194 B2007-Oct-27 15:03
rbcdio-0.02.tgz313.8 KiB2007-Oct-27 15:03
rbcdio-0.02.tgz.sig194 B2007-Oct-27 15:03
rbcdio-0.02.zip344.9 KiB2007-Oct-27 15:03
rbcdio-0.02.zip.sig194 B2007-Oct-27 15:03
rbcdio-0.03.gem323.5 KiB2008-Sep-23 00:15
rbcdio-0.03.gem.sig189 B2008-Sep-23 00:15
rbcdio-0.03.tgz323.2 KiB2008-Sep-23 00:15
rbcdio-0.03.tgz.sig189 B2008-Sep-23 00:15
rbcdio-0.03.zip353.3 KiB2008-Sep-23 00:15
rbcdio-0.03.zip.sig189 B2008-Sep-23 00:15
rbcdio-0.04.gem321.5 KiB2009-May-18 12:15
rbcdio-0.04.gem.sig197 B2009-May-18 12:15
rbcdio-0.04.tgz321.3 KiB2009-May-18 12:16
rbcdio-0.04.tgz.sig197 B2009-May-18 12:16
rbcdio-0.04.zip346.6 KiB2009-May-18 12:16
rbcdio-0.04.zip.sig197 B2009-May-18 12:16

رفع مسئولیت :

میرور بسته های نرم افزاری متن بار در ایرن توسط رسانگار در راستای احساس مسئولیت اجتماعی ما برای ارائه خدمات مورد نیاز کاربران ایرانی با سرعت دسترسی بالاتر ارائه شده است، تمامی فایلهای ارائه شده در این سایت ( میرور متن باز رسانگار در ایران ) برای کاربران علاقمند ارائه شده و رسانگار هیچ کنترلی روی محتوا و فایلهای مخازن و بسته های نرم افزاری مختلف نداشته و هیچ تضمینی از جهت محتوای فایلها یا تعهد و تضمین بابت کیفیت فایلها ندارد، در همین راستا در هیچ موردی پاسخ گو و مسئول فایلهای دانلود شده از این سرور نیست ، دانلود این فایلها با ریسک و مسئولیت کاربر دانلود کننده و با آگاهی وی بر محتوای فایلها و نرم افزارهای مورد استفاده وی ( مشتری ) می باشد، این میرور و سایت تحت قوانین ایران مدیریت می شود ‌میرور رسانگار در سایتهای داخلی با ترافیک نیم بها ثبت شده اما مسئولیت محاسبه ترافیک بصورت نیم بها با ISP شما می باشد.