فهرست فایلهای دایرکتوری : /gnu/fdisk/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
fdisk-0.9.1.tar.bz2294.6 KiB2006-Dec-13 19:29
fdisk-0.9.1.tar.bz2.sha162 B2006-Dec-13 19:28
fdisk-0.9.1.tar.bz2.sha1.sig65 B2006-Dec-13 19:28
fdisk-0.9.1.tar.bz2.sig65 B2006-Dec-13 19:28
fdisk-0.9.1.tar.gz361.0 KiB2006-Dec-13 19:28
fdisk-0.9.1.tar.gz.sha161 B2006-Dec-13 19:43
fdisk-0.9.1.tar.gz.sha1.sig65 B2006-Dec-13 19:44
fdisk-0.9.1.tar.gz.sig65 B2006-Dec-13 19:44
fdisk-0.9.2.tar.bz2294.3 KiB2006-Dec-14 18:12
fdisk-0.9.2.tar.bz2.sha162 B2006-Dec-14 18:06
fdisk-0.9.2.tar.bz2.sha1.sig65 B2006-Dec-14 18:06
fdisk-0.9.2.tar.bz2.sig65 B2006-Dec-14 18:04
fdisk-0.9.2.tar.gz361.2 KiB2006-Dec-14 21:12
fdisk-0.9.2.tar.gz.sha161 B2006-Dec-14 18:30
fdisk-0.9.2.tar.gz.sha1.sig65 B2006-Dec-14 18:30
fdisk-0.9.2.tar.gz.sig65 B2006-Dec-14 21:12
fdisk-0.9.3.tar.bz2296.6 KiB2007-May-04 13:28
fdisk-0.9.3.tar.bz2.sha162 B2007-May-04 13:28
fdisk-0.9.3.tar.bz2.sha1.sig65 B2007-May-04 13:28
fdisk-0.9.3.tar.bz2.sig65 B2007-May-04 13:27
fdisk-0.9.4.tar.bz2296.9 KiB2007-May-09 15:53
fdisk-0.9.4.tar.bz2.sha162 B2007-May-09 15:50
fdisk-0.9.4.tar.bz2.sha1.sig65 B2007-May-09 15:50
fdisk-0.9.4.tar.bz2.sig65 B2007-May-09 15:49
fdisk-0.9.4.tar.gz363.8 KiB2007-May-09 15:48
fdisk-0.9.4.tar.gz.sha161 B2007-May-09 16:07
fdisk-0.9.4.tar.gz.sha1.sig65 B2007-May-09 16:07
fdisk-0.9.4.tar.gz.sig65 B2007-May-09 16:07
fdisk-0.9.tar.bz2294.6 KiB2006-Dec-11 20:51
fdisk-0.9.tar.bz2.sha160 B2006-Dec-11 20:51
fdisk-0.9.tar.bz2.sha1.sig65 B2006-Dec-11 20:51
fdisk-0.9.tar.bz2.sig65 B2006-Dec-11 20:51
fdisk-0.9.tar.gz361.4 KiB2006-Dec-11 20:53
fdisk-0.9.tar.gz.sha159 B2006-Dec-11 20:53
fdisk-0.9.tar.gz.sha1.sig65 B2006-Dec-11 20:53
fdisk-0.9.tar.gz.sig65 B2006-Dec-11 20:53
fdisk-1.0.tar.bz2302.9 KiB2007-Jul-07 19:10
fdisk-1.0.tar.bz2.sha160 B2007-Jul-07 19:09
fdisk-1.0.tar.bz2.sha1.sig65 B2007-Jul-07 19:09
fdisk-1.0.tar.bz2.sig65 B2007-Jul-07 19:09
fdisk-1.0.tar.gz370.8 KiB2007-Jul-07 19:09
fdisk-1.0.tar.gz.sha159 B2007-Jul-07 19:25
fdisk-1.0.tar.gz.sha1.sig65 B2007-Jul-07 19:25
fdisk-1.0.tar.gz.sig65 B2007-Jul-07 19:25
fdisk-1.1.tar.bz2344.1 KiB2008-Dec-12 16:00
fdisk-1.1.tar.bz2.sha160 B2008-Dec-12 16:00
fdisk-1.1.tar.bz2.sha1.sig72 B2008-Dec-12 16:00
fdisk-1.1.tar.bz2.sig72 B2008-Dec-12 15:59
fdisk-1.1.tar.gz425.2 KiB2008-Dec-12 16:28
fdisk-1.1.tar.gz.sha159 B2008-Dec-12 16:29
fdisk-1.1.tar.gz.sha1.sig72 B2008-Dec-12 16:29
fdisk-1.1.tar.gz.sig72 B2008-Dec-12 16:28
fdisk-1.2.1.tar.bz2333.1 KiB2009-Feb-02 20:42
fdisk-1.2.1.tar.bz2.sha162 B2009-Feb-02 20:39
fdisk-1.2.1.tar.bz2.sha1.sig72 B2009-Feb-02 20:39
fdisk-1.2.1.tar.bz2.sig72 B2009-Feb-02 20:38
fdisk-1.2.1.tar.gz422.6 KiB2009-Feb-02 20:38
fdisk-1.2.1.tar.gz.sha161 B2009-Feb-03 00:10
fdisk-1.2.1.tar.gz.sha1.sig72 B2009-Feb-03 00:12
fdisk-1.2.1.tar.gz.sig72 B2009-Feb-03 00:13
fdisk-1.2.2.tar.bz2340.8 KiB2009-Mar-10 00:36
fdisk-1.2.2.tar.bz2.sha162 B2009-Mar-10 00:34
fdisk-1.2.2.tar.bz2.sha1.sig72 B2009-Mar-10 00:35
fdisk-1.2.2.tar.bz2.sig72 B2009-Mar-10 00:34
fdisk-1.2.2.tar.gz435.9 KiB2009-Mar-10 00:34
fdisk-1.2.2.tar.gz.sha161 B2009-Mar-10 01:02
fdisk-1.2.2.tar.gz.sha1.sig72 B2009-Mar-10 01:03
fdisk-1.2.2.tar.gz.sig72 B2009-Mar-10 01:03
fdisk-1.2.3.tar.bz2345.0 KiB2009-Aug-04 00:55
fdisk-1.2.3.tar.bz2.sha162 B2009-Aug-04 00:54
fdisk-1.2.3.tar.bz2.sha1.sig72 B2009-Aug-04 00:54
fdisk-1.2.3.tar.bz2.sig72 B2009-Aug-04 00:54
fdisk-1.2.3.tar.gz444.1 KiB2009-Aug-04 01:16
fdisk-1.2.3.tar.gz.sha161 B2009-Aug-04 01:07
fdisk-1.2.3.tar.gz.sha1.sig72 B2009-Aug-04 01:07
fdisk-1.2.3.tar.gz.sig72 B2009-Aug-04 01:16
fdisk-1.2.4.tar.bz2358.7 KiB2011-May-15 19:51
fdisk-1.2.4.tar.bz2.sha162 B2011-May-15 19:51
fdisk-1.2.4.tar.bz2.sha1.sig287 B2011-May-15 19:50
fdisk-1.2.4.tar.bz2.sig287 B2011-May-15 19:51
fdisk-1.2.4.tar.gz453.5 KiB2011-May-15 19:50
fdisk-1.2.4.tar.gz.sha161 B2010-Jan-10 18:24
fdisk-1.2.4.tar.gz.sha1.sig72 B2010-Jan-10 18:24
fdisk-1.2.4.tar.gz.sig287 B2011-May-15 19:50
fdisk-1.2.5.tar.bz2358.7 KiB2011-May-15 20:29
fdisk-1.2.5.tar.bz2.sha162 B2011-May-15 20:29
fdisk-1.2.5.tar.bz2.sha1.sig287 B2011-May-15 20:28
fdisk-1.2.5.tar.bz2.sig287 B2011-May-15 20:29
fdisk-1.2.5.tar.gz453.6 KiB2011-May-15 20:28
fdisk-1.2.5.tar.gz.sig287 B2011-May-15 20:28
fdisk-1.2.tar.bz2320.4 KiB2009-Jan-22 13:49
fdisk-1.2.tar.bz2.sha160 B2009-Jan-22 13:49
fdisk-1.2.tar.bz2.sha1.sig72 B2009-Jan-22 13:49
fdisk-1.2.tar.bz2.sig72 B2009-Jan-22 13:29
fdisk-1.2.tar.gz409.5 KiB2009-Jan-22 13:19
fdisk-1.2.tar.gz.sha159 B2009-Jan-22 13:19
fdisk-1.2.tar.gz.sha1.sig72 B2009-Jan-22 13:19
fdisk-1.2.tar.gz.sig72 B2009-Jan-22 13:19
fdisk-1.3.0a.tar.bz2358.8 KiB2011-Sep-18 20:09
fdisk-1.3.0a.tar.bz2.sha163 B2011-Sep-18 20:09
fdisk-1.3.0a.tar.bz2.sha1.sig287 B2011-Sep-18 20:08
fdisk-1.3.0a.tar.bz2.sig287 B2011-Sep-18 20:09
fdisk-1.3.0a.tar.gz452.2 KiB2011-Sep-18 20:08
fdisk-1.3.0a.tar.gz.sha162 B2011-Sep-18 20:08
fdisk-1.3.0a.tar.gz.sha1.sig287 B2011-Sep-18 21:03
fdisk-1.3.0a.tar.gz.sig287 B2011-Sep-18 20:08
gnufdisk-2.0.0a.tar.gz2.7 MiB2011-Oct-11 00:08
gnufdisk-2.0.0a.tar.gz.sha165 B2011-Oct-11 00:08
gnufdisk-2.0.0a.tar.gz.sha1.sig287 B2011-Oct-11 00:08
gnufdisk-2.0.0a.tar.gz.sig287 B2011-Oct-11 00:08
gnufdisk-2.0.0a1.tar.gz3.1 MiB2011-Dec-04 22:51
gnufdisk-2.0.0a1.tar.gz.sha166 B2011-Dec-04 22:51
gnufdisk-2.0.0a1.tar.gz.sha1.sig287 B2011-Dec-04 22:51
gnufdisk-2.0.0a1.tar.gz.sig287 B2011-Dec-04 22:51

رفع مسئولیت :

میرور بسته های نرم افزاری متن بار در ایرن توسط رسانگار در راستای احساس مسئولیت اجتماعی ما برای ارائه خدمات مورد نیاز کاربران ایرانی با سرعت دسترسی بالاتر ارائه شده است، تمامی فایلهای ارائه شده در این سایت ( میرور متن باز رسانگار در ایران ) برای کاربران علاقمند ارائه شده و رسانگار هیچ کنترلی روی محتوا و فایلهای مخازن و بسته های نرم افزاری مختلف نداشته و هیچ تضمینی از جهت محتوای فایلها یا تعهد و تضمین بابت کیفیت فایلها ندارد، در همین راستا در هیچ موردی پاسخ گو و مسئول فایلهای دانلود شده از این سرور نیست ، دانلود این فایلها با ریسک و مسئولیت کاربر دانلود کننده و با آگاهی وی بر محتوای فایلها و نرم افزارهای مورد استفاده وی ( مشتری ) می باشد، این میرور و سایت تحت قوانین ایران مدیریت می شود ‌میرور رسانگار در سایتهای داخلی با ترافیک نیم بها ثبت شده اما مسئولیت محاسبه ترافیک بصورت نیم بها با ISP شما می باشد.