فهرست فایلهای دایرکتوری : /gnu/grep/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
grep-2.0.tar.gz124.1 KiB1996-Oct-01 10:30
grep-2.10.tar.xz1.0 MiB2011-Nov-16 16:51
grep-2.10.tar.xz.sig836 B2011-Nov-16 16:51
grep-2.11.tar.xz1.1 MiB2012-Mar-02 12:42
grep-2.11.tar.xz.sig836 B2012-Mar-02 12:42
grep-2.12.tar.xz1.1 MiB2012-Apr-24 11:27
grep-2.12.tar.xz.sig836 B2012-Apr-24 11:27
grep-2.13.tar.xz1.1 MiB2012-Jul-04 19:14
grep-2.13.tar.xz.sig836 B2012-Jul-04 19:14
grep-2.14.tar.xz1.1 MiB2012-Aug-20 09:52
grep-2.14.tar.xz.sig836 B2012-Aug-20 09:52
grep-2.15.tar.xz1.2 MiB2013-Oct-26 20:45
grep-2.15.tar.xz.sig966 B2013-Oct-26 20:45
grep-2.16.tar.xz1.2 MiB2014-Jan-02 08:20
grep-2.16.tar.xz.sig966 B2014-Jan-02 08:20
grep-2.17.tar.xz1.2 MiB2014-Feb-18 07:15
grep-2.17.tar.xz.sig966 B2014-Feb-18 07:15
grep-2.18.tar.xz1.2 MiB2014-Feb-21 20:30
grep-2.18.tar.xz.sig966 B2014-Feb-21 20:30
grep-2.19.tar.xz1.2 MiB2014-May-23 08:42
grep-2.19.tar.xz.sig966 B2014-May-23 08:42
grep-2.2.tar.gz261.9 KiB1998-Apr-27 10:30
grep-2.20.tar.xz1.2 MiB2014-Jun-03 17:40
grep-2.20.tar.xz.sig966 B2014-Jun-03 17:40
grep-2.21.tar.xz1.2 MiB2014-Nov-23 22:41
grep-2.21.tar.xz.sig966 B2014-Nov-23 22:41
grep-2.22.tar.xz1.2 MiB2015-Nov-02 05:39
grep-2.22.tar.xz.sig801 B2015-Nov-02 05:39
grep-2.23.tar.xz1.3 MiB2016-Feb-05 04:03
grep-2.23.tar.xz.sig801 B2016-Feb-05 04:03
grep-2.24.tar.xz1.3 MiB2016-Mar-11 09:11
grep-2.24.tar.xz.sig801 B2016-Mar-11 09:11
grep-2.25.tar.xz1.3 MiB2016-Apr-22 08:28
grep-2.25.tar.xz.sig801 B2016-Apr-22 08:28
grep-2.26.tar.xz1.3 MiB2016-Oct-03 05:23
grep-2.26.tar.xz.sig801 B2016-Oct-03 05:23
grep-2.27.tar.xz1.3 MiB2016-Dec-07 10:49
grep-2.27.tar.xz.sig801 B2016-Dec-07 10:49
grep-2.28.tar.xz1.3 MiB2017-Feb-07 04:50
grep-2.28.tar.xz.sig801 B2017-Feb-07 04:50
grep-2.3.tar.gz369.0 KiB1999-Feb-15 04:46
grep-2.4.1.tar.gz449.0 KiB2000-Mar-02 08:25
grep-2.4.2.tar.gz449.8 KiB2000-Mar-09 09:58
grep-2.4.tar.gz409.9 KiB1999-Dec-03 23:05
grep-2.5-1.src.rpm551.9 KiB2002-Mar-13 18:27
grep-2.5.1.tar.bz2546.1 KiB2004-Oct-29 13:01
grep-2.5.1.tar.bz2.sig65 B2004-Oct-29 13:01
grep-2.5.1.tar.gz667.1 KiB2004-Oct-29 13:01
grep-2.5.1.tar.gz.sig65 B2004-Oct-29 13:01
grep-2.5.1a.tar.bz2515.0 KiB2004-Nov-19 16:56
grep-2.5.1a.tar.bz2.sig65 B2004-Nov-19 16:56
grep-2.5.1a.tar.gz616.2 KiB2004-Nov-19 16:56
grep-2.5.1a.tar.gz.sig65 B2004-Nov-19 16:56
grep-2.5.3.tar.bz2603.7 KiB2007-Aug-03 03:48
grep-2.5.3.tar.bz2.sig189 B2007-Aug-03 03:48
grep-2.5.3.tar.gz711.8 KiB2007-Aug-03 03:48
grep-2.5.3.tar.gz.sig189 B2007-Aug-03 03:48
grep-2.5.4.tar.bz2706.2 KiB2009-Feb-10 08:14
grep-2.5.4.tar.bz2.sig65 B2009-Feb-10 08:16
grep-2.5.4.tar.gz840.5 KiB2009-Feb-10 08:14
grep-2.5.4.tar.gz.sig65 B2009-Feb-10 08:15
grep-2.5.tar.bz2545.3 KiB2002-Mar-13 18:26
grep-2.5.tar.gz667.1 KiB2002-Mar-13 18:30
grep-2.6.1.tar.gz1.2 MiB2010-Mar-25 23:05
grep-2.6.1.tar.gz.sig836 B2010-Mar-25 23:05
grep-2.6.1.tar.xz806.6 KiB2010-Mar-25 23:05
grep-2.6.1.tar.xz.sig836 B2010-Mar-25 23:05
grep-2.6.2.tar.gz1.2 MiB2010-Mar-29 22:52
grep-2.6.2.tar.gz.sig836 B2010-Mar-29 22:52
grep-2.6.2.tar.xz806.5 KiB2010-Mar-29 22:52
grep-2.6.2.tar.xz.sig836 B2010-Mar-29 22:52
grep-2.6.3.tar.gz1.2 MiB2010-Apr-02 13:15
grep-2.6.3.tar.gz.sig836 B2010-Apr-02 13:15
grep-2.6.3.tar.xz809.2 KiB2010-Apr-02 13:15
grep-2.6.3.tar.xz.sig836 B2010-Apr-02 13:15
grep-2.6.tar.gz1.2 MiB2010-Mar-23 15:15
grep-2.6.tar.gz.sig836 B2010-Mar-23 15:15
grep-2.6.tar.xz799.5 KiB2010-Mar-23 15:15
grep-2.6.tar.xz.sig836 B2010-Mar-23 15:15
grep-2.7.tar.gz1.4 MiB2010-Sep-20 19:04
grep-2.7.tar.gz.sig836 B2010-Sep-20 19:04
grep-2.7.tar.xz902.6 KiB2010-Sep-20 19:04
grep-2.7.tar.xz.sig836 B2010-Sep-20 19:04
grep-2.8.tar.gz1.7 MiB2011-May-13 23:55
grep-2.8.tar.gz.sig836 B2011-May-13 23:55
grep-2.8.tar.xz992.0 KiB2011-May-13 23:55
grep-2.8.tar.xz.sig836 B2011-May-13 23:55
grep-2.9.tar.gz1.7 MiB2011-Jun-21 21:57
grep-2.9.tar.gz.sig836 B2011-Jun-21 21:57
grep-2.9.tar.xz1017.0 KiB2011-Jun-21 21:57
grep-2.9.tar.xz.sig836 B2011-Jun-21 21:57
grep-3.0.tar.xz1.3 MiB2017-Feb-10 07:59
grep-3.0.tar.xz.sig801 B2017-Feb-10 07:59
grep-3.1.tar.xz1.3 MiB2017-Jul-02 23:54
grep-3.1.tar.xz.sig833 B2017-Jul-02 23:54
grep-3.10.tar.gz2.7 MiB2023-Mar-23 04:34
grep-3.10.tar.gz.sig833 B2023-Mar-23 04:34
grep-3.10.tar.xz1.6 MiB2023-Mar-23 04:34
grep-3.10.tar.xz.sig833 B2023-Mar-23 04:34
grep-3.11.tar.gz2.7 MiB2023-May-13 12:09
grep-3.11.tar.gz.sig833 B2023-May-13 12:09
grep-3.11.tar.xz1.6 MiB2023-May-13 12:09
grep-3.11.tar.xz.sig833 B2023-May-13 12:09
grep-3.2.tar.xz1.4 MiB2018-Dec-20 19:11
grep-3.2.tar.xz.sig833 B2018-Dec-20 19:11
grep-3.3.tar.xz1.4 MiB2018-Dec-21 08:10
grep-3.3.tar.xz.sig833 B2018-Dec-21 08:10
grep-3.4.tar.xz1.5 MiB2020-Jan-03 00:58
grep-3.4.tar.xz.sig833 B2020-Jan-03 00:58
grep-3.5.tar.gz2.5 MiB2020-Sep-28 06:45
grep-3.5.tar.gz.sig833 B2020-Sep-28 06:45
grep-3.5.tar.xz1.5 MiB2020-Sep-28 06:45
grep-3.5.tar.xz.sig833 B2020-Sep-28 06:45
grep-3.6.tar.gz2.5 MiB2020-Nov-09 08:10
grep-3.6.tar.gz.sig833 B2020-Nov-09 08:10
grep-3.6.tar.xz1.5 MiB2020-Nov-09 08:10
grep-3.6.tar.xz.sig833 B2020-Nov-09 08:10
grep-3.7.tar.gz2.6 MiB2021-Aug-14 23:26
grep-3.7.tar.gz.sig833 B2021-Aug-14 23:26
grep-3.7.tar.xz1.6 MiB2021-Aug-14 23:26
grep-3.7.tar.xz.sig833 B2021-Aug-14 23:26
grep-3.8.tar.gz2.7 MiB2022-Sep-03 10:53
grep-3.8.tar.gz.sig833 B2022-Sep-03 10:53
grep-3.8.tar.xz1.6 MiB2022-Sep-03 10:53
grep-3.8.tar.xz.sig833 B2022-Sep-03 10:53
grep-3.9.tar.gz2.7 MiB2023-Mar-05 19:04
grep-3.9.tar.gz.sig833 B2023-Mar-05 19:04
grep-3.9.tar.xz1.6 MiB2023-Mar-05 19:04
grep-3.9.tar.xz.sig833 B2023-Mar-05 19:04

رفع مسئولیت :

میرور بسته های نرم افزاری متن بار در ایرن توسط رسانگار در راستای احساس مسئولیت اجتماعی ما برای ارائه خدمات مورد نیاز کاربران ایرانی با سرعت دسترسی بالاتر ارائه شده است، تمامی فایلهای ارائه شده در این سایت ( میرور متن باز رسانگار در ایران ) برای کاربران علاقمند ارائه شده و رسانگار هیچ کنترلی روی محتوا و فایلهای مخازن و بسته های نرم افزاری مختلف نداشته و هیچ تضمینی از جهت محتوای فایلها یا تعهد و تضمین بابت کیفیت فایلها ندارد، در همین راستا در هیچ موردی پاسخ گو و مسئول فایلهای دانلود شده از این سرور نیست ، دانلود این فایلها با ریسک و مسئولیت کاربر دانلود کننده و با آگاهی وی بر محتوای فایلها و نرم افزارهای مورد استفاده وی ( مشتری ) می باشد، این میرور و سایت تحت قوانین ایران مدیریت می شود ‌میرور رسانگار در سایتهای داخلی با ترافیک نیم بها ثبت شده اما مسئولیت محاسبه ترافیک بصورت نیم بها با ISP شما می باشد.