لیست فایلهای دایرکتوری: /repo/linux-x86_64/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
ixed.4.3.lin88.7 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.4.3ts.lin92.8 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.4.4.lin88.7 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.4.4ts.lin92.8 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.5.0.0.lin93.6 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.5.0.0ts.lin97.5 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.5.0.1.lin93.6 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.5.0.1ts.lin97.5 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.5.0.2.lin93.6 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.5.0.2ts.lin97.5 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.5.0.lin93.6 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.5.0ts.lin97.5 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.5.1.lin97.5 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.5.1ts.lin98.4 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.5.2.lin97.5 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.5.2ts.lin101.6 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.5.3.lin97.7 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.5.3ts.lin101.8 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.5.4.lin98.2 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.5.4ts.lin101.9 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.5.5.lin101.8 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.5.5ts.lin102.1 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.5.6.lin101.8 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.5.6ts.lin105.9 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.7.0.lin102.4 KiB2016-Nov-15 01:37
ixed.7.0ts.lin102.5 KiB2016-Nov-15 01:37

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران