لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/xorriso/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
xorriso-0.4.9.tar.gz1.3 MiB2010-Feb-22 23:05
xorriso-0.4.9.tar.gz.sig65 B2010-Feb-22 23:05
xorriso-0.5.0.tar.gz1.3 MiB2010-Feb-23 14:44
xorriso-0.5.0.tar.gz.sig65 B2010-Feb-23 14:44
xorriso-0.5.2.tar.gz1.5 MiB2010-Mar-30 19:11
xorriso-0.5.2.tar.gz.sig65 B2010-Mar-30 19:11
xorriso-0.5.4.tar.gz1.5 MiB2010-Apr-19 14:55
xorriso-0.5.4.tar.gz.sig65 B2010-Apr-19 14:55
xorriso-0.5.6.tar.gz1.6 MiB2010-May-04 17:03
xorriso-0.5.6.tar.gz.sig65 B2010-May-04 17:03
xorriso-0.5.8.tar.gz1.6 MiB2010-Jun-14 14:18
xorriso-0.5.8.tar.gz.sig65 B2010-Jun-14 14:18
xorriso-0.6.0.tar.gz1.6 MiB2010-Jul-03 01:28
xorriso-0.6.0.tar.gz.sig65 B2010-Jul-03 01:28
xorriso-0.6.2.tar.gz1.6 MiB2010-Sep-19 20:02
xorriso-0.6.2.tar.gz.sig65 B2010-Sep-19 20:02
xorriso-0.6.4.tar.gz1.7 MiB2010-Oct-26 16:17
xorriso-0.6.4.tar.gz.sig65 B2010-Oct-26 16:17
xorriso-0.6.6.tar.gz1.7 MiB2010-Dec-12 17:01
xorriso-0.6.6.tar.gz.sig65 B2010-Dec-12 17:01
xorriso-1.0.0.tar.gz1.7 MiB2011-Jan-17 14:11
xorriso-1.0.0.tar.gz.sig65 B2011-Jan-17 14:11
xorriso-1.0.2.tar.gz1.8 MiB2011-Feb-24 01:35
xorriso-1.0.2.tar.gz.sig65 B2011-Feb-24 01:35
xorriso-1.0.4.tar.gz1.8 MiB2011-Mar-10 18:41
xorriso-1.0.4.tar.gz.sig65 B2011-Mar-10 18:41
xorriso-1.0.6.tar.gz1.8 MiB2011-Apr-09 15:41
xorriso-1.0.6.tar.gz.sig65 B2011-Apr-09 15:41
xorriso-1.0.8.tar.gz1.8 MiB2011-Apr-14 13:31
xorriso-1.0.8.tar.gz.sig65 B2011-Apr-14 13:31
xorriso-1.1.0.pl01.tar.gz1.9 MiB2011-Jun-20 21:16
xorriso-1.1.0.pl01.tar.gz.sig65 B2011-Jun-20 21:16
xorriso-1.1.0.tar.gz1.9 MiB2011-Jun-19 00:44
xorriso-1.1.0.tar.gz.sig65 B2011-Jun-19 00:44
xorriso-1.1.2.tar.gz1.9 MiB2011-Jul-08 18:10
xorriso-1.1.2.tar.gz.sig65 B2011-Jul-08 18:10
xorriso-1.1.4.tar.gz1.9 MiB2011-Aug-08 18:01
xorriso-1.1.4.tar.gz.sig65 B2011-Aug-08 18:01
xorriso-1.1.6.tar.gz1.9 MiB2011-Sep-27 18:29
xorriso-1.1.6.tar.gz.sig65 B2011-Sep-27 18:29
xorriso-1.1.8.tar.gz2.0 MiB2011-Nov-21 13:13
xorriso-1.1.8.tar.gz.sig65 B2011-Nov-21 13:13
xorriso-1.2.0.tar.gz2.0 MiB2012-Jan-27 20:38
xorriso-1.2.0.tar.gz.sig65 B2012-Jan-27 20:38
xorriso-1.2.2.tar.gz2.0 MiB2012-Apr-03 00:11
xorriso-1.2.2.tar.gz.sig65 B2012-Apr-03 00:11
xorriso-1.2.4.tar.gz2.2 MiB2012-Jul-21 00:46
xorriso-1.2.4.tar.gz.sig65 B2012-Jul-21 00:46
xorriso-1.2.8.tar.gz2.3 MiB2013-Mar-19 12:59
xorriso-1.2.8.tar.gz.sig65 B2013-Mar-19 12:59
xorriso-1.3.0.tar.gz2.3 MiB2013-May-18 00:28
xorriso-1.3.0.tar.gz.sig65 B2013-May-18 00:28
xorriso-1.3.2.tar.gz2.3 MiB2013-Aug-07 19:15
xorriso-1.3.2.tar.gz.sig65 B2013-Aug-07 19:15
xorriso-1.3.4.tar.gz2.3 MiB2013-Dec-12 20:30
xorriso-1.3.4.tar.gz.sig65 B2013-Dec-12 20:30
xorriso-1.3.6.pl01.tar.gz2.4 MiB2014-Mar-18 18:47
xorriso-1.3.6.pl01.tar.gz.sig65 B2014-Mar-18 18:47
xorriso-1.3.6.tar.gz2.4 MiB2014-Mar-04 21:37
xorriso-1.3.6.tar.gz.sig65 B2014-Mar-04 21:37
xorriso-1.3.8.tar.gz2.4 MiB2014-Jun-28 12:04
xorriso-1.3.8.tar.gz.sig65 B2014-Jun-28 12:04
xorriso-1.4.0.tar.gz2.4 MiB2015-May-18 15:01
xorriso-1.4.0.tar.gz.sig65 B2015-May-18 15:01
xorriso-1.4.2.tar.gz2.6 MiB2015-Nov-29 13:18
xorriso-1.4.2.tar.gz.sig72 B2015-Nov-29 13:18
xorriso-1.4.4.tar.gz2.5 MiB2016-Jul-02 19:27
xorriso-1.4.4.tar.gz.sig72 B2016-Jul-02 19:27
xorriso-1.4.6.tar.gz2.5 MiB2016-Sep-17 00:37
xorriso-1.4.6.tar.gz.sig72 B2016-Sep-17 00:37
xorriso-1.4.8.tar.gz2.5 MiB2017-Sep-13 14:47
xorriso-1.4.8.tar.gz.sig72 B2017-Sep-13 14:47
xorriso-1.5.0.tar.gz2.6 MiB2018-Sep-16 19:48
xorriso-1.5.0.tar.gz.sig72 B2018-Sep-16 19:48

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران