لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/serveez/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
serveez-0.0.20.tar.gz373.0 KiB2001-Jan-14 01:10
serveez-0.1.0.tar.gz566.2 KiB2001-Jul-14 01:25
serveez-0.1.1.tar.gz613.5 KiB2001-Oct-08 18:26
serveez-0.1.2.tar.gz665.8 KiB2009-Jun-20 17:28
serveez-0.1.2.tar.gz.sig197 B2009-Jun-20 17:28
serveez-0.1.3.tar.gz693.9 KiB2009-Jun-20 14:14
serveez-0.1.3.tar.gz.sig197 B2009-Jun-20 14:14
serveez-0.1.4.tar.gz720.5 KiB2009-Jun-20 14:15
serveez-0.1.4.tar.gz.sig197 B2009-Jun-20 14:15
serveez-0.1.5.tar.gz875.8 KiB2009-Jun-20 14:15
serveez-0.1.5.tar.gz.sig197 B2009-Jun-20 14:15
serveez-0.1.7.tar.gz875.9 KiB2009-Jun-20 19:41
serveez-0.1.7.tar.gz.sig197 B2009-Jun-20 19:41
serveez-0.2.0.tar.xz793.3 KiB2013-Jan-29 19:47
serveez-0.2.0.tar.xz.sig72 B2013-Jan-29 19:47
serveez-0.2.1.tar.lz797.8 KiB2013-Mar-27 12:22
serveez-0.2.1.tar.lz.sig72 B2013-Mar-27 12:22
serveez-0.2.1.tar.xz797.3 KiB2013-Mar-27 12:22
serveez-0.2.1.tar.xz.sig72 B2013-Mar-27 12:22
serveez-0.2.2.tar.lz811.3 KiB2013-Dec-02 13:47
serveez-0.2.2.tar.lz.sig72 B2013-Dec-02 13:47
serveez-0.2.2.tar.xz812.3 KiB2013-Dec-02 13:47
serveez-0.2.2.tar.xz.sig72 B2013-Dec-02 13:47

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران