لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/xboard/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
xboard-4.4.2.tar.gz1.7 MiB2009-Dec-08 09:19
xboard-4.4.2.tar.gz.sig65 B2009-Dec-08 09:19
xboard-4.4.3.tar.gz1.9 MiB2010-Apr-05 00:53
xboard-4.4.3.tar.gz.sig65 B2010-Apr-05 00:53
xboard-4.4.4.tar.gz1.9 MiB2010-Aug-19 02:59
xboard-4.4.4.tar.gz.sig65 B2010-Aug-19 02:59
xboard-4.5.0.tar.gz2.2 MiB2011-Feb-01 19:26
xboard-4.5.0.tar.gz.sig65 B2011-Feb-01 19:27
xboard-4.5.1.tar.gz2.2 MiB2011-Feb-21 04:24
xboard-4.5.1.tar.gz.sig65 B2011-Feb-21 04:25
xboard-4.5.2.tar.gz2.3 MiB2011-Apr-25 11:09
xboard-4.5.2.tar.gz.sig65 B2011-Apr-25 11:09
xboard-4.5.2a.tar.gz2.3 MiB2011-May-02 07:21
xboard-4.5.2a.tar.gz.sig65 B2011-May-02 07:30
xboard-4.5.3.tar.gz2.3 MiB2011-Oct-02 01:52
xboard-4.5.3.tar.gz.sig65 B2011-Oct-02 01:52
xboard-4.5.3a.tar.gz2.3 MiB2011-Oct-28 07:37
xboard-4.5.3a.tar.gz.sig65 B2011-Oct-28 07:37
xboard-4.6.0.tar.gz2.8 MiB2012-Mar-11 23:24
xboard-4.6.0.tar.gz.sig64 B2012-Mar-11 23:24
xboard-4.6.1.tar.gz2.8 MiB2012-Apr-16 00:29
xboard-4.6.1.tar.gz.sig65 B2012-Apr-16 00:29
xboard-4.6.2.tar.gz2.8 MiB2012-Apr-18 06:10
xboard-4.6.2.tar.gz.sig65 B2012-Apr-18 06:10
xboard-4.7.0.tar.gz3.2 MiB2013-Feb-21 09:47
xboard-4.7.0.tar.gz.sig65 B2013-Feb-21 09:47
xboard-4.7.1.tar.gz3.3 MiB2013-May-05 19:55
xboard-4.7.1.tar.gz.sig65 B2013-May-05 19:55
xboard-4.7.2.tar.gz3.3 MiB2013-Aug-29 09:00
xboard-4.7.2.tar.gz.sig65 B2013-Aug-29 09:00
xboard-4.7.3.tar.gz3.3 MiB2014-Jan-06 20:46
xboard-4.7.3.tar.gz.sig65 B2014-Jan-06 20:46
xboard-4.8.0.tar.gz3.5 MiB2014-Nov-03 05:09
xboard-4.8.0.tar.gz.sig72 B2014-Nov-03 05:09
xboard-4.9.0.tar.gz3.8 MiB2016-May-15 20:46
xboard-4.9.0.tar.gz.sig543 B2016-May-15 20:46
xboard-4.9.1.tar.gz3.8 MiB2016-Aug-01 07:25
xboard-4.9.1.tar.gz.sig543 B2016-Aug-01 07:25

میرور رسمی اوپن سورس در ایران