فهرست فایلهای دایرکتوری : /gnu/gettext/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
gettext-0.10.40.tar.gz1.3 MiB2001-Sep-15 19:54
gettext-0.11.2.tar.gz3.0 MiB2002-Apr-24 22:46
gettext-0.11.5.tar.gz3.6 MiB2002-Aug-06 23:34
gettext-0.12.1.tar.gz5.5 MiB2003-May-27 22:21
gettext-0.13.1.tar.gz6.2 MiB2003-Dec-18 00:43
gettext-0.13.1.tar.gz.sig65 B2003-Dec-18 00:33
gettext-0.13.tar.gz6.2 MiB2003-Nov-30 22:31
gettext-0.13.tar.gz.sig65 B2003-Nov-30 22:19
gettext-0.14.1.tar.gz6.2 MiB2004-Jan-29 23:09
gettext-0.14.1.tar.gz.sig65 B2004-Jan-29 22:55
gettext-0.14.2.tar.gz6.7 MiB2005-Feb-24 22:36
gettext-0.14.2.tar.gz.sig65 B2005-Feb-24 22:27
gettext-0.14.3.tar.gz6.7 MiB2005-Mar-14 21:10
gettext-0.14.3.tar.gz.sig65 B2005-Mar-14 21:05
gettext-0.14.4.tar.gz6.7 MiB2005-Apr-12 15:52
gettext-0.14.4.tar.gz.sig65 B2005-Apr-12 15:47
gettext-0.14.5.tar.gz6.8 MiB2005-May-23 18:48
gettext-0.14.5.tar.gz.sig65 B2005-May-23 18:43
gettext-0.14.6.tar.gz6.8 MiB2006-Jun-21 21:38
gettext-0.14.6.tar.gz.sig65 B2006-Jun-21 21:35
gettext-0.14.tar.gz6.2 MiB2004-Jan-29 00:19
gettext-0.14.tar.gz.sig65 B2004-Jan-29 00:09
gettext-0.15.tar.gz7.7 MiB2006-Jul-22 00:20
gettext-0.15.tar.gz.sig65 B2006-Jul-22 00:16
gettext-0.16.1.tar.gz8.1 MiB2006-Nov-27 23:13
gettext-0.16.1.tar.gz.sig65 B2006-Nov-27 23:09
gettext-0.16.tar.gz8.2 MiB2006-Oct-27 00:35
gettext-0.16.tar.gz.sig65 B2006-Oct-27 00:31
gettext-0.17.tar.gz11.1 MiB2007-Nov-07 06:44
gettext-0.17.tar.gz.sig65 B2007-Nov-07 06:38
gettext-0.18.1.1.tar.gz14.4 MiB2010-Jun-07 01:38
gettext-0.18.1.1.tar.gz.sig72 B2010-Jun-07 01:35
gettext-0.18.1.tar.gz14.4 MiB2010-Jun-04 19:40
gettext-0.18.1.tar.gz.sig72 B2010-Jun-04 19:37
gettext-0.18.2.1.tar.gz15.2 MiB2013-Mar-05 16:15
gettext-0.18.2.1.tar.gz.sig490 B2013-Mar-05 16:15
gettext-0.18.2.tar.gz15.0 MiB2012-Dec-25 10:05
gettext-0.18.2.tar.gz.sig490 B2012-Dec-25 10:05
gettext-0.18.3.1.tar.gz15.6 MiB2013-Aug-16 19:56
gettext-0.18.3.1.tar.gz.sig490 B2013-Aug-16 19:56
gettext-0.18.3.2.tar.gz15.4 MiB2014-Jan-07 10:13
gettext-0.18.3.2.tar.gz.sig836 B2014-Jan-07 10:13
gettext-0.18.3.tar.gz15.4 MiB2013-Jul-07 16:48
gettext-0.18.3.tar.gz.sig490 B2013-Jul-07 16:48
gettext-0.18.tar.gz11.5 MiB2010-May-10 02:47
gettext-0.18.tar.gz.sig72 B2010-May-10 02:44
gettext-0.19.1.tar.gz16.1 MiB2014-Jun-10 09:58
gettext-0.19.1.tar.gz.sig819 B2014-Jun-10 09:58
gettext-0.19.1.tar.xz6.3 MiB2014-Jun-10 09:59
gettext-0.19.1.tar.xz.sig819 B2014-Jun-10 09:59
gettext-0.19.2.tar.gz16.3 MiB2014-Jul-14 12:12
gettext-0.19.2.tar.gz.sig819 B2014-Jul-14 12:12
gettext-0.19.2.tar.xz6.3 MiB2014-Jul-14 12:13
gettext-0.19.2.tar.xz.sig819 B2014-Jul-14 12:13
gettext-0.19.3.tar.gz16.6 MiB2014-Oct-16 11:49
gettext-0.19.3.tar.gz.sig819 B2014-Oct-16 11:49
gettext-0.19.3.tar.xz6.3 MiB2014-Oct-16 11:50
gettext-0.19.3.tar.xz.sig819 B2014-Oct-16 11:50
gettext-0.19.4.tar.gz16.9 MiB2014-Dec-24 11:23
gettext-0.19.4.tar.gz.sig819 B2014-Dec-24 11:23
gettext-0.19.4.tar.lz5.9 MiB2014-Dec-24 11:23
gettext-0.19.4.tar.lz.sig819 B2014-Dec-24 11:23
gettext-0.19.4.tar.xz6.3 MiB2014-Dec-24 11:23
gettext-0.19.4.tar.xz.sig819 B2014-Dec-24 11:23
gettext-0.19.5.1.tar.gz17.5 MiB2015-Jul-15 05:42
gettext-0.19.5.1.tar.gz.sig819 B2015-Jul-15 05:42
gettext-0.19.5.1.tar.lz6.0 MiB2015-Jul-15 05:42
gettext-0.19.5.1.tar.lz.sig819 B2015-Jul-15 05:42
gettext-0.19.5.1.tar.xz6.6 MiB2015-Jul-15 05:42
gettext-0.19.5.1.tar.xz.sig819 B2015-Jul-15 05:42
gettext-0.19.5.tar.gz17.5 MiB2015-Jul-10 10:38
gettext-0.19.5.tar.gz.sig819 B2015-Jul-10 10:38
gettext-0.19.5.tar.lz6.0 MiB2015-Jul-10 10:38
gettext-0.19.5.tar.lz.sig819 B2015-Jul-10 10:38
gettext-0.19.5.tar.xz6.6 MiB2015-Jul-10 10:39
gettext-0.19.5.tar.xz.sig819 B2015-Jul-10 10:39
gettext-0.19.6.tar.gz17.8 MiB2015-Sep-11 07:16
gettext-0.19.6.tar.gz.sig819 B2015-Sep-11 07:16
gettext-0.19.6.tar.lz6.0 MiB2015-Sep-11 07:17
gettext-0.19.6.tar.lz.sig819 B2015-Sep-11 07:17
gettext-0.19.6.tar.xz6.6 MiB2015-Sep-11 07:17
gettext-0.19.6.tar.xz.sig819 B2015-Sep-11 07:17
gettext-0.19.7.tar.gz18.3 MiB2015-Dec-28 06:01
gettext-0.19.7.tar.gz.sig819 B2015-Dec-28 06:01
gettext-0.19.7.tar.lz6.3 MiB2015-Dec-28 06:02
gettext-0.19.7.tar.lz.sig819 B2015-Dec-28 06:02
gettext-0.19.7.tar.xz6.9 MiB2015-Dec-28 06:02
gettext-0.19.7.tar.xz.sig819 B2015-Dec-28 06:02
gettext-0.19.8.1.tar.gz18.8 MiB2016-Jun-11 17:03
gettext-0.19.8.1.tar.gz.sig819 B2016-Jun-11 17:03
gettext-0.19.8.1.tar.lz6.3 MiB2016-Jun-11 17:03
gettext-0.19.8.1.tar.lz.sig819 B2016-Jun-11 17:03
gettext-0.19.8.1.tar.xz6.9 MiB2016-Jun-11 17:04
gettext-0.19.8.1.tar.xz.sig819 B2016-Jun-11 17:04
gettext-0.19.8.tar.gz19.1 MiB2016-Jun-09 10:41
gettext-0.19.8.tar.gz.sig819 B2016-Jun-09 10:41
gettext-0.19.8.tar.lz6.3 MiB2016-Jun-09 10:41
gettext-0.19.8.tar.lz.sig819 B2016-Jun-09 10:41
gettext-0.19.8.tar.xz6.8 MiB2016-Jun-09 10:42
gettext-0.19.8.tar.xz.sig819 B2016-Jun-09 10:42
gettext-0.19.tar.gz15.8 MiB2014-Jun-02 04:37
gettext-0.19.tar.gz.sig819 B2014-Jun-02 04:37
gettext-0.20.1.tar.gz22.2 MiB2019-May-12 19:10
gettext-0.20.1.tar.gz.sig819 B2019-May-12 19:10
gettext-0.20.1.tar.xz8.9 MiB2019-May-12 19:12
gettext-0.20.1.tar.xz.sig819 B2019-May-12 19:12
gettext-0.20.2.tar.gz22.6 MiB2020-Apr-14 13:16
gettext-0.20.2.tar.gz.sig819 B2020-Apr-14 13:16
gettext-0.20.2.tar.lz6.4 MiB2020-Apr-14 13:19
gettext-0.20.2.tar.lz.sig819 B2020-Apr-14 13:19
gettext-0.20.2.tar.xz9.1 MiB2020-Apr-14 13:18
gettext-0.20.2.tar.xz.sig819 B2020-Apr-14 13:18
gettext-0.20.tar.gz22.2 MiB2019-May-09 01:38
gettext-0.20.tar.gz.sig819 B2019-May-09 01:38
gettext-0.20.tar.xz8.9 MiB2019-May-09 01:40
gettext-0.20.tar.xz.sig819 B2019-May-09 01:40
gettext-0.21.1.tar.gz24.1 MiB2022-Oct-10 02:36
gettext-0.21.1.tar.gz.sig833 B2022-Oct-10 02:36
gettext-0.21.1.tar.lz6.7 MiB2022-Oct-10 02:39
gettext-0.21.1.tar.lz.sig833 B2022-Oct-10 02:39
gettext-0.21.1.tar.xz9.6 MiB2022-Oct-10 02:39
gettext-0.21.1.tar.xz.sig833 B2022-Oct-10 02:39
gettext-0.21.tar.gz23.1 MiB2020-Jul-27 04:02
gettext-0.21.tar.gz.sig819 B2020-Jul-27 04:02
gettext-0.21.tar.lz6.5 MiB2020-Jul-27 04:06
gettext-0.21.tar.lz.sig819 B2020-Jul-27 04:06
gettext-0.21.tar.xz9.3 MiB2020-Jul-27 04:04
gettext-0.21.tar.xz.sig819 B2020-Jul-27 04:04
gettext-0.22.1.tar.gz25.4 MiB2023-Sep-19 09:16
gettext-0.22.1.tar.gz.sig833 B2023-Sep-19 09:16
gettext-0.22.1.tar.lz8.0 MiB2023-Sep-19 09:16
gettext-0.22.1.tar.lz.sig833 B2023-Sep-19 09:16
gettext-0.22.1.tar.xz9.8 MiB2023-Sep-19 09:16
gettext-0.22.1.tar.xz.sig833 B2023-Sep-19 09:16
gettext-0.22.2.tar.gz25.4 MiB2023-Sep-20 01:37
gettext-0.22.2.tar.gz.sig833 B2023-Sep-20 01:37
gettext-0.22.2.tar.lz8.0 MiB2023-Sep-20 01:38
gettext-0.22.2.tar.lz.sig833 B2023-Sep-20 01:38
gettext-0.22.2.tar.xz9.8 MiB2023-Sep-20 01:37
gettext-0.22.2.tar.xz.sig833 B2023-Sep-20 01:37
gettext-0.22.3.tar.gz25.4 MiB2023-Oct-04 18:58
gettext-0.22.3.tar.gz.sig833 B2023-Oct-04 18:58
gettext-0.22.3.tar.lz8.0 MiB2023-Oct-04 18:59
gettext-0.22.3.tar.lz.sig833 B2023-Oct-04 18:59
gettext-0.22.3.tar.xz9.8 MiB2023-Oct-04 18:59
gettext-0.22.3.tar.xz.sig833 B2023-Oct-04 18:59
gettext-0.22.4.tar.gz25.5 MiB2023-Nov-20 00:39
gettext-0.22.4.tar.gz.sig833 B2023-Nov-20 00:39
gettext-0.22.4.tar.lz8.0 MiB2023-Nov-20 00:44
gettext-0.22.4.tar.lz.sig833 B2023-Nov-20 00:44
gettext-0.22.4.tar.xz9.8 MiB2023-Nov-20 00:42
gettext-0.22.4.tar.xz.sig833 B2023-Nov-20 00:42
gettext-0.22.5.tar.gz25.6 MiB2024-Feb-22 04:45
gettext-0.22.5.tar.gz.sig833 B2024-Feb-22 04:45
gettext-0.22.5.tar.lz8.1 MiB2024-Feb-22 04:46
gettext-0.22.5.tar.lz.sig833 B2024-Feb-22 04:46
gettext-0.22.5.tar.xz9.8 MiB2024-Feb-22 04:46
gettext-0.22.5.tar.xz.sig833 B2024-Feb-22 04:46
gettext-0.22.tar.gz24.9 MiB2023-Jun-17 16:44
gettext-0.22.tar.gz.sig833 B2023-Jun-17 16:44
gettext-0.22.tar.lz7.8 MiB2023-Jun-17 16:45
gettext-0.22.tar.lz.sig833 B2023-Jun-17 16:45
gettext-0.22.tar.xz9.5 MiB2023-Jun-17 16:45
gettext-0.22.tar.xz.sig833 B2023-Jun-17 16:45
gettext-runtime-0.13.1.bin.woe32.zip163.7 KiB2004-Jan-20 16:36
gettext-runtime-0.13.1.bin.woe32.zip.sig65 B2004-Jan-20 16:36
gettext-tools-0.13.1.bin.woe32.zip1.1 MiB2004-Jan-20 16:37
gettext-tools-0.13.1.bin.woe32.zip.sig65 B2004-Jan-20 16:36

رفع مسئولیت :

میرور بسته های نرم افزاری متن بار در ایرن توسط رسانگار در راستای احساس مسئولیت اجتماعی ما برای ارائه خدمات مورد نیاز کاربران ایرانی با سرعت دسترسی بالاتر ارائه شده است، تمامی فایلهای ارائه شده در این سایت ( میرور متن باز رسانگار در ایران ) برای کاربران علاقمند ارائه شده و رسانگار هیچ کنترلی روی محتوا و فایلهای مخازن و بسته های نرم افزاری مختلف نداشته و هیچ تضمینی از جهت محتوای فایلها یا تعهد و تضمین بابت کیفیت فایلها ندارد، در همین راستا در هیچ موردی پاسخ گو و مسئول فایلهای دانلود شده از این سرور نیست ، دانلود این فایلها با ریسک و مسئولیت کاربر دانلود کننده و با آگاهی وی بر محتوای فایلها و نرم افزارهای مورد استفاده وی ( مشتری ) می باشد، این میرور و سایت تحت قوانین ایران مدیریت می شود ‌میرور رسانگار در سایتهای داخلی با ترافیک نیم بها ثبت شده اما مسئولیت محاسبه ترافیک بصورت نیم بها با ISP شما می باشد.