لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/tar/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
tar-1.11-1.11.1.diff.gz33.0 KiB1992-Sep-16 11:30
tar-1.11.1-1.11.2.diff.gz157.1 KiB1993-Mar-25 12:30
tar-1.11.8.shar.gz889.5 KiB1995-Jun-20 11:30
tar-1.11.8.tar.gz669.6 KiB1996-Oct-01 11:30
tar-1.12.msdos.exe164.0 KiB1999-Sep-06 03:28
tar-1.12.shar.gz1.2 MiB1997-Apr-26 11:30
tar-1.12.tar.gz847.4 KiB1997-Apr-26 11:30
tar-1.13.shar4.5 MiB1999-Sep-06 03:32
tar-1.13.shar.gz1.5 MiB1999-Jul-08 11:19
tar-1.13.tar3.8 MiB1999-Sep-06 03:31
tar-1.13.tar.gz1.0 MiB1999-Jul-08 11:20
tar-1.14.shar.gz2.2 MiB2004-May-11 13:26
tar-1.14.shar.gz.sig65 B2004-May-11 13:26
tar-1.14.tar.bz21.0 MiB2004-May-11 13:27
tar-1.14.tar.bz2.sig65 B2004-May-11 13:27
tar-1.14.tar.gz1.4 MiB2004-May-11 13:29
tar-1.14.tar.gz.sig65 B2004-May-11 13:29
tar-1.15-1.15.1.patch.gz69.3 KiB2004-Dec-21 20:09
tar-1.15-1.15.1.patch.gz.sig65 B2004-Dec-21 20:09
tar-1.15.1.shar.gz3.1 MiB2004-Dec-21 20:10
tar-1.15.1.shar.gz.sig65 B2004-Dec-21 20:10
tar-1.15.1.tar.bz21.5 MiB2004-Dec-21 20:10
tar-1.15.1.tar.bz2.sig65 B2004-Dec-21 20:11
tar-1.15.1.tar.gz2.1 MiB2004-Dec-21 20:12
tar-1.15.1.tar.gz.sig65 B2004-Dec-21 20:12
tar-1.15.shar.gz2.8 MiB2004-Dec-20 18:42
tar-1.15.shar.gz.sig65 B2004-Dec-20 18:44
tar-1.15.tar.bz21.3 MiB2004-Dec-20 18:45
tar-1.15.tar.bz2.sig65 B2004-Dec-20 18:45
tar-1.15.tar.gz1.9 MiB2004-Dec-20 18:46
tar-1.15.tar.gz.sig65 B2004-Dec-20 18:46
tar-1.16.1.cpio.gz2.5 MiB2006-Dec-09 18:31
tar-1.16.1.cpio.gz.sig189 B2006-Dec-09 18:31
tar-1.16.1.shar.gz3.8 MiB2006-Dec-09 18:31
tar-1.16.1.shar.gz.sig189 B2006-Dec-09 18:31
tar-1.16.1.tar.bz21.7 MiB2006-Dec-09 18:31
tar-1.16.1.tar.bz2.sig189 B2006-Dec-09 18:31
tar-1.16.1.tar.gz2.5 MiB2006-Dec-09 18:32
tar-1.16.1.tar.gz.sig189 B2006-Dec-09 18:32
tar-1.16.cpio.gz2.5 MiB2006-Oct-21 20:48
tar-1.16.cpio.gz.sig189 B2006-Oct-21 20:48
tar-1.16.shar.gz3.7 MiB2006-Oct-21 20:49
tar-1.16.shar.gz.sig189 B2006-Oct-21 20:49
tar-1.16.tar.bz21.7 MiB2006-Oct-21 20:49
tar-1.16.tar.bz2.sig189 B2006-Oct-21 20:49
tar-1.16.tar.gz2.5 MiB2006-Oct-21 20:50
tar-1.16.tar.gz.sig189 B2006-Oct-21 20:50
tar-1.17.cpio.gz2.6 MiB2007-Jun-08 14:21
tar-1.17.cpio.gz.sig189 B2007-Jun-08 14:21
tar-1.17.shar.gz4.0 MiB2007-Jun-08 14:17
tar-1.17.shar.gz.sig189 B2007-Jun-08 14:17
tar-1.17.tar.bz21.8 MiB2007-Jun-08 14:17
tar-1.17.tar.bz2.sig189 B2007-Jun-08 14:17
tar-1.17.tar.gz2.6 MiB2007-Jun-08 14:16
tar-1.17.tar.gz.sig189 B2007-Jun-08 14:16
tar-1.18.cpio.gz2.6 MiB2007-Jun-29 21:21
tar-1.18.cpio.gz.sig189 B2007-Jun-29 21:21
tar-1.18.shar.gz3.9 MiB2007-Jun-29 21:22
tar-1.18.shar.gz.sig189 B2007-Jun-29 21:22
tar-1.18.tar.bz21.8 MiB2007-Jun-29 21:22
tar-1.18.tar.bz2.sig189 B2007-Jun-29 21:22
tar-1.18.tar.gz2.6 MiB2007-Jun-29 21:22
tar-1.18.tar.gz.sig189 B2007-Jun-29 21:22
tar-1.19.cpio.gz2.6 MiB2007-Oct-10 16:03
tar-1.19.cpio.gz.sig189 B2007-Oct-10 16:03
tar-1.19.shar.gz3.9 MiB2007-Oct-10 16:02
tar-1.19.shar.gz.sig189 B2007-Oct-10 16:02
tar-1.19.tar.bz21.8 MiB2007-Oct-10 16:01
tar-1.19.tar.bz2.sig189 B2007-Oct-10 16:01
tar-1.19.tar.gz2.6 MiB2007-Oct-10 16:01
tar-1.19.tar.gz.sig189 B2007-Oct-10 16:01
tar-1.20.cpio.gz2.7 MiB2008-Apr-14 18:29
tar-1.20.cpio.gz.sig189 B2008-Apr-14 18:29
tar-1.20.shar.gz4.1 MiB2008-Apr-14 17:09
tar-1.20.shar.gz.sig189 B2008-Apr-14 17:09
tar-1.20.tar.bz21.8 MiB2008-Apr-14 17:08
tar-1.20.tar.bz2.sig189 B2008-Apr-14 17:08
tar-1.20.tar.gz2.7 MiB2008-Apr-14 17:08
tar-1.20.tar.gz.sig189 B2008-Apr-14 17:08
tar-1.21.cpio.gz2.8 MiB2008-Dec-27 03:36
tar-1.21.cpio.gz.sig189 B2008-Dec-27 03:36
tar-1.21.shar.gz4.3 MiB2008-Dec-27 03:35
tar-1.21.shar.gz.sig189 B2008-Dec-27 03:36
tar-1.21.tar.bz22.0 MiB2008-Dec-27 03:35
tar-1.21.tar.bz2.sig189 B2008-Dec-27 03:35
tar-1.21.tar.gz2.8 MiB2008-Dec-27 03:35
tar-1.21.tar.gz.sig189 B2008-Dec-27 03:35
tar-1.22.cpio.gz2.8 MiB2009-Mar-05 12:16
tar-1.22.cpio.gz.sig189 B2009-Mar-05 12:16
tar-1.22.shar.gz4.3 MiB2009-Mar-05 12:16
tar-1.22.shar.gz.sig189 B2009-Mar-05 12:16
tar-1.22.tar.bz22.0 MiB2009-Mar-05 12:16
tar-1.22.tar.bz2.sig189 B2009-Mar-05 12:16
tar-1.22.tar.gz2.9 MiB2009-Mar-05 12:15
tar-1.22.tar.gz.sig189 B2009-Mar-05 12:15
tar-1.23.cpio.gz3.0 MiB2010-Mar-10 16:44
tar-1.23.cpio.gz.sig189 B2010-Mar-10 16:44
tar-1.23.shar.gz4.6 MiB2010-Mar-10 16:44
tar-1.23.shar.gz.sig189 B2010-Mar-10 16:44
tar-1.23.tar.bz22.1 MiB2010-Mar-10 16:44
tar-1.23.tar.bz2.sig189 B2010-Mar-10 16:44
tar-1.23.tar.gz3.0 MiB2010-Mar-10 16:44
tar-1.23.tar.gz.sig189 B2010-Mar-10 16:44
tar-1.24.cpio.gz3.2 MiB2010-Oct-25 03:04
tar-1.24.cpio.gz.sig189 B2010-Oct-25 03:04
tar-1.24.shar.gz4.9 MiB2010-Oct-25 03:04
tar-1.24.shar.gz.sig189 B2010-Oct-25 03:04
tar-1.24.tar.bz22.2 MiB2010-Oct-25 03:03
tar-1.24.tar.bz2.sig189 B2010-Oct-25 03:03
tar-1.24.tar.gz3.2 MiB2010-Oct-25 03:03
tar-1.24.tar.gz.sig189 B2010-Oct-25 03:03
tar-1.24.tar.xz1.7 MiB2010-Oct-25 03:03
tar-1.24.tar.xz.sig189 B2010-Oct-25 03:03
tar-1.25.cpio.gz3.2 MiB2010-Nov-07 21:05
tar-1.25.cpio.gz.sig189 B2010-Nov-07 21:05
tar-1.25.shar.gz4.9 MiB2010-Nov-07 21:04
tar-1.25.shar.gz.sig189 B2010-Nov-07 21:04
tar-1.25.tar.bz22.2 MiB2010-Nov-07 21:04
tar-1.25.tar.bz2.sig189 B2010-Nov-07 21:04
tar-1.25.tar.gz3.2 MiB2010-Nov-07 21:03
tar-1.25.tar.gz.sig189 B2010-Nov-07 21:03
tar-1.25.tar.xz1.7 MiB2010-Nov-07 21:04
tar-1.25.tar.xz.sig189 B2010-Nov-07 21:04
tar-1.26.cpio.gz3.3 MiB2011-Mar-12 15:21
tar-1.26.cpio.gz.sig189 B2011-Mar-12 15:21
tar-1.26.shar.gz5.0 MiB2011-Mar-12 15:20
tar-1.26.shar.gz.sig189 B2011-Mar-12 15:20
tar-1.26.tar.bz22.2 MiB2011-Mar-12 15:20
tar-1.26.tar.bz2.sig189 B2011-Mar-12 15:20
tar-1.26.tar.gz3.3 MiB2011-Mar-12 15:19
tar-1.26.tar.gz.sig189 B2011-Mar-12 15:19
tar-1.26.tar.xz1.7 MiB2011-Mar-12 15:20
tar-1.26.tar.xz.sig189 B2011-Mar-12 15:20
tar-1.27.1.cpio.gz3.5 MiB2013-Nov-17 21:41
tar-1.27.1.cpio.gz.sig190 B2013-Nov-17 21:41
tar-1.27.1.shar.gz5.3 MiB2013-Nov-17 21:29
tar-1.27.1.shar.gz.sig190 B2013-Nov-17 21:29
tar-1.27.1.tar.bz22.5 MiB2013-Nov-17 21:26
tar-1.27.1.tar.bz2.sig190 B2013-Nov-17 21:26
tar-1.27.1.tar.gz3.5 MiB2013-Nov-17 21:25
tar-1.27.1.tar.gz.sig190 B2013-Nov-17 21:25
tar-1.27.1.tar.xz1.8 MiB2013-Nov-17 21:26
tar-1.27.1.tar.xz.sig190 B2013-Nov-17 21:26
tar-1.27.cpio.gz3.5 MiB2013-Oct-06 02:42
tar-1.27.cpio.gz.sig190 B2013-Oct-06 02:42
tar-1.27.shar.gz5.2 MiB2013-Oct-06 02:42
tar-1.27.shar.gz.sig190 B2013-Oct-06 02:42
tar-1.27.tar.bz22.4 MiB2013-Oct-06 02:42
tar-1.27.tar.bz2.sig190 B2013-Oct-06 02:42
tar-1.27.tar.gz3.5 MiB2013-Oct-06 02:42
tar-1.27.tar.gz.sig190 B2013-Oct-06 02:42
tar-1.27.tar.xz1.8 MiB2013-Oct-06 02:42
tar-1.27.tar.xz.sig190 B2013-Oct-06 02:42
tar-1.28.cpio.gz3.7 MiB2014-Jul-28 01:30
tar-1.28.cpio.gz.sig198 B2014-Jul-28 01:30
tar-1.28.tar.bz22.6 MiB2014-Jul-28 01:30
tar-1.28.tar.bz2.sig198 B2014-Jul-28 01:30
tar-1.28.tar.gz3.7 MiB2014-Jul-28 01:29
tar-1.28.tar.gz.sig198 B2014-Jul-28 01:29
tar-1.28.tar.xz1.9 MiB2014-Jul-28 01:30
tar-1.28.tar.xz.sig198 B2014-Jul-28 01:30
tar-1.29.cpio.gz3.8 MiB2016-May-16 23:15
tar-1.29.cpio.gz.sig198 B2016-May-16 23:15
tar-1.29.tar.bz22.6 MiB2016-May-16 23:16
tar-1.29.tar.bz2.sig198 B2016-May-16 23:16
tar-1.29.tar.gz3.8 MiB2016-May-16 23:16
tar-1.29.tar.gz.sig198 B2016-May-16 23:16
tar-1.29.tar.xz1.9 MiB2016-May-16 23:15
tar-1.29.tar.xz.sig198 B2016-May-16 23:15
tar-1.30.cpio.gz4.0 MiB2017-Dec-17 16:34
tar-1.30.cpio.gz.sig198 B2017-Dec-17 16:34
tar-1.30.tar.bz22.7 MiB2017-Dec-17 16:13
tar-1.30.tar.bz2.sig198 B2017-Dec-17 16:13
tar-1.30.tar.gz4.0 MiB2017-Dec-17 16:13
tar-1.30.tar.gz.sig198 B2017-Dec-17 16:13
tar-1.30.tar.xz2.0 MiB2017-Dec-17 16:13
tar-1.30.tar.xz.sig198 B2017-Dec-17 16:13
tar-1.31.cpio.gz4.0 MiB2019-Jan-02 23:25
tar-1.31.cpio.gz.sig220 B2019-Jan-02 23:25
tar-1.31.tar.bz22.8 MiB2019-Jan-02 23:25
tar-1.31.tar.bz2.sig220 B2019-Jan-02 23:25
tar-1.31.tar.gz4.0 MiB2019-Jan-02 23:25
tar-1.31.tar.gz.sig220 B2019-Jan-02 23:25
tar-1.31.tar.xz2.0 MiB2019-Jan-02 23:25
tar-1.31.tar.xz.sig220 B2019-Jan-02 23:25
tar-1.32.tar.bz22.8 MiB2019-Feb-23 17:47
tar-1.32.tar.bz2.sig220 B2019-Feb-23 17:48
tar-1.32.tar.gz4.0 MiB2019-Feb-23 17:47
tar-1.32.tar.gz.sig220 B2019-Feb-23 17:47
tar-1.32.tar.xz2.0 MiB2019-Feb-23 17:48
tar-1.32.tar.xz.sig220 B2019-Feb-23 17:48
tar-latest.cpio.gz4.0 MiB2019-Jan-02 23:25
tar-latest.cpio.gz.sig220 B2019-Jan-02 23:25
tar-latest.shar.gz5.3 MiB2013-Nov-17 21:29
tar-latest.shar.gz.sig190 B2013-Nov-17 21:29
tar-latest.tar.bz22.8 MiB2019-Feb-23 17:47
tar-latest.tar.bz2.sig220 B2019-Feb-23 17:48
tar-latest.tar.gz4.0 MiB2019-Feb-23 17:47
tar-latest.tar.gz.sig220 B2019-Feb-23 17:47
tar-latest.tar.xz2.0 MiB2019-Feb-23 17:48
tar-latest.tar.xz.sig220 B2019-Feb-23 17:48

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران