لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/vc-dwim/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
vc-dwim-1.1.tar.gz312.6 KiB2009-Jun-25 10:24
vc-dwim-1.1.tar.gz.sig189 B2009-Jun-25 10:24
vc-dwim-1.1.tar.xz232.4 KiB2009-Jun-25 10:24
vc-dwim-1.1.tar.xz.sig189 B2009-Jun-25 10:24
vc-dwim-1.2.tar.gz322.9 KiB2009-Sep-09 00:29
vc-dwim-1.2.tar.gz.sig835 B2009-Sep-09 00:29
vc-dwim-1.2.tar.xz242.1 KiB2009-Sep-09 00:29
vc-dwim-1.2.tar.xz.sig835 B2009-Sep-09 00:29
vc-dwim-1.3.tar.gz339.7 KiB2010-Nov-06 16:16
vc-dwim-1.3.tar.gz.sig836 B2010-Nov-06 16:16
vc-dwim-1.3.tar.xz256.3 KiB2010-Nov-06 16:16
vc-dwim-1.3.tar.xz.sig836 B2010-Nov-06 16:16
vc-dwim-1.4.tar.gz342.1 KiB2011-Mar-18 14:10
vc-dwim-1.4.tar.gz.sig836 B2011-Mar-18 14:10
vc-dwim-1.4.tar.xz263.8 KiB2011-Mar-18 14:10
vc-dwim-1.4.tar.xz.sig836 B2011-Mar-18 14:10
vc-dwim-1.5.tar.gz356.5 KiB2011-May-20 10:46
vc-dwim-1.5.tar.gz.sig836 B2011-May-20 10:47
vc-dwim-1.5.tar.xz268.8 KiB2011-May-20 10:47
vc-dwim-1.5.tar.xz.sig836 B2011-May-20 10:47
vc-dwim-1.6.tar.xz288.6 KiB2011-Dec-23 15:59
vc-dwim-1.6.tar.xz.sig836 B2011-Dec-23 15:59
vc-dwim-1.7.tar.xz301.0 KiB2013-Mar-16 10:02
vc-dwim-1.7.tar.xz.sig966 B2013-Mar-16 10:02
vc-dwim-1.8.tar.xz319.8 KiB2017-Jan-14 21:36
vc-dwim-1.8.tar.xz.sig801 B2017-Jan-14 21:36

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران