فهرست فایلهای دایرکتوری : /gnu/gmp/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
gmp-1.3.2.tar.gz105.8 KiB1993-May-21 10:30
gmp-2.0.2.tar.gz361.2 KiB1996-Jun-06 10:30
gmp-2.0.tar.gz357.9 KiB1996-Apr-29 10:30
gmp-3.0.1.tar.gz748.4 KiB2000-Apr-27 18:35
gmp-3.0.tar.gz748.2 KiB2000-Apr-18 20:42
gmp-3.1.1.tar.gz1009.6 KiB2000-Oct-13 21:23
gmp-3.1.tar.gz1004.6 KiB2000-Aug-03 21:10
gmp-4.0-4.0.1.diff.gz70.9 KiB2002-Jan-22 20:09
gmp-4.0.1.tar.gz1.7 MiB2002-Jan-22 20:09
gmp-4.0.tar.gz1.7 MiB2001-Dec-04 20:31
gmp-4.1-4.1.1.diff.gz122.0 KiB2002-Dec-01 19:33
gmp-4.1-4.1.1.diff.gz.asc187 B2002-Dec-02 02:28
gmp-4.1.1-4.1.2.diff.gz17.9 KiB2002-Dec-31 05:16
gmp-4.1.1-4.1.2.diff.gz.asc187 B2002-Dec-31 17:37
gmp-4.1.1.tar.bz21.6 MiB2002-Dec-01 19:34
gmp-4.1.1.tar.bz2.asc187 B2002-Dec-02 02:28
gmp-4.1.1.tar.gz2.1 MiB2002-Dec-01 19:35
gmp-4.1.1.tar.gz.asc187 B2002-Dec-02 02:28
gmp-4.1.2.tar.bz21.6 MiB2002-Dec-31 05:16
gmp-4.1.2.tar.bz2.asc187 B2002-Dec-31 17:37
gmp-4.1.2.tar.gz2.1 MiB2002-Dec-31 05:15
gmp-4.1.2.tar.gz.asc187 B2002-Dec-31 17:37
gmp-4.1.3.tar.bz21.6 MiB2004-May-06 06:21
gmp-4.1.3.tar.bz2.asc187 B2004-May-06 06:21
gmp-4.1.3.tar.gz2.1 MiB2004-May-06 06:20
gmp-4.1.3.tar.gz.asc187 B2004-May-06 06:21
gmp-4.1.4.tar.bz21.6 MiB2004-Sep-24 01:48
gmp-4.1.4.tar.bz2.sig187 B2004-Sep-24 01:48
gmp-4.1.4.tar.gz2.1 MiB2004-Sep-24 01:48
gmp-4.1.4.tar.gz.sig187 B2004-Sep-24 01:48
gmp-4.1.tar.gz2.0 MiB2002-May-24 19:16
gmp-4.2.1.tar.bz21.6 MiB2006-May-04 20:51
gmp-4.2.1.tar.bz2.sig65 B2006-May-04 20:51
gmp-4.2.1.tar.gz2.1 MiB2006-May-04 20:52
gmp-4.2.1.tar.gz.sig65 B2006-May-04 20:52
gmp-4.2.2.tar.bz21.7 MiB2007-Sep-11 20:31
gmp-4.2.2.tar.bz2.sig65 B2007-Sep-11 20:31
gmp-4.2.2.tar.gz2.2 MiB2007-Sep-11 20:30
gmp-4.2.2.tar.gz.sig65 B2007-Sep-11 20:31
gmp-4.2.3.tar.bz21.6 MiB2008-Aug-04 01:12
gmp-4.2.3.tar.bz2.sig72 B2008-Aug-04 01:12
gmp-4.2.3.tar.gz2.2 MiB2008-Aug-04 01:12
gmp-4.2.3.tar.gz.sig72 B2008-Aug-04 01:12
gmp-4.2.4.tar.bz21.6 MiB2008-Sep-20 13:46
gmp-4.2.4.tar.bz2.sig72 B2008-Sep-20 13:46
gmp-4.2.4.tar.gz2.2 MiB2008-Sep-20 13:45
gmp-4.2.4.tar.gz.sig72 B2008-Sep-20 13:46
gmp-4.2.tar.bz21.6 MiB2006-Mar-26 20:06
gmp-4.2.tar.bz2.sig65 B2006-Mar-26 20:06
gmp-4.2.tar.gz2.1 MiB2006-Mar-26 20:06
gmp-4.2.tar.gz.sig65 B2006-Mar-26 20:17
gmp-4.3.0.tar.bz21.8 MiB2009-Apr-14 23:42
gmp-4.3.0.tar.bz2.sig72 B2009-Apr-14 23:42
gmp-4.3.0.tar.gz2.4 MiB2009-Apr-14 23:42
gmp-4.3.0.tar.gz.sig72 B2009-Apr-14 23:43
gmp-4.3.1.tar.bz21.8 MiB2009-May-12 12:47
gmp-4.3.1.tar.bz2.sig72 B2009-May-12 12:47
gmp-4.3.1.tar.gz2.4 MiB2009-May-12 12:47
gmp-4.3.1.tar.gz.sig72 B2009-May-12 12:47
gmp-4.3.2.tar.bz21.8 MiB2010-Jan-08 14:54
gmp-4.3.2.tar.bz2.sig72 B2010-Jan-08 14:54
gmp-4.3.2.tar.gz2.4 MiB2010-Jan-08 14:55
gmp-4.3.2.tar.gz.sig72 B2010-Jan-08 14:55
gmp-5.0.0.tar.bz21.9 MiB2010-Jan-08 14:59
gmp-5.0.0.tar.bz2.sig72 B2010-Jan-08 14:59
gmp-5.0.0.tar.gz2.5 MiB2010-Jan-08 14:59
gmp-5.0.0.tar.gz.sig72 B2010-Jan-08 14:59
gmp-5.0.1.tar.bz21.9 MiB2010-Feb-06 16:21
gmp-5.0.1.tar.bz2.sig72 B2010-Feb-06 16:21
gmp-5.0.1.tar.gz2.5 MiB2010-Feb-06 16:29
gmp-5.0.1.tar.gz.sig72 B2010-Feb-06 16:29
gmp-5.0.2.tar.bz21.9 MiB2011-May-08 13:21
gmp-5.0.2.tar.bz2.sig72 B2011-May-08 13:21
gmp-5.0.2.tar.gz2.5 MiB2011-May-08 13:21
gmp-5.0.2.tar.gz.sig72 B2011-May-08 13:21
gmp-5.0.3.tar.bz21.9 MiB2012-Jan-27 12:32
gmp-5.0.3.tar.bz2.sig72 B2012-Jan-27 12:32
gmp-5.0.3.tar.xz1.6 MiB2012-Jan-27 12:31
gmp-5.0.3.tar.xz.sig72 B2012-Jan-27 12:32
gmp-5.0.4.tar.bz21.9 MiB2012-Feb-10 13:59
gmp-5.0.4.tar.bz2.sig72 B2012-Feb-10 13:59
gmp-5.0.4.tar.xz1.6 MiB2012-Feb-10 13:59
gmp-5.0.4.tar.xz.sig72 B2012-Feb-10 13:59
gmp-5.0.5.tar.bz22.0 MiB2012-May-06 15:00
gmp-5.0.5.tar.bz2.sig72 B2012-May-06 15:00
gmp-5.0.5.tar.xz1.6 MiB2012-May-06 15:00
gmp-5.0.5.tar.xz.sig72 B2012-May-06 15:00
gmp-5.1.0a.tar.bz22.1 MiB2013-Feb-02 23:45
gmp-5.1.0a.tar.bz2.sig351 B2013-Feb-02 23:46
gmp-5.1.0a.tar.xz1.7 MiB2013-Feb-02 23:46
gmp-5.1.0a.tar.xz.sig351 B2013-Feb-02 23:46
gmp-5.1.1.tar.bz22.1 MiB2013-Feb-12 00:29
gmp-5.1.1.tar.bz2.sig351 B2013-Feb-12 00:26
gmp-5.1.1.tar.lz1.7 MiB2013-Feb-12 00:28
gmp-5.1.1.tar.lz.sig351 B2013-Feb-12 00:26
gmp-5.1.1.tar.xz1.7 MiB2013-Feb-12 00:28
gmp-5.1.1.tar.xz.sig351 B2013-Feb-12 00:26
gmp-5.1.2.tar.bz22.1 MiB2013-May-20 23:28
gmp-5.1.2.tar.bz2.sig351 B2013-May-21 00:04
gmp-5.1.2.tar.lz1.7 MiB2013-May-20 23:27
gmp-5.1.2.tar.lz.sig351 B2013-May-20 23:27
gmp-5.1.2.tar.xz1.7 MiB2013-May-20 23:27
gmp-5.1.2.tar.xz.sig351 B2013-May-20 23:27
gmp-5.1.3.tar.bz22.1 MiB2013-Sep-30 22:15
gmp-5.1.3.tar.bz2.sig351 B2013-Sep-30 23:18
gmp-5.1.3.tar.gz2.8 MiB2013-Sep-30 22:13
gmp-5.1.3.tar.gz.sig351 B2013-Sep-30 23:18
gmp-5.1.3.tar.lz1.7 MiB2013-Sep-30 22:13
gmp-5.1.3.tar.lz.sig351 B2013-Sep-30 23:18
gmp-5.1.3.tar.xz1.7 MiB2013-Sep-30 22:14
gmp-5.1.3.tar.xz.sig351 B2013-Sep-30 23:18
gmp-6.0.0a.tar.bz22.2 MiB2014-Mar-25 19:44
gmp-6.0.0a.tar.bz2.sig351 B2014-Mar-25 19:47
gmp-6.0.0a.tar.lz1.8 MiB2014-Mar-25 19:44
gmp-6.0.0a.tar.lz.sig351 B2014-Mar-25 19:47
gmp-6.0.0a.tar.xz1.8 MiB2014-Mar-25 19:45
gmp-6.0.0a.tar.xz.sig351 B2014-Mar-25 19:47
gmp-6.1.0.tar.bz22.3 MiB2015-Nov-24 15:18
gmp-6.1.0.tar.bz2.sig351 B2015-Nov-24 15:17
gmp-6.1.0.tar.lz1.9 MiB2015-Nov-24 15:18
gmp-6.1.0.tar.lz.sig351 B2015-Nov-24 15:17
gmp-6.1.0.tar.xz1.9 MiB2015-Nov-24 15:18
gmp-6.1.0.tar.xz.sig351 B2015-Nov-24 15:17
gmp-6.1.1.tar.bz22.3 MiB2016-Jun-22 08:48
gmp-6.1.1.tar.bz2.sig351 B2016-Jun-22 08:47
gmp-6.1.1.tar.lz1.8 MiB2016-Jun-21 20:24
gmp-6.1.1.tar.lz.sig351 B2016-Jun-21 20:24
gmp-6.1.1.tar.xz1.9 MiB2016-Jun-21 20:25
gmp-6.1.1.tar.xz.sig351 B2016-Jun-21 20:24
gmp-6.1.2.tar.bz22.3 MiB2016-Dec-18 23:51
gmp-6.1.2.tar.bz2.sig351 B2016-Dec-18 23:50
gmp-6.1.2.tar.lz1.8 MiB2016-Dec-18 23:52
gmp-6.1.2.tar.lz.sig351 B2016-Dec-18 23:50
gmp-6.1.2.tar.xz1.9 MiB2016-Dec-18 23:52
gmp-6.1.2.tar.xz.sig351 B2016-Dec-18 23:50
gmp-6.2.0.tar.bz22.3 MiB2020-Jan-18 18:56
gmp-6.2.0.tar.bz2.sig374 B2020-Jan-18 18:55
gmp-6.2.0.tar.lz1.9 MiB2020-Jan-18 18:57
gmp-6.2.0.tar.lz.sig374 B2020-Jan-18 18:56
gmp-6.2.0.tar.xz1.9 MiB2020-Jan-18 18:59
gmp-6.2.0.tar.xz.sig374 B2020-Jan-18 18:57
gmp-6.2.0.tar.zst2.0 MiB2020-Jan-18 18:59
gmp-6.2.0.tar.zst.sig374 B2020-Jan-18 18:59
gmp-6.2.1.tar.bz22.4 MiB2020-Nov-14 23:42
gmp-6.2.1.tar.bz2.sig374 B2020-Nov-14 23:38
gmp-6.2.1.tar.lz1.9 MiB2020-Nov-14 23:39
gmp-6.2.1.tar.lz.sig374 B2020-Nov-14 23:38
gmp-6.2.1.tar.xz1.9 MiB2020-Nov-14 23:40
gmp-6.2.1.tar.xz.sig374 B2020-Nov-14 23:38
gmp-6.2.1.tar.zst2.0 MiB2020-Nov-14 23:41
gmp-6.2.1.tar.zst.sig374 B2020-Nov-14 23:38
gmp-6.3.0.tar.bz22.5 MiB2023-Jul-30 15:50
gmp-6.3.0.tar.bz2.sig374 B2023-Jul-30 15:50
gmp-6.3.0.tar.gz3.2 MiB2023-Jul-30 15:50
gmp-6.3.0.tar.gz.sig374 B2023-Jul-30 15:50
gmp-6.3.0.tar.lz2.0 MiB2023-Jul-30 15:50
gmp-6.3.0.tar.lz.sig374 B2023-Jul-30 15:50
gmp-6.3.0.tar.xz2.0 MiB2023-Jul-30 15:50
gmp-6.3.0.tar.xz.sig374 B2023-Jul-30 15:50
gmp-6.3.0.tar.zst2.1 MiB2023-Jul-30 17:06
gmp-6.3.0.tar.zst.sig374 B2023-Jul-30 17:06

رفع مسئولیت :

میرور بسته های نرم افزاری متن بار در ایرن توسط رسانگار در راستای احساس مسئولیت اجتماعی ما برای ارائه خدمات مورد نیاز کاربران ایرانی با سرعت دسترسی بالاتر ارائه شده است، تمامی فایلهای ارائه شده در این سایت ( میرور متن باز رسانگار در ایران ) برای کاربران علاقمند ارائه شده و رسانگار هیچ کنترلی روی محتوا و فایلهای مخازن و بسته های نرم افزاری مختلف نداشته و هیچ تضمینی از جهت محتوای فایلها یا تعهد و تضمین بابت کیفیت فایلها ندارد، در همین راستا در هیچ موردی پاسخ گو و مسئول فایلهای دانلود شده از این سرور نیست ، دانلود این فایلها با ریسک و مسئولیت کاربر دانلود کننده و با آگاهی وی بر محتوای فایلها و نرم افزارهای مورد استفاده وی ( مشتری ) می باشد، این میرور و سایت تحت قوانین ایران مدیریت می شود ‌میرور رسانگار در سایتهای داخلی با ترافیک نیم بها ثبت شده اما مسئولیت محاسبه ترافیک بصورت نیم بها با ISP شما می باشد.