فهرست فایلهای دایرکتوری : /epel/9/Everything/ppc64le/Packages/l/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
libbgpdump-1.6.0-8.el9.ppc64le.rpm39.7 KiB2021-Dec-04 01:36
libbgpdump-devel-1.6.0-8.el9.ppc64le.rpm12.6 KiB2021-Dec-04 01:36
lua-dbi-0.7.2-7.el9.ppc64le.rpm33.8 KiB2021-Dec-04 02:21
lua-unbound-1.0.0-2.el9.ppc64le.rpm17.3 KiB2021-Dec-04 02:24
libnids-1.24-23.el9.ppc64le.rpm45.5 KiB2021-Dec-04 14:37
libnids-devel-1.24-23.el9.ppc64le.rpm38.4 KiB2021-Dec-04 14:37
libcue-2.2.1-8.el9.ppc64le.rpm33.1 KiB2021-Dec-04 14:47
libcue-devel-2.2.1-8.el9.ppc64le.rpm10.0 KiB2021-Dec-04 14:47
libsodium-1.0.18-8.el9.ppc64le.rpm132.7 KiB2021-Dec-06 13:09
libsodium-static-1.0.18-8.el9.ppc64le.rpm171.6 KiB2021-Dec-06 13:09
libsodium-devel-1.0.18-8.el9.ppc64le.rpm1.0 MiB2021-Dec-06 13:09
libaec-1.0.6-1.el9.ppc64le.rpm43.8 KiB2021-Dec-06 18:13
libaec-devel-1.0.6-1.el9.ppc64le.rpm11.9 KiB2021-Dec-06 18:13
libss7-2.0.1-2.el9.ppc64le.rpm94.9 KiB2021-Dec-06 18:59
libss7-devel-2.0.1-2.el9.ppc64le.rpm13.5 KiB2021-Dec-06 18:59
libfakekey-0.3-6.el9.ppc64le.rpm25.2 KiB2021-Dec-06 19:59
libfakekey-devel-0.3-6.el9.ppc64le.rpm9.9 KiB2021-Dec-06 19:59
libfakekey-doc-0.3-6.el9.noarch.rpm114.3 KiB2021-Dec-06 19:59
libinstpatch-1.1.6-7.el9.ppc64le.rpm322.8 KiB2021-Dec-06 20:42
libinstpatch-devel-1.1.6-7.el9.ppc64le.rpm75.6 KiB2021-Dec-06 20:42
llhttp-6.0.6-1.el9.ppc64le.rpm25.4 KiB2021-Dec-07 00:46
llhttp-devel-6.0.6-1.el9.ppc64le.rpm15.5 KiB2021-Dec-07 00:46
libtelnet-0.23-3.el9.ppc64le.rpm24.0 KiB2021-Dec-07 01:38
libtelnet-utils-0.23-3.el9.ppc64le.rpm23.7 KiB2021-Dec-07 01:38
libtelnet-devel-0.23-3.el9.ppc64le.rpm28.4 KiB2021-Dec-07 01:38
libedac-0.18-20.el9.ppc64le.rpm24.8 KiB2021-Dec-07 01:42
libedac-devel-0.18-20.el9.ppc64le.rpm18.3 KiB2021-Dec-07 01:42
lua-cyrussasl-1.1.0-12.el9.ppc64le.rpm21.1 KiB2021-Dec-07 01:54
libopm-0.1-29.20050731cvs.el9.ppc64le.rpm30.4 KiB2021-Dec-07 04:05
libopm-devel-0.1-29.20050731cvs.el9.ppc64le.rpm13.4 KiB2021-Dec-07 04:05
libopm-doc-0.1-29.20050731cvs.el9.noarch.rpm105.3 KiB2021-Dec-07 04:05
libdfp-1.0.16-1.el9.ppc64le.rpm263.1 KiB2021-Dec-07 16:26
libdfp-devel-1.0.16-1.el9.ppc64le.rpm17.7 KiB2021-Dec-07 16:26
libdfp-static-1.0.16-1.el9.ppc64le.rpm67.1 KiB2021-Dec-07 16:26
libupnp-1.14.12-1.el9.ppc64le.rpm113.7 KiB2021-Dec-07 16:37
libupnp-devel-1.14.12-1.el9.ppc64le.rpm49.9 KiB2021-Dec-07 16:37
libmysofa-1.2.1-1.el9.ppc64le.rpm47.9 KiB2021-Dec-07 18:29
libmysofa-devel-1.2.1-1.el9.ppc64le.rpm11.7 KiB2021-Dec-07 18:29
libdmtx-0.7.5-8.el9.ppc64le.rpm67.7 KiB2021-Dec-07 18:43
libdmtx-devel-0.7.5-8.el9.ppc64le.rpm16.6 KiB2021-Dec-07 18:43
libplist-2.2.0-5.el9.ppc64le.rpm81.8 KiB2021-Dec-07 19:13
libplist-devel-2.2.0-5.el9.ppc64le.rpm18.3 KiB2021-Dec-07 19:13
libusbmuxd-2.0.2-5.el9.ppc64le.rpm40.1 KiB2021-Dec-07 19:24
libusbmuxd-devel-2.0.2-5.el9.ppc64le.rpm12.2 KiB2021-Dec-07 19:24
libusbmuxd-utils-2.0.2-5.el9.ppc64le.rpm24.8 KiB2021-Dec-07 19:24
libimobiledevice-1.3.0-5.el9.ppc64le.rpm88.1 KiB2021-Dec-07 20:02
libimobiledevice-devel-1.3.0-5.el9.ppc64le.rpm181.8 KiB2021-Dec-07 20:02
libimobiledevice-utils-1.3.0-5.el9.ppc64le.rpm136.3 KiB2021-Dec-07 20:02
libXpresent-1.0.0-15.el9.ppc64le.rpm17.2 KiB2021-Dec-08 01:05
libXpresent-devel-1.0.0-15.el9.ppc64le.rpm11.5 KiB2021-Dec-08 01:05
libuev-2.4.0-1.el9.ppc64le.rpm24.9 KiB2021-Dec-08 01:12
libuev-devel-2.4.0-1.el9.ppc64le.rpm13.4 KiB2021-Dec-08 01:12
libchewing-0.5.1-22.el9.ppc64le.rpm1.8 MiB2021-Dec-09 11:00
libchewing-devel-0.5.1-22.el9.ppc64le.rpm14.1 KiB2021-Dec-09 11:00
libgearman-1.1.19.1-17.el9.ppc64le.rpm67.7 KiB2021-Dec-09 12:14
libgearman-devel-1.1.19.1-17.el9.ppc64le.rpm246.8 KiB2021-Dec-09 12:14
liblzf-3.6-22.el9.ppc64le.rpm27.4 KiB2021-Dec-09 18:38
liblzf-devel-3.6-22.el9.ppc64le.rpm11.5 KiB2021-Dec-09 18:38
libssh2-1.10.0-1.el9.ppc64le.rpm133.7 KiB2021-Dec-09 20:10
libssh2-devel-1.10.0-1.el9.ppc64le.rpm51.6 KiB2021-Dec-09 20:10
libssh2-docs-1.10.0-1.el9.noarch.rpm187.2 KiB2021-Dec-09 20:10
lua-filesystem-1.8.0-5.el9.ppc64le.rpm34.9 KiB2021-Dec-09 22:31
lua5.1-filesystem-1.8.0-5.el9.ppc64le.rpm35.0 KiB2021-Dec-09 22:31
lua-event-0.4.6-8.el9.ppc64le.rpm25.2 KiB2021-Dec-10 05:26
libudfread-1.1.2-2.el9.ppc64le.rpm35.1 KiB2021-Dec-10 18:49
libudfread-devel-1.1.2-2.el9.ppc64le.rpm10.9 KiB2021-Dec-10 18:49
libev-devel-4.33-5.el9.ppc64le.rpm100.1 KiB2021-Dec-10 21:40
libev-libevent-devel-4.33-5.el9.ppc64le.rpm10.0 KiB2021-Dec-10 21:40
libev-source-4.33-5.el9.noarch.rpm216.8 KiB2021-Dec-10 21:40
libplacebo-4.157.0-1.el9.ppc64le.rpm1.2 MiB2021-Dec-12 15:27
libplacebo-devel-4.157.0-1.el9.ppc64le.rpm91.9 KiB2021-Dec-12 15:27
libdvbpsi-1.3.3-5.el9.ppc64le.rpm103.9 KiB2021-Dec-12 16:27
libdvbpsi-devel-1.3.3-5.el9.ppc64le.rpm54.2 KiB2021-Dec-12 16:27
libdvbpsi-doc-1.3.3-5.el9.ppc64le.rpm1.0 MiB2021-Dec-12 16:27
libbraiding-1.1-8.el9.ppc64le.rpm94.2 KiB2021-Dec-13 20:37
libbraiding-devel-1.1-8.el9.ppc64le.rpm22.4 KiB2021-Dec-13 20:37
libdivide-devel-5.0-6.el9.ppc64le.rpm37.3 KiB2021-Dec-13 20:49
libfsverity-1.4-6.el9.ppc64le.rpm19.5 KiB2021-Dec-13 21:48
libprelude-doc-5.2.0-9.el9.noarch.rpm443.8 KiB2021-Dec-14 00:27
libprelude-5.2.0-9.el9.ppc64le.rpm345.1 KiB2021-Dec-14 00:27
libprelude-devel-5.2.0-9.el9.ppc64le.rpm70.2 KiB2021-Dec-14 00:27
lua-prelude-5.2.0-9.el9.ppc64le.rpm94.6 KiB2021-Dec-14 00:27
leatherman-1.12.6-3.el9.ppc64le.rpm420.9 KiB2021-Dec-14 00:44
leatherman-devel-1.12.6-3.el9.ppc64le.rpm164.9 KiB2021-Dec-14 00:44
libtorrent-0.13.8-7.el9.ppc64le.rpm393.4 KiB2021-Dec-14 00:56
libtorrent-devel-0.13.8-7.el9.ppc64le.rpm58.4 KiB2021-Dec-14 00:56
liboath-2.6.7-2.el9.ppc64le.rpm53.2 KiB2021-Dec-14 03:24
liboath-doc-2.6.7-2.el9.noarch.rpm52.4 KiB2021-Dec-14 03:24
libpskc-2.6.7-2.el9.ppc64le.rpm38.9 KiB2021-Dec-14 03:24
libpskc-doc-2.6.7-2.el9.noarch.rpm137.1 KiB2021-Dec-14 03:24
liboath-devel-2.6.7-2.el9.ppc64le.rpm12.4 KiB2021-Dec-14 03:24
libpskc-devel-2.6.7-2.el9.ppc64le.rpm15.1 KiB2021-Dec-14 03:24
libicns-0.8.1-22.el9.ppc64le.rpm47.3 KiB2021-Dec-14 03:40
libicns-devel-0.8.1-22.el9.ppc64le.rpm14.6 KiB2021-Dec-14 03:40
libicns-utils-0.8.1-22.el9.ppc64le.rpm30.7 KiB2021-Dec-14 03:40
libewf-20140608-22.el9.ppc64le.rpm590.7 KiB2021-Dec-14 20:04
libewf-devel-20140608-22.el9.ppc64le.rpm26.4 KiB2021-Dec-14 20:04
libimagequant-2.17.0-1.el9.ppc64le.rpm67.2 KiB2021-Dec-16 08:37
libimagequant-devel-2.17.0-1.el9.ppc64le.rpm10.3 KiB2021-Dec-16 08:37
libecb-devel-0.20211217-1.el9.ppc64le.rpm40.3 KiB2021-Dec-17 21:39
libinjection-3.10.0-4.el9.ppc64le.rpm86.9 KiB2021-Dec-17 21:44
libinjection-devel-3.10.0-4.el9.ppc64le.rpm23.8 KiB2021-Dec-17 21:44
libinjection-tests-3.10.0-4.el9.ppc64le.rpm1.0 MiB2021-Dec-17 21:44
libXNVCtrl-435.17-6.el9.ppc64le.rpm23.6 KiB2021-Dec-17 22:45
libXNVCtrl-devel-435.17-6.el9.ppc64le.rpm50.9 KiB2021-Dec-17 22:45
libva-utils-2.11.1-1.el9.ppc64le.rpm556.3 KiB2021-Dec-20 20:12
libwhirlpool-1.1-1.el9.ppc64le.rpm31.1 KiB2021-Dec-21 00:06
libwhirlpool-devel-1.1-1.el9.ppc64le.rpm9.0 KiB2021-Dec-21 00:06
libasr-1.0.4-6.el9.ppc64le.rpm42.9 KiB2021-Dec-21 00:14
libasr-devel-1.0.4-6.el9.ppc64le.rpm9.4 KiB2021-Dec-21 00:14
libmusicbrainz5-5.1.0-18.el9.ppc64le.rpm149.4 KiB2021-Dec-21 01:40
libmusicbrainz5-devel-5.1.0-18.el9.ppc64le.rpm470.1 KiB2021-Dec-21 01:40
libunwind-1.6.2-1.el9.ppc64le.rpm64.7 KiB2021-Dec-21 15:35
libunwind-devel-1.6.2-1.el9.ppc64le.rpm81.6 KiB2021-Dec-21 15:35
lzip-1.22-3.el9.ppc64le.rpm100.5 KiB2021-Dec-22 21:47
lexertl14-devel-0.1.0-4.20211222git2ea71b8.el9.ppc64le.rpm82.1 KiB2021-Dec-23 00:30
lexertl14-examples-0.1.0-4.20211222git2ea71b8.el9.noarch.rpm19.0 KiB2021-Dec-23 00:30
libid3tag-0.15.1b-35.el9.ppc64le.rpm49.6 KiB2021-Dec-23 01:30
libid3tag-devel-0.15.1b-35.el9.ppc64le.rpm10.7 KiB2021-Dec-23 01:30
libargon2-20171227-7.el9.ppc64le.rpm30.4 KiB2021-Dec-24 02:57
libargon2-devel-20171227-7.el9.ppc64le.rpm16.9 KiB2021-Dec-24 02:57
libcddb-1.3.2-35.el9.ppc64le.rpm75.8 KiB2021-Dec-24 03:10
libcddb-devel-1.3.2-35.el9.ppc64le.rpm20.3 KiB2021-Dec-24 03:10
libchromaprint-1.5.1-1.el9.ppc64le.rpm42.7 KiB2021-Dec-27 23:11
libchromaprint-devel-1.5.1-1.el9.ppc64le.rpm11.3 KiB2021-Dec-27 23:11
libnss-mysql-1.5-41.el9.ppc64le.rpm49.2 KiB2021-Dec-27 23:21
libart_lgpl-2.3.21-25.el9.ppc64le.rpm75.9 KiB2021-Dec-28 01:22
libart_lgpl-devel-2.3.21-25.el9.ppc64le.rpm23.8 KiB2021-Dec-28 01:22
libpgf-6.14.12-18.el9.ppc64le.rpm58.0 KiB2021-Dec-28 09:14
libpgf-devel-6.14.12-18.el9.ppc64le.rpm274.8 KiB2021-Dec-28 09:14
libftdi-1.5-2.el9.ppc64le.rpm46.4 KiB2021-Dec-29 00:34
libftdi-c++-1.5-2.el9.ppc64le.rpm20.8 KiB2021-Dec-29 00:34
libftdi-c++-devel-1.5-2.el9.ppc64le.rpm10.8 KiB2021-Dec-29 00:34
libftdi-devel-1.5-2.el9.ppc64le.rpm37.7 KiB2021-Dec-29 00:34
libsidplayfp-2.3.1-1.el9.ppc64le.rpm184.3 KiB2021-Dec-29 08:42
libsidplayfp-devel-2.3.1-1.el9.ppc64le.rpm23.1 KiB2021-Dec-29 08:42
libsidplayfp-devel-doc-2.3.1-1.el9.noarch.rpm2.2 MiB2021-Dec-29 08:42
libtidy-5.8.0-2.el9.ppc64le.rpm259.2 KiB2021-Dec-29 23:23
libtidy-devel-5.8.0-2.el9.ppc64le.rpm44.1 KiB2021-Dec-29 23:23
libmcrypt-2.5.8-30.el9.ppc64le.rpm111.8 KiB2021-Dec-30 00:46
libmcrypt-devel-2.5.8-30.el9.ppc64le.rpm14.7 KiB2021-Dec-30 00:46
libbs2b-3.1.0-27.el9.ppc64le.rpm29.3 KiB2022-Jan-04 19:21
libbs2b-devel-3.1.0-27.el9.ppc64le.rpm11.4 KiB2022-Jan-04 19:21
libmodplug-0.8.9.0-13.el9.ppc64le.rpm196.3 KiB2022-Jan-04 19:33
libmodplug-devel-0.8.9.0-13.el9.ppc64le.rpm21.1 KiB2022-Jan-04 19:33
libtommath-1.2.0-7.el9.ppc64le.rpm73.6 KiB2022-Jan-05 00:00
libtommath-devel-1.2.0-7.el9.ppc64le.rpm15.6 KiB2022-Jan-05 00:00
libcutl-1.10.0-23.el9.ppc64le.rpm325.3 KiB2022-Jan-08 00:19
libcutl-devel-1.10.0-23.el9.ppc64le.rpm42.1 KiB2022-Jan-08 00:19
libspf2-1.2.11-1.20210922git4915c308.el9.ppc64le.rpm71.9 KiB2022-Jan-10 22:13
libspf2-apidocs-1.2.11-1.20210922git4915c308.el9.noarch.rpm7.5 MiB2022-Jan-10 22:13
libspf2-devel-1.2.11-1.20210922git4915c308.el9.ppc64le.rpm22.4 KiB2022-Jan-10 22:13
libspf2-progs-1.2.11-1.20210922git4915c308.el9.ppc64le.rpm27.3 KiB2022-Jan-10 22:13
libgdiplus-6.1-1.el9.ppc64le.rpm217.2 KiB2022-Jan-12 00:43
libgdiplus-devel-6.1-1.el9.ppc64le.rpm8.1 KiB2022-Jan-12 00:43
libcec-6.0.2-4.el9.ppc64le.rpm237.4 KiB2022-Jan-12 06:58
libcec-devel-6.0.2-4.el9.ppc64le.rpm28.7 KiB2022-Jan-12 06:58
libraw1394-2.1.2-14.el9.ppc64le.rpm68.0 KiB2022-Jan-12 19:13
libraw1394-devel-2.1.2-14.el9.ppc64le.rpm34.9 KiB2022-Jan-12 19:13
libvncserver-0.9.13-11.el9.ppc64le.rpm323.7 KiB2022-Jan-12 19:14
libvncserver-devel-0.9.13-11.el9.ppc64le.rpm57.1 KiB2022-Jan-12 19:14
libmarkdown-2.2.4-7.el9.ppc64le.rpm50.8 KiB2022-Jan-12 20:11
libmarkdown-devel-2.2.4-7.el9.ppc64le.rpm17.2 KiB2022-Jan-12 20:11
libmpcdec-1.2.6-28.el9.ppc64le.rpm29.7 KiB2022-Jan-12 21:01
libmpcdec-devel-1.2.6-28.el9.ppc64le.rpm13.9 KiB2022-Jan-12 21:01
libmetalink-0.1.3-24.el9.ppc64le.rpm35.4 KiB2022-Jan-12 22:05
libmetalink-devel-0.1.3-24.el9.ppc64le.rpm22.0 KiB2022-Jan-12 22:05
libdeflate-1.9-4.el9.ppc64le.rpm55.5 KiB2022-Jan-13 05:34
libdeflate-devel-1.9-4.el9.ppc64le.rpm10.9 KiB2022-Jan-13 05:34
libdeflate-utils-1.9-4.el9.ppc64le.rpm18.9 KiB2022-Jan-13 05:34
libqalculate-3.22.0-1.el9.ppc64le.rpm1.9 MiB2022-Jan-13 18:38
libqalculate-devel-3.22.0-1.el9.ppc64le.rpm61.6 KiB2022-Jan-13 18:38
libdirq-0.5-6.el9.ppc64le.rpm19.3 KiB2022-Jan-14 11:54
libdirq-devel-0.5-6.el9.ppc64le.rpm22.4 KiB2022-Jan-14 11:54
libdirq-static-0.5-6.el9.ppc64le.rpm17.9 KiB2022-Jan-14 11:54
libusal-1.1.11-48.el9.ppc64le.rpm141.3 KiB2022-Jan-20 01:56
libusal-devel-1.1.11-48.el9.ppc64le.rpm36.4 KiB2022-Jan-20 01:56
liboping-1.10.0-19.el9.ppc64le.rpm76.9 KiB2022-Jan-20 21:40
liboping-devel-1.10.0-19.el9.ppc64le.rpm35.0 KiB2022-Jan-20 21:40
libsass-3.6.4-5.el9.ppc64le.rpm697.1 KiB2022-Jan-21 21:51
libsass-devel-3.6.4-5.el9.ppc64le.rpm15.5 KiB2022-Jan-21 21:51
libAfterImage-1.20-26.el9.ppc64le.rpm273.9 KiB2022-Jan-26 11:11
libAfterImage-apps-1.20-26.el9.ppc64le.rpm57.9 KiB2022-Jan-26 11:11
libAfterImage-devel-1.20-26.el9.ppc64le.rpm68.3 KiB2022-Jan-26 11:11
libs3-4.1-0.14.20190408git287e4be.el9.ppc64le.rpm90.2 KiB2022-Jan-26 11:27
libs3-devel-4.1-0.14.20190408git287e4be.el9.ppc64le.rpm27.6 KiB2022-Jan-26 11:27
libavc1394-0.5.4-17.el9.ppc64le.rpm57.0 KiB2022-Jan-26 12:24
libavc1394-devel-0.5.4-17.el9.ppc64le.rpm13.9 KiB2022-Jan-26 12:24
libraqm-0.8.0-1.el9.ppc64le.rpm20.8 KiB2022-Jan-27 19:24
libraqm-devel-0.8.0-1.el9.ppc64le.rpm11.5 KiB2022-Jan-27 19:24
libraqm-docs-0.8.0-1.el9.noarch.rpm27.8 KiB2022-Jan-27 19:24
liblqr-1-0.4.2-19.el9.ppc64le.rpm53.5 KiB2022-Jan-27 19:51
liblqr-1-devel-0.4.2-19.el9.ppc64le.rpm46.9 KiB2022-Jan-27 19:51
libmacaroons-0.3.0-9.el9.ppc64le.rpm34.7 KiB2022-Jan-29 02:18
libmacaroons-devel-0.3.0-9.el9.ppc64le.rpm10.7 KiB2022-Jan-29 02:18
libtomcrypt-1.18.2-12.el9.ppc64le.rpm468.9 KiB2022-Feb-01 20:28
libtomcrypt-devel-1.18.2-12.el9.ppc64le.rpm38.4 KiB2022-Feb-01 20:28
libglade2-2.6.4-25.el9.ppc64le.rpm71.3 KiB2022-Feb-04 22:45
libglade2-devel-2.6.4-25.el9.ppc64le.rpm39.2 KiB2022-Feb-04 22:45
libticables-doc-1.19-3.20220202git8aae708.el9.noarch.rpm30.9 KiB2022-Feb-05 18:03
libticalcs-doc-1.19-3.20220202git8aae708.el9.noarch.rpm37.8 KiB2022-Feb-05 18:03
libticalcs-1.19-3.20220202git8aae708.el9.ppc64le.rpm196.2 KiB2022-Feb-05 18:03
libticonv-doc-1.19-3.20220202git8aae708.el9.noarch.rpm29.4 KiB2022-Feb-05 18:03
libtifiles-1.19-3.20220202git8aae708.el9.ppc64le.rpm88.5 KiB2022-Feb-05 18:03
libtifiles-doc-1.19-3.20220202git8aae708.el9.noarch.rpm36.1 KiB2022-Feb-05 18:03
libticables-1.19-3.20220202git8aae708.el9.ppc64le.rpm82.3 KiB2022-Feb-05 18:03
libticonv-1.19-3.20220202git8aae708.el9.ppc64le.rpm39.6 KiB2022-Feb-05 18:03
libmandoc-devel-1.14.6-2.el9.ppc64le.rpm174.9 KiB2022-Feb-09 18:05
libfbclient2-4.0.0.2496-2.el9.ppc64le.rpm1.2 MiB2022-Feb-11 17:59
libfbclient2-devel-4.0.0.2496-2.el9.ppc64le.rpm8.2 KiB2022-Feb-11 17:59
libib-util-4.0.0.2496-2.el9.ppc64le.rpm11.0 KiB2022-Feb-11 17:59
libcorrect-0-8.20181010gitf5a28c7.el9.ppc64le.rpm30.5 KiB2022-Feb-15 05:03
libcorrect-devel-0-8.20181010gitf5a28c7.el9.ppc64le.rpm11.0 KiB2022-Feb-15 05:03
libuecc-7-15.el9.ppc64le.rpm21.9 KiB2022-Feb-16 04:51
libuecc-devel-7-15.el9.ppc64le.rpm12.9 KiB2022-Feb-16 04:51
log4cpp-devel-1.1.3-7.el9.ppc64le.rpm113.5 KiB2022-Feb-16 13:33
log4cpp-1.1.3-7.el9.ppc64le.rpm122.0 KiB2022-Feb-16 13:33
log4cpp-doc-1.1.3-7.el9.ppc64le.rpm14.8 MiB2022-Feb-16 13:33
libsq3-20071018-31.el9.ppc64le.rpm42.1 KiB2022-Feb-17 18:56
libsq3-devel-20071018-31.el9.ppc64le.rpm168.7 KiB2022-Feb-17 18:56
libsqlite3x-20071018-31.el9.ppc64le.rpm34.9 KiB2022-Feb-17 18:56
libsqlite3x-devel-20071018-31.el9.ppc64le.rpm133.9 KiB2022-Feb-17 18:56
libscrypt-1.22-1.el9.ppc64le.rpm23.5 KiB2022-Feb-20 20:34
libscrypt-devel-1.22-1.el9.ppc64le.rpm9.2 KiB2022-Feb-20 20:34
libdwarf-0.3.4-1.el9.1.ppc64le.rpm226.1 KiB2022-Feb-24 04:10
libdwarf-devel-0.3.4-1.el9.1.ppc64le.rpm1.1 MiB2022-Feb-24 04:10
libdwarf-static-0.3.4-1.el9.1.ppc64le.rpm263.4 KiB2022-Feb-24 04:10
libdwarf-tools-0.3.4-1.el9.1.ppc64le.rpm186.8 KiB2022-Feb-24 04:10
libGLEW-2.2.0-2.el9.ppc64le.rpm177.5 KiB2022-Feb-25 22:28
llvm11-doc-11.1.0-6.el9.noarch.rpm3.9 MiB2022-Feb-28 12:16
llvm11-11.1.0-6.el9.ppc64le.rpm11.2 MiB2022-Feb-28 12:16
llvm11-libs-11.1.0-6.el9.ppc64le.rpm23.5 MiB2022-Feb-28 12:16
llvm11-static-11.1.0-6.el9.ppc64le.rpm39.7 MiB2022-Feb-28 12:16
llvm11-devel-11.1.0-6.el9.ppc64le.rpm2.8 MiB2022-Feb-28 12:16
libtree-ldd-3.1.0-1.el9.ppc64le.rpm25.5 KiB2022-Mar-06 02:24
lpcnetfreedv-devel-0.2-11.el9.ppc64le.rpm19.9 KiB2022-Mar-15 02:05
lpcnetfreedv-0.2-11.el9.ppc64le.rpm7.3 MiB2022-Mar-15 02:05
leveldb-devel-1.23-4.el9.ppc64le.rpm47.1 KiB2022-Mar-15 11:06
leveldb-1.23-4.el9.ppc64le.rpm162.0 KiB2022-Mar-15 11:06
linenoise-1.0-2.20200312git97d2850.el9.ppc64le.rpm25.6 KiB2022-Mar-16 23:18
linenoise-devel-1.0-2.20200312git97d2850.el9.ppc64le.rpm10.4 KiB2022-Mar-16 23:18
libntlm-1.6-4.el9.ppc64le.rpm91.9 KiB2022-Mar-17 01:02
libntlm-devel-1.6-4.el9.ppc64le.rpm18.3 KiB2022-Mar-17 01:02
libcerf-1.17-2.el9.ppc64le.rpm38.9 KiB2022-Mar-17 01:35
libcerf-devel-1.17-2.el9.ppc64le.rpm37.7 KiB2022-Mar-17 01:35
libidn-java-1.38-4.el9.noarch.rpm127.0 KiB2022-Mar-18 12:45
libidn-javadoc-1.38-4.el9.noarch.rpm283.9 KiB2022-Mar-18 12:45
libidn-1.38-4.el9.ppc64le.rpm193.7 KiB2022-Mar-18 12:45
libidn-devel-1.38-4.el9.ppc64le.rpm84.9 KiB2022-Mar-18 12:45
libbinio-1.5-1.el9.ppc64le.rpm42.1 KiB2022-Mar-19 01:28
libbinio-devel-1.5-1.el9.ppc64le.rpm33.2 KiB2022-Mar-19 01:28
libx86emu-3.5-1.el9.ppc64le.rpm74.3 KiB2022-Mar-23 00:25
libx86emu-devel-3.5-1.el9.ppc64le.rpm11.9 KiB2022-Mar-23 00:25
lua-bit32-5.3.5.1-1.el9.ppc64le.rpm13.8 KiB2022-Mar-24 00:17
lua5.1-bit32-5.3.5.1-1.el9.ppc64le.rpm12.8 KiB2022-Mar-24 00:17
libtermkey-0.22-2.el9.ppc64le.rpm31.1 KiB2022-Mar-24 00:17
libtermkey-devel-0.22-2.el9.ppc64le.rpm37.5 KiB2022-Mar-24 00:17
lua-mpack-1.0.9-2.el9.ppc64le.rpm27.1 KiB2022-Mar-24 02:06
lua5.1-mpack-1.0.9-2.el9.ppc64le.rpm26.7 KiB2022-Mar-24 02:06
libb2-0.98.1-6.el9.ppc64le.rpm24.1 KiB2022-Mar-26 01:43
libb2-devel-0.98.1-6.el9.ppc64le.rpm9.4 KiB2022-Mar-26 01:43
lm_sensors-devel-3.6.0-10.el9.0.1.ppc64le.rpm16.6 KiB2022-Mar-28 19:31
libdxflib-3.26.4-3.el9.ppc64le.rpm78.8 KiB2022-Apr-04 21:23
libdxflib-devel-3.26.4-3.el9.ppc64le.rpm28.7 KiB2022-Apr-04 21:23
libdxflib-doc-3.26.4-3.el9.noarch.rpm556.7 KiB2022-Apr-04 21:23
libcaca-0.99-0.60.beta20.el9.ppc64le.rpm226.7 KiB2022-Apr-05 23:10
libcaca-devel-0.99-0.60.beta20.el9.ppc64le.rpm189.5 KiB2022-Apr-05 23:10
libisds-devel-0.11.2-1.el9.ppc64le.rpm63.6 KiB2022-Apr-06 12:06
libisds-0.11.2-1.el9.ppc64le.rpm125.4 KiB2022-Apr-06 12:06
libgenders-1.27.3-1.el9.ppc64le.rpm51.5 KiB2022-Apr-06 20:10
libgenders-devel-1.27.3-1.el9.ppc64le.rpm56.6 KiB2022-Apr-06 20:10
libgendersplusplus-1.27.3-1.el9.ppc64le.rpm27.2 KiB2022-Apr-06 20:10
libgendersplusplus-devel-1.27.3-1.el9.ppc64le.rpm16.5 KiB2022-Apr-06 20:10
libjoedog-0.1.2-18.el9.ppc64le.rpm23.5 KiB2022-Apr-06 20:41
libjoedog-devel-0.1.2-18.el9.ppc64le.rpm13.2 KiB2022-Apr-06 20:41
libyubikey-1.13-17.el9.ppc64le.rpm35.5 KiB2022-Apr-11 23:29
libyubikey-devel-1.13-17.el9.ppc64le.rpm9.6 KiB2022-Apr-11 23:29
libgsasl-1.10.0-3.el9.ppc64le.rpm160.7 KiB2022-Apr-12 00:27
libgsasl-devel-1.10.0-3.el9.ppc64le.rpm32.9 KiB2022-Apr-12 00:27
libcli-1.10.7-1.el9.ppc64le.rpm49.2 KiB2022-Apr-13 18:37
libcli-devel-1.10.7-1.el9.ppc64le.rpm12.4 KiB2022-Apr-13 18:37
libpreludedb-doc-5.2.0-2.el9.noarch.rpm142.5 KiB2022-Apr-18 02:23
libpreludedb-5.2.0-2.el9.ppc64le.rpm115.1 KiB2022-Apr-18 02:23
libpreludedb-devel-5.2.0-2.el9.ppc64le.rpm31.8 KiB2022-Apr-18 02:23
log4cplus-2.0.5-15.el9.ppc64le.rpm334.4 KiB2022-Apr-19 19:46
log4cplus-devel-2.0.5-15.el9.ppc64le.rpm74.2 KiB2022-Apr-19 19:46
lua5.1-compat53-0.7-8.el9.ppc64le.rpm50.7 KiB2022-Apr-19 21:36
lua-luv-1.43.0.0-1.el9.ppc64le.rpm74.8 KiB2022-Apr-19 21:36
lua5.1-luv-1.43.0.0-1.el9.ppc64le.rpm75.9 KiB2022-Apr-19 21:36
lua-luv-devel-1.43.0.0-1.el9.ppc64le.rpm11.8 KiB2022-Apr-19 21:36
lua5.1-luv-devel-1.43.0.0-1.el9.ppc64le.rpm11.8 KiB2022-Apr-19 21:36
libspatialaudio-3.1-5.20200406gitd926a2e.el9.ppc64le.rpm916.4 KiB2022-May-04 22:35
libspatialaudio-devel-3.1-5.20200406gitd926a2e.el9.ppc64le.rpm940.0 KiB2022-May-04 22:35
libmicrodns-0.2.0-4.el9.ppc64le.rpm32.6 KiB2022-May-05 16:20
libmicrodns-devel-0.2.0-4.el9.ppc64le.rpm11.4 KiB2022-May-05 16:20
libmatroska-1.6.3-3.el9.ppc64le.rpm165.2 KiB2022-May-05 20:13
libmatroska-devel-1.6.3-3.el9.ppc64le.rpm28.1 KiB2022-May-05 20:13
libebml-1.4.2-3.el9.ppc64le.rpm85.3 KiB2022-May-05 20:14
libebml-devel-1.4.2-3.el9.ppc64le.rpm31.6 KiB2022-May-05 20:14
libkate-docs-0.4.1-24.el9.noarch.rpm253.4 KiB2022-May-05 20:15
libkate-0.4.1-24.el9.ppc64le.rpm68.2 KiB2022-May-05 20:15
libkate-devel-0.4.1-24.el9.ppc64le.rpm43.3 KiB2022-May-05 20:15
libkate-utils-0.4.1-24.el9.ppc64le.rpm80.5 KiB2022-May-05 20:15
liboggz-1.1.1-23.el9.ppc64le.rpm134.7 KiB2022-May-05 20:15
liboggz-devel-1.1.1-23.el9.ppc64le.rpm30.1 KiB2022-May-05 20:15
liboggz-doc-1.1.1-23.el9.ppc64le.rpm149.8 KiB2022-May-05 20:15
libtiger-0.3.4-23.el9.ppc64le.rpm42.1 KiB2022-May-05 20:16
libtiger-devel-0.3.4-23.el9.ppc64le.rpm10.0 KiB2022-May-05 20:16
libtiger-doc-0.3.4-23.el9.noarch.rpm108.2 KiB2022-May-05 20:16
libdnet-devel-1.14-5.el9.ppc64le.rpm31.9 KiB2022-May-07 04:27
libdnet-1.14-5.el9.ppc64le.rpm39.8 KiB2022-May-07 04:27
libdnet-progs-1.14-5.el9.ppc64le.rpm25.6 KiB2022-May-07 04:27
lua-basexx-0.4.0-8.el9.noarch.rpm11.6 KiB2022-May-18 19:41
lua5.1-basexx-0.4.0-8.el9.noarch.rpm11.7 KiB2022-May-18 19:41
lua-http-0.3-10.el9.noarch.rpm71.1 KiB2022-May-18 19:42
lua5.1-http-0.3-10.el9.noarch.rpm71.1 KiB2022-May-18 19:42
lua-cqueues-20200603-6.el9.ppc64le.rpm164.3 KiB2022-May-18 19:44
lua-cqueues-doc-20200603-6.el9.noarch.rpm194.1 KiB2022-May-18 19:44
lua5.1-cqueues-20200603-6.el9.ppc64le.rpm171.4 KiB2022-May-18 19:44
libiec61883-1.2.0-29.el9.ppc64le.rpm41.1 KiB2022-May-25 17:32
libiec61883-devel-1.2.0-29.el9.ppc64le.rpm13.9 KiB2022-May-25 17:32
libiec61883-utils-1.2.0-29.el9.ppc64le.rpm32.8 KiB2022-May-25 17:32
libdv-tools-1.0.0-36.el9.ppc64le.rpm50.7 KiB2022-May-26 21:21
libdv-1.0.0-36.el9.ppc64le.rpm82.3 KiB2022-May-26 21:21
libdv-devel-1.0.0-36.el9.ppc64le.rpm13.6 KiB2022-May-26 21:21
lxc-doc-4.0.12-1.el9.noarch.rpm174.8 KiB2022-May-27 18:21
lxc-4.0.12-1.el9.ppc64le.rpm340.5 KiB2022-May-27 18:21
lxc-devel-4.0.12-1.el9.ppc64le.rpm18.7 KiB2022-May-27 18:21
lxc-libs-4.0.12-1.el9.ppc64le.rpm574.4 KiB2022-May-27 18:21
lxc-templates-4.0.12-1.el9.ppc64le.rpm19.3 KiB2022-May-27 18:21
libcsv-3.0.3^20210820gitb1d5212-1.el9.ppc64le.rpm23.8 KiB2022-May-31 20:59
libcsv-devel-3.0.3^20210820gitb1d5212-1.el9.ppc64le.rpm60.3 KiB2022-May-31 20:59
lua-term-0.07-14.el9.ppc64le.rpm15.1 KiB2022-May-31 22:03
libfilezilla-0.37.2-1.el9.ppc64le.rpm320.4 KiB2022-May-31 23:54
libfilezilla-devel-0.37.2-1.el9.ppc64le.rpm98.5 KiB2022-May-31 23:54
latex2rtf-2.3.18-5.el9.ppc64le.rpm587.0 KiB2022-Jun-01 02:40
libreoffice-TexMaths-0.49-4.el9.ppc64le.rpm335.6 KiB2022-Jun-01 05:17
libxfce4ui-4.16.1-2.el9.ppc64le.rpm286.3 KiB2022-Jun-01 06:24
libxfce4ui-devel-4.16.1-2.el9.ppc64le.rpm60.5 KiB2022-Jun-01 06:24
libxfce4util-4.16.0-5.el9.ppc64le.rpm182.9 KiB2022-Jun-01 06:25
libxfce4util-devel-4.16.0-5.el9.ppc64le.rpm41.8 KiB2022-Jun-01 06:25
libharu-2.3.0-10.el9.ppc64le.rpm567.4 KiB2022-Jun-01 06:40
libharu-devel-2.3.0-10.el9.ppc64le.rpm39.7 KiB2022-Jun-01 06:40
libdc1394-devel-2.2.6-7.el9.ppc64le.rpm52.6 KiB2022-Jun-01 17:05
libdc1394-docs-2.2.6-7.el9.ppc64le.rpm1.6 MiB2022-Jun-01 17:05
libdc1394-tools-2.2.6-7.el9.ppc64le.rpm31.4 KiB2022-Jun-01 17:05
libdc1394-2.2.6-7.el9.ppc64le.rpm137.8 KiB2022-Jun-01 17:05
lasi-1.1.3-8.el9.ppc64le.rpm55.7 KiB2022-Jun-01 22:42
lasi-devel-1.1.3-8.el9.ppc64le.rpm309.8 KiB2022-Jun-01 22:42
lasi-doc-1.1.3-8.el9.noarch.rpm135.2 KiB2022-Jun-01 22:42
lua-fifo-0.2-8.el9.noarch.rpm8.9 KiB2022-Jun-02 16:27
lua5.1-fifo-0.2-8.el9.noarch.rpm8.9 KiB2022-Jun-02 16:27
lua-binaryheap-0.4-7.el9.noarch.rpm15.9 KiB2022-Jun-02 16:28
lua5.1-binaryheap-0.4-7.el9.noarch.rpm16.0 KiB2022-Jun-02 16:28
lua-lpeg-patterns-0.5-8.el9.noarch.rpm23.6 KiB2022-Jun-02 16:28
lua5.1-lpeg-patterns-0.5-8.el9.noarch.rpm23.6 KiB2022-Jun-02 16:28
lua-luaossl-20200709-1.el9.ppc64le.rpm82.5 KiB2022-Jun-02 17:06
lua-luaossl-doc-20200709-1.el9.noarch.rpm179.9 KiB2022-Jun-02 17:06
lua5.1-luaossl-20200709-1.el9.ppc64le.rpm90.3 KiB2022-Jun-02 17:06
libnatpmp-20150609-15.el9.ppc64le.rpm19.9 KiB2022-Jun-02 17:55
libnatpmp-devel-20150609-15.el9.ppc64le.rpm11.7 KiB2022-Jun-02 17:55
liburing-devel-0.7-7.el9.ppc64le.rpm31.6 KiB2022-Jun-03 00:52
lua5.1-bitop-1.0.2-10.el9.ppc64le.rpm13.3 KiB2022-Jun-04 02:18
libfaketime-0.9.10-1.el9.ppc64le.rpm112.2 KiB2022-Jun-07 03:33
lsyncd-2.2.3-5.el9.ppc64le.rpm86.7 KiB2022-Jun-07 17:38
libgeotiff-1.7.1-3.el9.ppc64le.rpm110.3 KiB2022-Jun-11 07:23
libgeotiff-devel-1.7.1-3.el9.ppc64le.rpm37.4 KiB2022-Jun-11 07:23
livecd-tools-31.0-1.el9.ppc64le.rpm63.0 KiB2022-Jun-15 15:42
lbzip2-2.5-23.20171011gitb6dc48a.el9.ppc64le.rpm98.1 KiB2022-Jun-19 18:34
links-2.20.2-8.el9.ppc64le.rpm3.0 MiB2022-Jun-20 22:52
libmatemixer-1.26.0-2.el9.ppc64le.rpm199.6 KiB2022-Jun-23 01:09
libmatemixer-devel-1.26.0-2.el9.ppc64le.rpm46.7 KiB2022-Jun-23 01:09
libmateweather-1.26.0-2.el9.ppc64le.rpm68.2 KiB2022-Jun-23 01:12
libmateweather-data-1.26.0-2.el9.noarch.rpm2.8 MiB2022-Jun-23 01:12
libmateweather-devel-1.26.0-2.el9.ppc64le.rpm37.3 KiB2022-Jun-23 01:12
libdbusmenu-doc-16.04.0-19.el9.noarch.rpm44.7 KiB2022-Jun-27 03:32
libdbusmenu-16.04.0-19.el9.ppc64le.rpm136.9 KiB2022-Jun-27 03:32
libdbusmenu-devel-16.04.0-19.el9.ppc64le.rpm32.0 KiB2022-Jun-27 03:32
libdbusmenu-gtk2-16.04.0-19.el9.ppc64le.rpm40.9 KiB2022-Jun-27 03:32
libdbusmenu-gtk3-16.04.0-19.el9.ppc64le.rpm40.9 KiB2022-Jun-27 03:32
libdbusmenu-tools-16.04.0-19.el9.ppc64le.rpm15.7 KiB2022-Jun-27 03:32
libdbusmenu-gtk2-devel-16.04.0-19.el9.ppc64le.rpm16.5 KiB2022-Jun-27 03:32
libdbusmenu-gtk3-devel-16.04.0-19.el9.ppc64le.rpm16.5 KiB2022-Jun-27 03:32
libdbusmenu-jsonloader-16.04.0-19.el9.ppc64le.rpm13.6 KiB2022-Jun-27 03:32
libdbusmenu-jsonloader-devel-16.04.0-19.el9.ppc64le.rpm9.3 KiB2022-Jun-27 03:32
libindicator-12.10.1-22.el9.ppc64le.rpm66.5 KiB2022-Jun-27 03:32
libindicator-devel-12.10.1-22.el9.ppc64le.rpm13.0 KiB2022-Jun-27 03:32
libindicator-gtk3-12.10.1-22.el9.ppc64le.rpm66.6 KiB2022-Jun-27 03:32
libindicator-gtk3-devel-12.10.1-22.el9.ppc64le.rpm13.1 KiB2022-Jun-27 03:32
libindicator-gtk3-tools-12.10.1-22.el9.ppc64le.rpm13.6 KiB2022-Jun-27 03:32
libindicator-tools-12.10.1-22.el9.ppc64le.rpm14.1 KiB2022-Jun-27 03:32
libappindicator-12.10.0-33.el9.ppc64le.rpm41.1 KiB2022-Jun-27 03:33
libappindicator-devel-12.10.0-33.el9.ppc64le.rpm19.1 KiB2022-Jun-27 03:33
libappindicator-docs-12.10.0-33.el9.noarch.rpm16.2 KiB2022-Jun-27 03:33
libappindicator-gtk3-12.10.0-33.el9.ppc64le.rpm41.1 KiB2022-Jun-27 03:33
libappindicator-gtk3-devel-12.10.0-33.el9.ppc64le.rpm19.1 KiB2022-Jun-27 03:33
libgdither-0.6-26.el9.ppc64le.rpm24.3 KiB2022-Jun-27 13:24
libgdither-devel-0.6-26.el9.ppc64le.rpm10.0 KiB2022-Jun-27 13:24
lttng-tools-2.12.11-1.el9.ppc64le.rpm990.7 KiB2022-Jun-30 02:20
lttng-tools-devel-2.12.11-1.el9.ppc64le.rpm44.0 KiB2022-Jun-30 02:20
libeatmydata-130-4.el9.ppc64le.rpm12.1 KiB2022-Jul-01 23:51
libdar-2.7.6-3.el9.ppc64le.rpm777.7 KiB2022-Jul-05 17:30
libdar-devel-2.7.6-3.el9.ppc64le.rpm113.9 KiB2022-Jul-05 17:30
libguess-1.2-16.el9.ppc64le.rpm17.9 KiB2022-Jul-06 09:56
libguess-devel-1.2-16.el9.ppc64le.rpm9.5 KiB2022-Jul-06 09:56
litehtml-0.6-1.el9.ppc64le.rpm216.7 KiB2022-Jul-07 19:35
litehtml-devel-0.6-1.el9.ppc64le.rpm35.5 KiB2022-Jul-07 19:35
libbroker-4.2.0-1.el9.ppc64le.rpm1.0 MiB2022-Jul-08 02:04
libbinpac-4.2.0-1.el9.ppc64le.rpm22.5 KiB2022-Jul-08 02:04
libbroker-devel-4.2.0-1.el9.ppc64le.rpm78.6 KiB2022-Jul-08 02:04
liblerc-3.1-0.2.gitb1de4cd.el9.ppc64le.rpm210.4 KiB2022-Jul-08 12:24
liblerc-devel-3.1-0.2.gitb1de4cd.el9.ppc64le.rpm3.2 MiB2022-Jul-08 12:24
libdap-3.20.10-1.el9.ppc64le.rpm661.2 KiB2022-Jul-09 06:39
libdap-devel-3.20.10-1.el9.ppc64le.rpm204.0 KiB2022-Jul-09 06:39
libdap-doc-3.20.10-1.el9.ppc64le.rpm3.9 MiB2022-Jul-09 06:39
libmousepad0-0.5.10-1.el9.ppc64le.rpm134.3 KiB2022-Jul-11 03:00
libgta-doc-1.2.1-7.el9.noarch.rpm11.7 KiB2022-Jul-11 16:30
libgta-1.2.1-7.el9.ppc64le.rpm38.5 KiB2022-Jul-11 16:30
libgta-devel-1.2.1-7.el9.ppc64le.rpm24.4 KiB2022-Jul-11 16:30
lightdm-1.30.0-18.el9.ppc64le.rpm223.5 KiB2022-Jul-11 19:16
lightdm-gobject-1.30.0-18.el9.ppc64le.rpm65.9 KiB2022-Jul-11 19:16
lightdm-gobject-devel-1.30.0-18.el9.ppc64le.rpm47.8 KiB2022-Jul-11 19:16
lightdm-qt5-1.30.0-18.el9.ppc64le.rpm44.0 KiB2022-Jul-11 19:16
lightdm-qt5-devel-1.30.0-18.el9.ppc64le.rpm11.6 KiB2022-Jul-11 19:16
lightdm-gtk-2.0.8-4.el9.ppc64le.rpm130.0 KiB2022-Jul-11 19:54
libesmtp-1.0.6-24.el9.ppc64le.rpm70.6 KiB2022-Jul-12 02:11
libesmtp-devel-1.0.6-24.el9.ppc64le.rpm25.1 KiB2022-Jul-12 02:11
lynis-3.0.8-1.el9.noarch.rpm274.9 KiB2022-Jul-13 22:27
libldm-0.2.4-10.el9.ppc64le.rpm57.6 KiB2022-Jul-19 05:53
libldm-devel-0.2.4-10.el9.ppc64le.rpm25.4 KiB2022-Jul-19 05:53
lirc-config-0.10.0-36.el9.noarch.rpm82.0 KiB2022-Jul-20 01:01
lirc-disable-kernel-rc-0.10.0-36.el9.noarch.rpm8.4 KiB2022-Jul-20 01:01
lirc-core-0.10.0-36.el9.ppc64le.rpm553.4 KiB2022-Jul-20 01:02
lirc-devel-0.10.0-36.el9.ppc64le.rpm52.2 KiB2022-Jul-20 01:02
lirc-doc-0.10.0-36.el9.noarch.rpm1.1 MiB2022-Jul-20 01:02
lirc-libs-0.10.0-36.el9.ppc64le.rpm139.1 KiB2022-Jul-20 01:02
lirc-tools-gui-0.10.0-36.el9.ppc64le.rpm30.8 KiB2022-Jul-20 01:02
lirc-compat-0.10.0-36.el9.ppc64le.rpm8.1 KiB2022-Jul-20 01:02
lirc-drv-ftdi-0.10.0-36.el9.ppc64le.rpm20.1 KiB2022-Jul-20 01:02
lirc-drv-portaudio-0.10.0-36.el9.ppc64le.rpm18.6 KiB2022-Jul-20 01:02
librttopo-devel-1.1.0-9.el9.ppc64le.rpm31.2 KiB2022-Jul-20 16:08
librttopo-1.1.0-9.el9.ppc64le.rpm235.4 KiB2022-Jul-20 16:08
libXcomp-3.5.99.26-6.el9.ppc64le.rpm551.2 KiB2022-Jul-28 06:18
libNX_X11-3.5.99.26-6.el9.ppc64le.rpm708.7 KiB2022-Jul-28 06:18
libXcompshad-3.5.99.26-6.el9.ppc64le.rpm169.0 KiB2022-Jul-28 06:18
libNX_X11-devel-3.5.99.26-6.el9.ppc64le.rpm51.3 KiB2022-Jul-28 06:18
libXcomp-devel-3.5.99.26-6.el9.ppc64le.rpm21.9 KiB2022-Jul-28 06:18
libXcompshad-devel-3.5.99.26-6.el9.ppc64le.rpm10.4 KiB2022-Jul-28 06:18
lua-socket-3.1.0-1.el9.ppc64le.rpm115.1 KiB2022-Jul-29 00:41
libcryptui-3.12.2-24.el9.ppc64le.rpm765.7 KiB2022-Aug-01 21:00
libcryptui-devel-3.12.2-24.el9.ppc64le.rpm33.9 KiB2022-Aug-01 21:00
libtins-devel-4.4-1.el9.ppc64le.rpm117.9 KiB2022-Aug-02 06:52
libtins-4.4-1.el9.ppc64le.rpm265.8 KiB2022-Aug-02 06:52
libtins-doc-4.4-1.el9.noarch.rpm1.1 MiB2022-Aug-02 06:52
lua-lunitx-0.8.1-6.el9.noarch.rpm20.1 KiB2022-Aug-04 22:06
ldapvi-1.7-41.el9.ppc64le.rpm91.3 KiB2022-Aug-04 23:25
lua-lpeg-1.0.2-7.el9.ppc64le.rpm70.6 KiB2022-Aug-06 03:02
lua5.1-lpeg-1.0.2-7.el9.ppc64le.rpm37.5 KiB2022-Aug-06 03:02
lua-json-1.3.4-1.el9.noarch.rpm25.8 KiB2022-Aug-06 03:09
lcov-1.14-6.el9.noarch.rpm100.2 KiB2022-Aug-10 22:32
libjwt-1.12.1-11.el9.ppc64le.rpm30.4 KiB2022-Aug-14 22:45
libjwt-devel-1.12.1-11.el9.ppc64le.rpm15.2 KiB2022-Aug-14 22:45
libwebsockets-4.3.2-1.el9.ppc64le.rpm328.8 KiB2022-Aug-18 10:55
libwebsockets-devel-4.3.2-1.el9.ppc64le.rpm323.7 KiB2022-Aug-18 10:55
libcloudproviders-devel-0.3.1-1.el9.ppc64le.rpm41.4 KiB2022-Aug-19 02:14
libcloudproviders-0.3.1-1.el9.ppc64le.rpm44.4 KiB2022-Aug-19 02:14
libsquish-1.15-11.el9.ppc64le.rpm32.2 KiB2022-Aug-22 18:04
libsquish-devel-1.15-11.el9.ppc64le.rpm11.5 KiB2022-Aug-22 18:04
libaiff-6.0-2.el9.ppc64le.rpm25.4 KiB2022-Aug-24 01:03
libaiff-devel-6.0-2.el9.ppc64le.rpm20.1 KiB2022-Aug-24 01:03
libxc-devel-5.2.2-4.el9.ppc64le.rpm71.9 KiB2022-Aug-25 14:37
libxc-5.2.2-4.el9.ppc64le.rpm45.7 MiB2022-Aug-25 14:37
libtree-sitter-devel-0.20.6-1.el9.ppc64le.rpm16.8 KiB2022-Aug-26 05:45
libtree-sitter-0.20.6-1.el9.ppc64le.rpm105.0 KiB2022-Aug-26 05:45
lsfrom-0.1.1.1-1.el9.ppc64le.rpm1.3 MiB2022-Sep-03 12:07
libarrow-doc-9.0.0-8.el9.noarch.rpm25.7 KiB2022-Sep-08 00:25
libarrow-9.0.0-8.el9.ppc64le.rpm4.5 MiB2022-Sep-08 00:25
libarrow-devel-9.0.0-8.el9.ppc64le.rpm523.3 KiB2022-Sep-08 00:25
libarrow-glib-doc-9.0.0-8.el9.ppc64le.rpm168.6 KiB2022-Sep-08 00:25
libarrow-dataset-libs-9.0.0-8.el9.ppc64le.rpm421.0 KiB2022-Sep-08 00:25
libarrow-glib-devel-9.0.0-8.el9.ppc64le.rpm126.6 KiB2022-Sep-08 00:25
libarrow-glib-libs-9.0.0-8.el9.ppc64le.rpm363.1 KiB2022-Sep-08 00:25
libarrow-python-libs-9.0.0-8.el9.ppc64le.rpm389.7 KiB2022-Sep-08 00:25
libarrow-dataset-devel-9.0.0-8.el9.ppc64le.rpm43.1 KiB2022-Sep-08 00:25
libarrow-dataset-glib-devel-9.0.0-8.el9.ppc64le.rpm19.6 KiB2022-Sep-08 00:25
libarrow-dataset-glib-doc-9.0.0-8.el9.ppc64le.rpm28.8 KiB2022-Sep-08 00:25
libarrow-dataset-glib-libs-9.0.0-8.el9.ppc64le.rpm48.8 KiB2022-Sep-08 00:25
libarrow-python-devel-9.0.0-8.el9.ppc64le.rpm37.5 KiB2022-Sep-08 00:25
libcamera-doc-0.0.0~git.20220831.68683d3-5.el9.noarch.rpm10.7 MiB2022-Sep-08 15:30
libcamera-ipa-0.0.0~git.20220831.68683d3-5.el9.ppc64le.rpm322.9 KiB2022-Sep-08 15:30
libcamera-0.0.0~git.20220831.68683d3-5.el9.ppc64le.rpm635.1 KiB2022-Sep-08 15:30
libcamera-tools-0.0.0~git.20220831.68683d3-5.el9.ppc64le.rpm148.1 KiB2022-Sep-08 15:30
libcamera-gstreamer-0.0.0~git.20220831.68683d3-5.el9.ppc64le.rpm45.8 KiB2022-Sep-08 15:30
libcamera-qcam-0.0.0~git.20220831.68683d3-5.el9.ppc64le.rpm110.1 KiB2022-Sep-08 15:30
libcamera-devel-0.0.0~git.20220831.68683d3-5.el9.ppc64le.rpm38.1 KiB2022-Sep-08 15:30
lightdm-gtk-greeter-settings-1.2.2-18.el9.noarch.rpm177.4 KiB2022-Sep-08 21:33
lilv-0.24.14-3.el9.ppc64le.rpm34.9 KiB2022-Sep-11 20:01
lilv-devel-0.24.14-3.el9.ppc64le.rpm67.8 KiB2022-Sep-11 20:01
lilv-libs-0.24.14-3.el9.ppc64le.rpm65.2 KiB2022-Sep-11 20:01
libconfuse-3.3-7.el9.ppc64le.rpm192.8 KiB2022-Sep-12 17:45
libconfuse-devel-3.3-7.el9.ppc64le.rpm21.3 KiB2022-Sep-12 17:45
libmd-1.0.4-2.el9.ppc64le.rpm40.7 KiB2022-Sep-14 23:31
libmd-devel-1.0.4-2.el9.ppc64le.rpm35.1 KiB2022-Sep-14 23:31
lighttpd-filesystem-1.4.67-1.el9.noarch.rpm9.7 KiB2022-Sep-19 18:01
lighttpd-1.4.67-1.el9.ppc64le.rpm494.0 KiB2022-Sep-19 18:01
lighttpd-mod_webdav-1.4.67-1.el9.ppc64le.rpm45.2 KiB2022-Sep-19 18:01
lighttpd-mod_magnet-1.4.67-1.el9.ppc64le.rpm42.8 KiB2022-Sep-19 18:01
lighttpd-mod_openssl-1.4.67-1.el9.ppc64le.rpm31.9 KiB2022-Sep-19 18:01
lighttpd-fastcgi-1.4.67-1.el9.ppc64le.rpm26.5 KiB2022-Sep-19 18:01
lighttpd-mod_authn_gssapi-1.4.67-1.el9.ppc64le.rpm19.0 KiB2022-Sep-19 18:01
lighttpd-mod_deflate-1.4.67-1.el9.ppc64le.rpm25.8 KiB2022-Sep-19 18:01
lighttpd-mod_gnutls-1.4.67-1.el9.ppc64le.rpm32.6 KiB2022-Sep-19 18:01
lighttpd-mod_mbedtls-1.4.67-1.el9.ppc64le.rpm33.4 KiB2022-Sep-19 18:01
lighttpd-mod_nss-1.4.67-1.el9.ppc64le.rpm35.1 KiB2022-Sep-19 18:01
lighttpd-mod_vhostdb_mysql-1.4.67-1.el9.ppc64le.rpm14.8 KiB2022-Sep-19 18:01
lighttpd-mod_authn_ldap-1.4.67-1.el9.ppc64le.rpm18.3 KiB2022-Sep-19 18:01
lighttpd-mod_authn_pam-1.4.67-1.el9.ppc64le.rpm13.8 KiB2022-Sep-19 18:01
lighttpd-mod_authn_sasl-1.4.67-1.el9.ppc64le.rpm15.0 KiB2022-Sep-19 18:01
lighttpd-mod_maxminddb-1.4.67-1.el9.ppc64le.rpm15.8 KiB2022-Sep-19 18:01
lighttpd-mod_vhostdb_ldap-1.4.67-1.el9.ppc64le.rpm16.6 KiB2022-Sep-19 18:01
lighttpd-mod_vhostdb_pgsql-1.4.67-1.el9.ppc64le.rpm14.6 KiB2022-Sep-19 18:01
laszip-3.4.3-8.el9.ppc64le.rpm160.3 KiB2022-Sep-19 19:55
laszip-devel-3.4.3-8.el9.ppc64le.rpm14.2 KiB2022-Sep-19 19:55
libresample-0.1.3-39.el9.ppc64le.rpm32.8 KiB2022-Sep-21 18:52
libresample-devel-0.1.3-39.el9.ppc64le.rpm26.3 KiB2022-Sep-21 18:52
libpri-doc-1.6.0-27.el9.noarch.rpm51.2 KiB2022-Sep-23 01:01
libpri-1.6.0-27.el9.ppc64le.rpm250.5 KiB2022-Sep-23 01:01
libpri-devel-1.6.0-27.el9.ppc64le.rpm25.0 KiB2022-Sep-23 01:01
libspatialite-5.0.1-17.el9.ppc64le.rpm3.7 MiB2022-Sep-26 11:35
libspatialite-devel-5.0.1-17.el9.ppc64le.rpm93.6 KiB2022-Sep-26 11:35
lensfun-devel-0.3.3-1.el9.ppc64le.rpm196.3 KiB2022-Sep-26 19:23
lensfun-0.3.3-1.el9.ppc64le.rpm352.3 KiB2022-Sep-26 19:23
lensfun-tools-0.3.3-1.el9.ppc64le.rpm17.1 KiB2022-Sep-26 19:23
libkml-1.3.0-41.el9.ppc64le.rpm348.6 KiB2022-Sep-27 10:01
libkml-devel-1.3.0-41.el9.ppc64le.rpm685.6 KiB2022-Sep-27 10:01
lv2-doc-1.18.8-4.el9.noarch.rpm276.4 KiB2022-Oct-02 08:02
lv2-1.18.8-4.el9.ppc64le.rpm89.7 KiB2022-Oct-02 08:02
lv2-devel-1.18.8-4.el9.ppc64le.rpm111.7 KiB2022-Oct-02 08:02
lv2-example-plugins-1.18.8-4.el9.ppc64le.rpm56.0 KiB2022-Oct-02 08:02
libopenarc-1.0.0-0.15.Beta3.el9.ppc64le.rpm47.9 KiB2022-Oct-03 03:51
libopenarc-devel-1.0.0-0.15.Beta3.el9.ppc64le.rpm13.1 KiB2022-Oct-03 03:51
lua-expat-1.4.1-1.el9.ppc64le.rpm47.5 KiB2022-Oct-03 04:34
lua-readline-3.2-1.el9.ppc64le.rpm25.1 KiB2022-Oct-03 17:17
libvterm-0.3-1.el9.ppc64le.rpm47.6 KiB2022-Oct-11 21:31
libvterm-devel-0.3-1.el9.ppc64le.rpm13.9 KiB2022-Oct-11 21:31
libvterm-tools-0.3-1.el9.ppc64le.rpm24.6 KiB2022-Oct-11 21:31
libstrophe-doc-0.12.2-1.el9.noarch.rpm244.0 KiB2022-Oct-17 18:01
libstrophe-0.12.2-1.el9.ppc64le.rpm96.3 KiB2022-Oct-17 18:01
libstrophe-devel-0.12.2-1.el9.ppc64le.rpm155.8 KiB2022-Oct-17 18:01
libiodbc-3.52.15-2.el9.ppc64le.rpm243.3 KiB2022-Oct-18 04:05
libiodbc-devel-3.52.15-2.el9.ppc64le.rpm37.8 KiB2022-Oct-18 04:05
libIDL-doc-0.8.14-70.el9.noarch.rpm173.5 KiB2022-Oct-18 17:12
libIDL-0.8.14-70.el9.ppc64le.rpm88.4 KiB2022-Oct-18 17:12
libIDL-devel-0.8.14-70.el9.ppc64le.rpm19.6 KiB2022-Oct-18 17:12
log4c-doc-1.2.4-25.el9.noarch.rpm1.2 MiB2022-Oct-21 09:33
log4c-1.2.4-25.el9.ppc64le.rpm61.6 KiB2022-Oct-21 09:33
log4c-devel-1.2.4-25.el9.ppc64le.rpm78.9 KiB2022-Oct-21 09:33
libderiv-1.2.1-16.el9.ppc64le.rpm9.6 MiB2022-Oct-25 16:47
libint-1.2.1-16.el9.ppc64le.rpm32.2 MiB2022-Oct-25 16:47
libint-devel-1.2.1-16.el9.ppc64le.rpm253.1 KiB2022-Oct-25 16:47
libr12-1.2.1-16.el9.ppc64le.rpm2.1 MiB2022-Oct-25 16:47
llvm13-doc-13.0.1-1.el9.noarch.rpm4.5 MiB2022-Nov-07 17:37
llvm13-libs-13.0.1-1.el9.ppc64le.rpm19.2 MiB2022-Nov-07 17:37
llvm13-static-13.0.1-1.el9.ppc64le.rpm27.5 MiB2022-Nov-07 17:37
llvm13-13.0.1-1.el9.ppc64le.rpm9.9 MiB2022-Nov-07 17:37
llvm13-devel-13.0.1-1.el9.ppc64le.rpm3.1 MiB2022-Nov-07 17:37
libxdo-devel-3.20211022.1-1.el9.ppc64le.rpm14.9 KiB2022-Nov-14 18:01
libxdo-3.20211022.1-1.el9.ppc64le.rpm43.4 KiB2022-Nov-14 18:01
libdxfrw-1.1.0-0.1.rc1.el9.ppc64le.rpm469.5 KiB2022-Nov-14 20:51
libdxfrw-devel-1.1.0-0.1.rc1.el9.ppc64le.rpm32.1 KiB2022-Nov-14 20:51
libapreq2-devel-2.17-1.el9.ppc64le.rpm178.3 KiB2022-Nov-15 07:36
libapreq2-libs-2.17-1.el9.ppc64le.rpm40.7 KiB2022-Nov-15 07:36
libapreq2-2.17-1.el9.ppc64le.rpm34.0 KiB2022-Nov-15 07:36
libavtp-devel-0.2.0-3.el9.ppc64le.rpm14.1 KiB2022-Nov-15 13:49
libavtp-0.2.0-3.el9.ppc64le.rpm14.6 KiB2022-Nov-15 13:49
libdav1d-1.0.0-2.el9.ppc64le.rpm294.4 KiB2022-Nov-16 01:58
libdav1d-devel-1.0.0-2.el9.ppc64le.rpm18.7 KiB2022-Nov-16 01:58
libaccounts-glib-1.25-8.el9.ppc64le.rpm90.9 KiB2022-Nov-17 22:03
libaccounts-glib-devel-1.25-8.el9.ppc64le.rpm36.7 KiB2022-Nov-17 22:03
libaccounts-glib-docs-1.25-8.el9.noarch.rpm52.1 KiB2022-Nov-17 22:03
libaccounts-qt-doc-1.16-5.el9.noarch.rpm175.2 KiB2022-Nov-17 22:23
libaccounts-qt5-1.16-5.el9.ppc64le.rpm59.5 KiB2022-Nov-17 22:23
libaccounts-qt5-devel-1.16-5.el9.ppc64le.rpm16.8 KiB2022-Nov-17 22:23
lua-mmdb-0.2-8.el9.noarch.rpm12.5 KiB2022-Nov-18 18:17
lua5.1-mmdb-0.2-8.el9.noarch.rpm12.5 KiB2022-Nov-18 18:17
libnice-0.1.19-2.el9.ppc64le.rpm206.8 KiB2022-Nov-18 18:43
libnice-devel-0.1.19-2.el9.ppc64le.rpm157.8 KiB2022-Nov-18 18:43
libnice-gstreamer1-0.1.19-2.el9.ppc64le.rpm18.6 KiB2022-Nov-18 18:43
libgo-static-11.3.1-4.el9.ppc64le.rpm8.3 MiB2022-Nov-18 23:11
libgnat-11.3.1-4.el9.ppc64le.rpm1.4 MiB2022-Nov-18 23:12
libgnat-devel-11.3.1-4.el9.ppc64le.rpm4.2 MiB2022-Nov-18 23:12
libgnat-static-11.3.1-4.el9.ppc64le.rpm1.4 MiB2022-Nov-18 23:12
libgo-11.3.1-4.el9.ppc64le.rpm6.8 MiB2022-Nov-18 23:12
libgo-devel-11.3.1-4.el9.ppc64le.rpm455.3 KiB2022-Nov-18 23:12
libgphobos-11.3.1-4.el9.ppc64le.rpm520.1 KiB2022-Nov-18 23:12
libgphobos-static-11.3.1-4.el9.ppc64le.rpm471.1 KiB2022-Nov-18 23:12
libobjc-11.3.1-4.el9.ppc64le.rpm80.3 KiB2022-Nov-18 23:12
libjxl-0.7.0-1.el9.ppc64le.rpm937.2 KiB2022-Nov-20 00:29
libjxl-devel-0.7.0-1.el9.ppc64le.rpm52.7 KiB2022-Nov-20 00:29
libjxl-devtools-0.7.0-1.el9.ppc64le.rpm1.8 MiB2022-Nov-20 00:29
libjxl-utils-0.7.0-1.el9.ppc64le.rpm294.5 KiB2022-Nov-20 00:29
libaom-3.5.0-2.el9.ppc64le.rpm1.2 MiB2022-Nov-20 01:20
libaom-devel-3.5.0-2.el9.ppc64le.rpm9.9 MiB2022-Nov-20 01:20
llvm12-doc-12.0.1-6.el9.noarch.rpm4.2 MiB2022-Nov-23 09:08
llvm12-libs-12.0.1-6.el9.ppc64le.rpm23.2 MiB2022-Nov-23 09:08
llvm12-static-12.0.1-6.el9.ppc64le.rpm38.8 MiB2022-Nov-23 09:08
llvm12-12.0.1-6.el9.ppc64le.rpm12.0 MiB2022-Nov-23 09:08
llvm12-devel-12.0.1-6.el9.ppc64le.rpm3.0 MiB2022-Nov-23 09:08
lpf-0.3-4.el9.noarch.rpm56.9 KiB2022-Nov-25 16:07
lightdm-settings-1.5.10-2.el9.noarch.rpm135.6 KiB2022-Nov-26 20:45
liblas-1.8.2-0.3.gitded4637.el9.ppc64le.rpm314.9 KiB2022-Nov-29 21:11
liblas-devel-1.8.2-0.3.gitded4637.el9.ppc64le.rpm111.6 KiB2022-Nov-29 21:11
liblas-tools-1.8.2-0.3.gitded4637.el9.ppc64le.rpm385.4 KiB2022-Nov-29 21:11
libbluray-bdj-1.3.4-1.el9.ppc64le.rpm725.2 KiB2022-Dec-01 18:58
libbluray-utils-1.3.4-1.el9.ppc64le.rpm20.4 KiB2022-Dec-01 18:58
libbluray-1.3.4-1.el9.ppc64le.rpm185.5 KiB2022-Dec-01 18:58
libbluray-devel-1.3.4-1.el9.ppc64le.rpm206.7 KiB2022-Dec-01 18:58
libavif0.10-0.10.1-1.el9.ppc64le.rpm89.0 KiB2022-Dec-01 20:34
libavif-0.11.1-4.el9.ppc64le.rpm94.1 KiB2022-Dec-01 20:34
libavif-devel-0.11.1-4.el9.ppc64le.rpm26.4 KiB2022-Dec-01 20:34
libavif-tools-0.11.1-4.el9.ppc64le.rpm64.6 KiB2022-Dec-01 20:34
libabigail-2.2-1.el9.ppc64le.rpm1.4 MiB2022-Dec-02 22:35
libabigail-devel-2.2-1.el9.ppc64le.rpm73.7 KiB2022-Dec-02 22:35
libabigail-doc-2.2-1.el9.ppc64le.rpm195.5 KiB2022-Dec-02 22:35
libbsd-ctor-static-0.11.7-2.el9.ppc64le.rpm9.3 KiB2022-Dec-05 00:43
libbsd-0.11.7-2.el9.ppc64le.rpm117.1 KiB2022-Dec-05 00:43
libbsd-devel-0.11.7-2.el9.ppc64le.rpm162.9 KiB2022-Dec-05 00:43
libxml++-2.42.2-1.el9.ppc64le.rpm97.2 KiB2022-Dec-08 00:02
libxml++-doc-2.42.2-1.el9.noarch.rpm735.8 KiB2022-Dec-08 00:02
libxml++-devel-2.42.2-1.el9.ppc64le.rpm34.8 KiB2022-Dec-08 00:02
libdazzle-devel-3.40.0-3.1.el9.ppc64le.rpm291.9 KiB2022-Dec-09 21:42
libhandy-devel-1.2.3-1.1.el9.ppc64le.rpm363.5 KiB2022-Dec-09 21:42
libmspub-devel-0.1.4-0.17.el9.1.ppc64le.rpm39.4 KiB2022-Dec-10 04:51
libcdr-devel-0.1.7-0.3.el9.1.ppc64le.rpm54.3 KiB2022-Dec-10 05:01
libfreehand-devel-0.1.2-0.11.el9.1.ppc64le.rpm28.5 KiB2022-Dec-10 05:18
libpagemaker-devel-0.0.4-0.13.el9.1.ppc64le.rpm26.8 KiB2022-Dec-10 05:44
libqxp-devel-0.0.2-0.11.el9.1.ppc64le.rpm20.8 KiB2022-Dec-10 05:53
libzmf-devel-0.0.2-0.18.el9.1.ppc64le.rpm21.8 KiB2022-Dec-10 16:11
libetpan-1.9.4-9.el9.ppc64le.rpm367.2 KiB2022-Dec-19 18:56
libetpan-devel-1.9.4-9.el9.ppc64le.rpm104.9 KiB2022-Dec-19 18:56
libcollectdclient-5.12.0-24.el9.ppc64le.rpm29.7 KiB2022-Dec-20 23:47
libcollectdclient-devel-5.12.0-24.el9.ppc64le.rpm14.5 KiB2022-Dec-20 23:47
libytnef-2.0-2.el9.ppc64le.rpm39.8 KiB2022-Dec-21 20:08
libytnef-devel-2.0-2.el9.ppc64le.rpm17.7 KiB2022-Dec-21 20:08
libretls-3.7.0-1.el9.ppc64le.rpm44.3 KiB2022-Dec-24 16:18
libretls-devel-3.7.0-1.el9.ppc64le.rpm42.5 KiB2022-Dec-24 16:18
libretls-static-3.7.0-1.el9.ppc64le.rpm52.6 KiB2022-Dec-24 16:18
libptytty-2.0-3.el9.ppc64le.rpm24.3 KiB2023-Jan-04 18:47
libptytty-devel-2.0-3.el9.ppc64le.rpm19.6 KiB2023-Jan-04 18:47
liquidctl-1.8.0-1.el9.noarch.rpm1.5 MiB2023-Jan-04 22:14
liquidctl-udev-1.8.0-1.el9.noarch.rpm10.5 KiB2023-Jan-04 22:14
lnav-0.11.1-1.el9.ppc64le.rpm2.4 MiB2023-Jan-04 23:48
libxo-1.6.0-2.el9.ppc64le.rpm214.6 KiB2023-Jan-09 21:05
libxo-devel-1.6.0-2.el9.ppc64le.rpm48.6 KiB2023-Jan-09 21:05
liblbfgs-1.10-19.el9.ppc64le.rpm22.4 KiB2023-Jan-11 22:39
liblbfgs-devel-1.10-19.el9.ppc64le.rpm16.6 KiB2023-Jan-11 22:39
lei-1.9.0-2.el9.noarch.rpm122.2 KiB2023-Jan-17 04:25
lxcfs-5.0.3-1.el9.ppc64le.rpm99.8 KiB2023-Jan-20 20:58
libcdson-devel-1.0.0-3.el9.ppc64le.rpm9.3 KiB2023-Jan-21 04:19
libcdson-1.0.0-3.el9.ppc64le.rpm25.7 KiB2023-Jan-21 04:19
libebur128-1.2.6-5.el9.ppc64le.rpm26.4 KiB2023-Jan-24 03:42
libebur128-devel-1.2.6-5.el9.ppc64le.rpm11.1 KiB2023-Jan-24 03:42
libdca-0.0.7-7.el9.ppc64le.rpm112.7 KiB2023-Jan-25 02:48
libdca-devel-0.0.7-7.el9.ppc64le.rpm13.8 KiB2023-Jan-25 02:48
libdca-tools-0.0.7-7.el9.ppc64le.rpm29.3 KiB2023-Jan-25 02:48
libnozzle1-1.24-5.el9.ppc64le.rpm31.0 KiB2023-Jan-25 10:02
libknet1-compress-lz4-plugin-1.24-5.el9.ppc64le.rpm13.8 KiB2023-Jan-25 10:02
libknet1-compress-bzip2-plugin-1.24-5.el9.ppc64le.rpm12.4 KiB2023-Jan-25 10:02
libknet1-compress-lzma-plugin-1.24-5.el9.ppc64le.rpm12.6 KiB2023-Jan-25 10:02
libknet1-compress-lzo2-plugin-1.24-5.el9.ppc64le.rpm13.0 KiB2023-Jan-25 10:02
libknet1-compress-zlib-plugin-1.24-5.el9.ppc64le.rpm12.3 KiB2023-Jan-25 10:02
libknet1-crypto-nss-plugin-1.24-5.el9.ppc64le.rpm18.0 KiB2023-Jan-25 10:02
libknet1-compress-zstd-plugin-1.24-5.el9.ppc64le.rpm12.7 KiB2023-Jan-25 10:02
libknet1-crypto-openssl-plugin-1.24-5.el9.ppc64le.rpm15.6 KiB2023-Jan-25 10:02
libknet1-crypto-plugins-all-1.24-5.el9.ppc64le.rpm8.3 KiB2023-Jan-25 10:02
libnozzle1-devel-1.24-5.el9.ppc64le.rpm35.5 KiB2023-Jan-25 10:02
libknet1-compress-plugins-all-1.24-5.el9.ppc64le.rpm8.5 KiB2023-Jan-25 10:02
libknet1-plugins-all-1.24-5.el9.ppc64le.rpm8.3 KiB2023-Jan-25 10:02
libqb-tests-2.0.6-3.el9.ppc64le.rpm113.0 KiB2023-Jan-25 10:43
libqb-devel-2.0.6-3.el9.ppc64le.rpm183.7 KiB2023-Jan-25 10:43
libdispatch-5.7.3-1.el9.ppc64le.rpm145.2 KiB2023-Jan-27 21:49
libdispatch-devel-5.7.3-1.el9.ppc64le.rpm42.8 KiB2023-Jan-27 21:49
libserialport-0.1.1-1.el9.ppc64le.rpm33.3 KiB2023-Jan-29 00:26
libserialport-devel-0.1.1-1.el9.ppc64le.rpm17.8 KiB2023-Jan-29 00:26
libserialport-doc-0.1.1-1.el9.noarch.rpm181.4 KiB2023-Jan-29 00:26
libopendmarc-1.4.2-10.el9.ppc64le.rpm34.7 KiB2023-Jan-30 04:31
libopendmarc-devel-1.4.2-10.el9.ppc64le.rpm29.2 KiB2023-Jan-30 04:31
libbpf-cargo-0.13.1-4.el9.ppc64le.rpm1.1 MiB2023-Jan-31 23:55
libmikmod-3.3.11.1-15.el9.ppc64le.rpm173.8 KiB2023-Feb-02 15:25
libmikmod-devel-3.3.11.1-15.el9.ppc64le.rpm50.9 KiB2023-Feb-02 15:25
libofx-0.10.9-1.el9.ppc64le.rpm149.2 KiB2023-Feb-13 22:38
libofx-devel-0.10.9-1.el9.ppc64le.rpm34.5 KiB2023-Feb-13 22:38
libqxmledit-devel-0.9.18-1.el9.ppc64le.rpm49.9 KiB2023-Feb-15 02:07
libqxmledit-0.9.18-1.el9.ppc64le.rpm2.0 MiB2023-Feb-15 02:07
libkdumpfile-0.5.1-2.el9.ppc64le.rpm125.0 KiB2023-Feb-16 06:03
libkdumpfile-devel-0.5.1-2.el9.ppc64le.rpm27.4 KiB2023-Feb-16 06:03
libkdumpfile-doc-0.5.1-2.el9.ppc64le.rpm349.4 KiB2023-Feb-16 06:03
libkdumpfile-util-0.5.1-2.el9.ppc64le.rpm21.2 KiB2023-Feb-16 06:03
librist-doc-0.2.7-1.el9.noarch.rpm1.3 MiB2023-Feb-16 08:10
librist-0.2.7-1.el9.ppc64le.rpm84.2 KiB2023-Feb-16 08:10
librist-devel-0.2.7-1.el9.ppc64le.rpm19.8 KiB2023-Feb-16 08:10
librsync-doc-2.3.4-1.el9.noarch.rpm333.1 KiB2023-Feb-19 16:43
librsync-2.3.4-1.el9.ppc64le.rpm59.5 KiB2023-Feb-19 16:43
librsync-devel-2.3.4-1.el9.ppc64le.rpm16.9 KiB2023-Feb-19 16:43
lxi-tools-2.5-1.el9.ppc64le.rpm40.8 KiB2023-Feb-23 04:05
libfreenect-static-0.6.4-1.el9.ppc64le.rpm50.2 KiB2023-Feb-23 05:57
libfreenect-0.6.4-1.el9.ppc64le.rpm122.2 KiB2023-Feb-23 05:57
libfreenect-devel-0.6.4-1.el9.ppc64le.rpm142.6 KiB2023-Feb-23 05:57
libfreenect-fakenect-0.6.4-1.el9.ppc64le.rpm56.1 KiB2023-Feb-23 05:57
libfreenect-opencv-0.6.4-1.el9.ppc64le.rpm14.6 KiB2023-Feb-23 05:57
libfreenect-openni-0.6.4-1.el9.ppc64le.rpm69.4 KiB2023-Feb-23 05:57
libQGLViewer-devel-2.9.1-1.el9.ppc64le.rpm68.8 KiB2023-Feb-23 22:25
libQGLViewer-2.9.1-1.el9.ppc64le.rpm253.9 KiB2023-Feb-23 22:25
libQGLViewer-doc-2.9.1-1.el9.noarch.rpm1.7 MiB2023-Feb-23 22:25
libccd-devel-2.1-9.el9.ppc64le.rpm16.3 KiB2023-Feb-24 00:57
libccd-2.1-9.el9.ppc64le.rpm31.9 KiB2023-Feb-24 00:57
librpminspect-1.11-1.el9.ppc64le.rpm358.1 KiB2023-Mar-04 07:55
librpminspect-devel-1.11-1.el9.ppc64le.rpm64.5 KiB2023-Mar-04 07:55
libgit2_1.3-devel-1.3.2-2.el9.ppc64le.rpm244.4 KiB2023-Mar-09 21:13
libgit2_1.3-1.3.2-2.el9.ppc64le.rpm576.2 KiB2023-Mar-09 21:13
lagrange-1.15.4-1.el9.ppc64le.rpm4.0 MiB2023-Mar-13 06:09
libqtolm-3.0.1-6.el9.ppc64le.rpm47.4 KiB2023-Mar-15 15:59
libqtolm-devel-3.0.1-6.el9.ppc64le.rpm14.0 KiB2023-Mar-15 15:59
libolm-devel-3.2.14-2.el9.ppc64le.rpm21.3 KiB2023-Mar-15 15:59
libolm-python3-3.2.14-2.el9.ppc64le.rpm66.3 KiB2023-Mar-15 15:59
libolm-3.2.14-2.el9.ppc64le.rpm123.3 KiB2023-Mar-15 15:59
ldc1.30-libs-1.30.0-1.el9.ppc64le.rpm1.4 MiB2023-Mar-16 02:55
libquotient-0.7.1-2.el9.ppc64le.rpm625.4 KiB2023-Mar-16 23:42
libquotient-devel-0.7.1-2.el9.ppc64le.rpm146.0 KiB2023-Mar-16 23:42
Lmod-8.7.20-1.el9.ppc64le.rpm231.9 KiB2023-Mar-17 04:30
libprometheus-cpp-devel-1.1.0-1.el9.ppc64le.rpm23.2 KiB2023-Mar-21 01:52
libprometheus-cpp-1.1.0-1.el9.ppc64le.rpm108.6 KiB2023-Mar-21 01:52
lhapdf-doc-6.5.4-1.el9.noarch.rpm347.1 KiB2023-Mar-21 11:34
lhapdf-6.5.4-1.el9.ppc64le.rpm297.5 KiB2023-Mar-21 11:34
lhapdf-devel-6.5.4-1.el9.ppc64le.rpm37.6 KiB2023-Mar-21 11:34
lazarus-2.2.6-1.el9.ppc64le.rpm133.9 MiB2023-Mar-22 19:11
lua-sec-1.3.1-1.el9.ppc64le.rpm47.3 KiB2023-Mar-24 13:14
libcompizconfig-0.8.18-10.el9.ppc64le.rpm143.8 KiB2023-Mar-27 12:08
libcompizconfig-devel-0.8.18-10.el9.ppc64le.rpm15.2 KiB2023-Mar-27 12:08
libgnt-2.14.1-5.el9.ppc64le.rpm135.5 KiB2023-Mar-28 15:09
libgnt-devel-2.14.1-5.el9.ppc64le.rpm37.4 KiB2023-Mar-28 15:09
libgnt-doc-2.14.1-5.el9.ppc64le.rpm72.1 KiB2023-Mar-28 15:09
liboscillator-disciplining-devel-3.5.1-1.el9.ppc64le.rpm14.4 KiB2023-Mar-28 21:59
liboscillator-disciplining-3.5.1-1.el9.ppc64le.rpm42.3 KiB2023-Mar-28 21:59
libavfilter-free-5.1.3-1.el9.ppc64le.rpm1.5 MiB2023-Mar-28 23:05
libavformat-free-5.1.3-1.el9.ppc64le.rpm1.2 MiB2023-Mar-28 23:05
libavcodec-free-5.1.3-1.el9.ppc64le.rpm4.0 MiB2023-Mar-28 23:05
libavutil-free-5.1.3-1.el9.ppc64le.rpm351.6 KiB2023-Mar-28 23:05
libavcodec-free-devel-5.1.3-1.el9.ppc64le.rpm70.7 KiB2023-Mar-28 23:05
libavdevice-free-devel-5.1.3-1.el9.ppc64le.rpm20.9 KiB2023-Mar-28 23:05
libavdevice-free-5.1.3-1.el9.ppc64le.rpm95.2 KiB2023-Mar-28 23:05
libavfilter-free-devel-5.1.3-1.el9.ppc64le.rpm29.8 KiB2023-Mar-28 23:05
libavformat-free-devel-5.1.3-1.el9.ppc64le.rpm49.4 KiB2023-Mar-28 23:05
libavutil-free-devel-5.1.3-1.el9.ppc64le.rpm140.1 KiB2023-Mar-28 23:05
libpostproc-free-5.1.3-1.el9.ppc64le.rpm57.9 KiB2023-Mar-28 23:05
libpostproc-free-devel-5.1.3-1.el9.ppc64le.rpm13.9 KiB2023-Mar-28 23:05
libswresample-free-5.1.3-1.el9.ppc64le.rpm64.5 KiB2023-Mar-28 23:05
libswresample-free-devel-5.1.3-1.el9.ppc64le.rpm22.0 KiB2023-Mar-28 23:05
libswscale-free-5.1.3-1.el9.ppc64le.rpm197.5 KiB2023-Mar-28 23:05
libswscale-free-devel-5.1.3-1.el9.ppc64le.rpm20.1 KiB2023-Mar-28 23:05
libmodsecurity-3.0.8-3.el9.ppc64le.rpm549.3 KiB2023-Apr-04 01:01
libmodsecurity-devel-3.0.8-3.el9.ppc64le.rpm40.4 KiB2023-Apr-04 01:01
libmodsecurity-static-3.0.8-3.el9.ppc64le.rpm905.9 KiB2023-Apr-04 01:01
libzrtpcpp-devel-4.6.6-15.el9.ppc64le.rpm35.1 KiB2023-Apr-07 16:10
libzrtpcpp-4.6.6-15.el9.ppc64le.rpm171.9 KiB2023-Apr-07 16:10
latexmk-4.80-1.el9.noarch.rpm405.5 KiB2023-Apr-07 23:02
livesys-scripts-0.4.3-1.el9.noarch.rpm30.2 KiB2023-Apr-12 15:37
libibcommon-devel-1.2.0-24.el9.ppc64le.rpm9.6 KiB2023-Apr-12 16:41
libibcommon-static-1.2.0-24.el9.ppc64le.rpm13.7 KiB2023-Apr-12 16:41
libibcommon-1.2.0-24.el9.ppc64le.rpm26.8 KiB2023-Apr-12 16:41
libgit2-1.6.4-1.el9.ppc64le.rpm593.8 KiB2023-Apr-13 07:16
libgit2-devel-1.6.4-1.el9.ppc64le.rpm256.0 KiB2023-Apr-13 07:16
libpurple-2.14.12-3.el9.ppc64le.rpm4.7 MiB2023-Apr-13 14:07
libpurple-devel-2.14.12-3.el9.ppc64le.rpm159.8 KiB2023-Apr-13 14:07
libpurple-perl-2.14.12-3.el9.ppc64le.rpm167.6 KiB2023-Apr-13 14:07
libpurple-tcl-2.14.12-3.el9.ppc64le.rpm34.5 KiB2023-Apr-13 14:07
libguac-client-rdp-1.5.1-1.el9.ppc64le.rpm115.7 KiB2023-Apr-15 03:05
libguac-1.5.1-1.el9.ppc64le.rpm113.0 KiB2023-Apr-15 03:05
libguac-devel-1.5.1-1.el9.ppc64le.rpm290.3 KiB2023-Apr-15 03:05
libguac-client-ssh-1.5.1-1.el9.ppc64le.rpm45.1 KiB2023-Apr-15 03:05
libguac-client-vnc-1.5.1-1.el9.ppc64le.rpm48.6 KiB2023-Apr-15 03:05
libguac-client-telnet-1.5.1-1.el9.ppc64le.rpm37.3 KiB2023-Apr-15 03:05
libguac-client-kubernetes-1.5.1-1.el9.ppc64le.rpm38.3 KiB2023-Apr-15 03:05
libXISF-devel-0.2.3-1.el9.ppc64le.rpm11.0 KiB2023-Apr-15 18:11
libXISF-0.2.3-1.el9.ppc64le.rpm153.1 KiB2023-Apr-15 18:11
libopendkim-devel-2.11.0-0.34.el9.ppc64le.rpm75.5 KiB2023-Apr-17 05:38
libopendkim-2.11.0-0.34.el9.ppc64le.rpm80.0 KiB2023-Apr-17 05:38
libzen-0.4.41-1.el9.ppc64le.rpm121.3 KiB2023-Apr-18 10:41
libzen-doc-0.4.41-1.el9.noarch.rpm287.1 KiB2023-Apr-18 10:41
libzen-devel-0.4.41-1.el9.ppc64le.rpm32.5 KiB2023-Apr-18 10:41
libsignal-protocol-c-2.3.3-8.el9.ppc64le.rpm186.2 KiB2023-Apr-20 07:40
libsignal-protocol-c-devel-2.3.3-8.el9.ppc64le.rpm24.0 KiB2023-Apr-20 07:40
libRmath-4.3.0-1.el9.ppc64le.rpm124.4 KiB2023-Apr-22 10:41
libRmath-static-4.3.0-1.el9.ppc64le.rpm165.8 KiB2023-Apr-22 10:41
libRmath-devel-4.3.0-1.el9.ppc64le.rpm15.6 KiB2023-Apr-22 10:41
libqrcodegen-1.8.0-5.el9.ppc64le.rpm21.7 KiB2023-Apr-22 15:32
libqrcodegencpp-1.8.0-5.el9.ppc64le.rpm35.1 KiB2023-Apr-22 15:32
libqrcodegencpp-devel-1.8.0-5.el9.ppc64le.rpm18.0 KiB2023-Apr-22 15:32
libqrcodegen-devel-1.8.0-5.el9.ppc64le.rpm16.2 KiB2023-Apr-22 15:32
libass-devel-0.17.1-1.el9.ppc64le.rpm21.2 KiB2023-Apr-24 12:20
libass-0.17.1-1.el9.ppc64le.rpm124.4 KiB2023-Apr-24 12:20
libnodeupdown-backend-ganglia-1.14-41.el9.ppc64le.rpm61.5 KiB2023-Apr-26 05:50
libnodeupdown-1.14-41.el9.ppc64le.rpm49.9 KiB2023-Apr-26 05:50
libnodeupdown-backend-openib-1.14-41.el9.ppc64le.rpm19.4 KiB2023-Apr-26 05:50
libnodeupdown-devel-1.14-41.el9.ppc64le.rpm43.9 KiB2023-Apr-26 05:50
libnodeupdown-backend-pingd-1.14-41.el9.ppc64le.rpm19.2 KiB2023-Apr-26 05:50
libnodeupdown-clusterlist-genders-1.14-41.el9.ppc64le.rpm18.9 KiB2023-Apr-26 05:50
libnodeupdown-clusterlist-hostsfile-1.14-41.el9.ppc64le.rpm20.6 KiB2023-Apr-26 05:50
ladspa-autotalent-plugins-0.2-39.el9.ppc64le.rpm30.4 KiB2023-Apr-26 21:36
libre-devel-3.1.0-1.el9.ppc64le.rpm69.2 KiB2023-Apr-29 15:12
libre-3.1.0-1.el9.ppc64le.rpm370.7 KiB2023-Apr-29 15:12
libopenmpt-0.6.10-1.el9.ppc64le.rpm684.9 KiB2023-Apr-30 14:59
libopenmpt-devel-0.6.10-1.el9.ppc64le.rpm39.8 KiB2023-Apr-30 14:59
license-validate-19-1.el9.noarch.rpm16.9 KiB2023-May-02 10:40
librnp-0.17.0-1.el9.ppc64le.rpm380.1 KiB2023-May-03 17:47
librnp-devel-0.17.0-1.el9.ppc64le.rpm43.7 KiB2023-May-03 17:47
libmediainfo-23.04-1.el9.ppc64le.rpm2.7 MiB2023-May-04 20:30
libmediainfo-devel-23.04-1.el9.ppc64le.rpm148.3 KiB2023-May-04 20:30
librttr-0.9.7-0.1git7edbd58.el9.ppc64le.rpm198.8 KiB2023-May-05 10:36
librttr-devel-0.9.7-0.1git7edbd58.el9.ppc64le.rpm130.4 KiB2023-May-05 10:36
libomemo-0.8.1-1.el9.ppc64le.rpm28.3 KiB2023-May-06 14:15
libomemo-devel-0.8.1-1.el9.ppc64le.rpm13.2 KiB2023-May-06 14:15
libheif-1.16.1-1.el9.ppc64le.rpm292.6 KiB2023-May-06 17:54
libheif-devel-1.16.1-1.el9.ppc64le.rpm35.7 KiB2023-May-06 17:54
libheif-tools-1.16.1-1.el9.ppc64le.rpm72.5 KiB2023-May-06 17:54
lumina-desktop-data-1.6.2-8.el9.noarch.rpm5.3 MiB2023-May-09 00:45
lumina-config-1.6.2-8.el9.ppc64le.rpm390.1 KiB2023-May-09 00:45
lumina-desktop-1.6.2-8.el9.ppc64le.rpm1.5 MiB2023-May-09 00:45
lumina-desktop-filesystem-1.6.2-8.el9.noarch.rpm8.0 KiB2023-May-09 00:45
lumina-icons-1.6.2-8.el9.noarch.rpm22.0 KiB2023-May-09 00:45
lumina-themeengine-1.6.2-8.el9.ppc64le.rpm402.7 KiB2023-May-09 00:45
lumina-fm-1.6.2-8.el9.ppc64le.rpm315.8 KiB2023-May-09 00:45
lumina-archiver-1.6.2-8.el9.ppc64le.rpm108.4 KiB2023-May-09 00:45
lumina-fileinfo-1.6.2-8.el9.ppc64le.rpm124.5 KiB2023-May-09 00:45
lumina-info-1.6.2-8.el9.ppc64le.rpm590.1 KiB2023-May-09 00:45
lumina-mediaplayer-1.6.2-8.el9.ppc64le.rpm135.2 KiB2023-May-09 00:45
lumina-open-1.6.2-8.el9.ppc64le.rpm125.2 KiB2023-May-09 00:45
lumina-photo-1.6.2-8.el9.ppc64le.rpm63.1 KiB2023-May-09 00:45
lumina-screenshot-1.6.2-8.el9.ppc64le.rpm85.3 KiB2023-May-09 00:45
lumina-search-1.6.2-8.el9.ppc64le.rpm92.2 KiB2023-May-09 00:45
lumina-textedit-1.6.2-8.el9.ppc64le.rpm124.7 KiB2023-May-09 00:45
lumina-xconfig-1.6.2-8.el9.ppc64le.rpm81.5 KiB2023-May-09 00:45
libbson-1.23.4-1.el9.ppc64le.rpm102.1 KiB2023-May-09 10:31
libbson-devel-1.23.4-1.el9.ppc64le.rpm296.5 KiB2023-May-09 10:31
libmongocrypt-devel-1.8.0-1.el9.ppc64le.rpm165.8 KiB2023-May-09 18:16
libmongocrypt-1.8.0-1.el9.ppc64le.rpm1.9 MiB2023-May-09 18:16
libslopy-7.6-9.el9.ppc64le.rpm49.5 KiB2023-May-10 14:48
libslopy-devel-7.6-9.el9.ppc64le.rpm9.3 KiB2023-May-10 14:48
libmatekbd-1.26.1-1.el9.ppc64le.rpm191.3 KiB2023-May-11 19:20
libmatekbd-devel-1.26.1-1.el9.ppc64le.rpm13.1 KiB2023-May-11 19:20
liborc1-1.8.3-1.el9.ppc64le.rpm431.6 KiB2023-May-12 00:21
liborc-devel-1.8.3-1.el9.ppc64le.rpm29.1 KiB2023-May-12 00:21
libkdegames-22.12.3-1.el9.ppc64le.rpm8.8 MiB2023-May-12 06:48
libkdegames-devel-22.12.3-1.el9.ppc64le.rpm95.4 KiB2023-May-12 06:48
libkeduvocdocument-22.12.3-1.el9.ppc64le.rpm193.4 KiB2023-May-12 06:48
libkeduvocdocument-devel-22.12.3-1.el9.ppc64le.rpm29.1 KiB2023-May-12 06:48
libkgapi-22.12.3-1.el9.ppc64le.rpm540.9 KiB2023-May-12 06:48
libkgapi-devel-22.12.3-1.el9.ppc64le.rpm95.0 KiB2023-May-12 06:48
libkolabxml-1.2.0-12.el9.ppc64le.rpm670.1 KiB2023-May-12 06:49
libkolabxml-devel-1.2.0-12.el9.ppc64le.rpm21.6 KiB2023-May-12 06:49
libkomparediff2-22.12.3-1.el9.ppc64le.rpm121.7 KiB2023-May-12 06:49
libkomparediff2-devel-22.12.3-1.el9.ppc64le.rpm19.9 KiB2023-May-12 06:49
libkscreen-qt5-5.27.4-1.el9.ppc64le.rpm318.8 KiB2023-May-12 06:50
libkscreen-qt5-devel-5.27.4-1.el9.ppc64le.rpm29.3 KiB2023-May-12 06:50
libkworkspace5-5.27.4.1-1.el9.ppc64le.rpm123.6 KiB2023-May-12 06:54
lskat-22.12.3-1.el9.ppc64le.rpm1.3 MiB2023-May-12 06:56
layer-shell-qt-5.27.4-1.el9.ppc64le.rpm38.1 KiB2023-May-12 07:23
layer-shell-qt-devel-5.27.4-1.el9.ppc64le.rpm16.1 KiB2023-May-12 07:23
libkmahjongg-data-22.12.3-1.el9.noarch.rpm2.0 MiB2023-May-12 07:23
libkmahjongg-22.12.3-1.el9.ppc64le.rpm47.9 KiB2023-May-12 07:23
libkmahjongg-devel-22.12.3-1.el9.ppc64le.rpm15.0 KiB2023-May-12 07:23
lokalize-22.12.3-1.el9.ppc64le.rpm2.5 MiB2023-May-12 07:24
libksysguard-common-5.27.4-1.el9.ppc64le.rpm50.0 KiB2023-May-12 07:30
libksysguard-devel-5.27.4-1.el9.ppc64le.rpm57.1 KiB2023-May-12 07:30
libksysguard-5.27.4-1.el9.ppc64le.rpm1.2 MiB2023-May-12 07:30
libosip2-5.3.1-1.el9.ppc64le.rpm127.8 KiB2023-May-17 20:33
libosip2-devel-5.3.1-1.el9.ppc64le.rpm48.3 KiB2023-May-17 20:33
libeXosip2-5.3.0-2.el9.ppc64le.rpm190.4 KiB2023-May-18 13:44
libeXosip2-devel-5.3.0-2.el9.ppc64le.rpm218.1 KiB2023-May-18 13:44
luarocks-3.9.2-1.el9.noarch.rpm151.0 KiB2023-May-18 19:31
lutris-0.5.13-2.el9.ppc64le.rpm1.3 MiB2023-May-19 16:55
ldc-1.32.2-2.el9.ppc64le.rpm4.9 MiB2023-May-19 18:20
ldc-libs-1.32.2-2.el9.ppc64le.rpm2.4 MiB2023-May-19 18:20
lscolors-0.14.0-1.el9.ppc64le.rpm175.4 KiB2023-May-19 20:39
liblxi-1.20-1.el9.ppc64le.rpm29.2 KiB2023-May-20 23:59
liblxi-devel-1.20-1.el9.ppc64le.rpm14.2 KiB2023-May-20 23:59
libspnav-1.1-1.el9.ppc64le.rpm25.4 KiB2023-May-21 15:11
libspnav-devel-1.1-1.el9.ppc64le.rpm20.2 KiB2023-May-21 15:11

رفع مسئولیت :

میرور بسته های نرم افزاری متن بار در ایرن توسط رسانگار در راستای احساس مسئولیت اجتماعی ما برای ارائه خدمات مورد نیاز کاربران ایرانی با سرعت دسترسی بالاتر ارائه شده است، تمامی فایلهای ارائه شده در این سایت ( میرور متن باز رسانگار در ایران ) برای کاربران علاقمند ارائه شده و رسانگار هیچ کنترلی روی محتوا و فایلهای مخازن و بسته های نرم افزاری مختلف نداشته و هیچ تضمینی از جهت محتوای فایلها یا تعهد و تضمین بابت کیفیت فایلها ندارد، در همین راستا در هیچ موردی پاسخ گو و مسئول فایلهای دانلود شده از این سرور نیست ، دانلود این فایلها با ریسک و مسئولیت کاربر دانلود کننده و با آگاهی وی بر محتوای فایلها و نرم افزارهای مورد استفاده وی ( مشتری ) می باشد، این میرور و سایت تحت قوانین ایران مدیریت می شود ‌میرور رسانگار در سایتهای داخلی با ترافیک نیم بها ثبت شده اما مسئولیت محاسبه ترافیک بصورت نیم بها با ISP شما می باشد.