فهرست فایلهای دایرکتوری : /epel/9/Everything/aarch64/drpms/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
ghc9.2-ghc-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.aarch64.drpm9.4 MiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-Cabal-devel-3.6.3.0-13.el9_3.6.3.0-14.el9.aarch64.drpm8.5 MiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-base-devel-4.16.3.0-13.el9_4.16.4.0-14.el9.aarch64.drpm4.8 MiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-compiler-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.aarch64.drpm3.6 MiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-Cabal-3.6.3.0-13.el9_3.6.3.0-14.el9.aarch64.drpm2.7 MiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-base-4.16.3.0-13.el9_4.16.4.0-14.el9.aarch64.drpm2.0 MiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-template-haskell-prof-2.18.0.0-13.el9_2.18.0.0-14.el9.aarch64.drpm1.7 MiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-containers-prof-0.6.5.1-13.el9_0.6.5.1-14.el9.aarch64.drpm1.4 MiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-ghci-prof-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.aarch64.drpm1.3 MiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-containers-devel-0.6.5.1-13.el9_0.6.5.1-14.el9.aarch64.drpm1.2 MiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-manual-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.noarch.drpm1.2 MiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-template-haskell-devel-2.18.0.0-13.el9_2.18.0.0-14.el9.aarch64.drpm1.0 MiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-text-prof-1.2.5.0-13.el9_1.2.5.0-14.el9.aarch64.drpm1.0 MiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-time-prof-1.11.1.1-13.el9_1.11.1.1-14.el9.aarch64.drpm952.5 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-haskeline-prof-0.8.2-13.el9_0.8.2-14.el9.aarch64.drpm928.5 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-ghci-devel-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.aarch64.drpm920.7 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-transformers-prof-0.5.6.2-13.el9_0.5.6.2-14.el9.aarch64.drpm905.4 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-Cabal-doc-3.6.3.0-13.el9_3.6.3.0-14.el9.noarch.drpm897.0 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-bytestring-prof-0.11.3.1-13.el9_0.11.3.1-14.el9.aarch64.drpm813.9 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-text-devel-1.2.5.0-13.el9_1.2.5.0-14.el9.aarch64.drpm726.2 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-base-doc-4.16.3.0-13.el9_4.16.4.0-14.el9.noarch.drpm628.5 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-parsec-prof-3.1.15.0-13.el9_3.1.15.0-14.el9.aarch64.drpm610.3 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-binary-prof-0.8.9.0-13.el9_0.8.9.0-14.el9.aarch64.drpm606.6 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-time-devel-1.11.1.1-13.el9_1.11.1.1-14.el9.aarch64.drpm568.0 KiB2022-Dec-02 05:39
knot-3.2.2-1.el9_3.2.3-1.el9.aarch64.drpm559.3 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-haskeline-devel-0.8.2-13.el9_0.8.2-14.el9.aarch64.drpm539.8 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-ghc-boot-prof-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.aarch64.drpm516.8 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-bytestring-devel-0.11.3.1-13.el9_0.11.3.1-14.el9.aarch64.drpm484.4 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-unix-prof-2.7.2.2-13.el9_2.7.2.2-14.el9.aarch64.drpm433.4 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-transformers-devel-0.5.6.2-13.el9_0.5.6.2-14.el9.aarch64.drpm405.2 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-ghc-heap-prof-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.aarch64.drpm351.3 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-parsec-devel-3.1.15.0-13.el9_3.1.15.0-14.el9.aarch64.drpm341.3 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-unix-devel-2.7.2.2-13.el9_2.7.2.2-14.el9.aarch64.drpm325.1 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-ghc-boot-devel-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.aarch64.drpm319.8 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-template-haskell-2.18.0.0-13.el9_2.18.0.0-14.el9.aarch64.drpm315.5 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-ghci-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.aarch64.drpm313.3 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-directory-prof-1.3.6.2-13.el9_1.3.6.2-14.el9.aarch64.drpm264.5 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-containers-doc-0.6.5.1-13.el9_0.6.5.1-14.el9.noarch.drpm264.2 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-pretty-prof-1.1.3.6-13.el9_1.1.3.6-14.el9.aarch64.drpm257.7 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-binary-devel-0.8.9.0-13.el9_0.8.9.0-14.el9.aarch64.drpm254.7 KiB2022-Dec-02 05:39
knot-utils-3.2.2-1.el9_3.2.3-1.el9.aarch64.drpm253.0 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-ghc-heap-devel-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.aarch64.drpm245.1 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-containers-0.6.5.1-13.el9_0.6.5.1-14.el9.aarch64.drpm233.0 KiB2022-Dec-02 05:39
knot-dnssecutils-3.2.2-1.el9_3.2.3-1.el9.aarch64.drpm231.1 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-doc-index-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.noarch.drpm228.4 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-text-1.2.5.0-13.el9_1.2.5.0-14.el9.aarch64.drpm214.1 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-array-prof-0.5.4.0-13.el9_0.5.4.0-14.el9.aarch64.drpm210.2 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-xhtml-prof-3000.2.2.1-13.el9_3000.2.2.1-14.el9.aarch64.drpm201.7 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-bytestring-doc-0.11.3.1-13.el9_0.11.3.1-14.el9.noarch.drpm154.8 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-bytestring-0.11.3.1-13.el9_0.11.3.1-14.el9.aarch64.drpm153.3 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-unix-doc-2.7.2.2-13.el9_2.7.2.2-14.el9.noarch.drpm153.1 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-time-1.11.1.1-13.el9_1.11.1.1-14.el9.aarch64.drpm150.8 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-haskeline-0.8.2-13.el9_0.8.2-14.el9.aarch64.drpm150.0 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-array-devel-0.5.4.0-13.el9_0.5.4.0-14.el9.aarch64.drpm147.8 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-pretty-devel-1.1.3.6-13.el9_1.1.3.6-14.el9.aarch64.drpm142.7 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-xhtml-devel-3000.2.2.1-13.el9_3000.2.2.1-14.el9.aarch64.drpm134.6 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-text-doc-1.2.5.0-13.el9_1.2.5.0-14.el9.noarch.drpm132.5 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-exceptions-prof-0.10.4-13.el9_0.10.4-14.el9.aarch64.drpm131.3 KiB2022-Dec-02 05:38
php-pecl-mongodb-1.14.1-1.el9_1.15.0-1.el9.aarch64.drpm129.8 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-ghc-boot-th-prof-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.aarch64.drpm129.4 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-mtl-prof-2.2.2-13.el9_2.2.2-14.el9.aarch64.drpm126.7 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-process-prof-1.6.13.2-13.el9_1.6.16.0-14.el9.aarch64.drpm126.5 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-template-haskell-doc-2.18.0.0-13.el9_2.18.0.0-14.el9.noarch.drpm126.2 KiB2022-Dec-02 05:39
python3-kiwi-9.24.50-1.el9_9.24.52-1.el9.noarch.drpm116.8 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-transformers-0.5.6.2-13.el9_0.5.6.2-14.el9.aarch64.drpm116.3 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-hpc-prof-0.6.1.0-13.el9_0.6.1.0-14.el9.aarch64.drpm105.0 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-transformers-doc-0.5.6.2-13.el9_0.5.6.2-14.el9.noarch.drpm104.9 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-directory-devel-1.3.6.2-13.el9_1.3.6.2-14.el9.aarch64.drpm101.8 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-terminfo-prof-0.4.1.5-13.el9_0.4.1.5-14.el9.aarch64.drpm101.4 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-ghc-boot-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.aarch64.drpm101.3 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-process-devel-1.6.13.2-13.el9_1.6.16.0-14.el9.aarch64.drpm99.1 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-ghc-heap-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.aarch64.drpm97.8 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-mtl-devel-2.2.2-13.el9_2.2.2-14.el9.aarch64.drpm89.7 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-unix-2.7.2.2-13.el9_2.7.2.2-14.el9.aarch64.drpm86.1 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-binary-0.8.9.0-13.el9_0.8.9.0-14.el9.aarch64.drpm85.0 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-hpc-devel-0.6.1.0-13.el9_0.6.1.0-14.el9.aarch64.drpm81.8 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-exceptions-devel-0.10.4-13.el9_0.10.4-14.el9.aarch64.drpm77.6 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-time-doc-1.11.1.1-13.el9_1.11.1.1-14.el9.noarch.drpm74.5 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-terminfo-devel-0.4.1.5-13.el9_0.4.1.5-14.el9.aarch64.drpm74.5 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-parsec-3.1.15.0-13.el9_3.1.15.0-14.el9.aarch64.drpm72.9 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-stm-prof-2.5.0.2-13.el9_2.5.0.2-14.el9.aarch64.drpm67.6 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-haskeline-doc-0.8.2-13.el9_0.8.2-14.el9.noarch.drpm67.4 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-filepath-prof-1.4.2.2-13.el9_1.4.2.2-14.el9.aarch64.drpm64.9 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-ghci-doc-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.noarch.drpm62.2 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-xhtml-3000.2.2.1-13.el9_3000.2.2.1-14.el9.aarch64.drpm61.8 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-directory-doc-1.3.6.2-13.el9_1.3.6.2-14.el9.noarch.drpm59.2 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-ghc-heap-doc-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.noarch.drpm55.5 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-pretty-1.1.3.6-13.el9_1.1.3.6-14.el9.aarch64.drpm54.1 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-stm-devel-2.5.0.2-13.el9_2.5.0.2-14.el9.aarch64.drpm52.0 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-deepseq-prof-1.4.6.1-13.el9_1.4.6.1-14.el9.aarch64.drpm51.1 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-ghc-boot-th-devel-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.aarch64.drpm49.3 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-process-1.6.13.2-13.el9_1.6.16.0-14.el9.aarch64.drpm49.2 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-directory-1.3.6.2-13.el9_1.3.6.2-14.el9.aarch64.drpm48.2 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-array-0.5.4.0-13.el9_0.5.4.0-14.el9.aarch64.drpm46.7 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-array-doc-0.5.4.0-13.el9_0.5.4.0-14.el9.noarch.drpm46.1 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-parsec-doc-3.1.15.0-13.el9_3.1.15.0-14.el9.noarch.drpm44.6 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-hpc-0.6.1.0-13.el9_0.6.1.0-14.el9.aarch64.drpm43.2 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-mtl-doc-2.2.2-13.el9_2.2.2-14.el9.noarch.drpm41.3 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-filepath-devel-1.4.2.2-13.el9_1.4.2.2-14.el9.aarch64.drpm40.9 KiB2022-Dec-02 05:38
fakeroot-1.28-2.el9_1.30.1-1.el9.aarch64.drpm38.5 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-exceptions-0.10.4-13.el9_0.10.4-14.el9.aarch64.drpm34.9 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-ghc-boot-doc-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.noarch.drpm34.1 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-binary-doc-0.8.9.0-13.el9_0.8.9.0-14.el9.noarch.drpm33.1 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-terminfo-0.4.1.5-13.el9_0.4.1.5-14.el9.aarch64.drpm32.3 KiB2022-Dec-02 05:38
knot-libs-3.2.2-1.el9_3.2.3-1.el9.aarch64.drpm32.3 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-ghc-compact-prof-0.1.0.0-13.el9_0.1.0.0-14.el9.aarch64.drpm31.0 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-ghc-boot-th-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.aarch64.drpm30.3 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-libiserv-prof-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.aarch64.drpm30.0 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-deepseq-devel-1.4.6.1-13.el9_1.4.6.1-14.el9.aarch64.drpm29.6 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-pretty-doc-1.1.3.6-13.el9_1.1.3.6-14.el9.noarch.drpm29.4 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-xhtml-doc-3000.2.2.1-13.el9_3000.2.2.1-14.el9.noarch.drpm28.9 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-stm-2.5.0.2-13.el9_2.5.0.2-14.el9.aarch64.drpm27.0 KiB2022-Dec-02 05:39
kiwi-cli-9.24.50-1.el9_9.24.52-1.el9.noarch.drpm26.2 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-process-doc-1.6.13.2-13.el9_1.6.16.0-14.el9.noarch.drpm25.1 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-exceptions-doc-0.10.4-13.el9_0.10.4-14.el9.noarch.drpm24.8 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-mtl-2.2.2-13.el9_2.2.2-14.el9.aarch64.drpm24.6 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-deepseq-1.4.6.1-13.el9_1.4.6.1-14.el9.aarch64.drpm21.0 KiB2022-Dec-02 05:39
fakeroot-libs-1.28-2.el9_1.30.1-1.el9.aarch64.drpm20.7 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-filepath-1.4.2.2-13.el9_1.4.2.2-14.el9.aarch64.drpm19.8 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-ghc-compact-devel-0.1.0.0-13.el9_0.1.0.0-14.el9.aarch64.drpm19.7 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-stm-doc-2.5.0.2-13.el9_2.5.0.2-14.el9.noarch.drpm19.5 KiB2022-Dec-02 05:38
knot-devel-3.2.2-1.el9_3.2.3-1.el9.aarch64.drpm19.4 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-filepath-doc-1.4.2.2-13.el9_1.4.2.2-14.el9.noarch.drpm19.0 KiB2022-Dec-02 05:38
knot-doc-3.2.2-1.el9_3.2.3-1.el9.noarch.drpm18.4 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-hpc-doc-0.6.1.0-13.el9_0.6.1.0-14.el9.noarch.drpm18.4 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-terminfo-doc-0.4.1.5-13.el9_0.4.1.5-14.el9.noarch.drpm17.5 KiB2022-Dec-02 05:38
kiwi-tools-9.24.50-1.el9_9.24.52-1.el9.aarch64.drpm17.4 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-libiserv-devel-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.aarch64.drpm14.5 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-deepseq-doc-1.4.6.1-13.el9_1.4.6.1-14.el9.noarch.drpm14.1 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-ghc-compact-0.1.0.0-13.el9_0.1.0.0-14.el9.aarch64.drpm13.9 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-libiserv-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.aarch64.drpm13.5 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-ghc-boot-th-doc-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.noarch.drpm13.2 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-ghc-compact-doc-0.1.0.0-13.el9_0.1.0.0-14.el9.noarch.drpm12.3 KiB2022-Dec-02 05:38
ghc9.2-libiserv-doc-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.noarch.drpm10.9 KiB2022-Dec-02 05:39
dracut-kiwi-oem-dump-9.24.50-1.el9_9.24.52-1.el9.noarch.drpm10.5 KiB2022-Dec-02 05:39
dracut-kiwi-lib-9.24.50-1.el9_9.24.52-1.el9.noarch.drpm10.2 KiB2022-Dec-02 05:38
dracut-kiwi-live-9.24.50-1.el9_9.24.52-1.el9.noarch.drpm10.1 KiB2022-Dec-02 05:39
dracut-kiwi-overlay-9.24.50-1.el9_9.24.52-1.el9.noarch.drpm9.4 KiB2022-Dec-02 05:39
dracut-kiwi-oem-repart-9.24.50-1.el9_9.24.52-1.el9.noarch.drpm9.1 KiB2022-Dec-02 05:39
knot-module-geoip-3.2.2-1.el9_3.2.3-1.el9.aarch64.drpm9.0 KiB2022-Dec-02 05:39
knot-module-dnstap-3.2.2-1.el9_3.2.3-1.el9.aarch64.drpm8.8 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-compiler-default-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.aarch64.drpm8.5 KiB2022-Dec-02 05:39
kiwi-systemdeps-filesystems-9.24.50-1.el9_9.24.52-1.el9.aarch64.drpm8.4 KiB2022-Dec-02 05:39
kiwi-systemdeps-core-9.24.50-1.el9_9.24.52-1.el9.aarch64.drpm8.4 KiB2022-Dec-02 05:39
kiwi-systemdeps-disk-images-9.24.50-1.el9_9.24.52-1.el9.aarch64.drpm8.4 KiB2022-Dec-02 05:39
kiwi-systemdeps-iso-media-9.24.50-1.el9_9.24.52-1.el9.aarch64.drpm8.2 KiB2022-Dec-02 05:39
kiwi-systemdeps-containers-9.24.50-1.el9_9.24.52-1.el9.aarch64.drpm8.2 KiB2022-Dec-02 05:39
kiwi-systemdeps-image-validation-9.24.50-1.el9_9.24.52-1.el9.aarch64.drpm8.1 KiB2022-Dec-02 05:39
kiwi-systemdeps-9.24.50-1.el9_9.24.52-1.el9.aarch64.drpm8.1 KiB2022-Dec-02 05:39
kiwi-systemdeps-bootloaders-9.24.50-1.el9_9.24.52-1.el9.aarch64.drpm8.0 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.aarch64.drpm7.5 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-doc-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.aarch64.drpm7.1 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-devel-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.aarch64.drpm7.1 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-filesystem-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.noarch.drpm6.5 KiB2022-Dec-02 05:39
ghc9.2-prof-9.2.4-13.el9_9.2.5-14.el9.aarch64.drpm6.0 KiB2022-Dec-02 05:39

رفع مسئولیت :

میرور بسته های نرم افزاری متن بار در ایرن توسط رسانگار در راستای احساس مسئولیت اجتماعی ما برای ارائه خدمات مورد نیاز کاربران ایرانی با سرعت دسترسی بالاتر ارائه شده است، تمامی فایلهای ارائه شده در این سایت ( میرور متن باز رسانگار در ایران ) برای کاربران علاقمند ارائه شده و رسانگار هیچ کنترلی روی محتوا و فایلهای مخازن و بسته های نرم افزاری مختلف نداشته و هیچ تضمینی از جهت محتوای فایلها یا تعهد و تضمین بابت کیفیت فایلها ندارد، در همین راستا در هیچ موردی پاسخ گو و مسئول فایلهای دانلود شده از این سرور نیست ، دانلود این فایلها با ریسک و مسئولیت کاربر دانلود کننده و با آگاهی وی بر محتوای فایلها و نرم افزارهای مورد استفاده وی ( مشتری ) می باشد، این میرور و سایت تحت قوانین ایران مدیریت می شود ‌میرور رسانگار در سایتهای داخلی با ترافیک نیم بها ثبت شده اما مسئولیت محاسبه ترافیک بصورت نیم بها با ISP شما می باشد.