لیست فایلهای دایرکتوری: /videolan/contrib/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
devtools/-2004-Dec-05 16:54
i586-mingw32msvc/-2012-Dec-27 21:05
i686-apple-darwin10/-2013-Nov-24 23:26
i686-apple-darwin9/-2014-Feb-11 23:41
i686-w64-mingw32/-2017-Dec-09 12:15
macosx/-2011-Jul-13 18:33
powerpc-apple-darwin9/-2014-Feb-11 23:41
win32/-2011-Feb-24 20:26
wince/-2012-Aug-21 18:08
x86_64-apple-darwin10/-2017-Nov-19 22:13
x86_64-apple-darwin11/-2016-Mar-22 00:13
x86_64-apple-darwin15/-2017-Feb-26 16:13
x86_64-apple-darwin16/-2018-Feb-02 20:21
x86_64-apple-darwin17/-2019-May-31 13:51
x86_64-apple-darwin18/-2019-May-19 13:21
x86_64-w64-mingw32/-2017-Dec-09 12:16
contrib-macosx-i386-0.9.10.tar.bz229.8 MiB2009-Jul-15 13:59
contrib-macosx-i386-1.0.3.tar.bz222.1 MiB2009-Oct-28 02:19
contrib-macosx-i386-14.tar.bz228.5 MiB2009-Jul-26 18:43
contrib-macosx-i386-16.tar.bz223.0 MiB2009-Aug-15 15:28
contrib-macosx-i386-17.tar.bz224.2 MiB2009-Aug-19 14:38
contrib-macosx-i386-18.tar.bz223.2 MiB2009-Aug-27 02:52
contrib-macosx-i386-19.tar.bz223.2 MiB2009-Sep-05 02:39
contrib-macosx-i386-20.tar.bz223.2 MiB2009-Sep-21 20:10
contrib-macosx-i386-21.tar.bz223.5 MiB2009-Nov-06 21:50
contrib-macosx-i386-22.tar.bz223.9 MiB2009-Dec-04 01:07
contrib-macosx-i386-23.tar.bz227.4 MiB2010-Jan-31 03:16
contrib-macosx-i386-24.tar.bz227.3 MiB2010-Feb-04 15:44
contrib-macosx-i386-25.tar.bz227.9 MiB2010-Feb-17 01:31
contrib-macosx-i386-26.tar.bz220.6 MiB2010-Feb-22 21:31
contrib-macosx-i386-27.tar.bz220.6 MiB2010-Feb-23 23:16
contrib-macosx-i386-28.tar.bz220.7 MiB2010-Mar-31 22:08
contrib-macosx-i386-29.tar.bz220.7 MiB2010-Apr-13 17:24
contrib-macosx-i386-30.tar.bz220.6 MiB2010-May-02 16:30
contrib-macosx-i386-31.tar.bz220.1 MiB2010-May-23 05:28
contrib-macosx-i386-32.tar.bz220.1 MiB2010-Jul-23 14:42
contrib-macosx-i386-33.tar.bz223.5 MiB2010-Aug-11 16:38
contrib-macosx-i386-34.tar.bz223.3 MiB2010-Sep-13 22:35
contrib-macosx-i386-35.tar.bz221.4 MiB2010-Nov-06 02:19
contrib-macosx-i386-36.tar.bz221.7 MiB2010-Dec-02 22:07
contrib-macosx-i386-37.tar.bz228.0 MiB2010-Dec-31 21:55
contrib-macosx-i386-38.tar.bz220.2 MiB2011-Jan-22 22:28
contrib-macosx-i386-39.tar.bz220.2 MiB2011-Jan-23 21:44
contrib-macosx-i386-40.tar.bz220.2 MiB2011-Jan-29 19:06
contrib-macosx-i386-41.tar.bz220.2 MiB2011-Jan-30 18:16
contrib-macosx-i386-42.tar.bz220.2 MiB2011-Feb-09 16:24
contrib-macosx-i386-43.tar.bz220.5 MiB2011-Mar-19 01:03
contrib-macosx-i386-44.tar.bz221.4 MiB2011-Apr-08 13:52
contrib-macosx-i386-45.tar.bz221.6 MiB2011-Apr-10 14:42
contrib-macosx-i386-46.tar.bz221.6 MiB2011-Apr-12 12:00
contrib-macosx-i386-47.tar.bz222.8 MiB2011-May-08 02:19
contrib-macosx-i386-48.tar.bz222.7 MiB2011-May-09 21:34
contrib-macosx-i386-49.tar.bz222.7 MiB2011-Jun-05 21:49
contrib-macosx-i386-9.tar.bz222.2 MiB2009-Jun-17 14:45
contrib-macosx-ppc-0.9.10.tar.bz229.3 MiB2009-Jul-15 13:57
contrib-macosx-ppc-1.0.3.tar.bz222.6 MiB2009-Oct-28 03:04
contrib-macosx-ppc-14.tar.bz229.5 MiB2009-Jul-26 23:14
contrib-macosx-ppc-16.tar.bz223.5 MiB2009-Aug-15 16:27
contrib-macosx-ppc-17.tar.bz223.8 MiB2009-Aug-20 01:23
contrib-macosx-ppc-18.tar.bz223.6 MiB2009-Aug-30 23:20
contrib-macosx-ppc-20.tar.bz223.6 MiB2009-Sep-21 20:31
contrib-macosx-ppc-21.tar.bz223.9 MiB2009-Nov-06 23:15
contrib-macosx-ppc-22.tar.bz224.3 MiB2009-Dec-04 01:49
contrib-macosx-ppc-23.tar.bz228.2 MiB2010-Jan-31 04:02
contrib-macosx-ppc-24.tar.bz228.2 MiB2010-Feb-04 15:53
contrib-macosx-ppc-25.tar.bz228.8 MiB2010-Feb-17 01:32
contrib-macosx-ppc-26.tar.bz221.4 MiB2010-Feb-22 21:31
contrib-macosx-ppc-27.tar.bz221.4 MiB2010-Feb-23 23:16
contrib-macosx-ppc-28.tar.bz221.5 MiB2010-Mar-31 22:08
contrib-macosx-ppc-29.tar.bz221.5 MiB2010-Apr-13 17:24
contrib-macosx-ppc-30.tar.bz221.3 MiB2010-May-02 16:29
contrib-macosx-ppc-31.tar.bz221.0 MiB2010-May-23 05:28
contrib-macosx-ppc-32.tar.bz221.0 MiB2010-Jul-23 14:50
contrib-macosx-ppc-33.tar.bz224.4 MiB2010-Aug-11 16:39
contrib-macosx-ppc-34.tar.bz224.4 MiB2010-Sep-13 22:35
contrib-macosx-ppc-35.tar.bz222.3 MiB2010-Nov-06 02:19
contrib-macosx-ppc-36.tar.bz222.5 MiB2010-Dec-02 22:07
contrib-macosx-ppc-37.tar.bz222.6 MiB2010-Dec-31 21:55
contrib-macosx-ppc-38.tar.bz221.0 MiB2011-Jan-22 22:28
contrib-macosx-ppc-39.tar.bz221.0 MiB2011-Jan-23 21:44
contrib-macosx-ppc-40.tar.bz221.0 MiB2011-Jan-24 00:22
contrib-macosx-ppc-41.tar.bz221.0 MiB2011-Jan-30 18:16
contrib-macosx-ppc-42.tar.bz221.0 MiB2011-Feb-09 16:25
contrib-macosx-ppc-43.tar.bz221.3 MiB2011-Mar-19 01:03
contrib-macosx-ppc-44.tar.bz222.9 MiB2011-Apr-08 13:58
contrib-macosx-ppc-45.tar.bz223.0 MiB2011-Apr-10 14:43
contrib-macosx-ppc-46.tar.bz223.0 MiB2011-Apr-12 12:02
contrib-macosx-ppc-47.tar.bz222.0 MiB2011-May-08 02:19
contrib-macosx-ppc-48.tar.bz222.0 MiB2011-May-09 21:35
contrib-macosx-ppc-49.tar.bz222.1 MiB2011-Jun-05 21:49
contrib-macosx-ppc-9.tar.bz225.0 MiB2009-Jun-17 14:51
contrib-macosx-x86_64-1.0.3.tar.bz222.0 MiB2009-Oct-29 02:21
contrib-macosx-x86_64-14.tar.bz232.6 MiB2009-Jul-29 16:45
contrib-macosx-x86_64-16.tar.bz223.0 MiB2009-Aug-16 02:56
contrib-macosx-x86_64-17.tar.bz222.9 MiB2009-Aug-20 01:27
contrib-macosx-x86_64-18.tar.bz226.1 MiB2009-Aug-31 04:30
contrib-macosx-x86_64-19.tar.bz223.2 MiB2009-Sep-04 17:28
contrib-macosx-x86_64-20.tar.bz223.2 MiB2009-Sep-21 23:44
contrib-macosx-x86_64-21.tar.bz223.3 MiB2009-Nov-06 22:32
contrib-macosx-x86_64-22.tar.bz223.8 MiB2009-Dec-04 01:14
contrib-macosx-x86_64-23.tar.bz227.2 MiB2010-Jan-31 04:10
contrib-macosx-x86_64-24.tar.bz227.3 MiB2010-Feb-04 15:41
contrib-macosx-x86_64-25.tar.bz227.3 MiB2010-Feb-16 22:49
contrib-macosx-x86_64-26.tar.bz220.4 MiB2010-Feb-22 21:31
contrib-macosx-x86_64-27.tar.bz220.4 MiB2010-Feb-23 23:16
contrib-macosx-x86_64-28.tar.bz220.6 MiB2010-Mar-31 22:07
contrib-macosx-x86_64-29.tar.bz220.6 MiB2010-Apr-13 17:24
contrib-macosx-x86_64-30.tar.bz220.5 MiB2010-May-02 16:29
contrib-macosx-x86_64-31.tar.bz220.1 MiB2010-May-23 05:28
contrib-macosx-x86_64-32.tar.bz220.1 MiB2010-Jul-23 14:42
contrib-macosx-x86_64-33.tar.bz223.3 MiB2010-Aug-11 16:39
contrib-macosx-x86_64-34.tar.bz223.3 MiB2010-Sep-13 22:35
contrib-macosx-x86_64-35.tar.bz221.4 MiB2010-Nov-06 02:20
contrib-macosx-x86_64-36.tar.bz221.8 MiB2010-Dec-02 22:07
contrib-macosx-x86_64-37.tar.bz228.5 MiB2010-Dec-31 21:55
contrib-macosx-x86_64-38.tar.bz220.4 MiB2011-Jan-22 22:28
contrib-macosx-x86_64-39.tar.bz220.6 MiB2011-Jan-23 21:44
contrib-macosx-x86_64-40.tar.bz220.6 MiB2011-Jan-25 00:43
contrib-macosx-x86_64-41.tar.bz220.6 MiB2011-Jan-30 18:16
contrib-macosx-x86_64-42.tar.bz220.6 MiB2011-Feb-09 16:24
contrib-macosx-x86_64-43.tar.bz220.5 MiB2011-Mar-19 01:03
contrib-macosx-x86_64-44.tar.bz221.2 MiB2011-Apr-08 13:52
contrib-macosx-x86_64-45.tar.bz221.5 MiB2011-Apr-10 14:42
contrib-macosx-x86_64-46.tar.bz221.5 MiB2011-Apr-12 12:00
contrib-macosx-x86_64-47.tar.bz222.6 MiB2011-May-08 01:56
contrib-macosx-x86_64-48.tar.bz222.6 MiB2011-May-09 21:35
contrib-macosx-x86_64-49.tar.bz222.6 MiB2011-Jun-05 21:49

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران