فهرست فایلهای دایرکتوری : /gnu/gnutls/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
w32/-2012-Nov-24 21:50
gnutls-2.10.0.tar.bz27.1 MiB2010-Jun-25 10:20
gnutls-2.10.0.tar.bz2.sig421 B2010-Jun-25 10:20
gnutls-2.10.1-x86.exe15.7 MiB2010-Sep-30 11:40
gnutls-2.10.1-x86.exe.sig421 B2010-Sep-30 11:40
gnutls-2.10.1-x86.zip5.8 MiB2010-Sep-30 11:40
gnutls-2.10.1-x86.zip.sig421 B2010-Sep-30 11:40
gnutls-2.10.1.tar.bz27.1 MiB2010-Jul-25 14:10
gnutls-2.10.1.tar.bz2.sig421 B2010-Jul-25 14:10
gnutls-2.10.2-x86.exe15.7 MiB2010-Sep-30 12:35
gnutls-2.10.2-x86.exe.sig421 B2010-Sep-30 12:35
gnutls-2.10.2-x86.zip5.8 MiB2010-Sep-30 12:35
gnutls-2.10.2-x86.zip.sig421 B2010-Sep-30 12:35
gnutls-2.10.2.tar.bz27.1 MiB2010-Sep-30 12:05
gnutls-2.10.2.tar.bz2.sig421 B2010-Sep-30 12:05
gnutls-2.10.3.tar.bz26.3 MiB2010-Nov-19 16:17
gnutls-2.10.3.tar.bz2.sig490 B2010-Nov-19 16:17
gnutls-2.10.4.tar.bz27.0 MiB2010-Dec-06 17:39
gnutls-2.10.4.tar.bz2.sig425 B2010-Dec-06 17:39
gnutls-2.10.5-x86.exe15.6 MiB2011-Feb-28 16:24
gnutls-2.10.5-x86.exe.sig425 B2011-Feb-28 16:24
gnutls-2.10.5-x86.zip5.8 MiB2011-Feb-28 16:23
gnutls-2.10.5-x86.zip.sig425 B2011-Feb-28 16:23
gnutls-2.10.5.tar.bz27.0 MiB2011-Feb-28 15:19
gnutls-2.10.5.tar.bz2.sig425 B2011-Feb-28 15:19
gnutls-2.12.0.tar.bz26.8 MiB2011-Mar-24 22:06
gnutls-2.12.0.tar.bz2.sig490 B2011-Mar-24 22:06
gnutls-2.12.1.tar.bz26.8 MiB2011-Apr-02 12:07
gnutls-2.12.1.tar.bz2.sig490 B2011-Apr-02 12:07
gnutls-2.12.10.tar.bz26.9 MiB2011-Sep-01 11:49
gnutls-2.12.10.tar.bz2.sig490 B2011-Sep-01 11:49
gnutls-2.12.11.tar.bz26.8 MiB2011-Sep-19 00:49
gnutls-2.12.11.tar.bz2.sig490 B2011-Sep-19 00:49
gnutls-2.12.12.tar.bz26.9 MiB2011-Oct-20 22:46
gnutls-2.12.12.tar.bz2.sig490 B2011-Oct-20 22:46
gnutls-2.12.13.tar.bz26.8 MiB2011-Nov-08 00:56
gnutls-2.12.13.tar.bz2.sig490 B2011-Nov-08 00:56
gnutls-2.12.14.tar.bz26.8 MiB2011-Nov-08 10:48
gnutls-2.12.14.tar.bz2.sig490 B2011-Nov-08 10:48
gnutls-2.12.15.tar.bz26.8 MiB2012-Jan-07 00:00
gnutls-2.12.15.tar.bz2.sig490 B2012-Jan-07 00:00
gnutls-2.12.16.tar.bz26.8 MiB2012-Jan-07 00:24
gnutls-2.12.16.tar.bz2.sig490 B2012-Jan-07 00:24
gnutls-2.12.17.tar.bz26.9 MiB2012-Mar-02 21:41
gnutls-2.12.17.tar.bz2.sig490 B2012-Mar-02 21:41
gnutls-2.12.18.tar.bz26.9 MiB2012-Mar-16 21:02
gnutls-2.12.18.tar.bz2.sig490 B2012-Mar-16 21:02
gnutls-2.12.19.tar.bz26.9 MiB2012-May-05 21:02
gnutls-2.12.19.tar.bz2.sig490 B2012-May-05 21:02
gnutls-2.12.2.tar.bz26.8 MiB2011-Apr-08 20:09
gnutls-2.12.2.tar.bz2.sig490 B2011-Apr-08 20:09
gnutls-2.12.20.tar.bz26.9 MiB2012-Jun-10 14:33
gnutls-2.12.20.tar.bz2.sig490 B2012-Jun-10 14:33
gnutls-2.12.21.tar.bz26.9 MiB2012-Nov-09 02:24
gnutls-2.12.21.tar.bz2.sig490 B2012-Nov-09 02:24
gnutls-2.12.3.tar.bz26.7 MiB2011-Apr-22 15:37
gnutls-2.12.3.tar.bz2.sig490 B2011-Apr-22 15:37
gnutls-2.12.4.tar.bz26.8 MiB2011-May-06 19:14
gnutls-2.12.4.tar.bz2.sig490 B2011-May-06 19:14
gnutls-2.12.5.tar.bz26.8 MiB2011-May-14 12:54
gnutls-2.12.5.tar.bz2.sig490 B2011-May-14 12:54
gnutls-2.12.6.1.tar.bz26.8 MiB2011-Jun-05 05:46
gnutls-2.12.6.1.tar.bz2.sig490 B2011-Jun-05 05:46
gnutls-2.12.6.tar.bz26.8 MiB2011-Jun-05 00:18
gnutls-2.12.6.tar.bz2.sig490 B2011-Jun-05 00:18
gnutls-2.12.7.tar.bz26.8 MiB2011-Jun-20 19:30
gnutls-2.12.7.tar.bz2.sig490 B2011-Jun-20 19:30
gnutls-2.12.8.tar.bz26.8 MiB2011-Aug-09 00:50
gnutls-2.12.8.tar.bz2.sig490 B2011-Aug-09 00:50
gnutls-2.12.9.tar.bz26.8 MiB2011-Aug-21 02:04
gnutls-2.12.9.tar.bz2.sig490 B2011-Aug-21 02:04
gnutls-2.2.4.tar.bz24.7 MiB2008-May-19 15:30
gnutls-2.2.4.tar.bz2.sig420 B2008-May-19 15:30
gnutls-2.2.5.tar.bz24.7 MiB2008-May-20 00:06
gnutls-2.2.5.tar.bz2.sig420 B2008-May-20 00:15
gnutls-2.2.5.tar.bz2.sig.sig420 B2008-May-20 00:06
gnutls-2.4.0.tar.bz24.7 MiB2008-Jun-18 19:17
gnutls-2.4.0.tar.bz2.sig420 B2008-Jun-18 19:17
gnutls-2.4.1.tar.bz24.7 MiB2008-Jul-01 00:51
gnutls-2.4.1.tar.bz2.sig420 B2008-Jul-01 00:51
gnutls-2.4.2.tar.bz24.7 MiB2008-Sep-16 00:48
gnutls-2.4.2.tar.bz2.sig420 B2008-Sep-16 00:48
gnutls-2.4.3.tar.bz24.8 MiB2009-Feb-06 23:24
gnutls-2.4.3.tar.bz2.sig420 B2009-Feb-06 23:24
gnutls-2.6.0.tar.bz24.9 MiB2008-Oct-06 10:56
gnutls-2.6.0.tar.bz2.sig420 B2008-Oct-06 10:56
gnutls-2.6.1.tar.bz24.9 MiB2008-Nov-10 14:14
gnutls-2.6.1.tar.bz2.sig420 B2008-Nov-10 14:14
gnutls-2.6.2.tar.bz24.9 MiB2008-Nov-12 17:49
gnutls-2.6.2.tar.bz2.sig420 B2008-Nov-12 17:49
gnutls-2.6.3.tar.bz24.9 MiB2008-Dec-12 22:46
gnutls-2.6.3.tar.bz2.sig420 B2008-Dec-12 22:46
gnutls-2.6.4.tar.bz24.9 MiB2009-Feb-06 23:43
gnutls-2.6.4.tar.bz2.sig420 B2009-Feb-06 23:43
gnutls-2.6.5.tar.bz24.9 MiB2009-Apr-11 22:28
gnutls-2.6.5.tar.bz2.sig420 B2009-Apr-11 22:28
gnutls-2.6.6.tar.bz24.9 MiB2009-Apr-30 14:04
gnutls-2.6.6.tar.bz2.sig420 B2009-Apr-30 14:04
gnutls-2.8.0.tar.bz25.9 MiB2009-May-28 11:34
gnutls-2.8.0.tar.bz2.sig420 B2009-May-28 11:34
gnutls-2.8.1.tar.bz25.9 MiB2009-Jun-10 19:41
gnutls-2.8.1.tar.bz2.sig420 B2009-Jun-10 19:41
gnutls-2.8.2.tar.bz25.9 MiB2009-Aug-10 16:15
gnutls-2.8.2.tar.bz2.sig420 B2009-Aug-10 16:15
gnutls-2.8.3.tar.bz25.9 MiB2009-Aug-13 13:46
gnutls-2.8.3.tar.bz2.sig420 B2009-Aug-13 13:46
gnutls-2.8.4.tar.bz25.9 MiB2009-Sep-18 12:21
gnutls-2.8.4.tar.bz2.sig420 B2009-Sep-18 12:21
gnutls-2.8.5.tar.bz25.9 MiB2009-Nov-02 14:49
gnutls-2.8.5.tar.bz2.sig421 B2009-Nov-02 14:49
gnutls-2.8.6.tar.bz26.2 MiB2010-Mar-15 16:30
gnutls-2.8.6.tar.bz2.sig421 B2010-Mar-15 16:30
gnutls-3.0.0.tar.xz4.3 MiB2011-Jul-29 23:51
gnutls-3.0.0.tar.xz.sig490 B2011-Jul-29 23:51
gnutls-3.0.1.tar.xz4.4 MiB2011-Aug-21 01:30
gnutls-3.0.1.tar.xz.sig490 B2011-Aug-21 01:30
gnutls-3.0.10.tar.xz4.2 MiB2012-Jan-04 21:52
gnutls-3.0.10.tar.xz.sig490 B2012-Jan-04 21:52
gnutls-3.0.11.tar.xz4.2 MiB2012-Jan-06 23:05
gnutls-3.0.11.tar.xz.sig490 B2012-Jan-06 23:05
gnutls-3.0.12.tar.xz5.2 MiB2012-Jan-20 16:55
gnutls-3.0.12.tar.xz.sig425 B2012-Jan-20 16:55
gnutls-3.0.13.tar.xz4.6 MiB2012-Feb-18 16:50
gnutls-3.0.13.tar.xz.sig490 B2012-Feb-18 16:50
gnutls-3.0.14.tar.xz4.6 MiB2012-Feb-24 19:45
gnutls-3.0.14.tar.xz.sig490 B2012-Feb-24 19:45
gnutls-3.0.15.tar.xz4.6 MiB2012-Mar-02 22:03
gnutls-3.0.15.tar.xz.sig490 B2012-Mar-02 22:03
gnutls-3.0.16.tar.xz4.7 MiB2012-Mar-16 21:08
gnutls-3.0.16.tar.xz.sig490 B2012-Mar-16 21:08
gnutls-3.0.17.tar.xz4.7 MiB2012-Mar-17 12:35
gnutls-3.0.17.tar.xz.sig490 B2012-Mar-17 12:35
gnutls-3.0.18.tar.lz4.6 MiB2012-Apr-02 22:03
gnutls-3.0.18.tar.lz.sig490 B2012-Apr-02 22:03
gnutls-3.0.18.tar.xz4.8 MiB2012-Apr-02 22:04
gnutls-3.0.18.tar.xz.sig490 B2012-Apr-02 22:04
gnutls-3.0.19.tar.lz4.6 MiB2012-Apr-22 18:55
gnutls-3.0.19.tar.lz.sig490 B2012-Apr-22 18:55
gnutls-3.0.19.tar.xz4.8 MiB2012-Apr-22 18:52
gnutls-3.0.19.tar.xz.sig490 B2012-Apr-22 18:53
gnutls-3.0.2.tar.xz4.4 MiB2011-Sep-01 12:07
gnutls-3.0.2.tar.xz.sig490 B2011-Sep-01 12:07
gnutls-3.0.20.tar.lz4.1 MiB2012-Jun-05 21:02
gnutls-3.0.20.tar.lz.sig490 B2012-Jun-05 21:02
gnutls-3.0.20.tar.xz4.2 MiB2012-Jun-05 21:01
gnutls-3.0.20.tar.xz.sig490 B2012-Jun-05 21:01
gnutls-3.0.21.tar.lz4.3 MiB2012-Jul-03 01:46
gnutls-3.0.21.tar.lz.sig490 B2012-Jul-03 01:46
gnutls-3.0.21.tar.xz4.4 MiB2012-Jul-03 01:45
gnutls-3.0.21.tar.xz.sig490 B2012-Jul-03 01:45
gnutls-3.0.22.tar.lz4.2 MiB2012-Aug-04 22:40
gnutls-3.0.22.tar.lz.sig490 B2012-Aug-04 22:40
gnutls-3.0.22.tar.xz4.4 MiB2012-Aug-04 22:40
gnutls-3.0.22.tar.xz.sig490 B2012-Aug-04 22:40
gnutls-3.0.23.tar.lz4.3 MiB2012-Sep-02 22:04
gnutls-3.0.23.tar.lz.sig490 B2012-Sep-02 22:04
gnutls-3.0.23.tar.xz4.4 MiB2012-Sep-02 22:04
gnutls-3.0.23.tar.xz.sig490 B2012-Sep-02 22:04
gnutls-3.0.24.tar.lz4.3 MiB2012-Sep-26 22:14
gnutls-3.0.24.tar.lz.sig490 B2012-Sep-26 22:14
gnutls-3.0.24.tar.xz4.4 MiB2012-Sep-26 22:14
gnutls-3.0.24.tar.xz.sig490 B2012-Sep-26 22:14
gnutls-3.0.25.tar.lz4.3 MiB2012-Oct-12 20:34
gnutls-3.0.25.tar.lz.sig490 B2012-Oct-12 20:34
gnutls-3.0.25.tar.xz4.4 MiB2012-Oct-12 20:35
gnutls-3.0.25.tar.xz.sig490 B2012-Oct-12 20:35
gnutls-3.0.26.tar.lz4.3 MiB2012-Nov-09 03:10
gnutls-3.0.26.tar.lz.sig490 B2012-Nov-09 03:10
gnutls-3.0.26.tar.xz4.4 MiB2012-Nov-09 03:10
gnutls-3.0.26.tar.xz.sig490 B2012-Nov-09 03:10
gnutls-3.0.3.tar.xz4.1 MiB2011-Sep-19 01:23
gnutls-3.0.3.tar.xz.sig490 B2011-Sep-19 01:23
gnutls-3.0.4.tar.xz4.1 MiB2011-Oct-15 03:09
gnutls-3.0.4.tar.xz.sig490 B2011-Oct-15 03:09
gnutls-3.0.5.tar.xz4.1 MiB2011-Oct-27 22:16
gnutls-3.0.5.tar.xz.sig490 B2011-Oct-27 22:16
gnutls-3.0.6.tar.xz4.1 MiB2011-Nov-08 01:07
gnutls-3.0.6.tar.xz.sig490 B2011-Nov-08 01:07
gnutls-3.0.7.tar.xz4.1 MiB2011-Nov-08 10:50
gnutls-3.0.7.tar.xz.sig490 B2011-Nov-08 10:50
gnutls-3.0.8.tar.xz4.1 MiB2011-Nov-12 18:34
gnutls-3.0.8.tar.xz.sig490 B2011-Nov-12 18:34
gnutls-3.0.9.tar.xz4.2 MiB2011-Dec-14 01:48
gnutls-3.0.9.tar.xz.sig490 B2011-Dec-14 01:48
gnutls-3.1.0.tar.lz4.4 MiB2012-Aug-16 00:19
gnutls-3.1.0.tar.lz.sig490 B2012-Aug-16 00:19
gnutls-3.1.0.tar.xz4.5 MiB2012-Aug-16 00:20
gnutls-3.1.0.tar.xz.sig490 B2012-Aug-16 00:20
gnutls-3.1.1.tar.lz4.4 MiB2012-Sep-02 22:17
gnutls-3.1.1.tar.lz.sig490 B2012-Sep-02 22:17
gnutls-3.1.1.tar.xz4.6 MiB2012-Sep-02 22:16
gnutls-3.1.1.tar.xz.sig490 B2012-Sep-02 22:16
gnutls-3.1.2.tar.lz4.4 MiB2012-Sep-26 22:20
gnutls-3.1.2.tar.lz.sig490 B2012-Sep-26 22:20
gnutls-3.1.2.tar.xz4.6 MiB2012-Sep-26 22:19
gnutls-3.1.2.tar.xz.sig490 B2012-Sep-26 22:19
gnutls-3.1.3.tar.lz4.5 MiB2012-Oct-12 20:45
gnutls-3.1.3.tar.lz.sig490 B2012-Oct-12 20:45
gnutls-3.1.3.tar.xz4.7 MiB2012-Oct-12 20:45
gnutls-3.1.3.tar.xz.sig490 B2012-Oct-12 20:45
gnutls-3.1.4.tar.lz4.5 MiB2012-Nov-10 03:32
gnutls-3.1.4.tar.lz.sig490 B2012-Nov-10 03:32
gnutls-3.1.4.tar.xz4.7 MiB2012-Nov-10 03:31
gnutls-3.1.4.tar.xz.sig490 B2012-Nov-10 03:31
gnutls-3.1.5.tar.lz4.6 MiB2012-Nov-24 21:24
gnutls-3.1.5.tar.lz.sig490 B2012-Nov-24 21:24
gnutls-3.1.5.tar.xz4.7 MiB2012-Nov-24 21:24
gnutls-3.1.5.tar.xz.sig490 B2012-Nov-24 21:24
guile-gnutls-3.7.11.tar.gz668.7 KiB2022-Dec-08 01:00
guile-gnutls-3.7.11.tar.gz.sig228 B2022-Dec-08 01:00
guile-gnutls-3.7.12.tar.gz682.6 KiB2023-May-08 17:14
guile-gnutls-3.7.12.tar.gz.sig228 B2023-May-08 17:14
guile-gnutls-4.0.0.tar.gz730.4 KiB2023-Aug-24 16:55
guile-gnutls-4.0.0.tar.gz.sig228 B2023-Aug-24 16:55

رفع مسئولیت :

میرور بسته های نرم افزاری متن بار در ایرن توسط رسانگار در راستای احساس مسئولیت اجتماعی ما برای ارائه خدمات مورد نیاز کاربران ایرانی با سرعت دسترسی بالاتر ارائه شده است، تمامی فایلهای ارائه شده در این سایت ( میرور متن باز رسانگار در ایران ) برای کاربران علاقمند ارائه شده و رسانگار هیچ کنترلی روی محتوا و فایلهای مخازن و بسته های نرم افزاری مختلف نداشته و هیچ تضمینی از جهت محتوای فایلها یا تعهد و تضمین بابت کیفیت فایلها ندارد، در همین راستا در هیچ موردی پاسخ گو و مسئول فایلهای دانلود شده از این سرور نیست ، دانلود این فایلها با ریسک و مسئولیت کاربر دانلود کننده و با آگاهی وی بر محتوای فایلها و نرم افزارهای مورد استفاده وی ( مشتری ) می باشد، این میرور و سایت تحت قوانین ایران مدیریت می شود ‌میرور رسانگار در سایتهای داخلی با ترافیک نیم بها ثبت شده اما مسئولیت محاسبه ترافیک بصورت نیم بها با ISP شما می باشد.