لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/xorriso/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
xorriso-0.4.9.tar.gz1.3 MiB2010-Feb-22 22:05
xorriso-0.4.9.tar.gz.sig65 B2010-Feb-22 22:05
xorriso-0.5.0.tar.gz1.3 MiB2010-Feb-23 13:44
xorriso-0.5.0.tar.gz.sig65 B2010-Feb-23 13:44
xorriso-0.5.2.tar.gz1.5 MiB2010-Mar-30 18:11
xorriso-0.5.2.tar.gz.sig65 B2010-Mar-30 18:11
xorriso-0.5.4.tar.gz1.5 MiB2010-Apr-19 13:55
xorriso-0.5.4.tar.gz.sig65 B2010-Apr-19 13:55
xorriso-0.5.6.tar.gz1.6 MiB2010-May-04 16:03
xorriso-0.5.6.tar.gz.sig65 B2010-May-04 16:03
xorriso-0.5.8.tar.gz1.6 MiB2010-Jun-14 13:18
xorriso-0.5.8.tar.gz.sig65 B2010-Jun-14 13:18
xorriso-0.6.0.tar.gz1.6 MiB2010-Jul-03 00:28
xorriso-0.6.0.tar.gz.sig65 B2010-Jul-03 00:28
xorriso-0.6.2.tar.gz1.6 MiB2010-Sep-19 19:02
xorriso-0.6.2.tar.gz.sig65 B2010-Sep-19 19:02
xorriso-0.6.4.tar.gz1.7 MiB2010-Oct-26 15:17
xorriso-0.6.4.tar.gz.sig65 B2010-Oct-26 15:17
xorriso-0.6.6.tar.gz1.7 MiB2010-Dec-12 16:01
xorriso-0.6.6.tar.gz.sig65 B2010-Dec-12 16:01
xorriso-1.0.0.tar.gz1.7 MiB2011-Jan-17 13:11
xorriso-1.0.0.tar.gz.sig65 B2011-Jan-17 13:11
xorriso-1.0.2.tar.gz1.8 MiB2011-Feb-24 00:35
xorriso-1.0.2.tar.gz.sig65 B2011-Feb-24 00:35
xorriso-1.0.4.tar.gz1.8 MiB2011-Mar-10 17:41
xorriso-1.0.4.tar.gz.sig65 B2011-Mar-10 17:41
xorriso-1.0.6.tar.gz1.8 MiB2011-Apr-09 14:41
xorriso-1.0.6.tar.gz.sig65 B2011-Apr-09 14:41
xorriso-1.0.8.tar.gz1.8 MiB2011-Apr-14 12:31
xorriso-1.0.8.tar.gz.sig65 B2011-Apr-14 12:31
xorriso-1.1.0.pl01.tar.gz1.9 MiB2011-Jun-20 20:16
xorriso-1.1.0.pl01.tar.gz.sig65 B2011-Jun-20 20:16
xorriso-1.1.0.tar.gz1.9 MiB2011-Jun-18 23:44
xorriso-1.1.0.tar.gz.sig65 B2011-Jun-18 23:44
xorriso-1.1.2.tar.gz1.9 MiB2011-Jul-08 17:10
xorriso-1.1.2.tar.gz.sig65 B2011-Jul-08 17:10
xorriso-1.1.4.tar.gz1.9 MiB2011-Aug-08 17:01
xorriso-1.1.4.tar.gz.sig65 B2011-Aug-08 17:01
xorriso-1.1.6.tar.gz1.9 MiB2011-Sep-27 17:29
xorriso-1.1.6.tar.gz.sig65 B2011-Sep-27 17:29
xorriso-1.1.8.tar.gz2.0 MiB2011-Nov-21 12:13
xorriso-1.1.8.tar.gz.sig65 B2011-Nov-21 12:13
xorriso-1.2.0.tar.gz2.0 MiB2012-Jan-27 19:38
xorriso-1.2.0.tar.gz.sig65 B2012-Jan-27 19:38
xorriso-1.2.2.tar.gz2.0 MiB2012-Apr-02 23:11
xorriso-1.2.2.tar.gz.sig65 B2012-Apr-02 23:11
xorriso-1.2.4.tar.gz2.2 MiB2012-Jul-20 23:46
xorriso-1.2.4.tar.gz.sig65 B2012-Jul-20 23:46
xorriso-1.2.8.tar.gz2.3 MiB2013-Mar-19 11:59
xorriso-1.2.8.tar.gz.sig65 B2013-Mar-19 11:59
xorriso-1.3.0.tar.gz2.3 MiB2013-May-17 23:28
xorriso-1.3.0.tar.gz.sig65 B2013-May-17 23:28
xorriso-1.3.2.tar.gz2.3 MiB2013-Aug-07 18:15
xorriso-1.3.2.tar.gz.sig65 B2013-Aug-07 18:15
xorriso-1.3.4.tar.gz2.3 MiB2013-Dec-12 19:30
xorriso-1.3.4.tar.gz.sig65 B2013-Dec-12 19:30
xorriso-1.3.6.pl01.tar.gz2.4 MiB2014-Mar-18 17:47
xorriso-1.3.6.pl01.tar.gz.sig65 B2014-Mar-18 17:47
xorriso-1.3.6.tar.gz2.4 MiB2014-Mar-04 20:37
xorriso-1.3.6.tar.gz.sig65 B2014-Mar-04 20:37
xorriso-1.3.8.tar.gz2.4 MiB2014-Jun-28 11:04
xorriso-1.3.8.tar.gz.sig65 B2014-Jun-28 11:04
xorriso-1.4.0.tar.gz2.4 MiB2015-May-18 14:01
xorriso-1.4.0.tar.gz.sig65 B2015-May-18 14:01
xorriso-1.4.2.tar.gz2.6 MiB2015-Nov-29 12:18
xorriso-1.4.2.tar.gz.sig72 B2015-Nov-29 12:18
xorriso-1.4.4.tar.gz2.5 MiB2016-Jul-02 18:27
xorriso-1.4.4.tar.gz.sig72 B2016-Jul-02 18:27
xorriso-1.4.6.tar.gz2.5 MiB2016-Sep-16 23:37
xorriso-1.4.6.tar.gz.sig72 B2016-Sep-16 23:37
xorriso-1.4.8.tar.gz2.5 MiB2017-Sep-13 13:47
xorriso-1.4.8.tar.gz.sig72 B2017-Sep-13 13:47
xorriso-1.5.0.tar.gz2.6 MiB2018-Sep-16 18:48
xorriso-1.5.0.tar.gz.sig72 B2018-Sep-16 18:48

میرور رسمی اوپن سورس در ایران