لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/xboard/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
xboard-4.4.2.tar.gz1.7 MiB2009-Dec-08 10:19
xboard-4.4.2.tar.gz.sig65 B2009-Dec-08 10:19
xboard-4.4.3.tar.gz1.9 MiB2010-Apr-05 01:53
xboard-4.4.3.tar.gz.sig65 B2010-Apr-05 01:53
xboard-4.4.4.tar.gz1.9 MiB2010-Aug-19 03:59
xboard-4.4.4.tar.gz.sig65 B2010-Aug-19 03:59
xboard-4.5.0.tar.gz2.2 MiB2011-Feb-01 20:26
xboard-4.5.0.tar.gz.sig65 B2011-Feb-01 20:27
xboard-4.5.1.tar.gz2.2 MiB2011-Feb-21 05:24
xboard-4.5.1.tar.gz.sig65 B2011-Feb-21 05:25
xboard-4.5.2.tar.gz2.3 MiB2011-Apr-25 12:09
xboard-4.5.2.tar.gz.sig65 B2011-Apr-25 12:09
xboard-4.5.2a.tar.gz2.3 MiB2011-May-02 08:21
xboard-4.5.2a.tar.gz.sig65 B2011-May-02 08:30
xboard-4.5.3.tar.gz2.3 MiB2011-Oct-02 02:52
xboard-4.5.3.tar.gz.sig65 B2011-Oct-02 02:52
xboard-4.5.3a.tar.gz2.3 MiB2011-Oct-28 08:37
xboard-4.5.3a.tar.gz.sig65 B2011-Oct-28 08:37
xboard-4.6.0.tar.gz2.8 MiB2012-Mar-12 00:24
xboard-4.6.0.tar.gz.sig64 B2012-Mar-12 00:24
xboard-4.6.1.tar.gz2.8 MiB2012-Apr-16 01:29
xboard-4.6.1.tar.gz.sig65 B2012-Apr-16 01:29
xboard-4.6.2.tar.gz2.8 MiB2012-Apr-18 07:10
xboard-4.6.2.tar.gz.sig65 B2012-Apr-18 07:10
xboard-4.7.0.tar.gz3.2 MiB2013-Feb-21 10:47
xboard-4.7.0.tar.gz.sig65 B2013-Feb-21 10:47
xboard-4.7.1.tar.gz3.3 MiB2013-May-05 20:55
xboard-4.7.1.tar.gz.sig65 B2013-May-05 20:55
xboard-4.7.2.tar.gz3.3 MiB2013-Aug-29 10:00
xboard-4.7.2.tar.gz.sig65 B2013-Aug-29 10:00
xboard-4.7.3.tar.gz3.3 MiB2014-Jan-06 21:46
xboard-4.7.3.tar.gz.sig65 B2014-Jan-06 21:46
xboard-4.8.0.tar.gz3.5 MiB2014-Nov-03 06:09
xboard-4.8.0.tar.gz.sig72 B2014-Nov-03 06:09
xboard-4.9.0.tar.gz3.8 MiB2016-May-15 21:46
xboard-4.9.0.tar.gz.sig543 B2016-May-15 21:46
xboard-4.9.1.tar.gz3.8 MiB2016-Aug-01 08:25
xboard-4.9.1.tar.gz.sig543 B2016-Aug-01 08:25

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران