لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/parted/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
static/-2006-Dec-28 21:05
parted-1.6.25.1.tar.gz1.5 MiB2005-Nov-11 17:22
parted-1.6.25.1.tar.gz.sig65 B2005-Nov-11 17:13
parted-1.7.1.tar.bz21.0 MiB2006-May-27 14:34
parted-1.7.1.tar.bz2.sig65 B2006-May-27 14:34
parted-1.7.1.tar.gz1.5 MiB2006-May-27 14:31
parted-1.7.1.tar.gz.sig65 B2006-May-27 14:31
parted-1.8.0.tar.bz21.1 MiB2006-Nov-17 22:02
parted-1.8.0.tar.bz2.sha163 B2006-Nov-18 02:23
parted-1.8.0.tar.bz2.sha1.sig65 B2006-Nov-18 02:23
parted-1.8.0.tar.bz2.sig65 B2006-Nov-17 22:02
parted-1.8.0.tar.gz1.6 MiB2006-Nov-17 22:02
parted-1.8.0.tar.gz.sha162 B2006-Nov-18 02:23
parted-1.8.0.tar.gz.sha1.sig65 B2006-Nov-18 02:23
parted-1.8.0.tar.gz.sig65 B2006-Nov-17 22:02
parted-1.8.1.tar.bz21.1 MiB2006-Dec-04 07:26
parted-1.8.1.tar.bz2.sha163 B2006-Dec-04 07:40
parted-1.8.1.tar.bz2.sha1.sig65 B2006-Dec-04 07:40
parted-1.8.1.tar.bz2.sig65 B2006-Dec-04 07:26
parted-1.8.1.tar.gz1.6 MiB2006-Dec-05 00:38
parted-1.8.1.tar.gz.sha162 B2006-Dec-05 00:38
parted-1.8.1.tar.gz.sha1.sig65 B2006-Dec-05 00:38
parted-1.8.1.tar.gz.sig65 B2006-Dec-05 00:38
parted-1.8.2.tar.bz21.1 MiB2007-Jan-12 22:28
parted-1.8.2.tar.bz2.sha163 B2007-Jan-12 22:28
parted-1.8.2.tar.bz2.sha1.sig65 B2007-Jan-12 22:28
parted-1.8.2.tar.bz2.sig65 B2007-Jan-12 22:28
parted-1.8.2.tar.gz1.6 MiB2007-Jan-12 23:27
parted-1.8.2.tar.gz.sha162 B2007-Jan-12 22:45
parted-1.8.2.tar.gz.sha1.sig65 B2007-Jan-12 23:27
parted-1.8.2.tar.gz.sig65 B2007-Jan-12 23:27
parted-1.8.3.tar.bz2967.1 KiB2007-Mar-17 00:34
parted-1.8.3.tar.bz2.sha163 B2007-Mar-17 00:34
parted-1.8.3.tar.bz2.sha1.sig65 B2007-Mar-17 00:34
parted-1.8.3.tar.bz2.sig65 B2007-Mar-17 00:34
parted-1.8.3.tar.gz1.3 MiB2007-Mar-17 01:26
parted-1.8.3.tar.gz.sha162 B2007-Mar-17 01:26
parted-1.8.3.tar.gz.sha1.sig65 B2007-Mar-17 01:26
parted-1.8.3.tar.gz.sig65 B2007-Mar-17 01:26
parted-1.8.4.tar.bz2967.4 KiB2007-Mar-19 23:07
parted-1.8.4.tar.bz2.sha163 B2007-Mar-19 23:07
parted-1.8.4.tar.bz2.sha1.sig65 B2007-Mar-19 23:07
parted-1.8.4.tar.bz2.sig65 B2007-Mar-19 23:07
parted-1.8.4.tar.gz1.3 MiB2007-Mar-19 23:07
parted-1.8.4.tar.gz.sha162 B2007-Mar-19 23:16
parted-1.8.4.tar.gz.sha1.sig65 B2007-Mar-19 23:16
parted-1.8.4.tar.gz.sig65 B2007-Mar-19 23:13
parted-1.8.5.tar.bz21.4 MiB2007-Mar-20 09:16
parted-1.8.5.tar.bz2.sha163 B2007-Mar-20 09:16
parted-1.8.5.tar.bz2.sha1.sig65 B2007-Mar-20 09:16
parted-1.8.5.tar.bz2.sig65 B2007-Mar-20 09:16
parted-1.8.5.tar.gz2.1 MiB2007-Mar-20 09:15
parted-1.8.5.tar.gz.sha162 B2007-Mar-20 09:15
parted-1.8.5.tar.gz.sha1.sig65 B2007-Mar-20 09:15
parted-1.8.5.tar.gz.sig65 B2007-Mar-20 09:15
parted-1.8.6.tar.bz21.4 MiB2007-Mar-20 22:22
parted-1.8.6.tar.bz2.sha163 B2007-Mar-20 22:22
parted-1.8.6.tar.bz2.sha1.sig65 B2007-Mar-20 22:22
parted-1.8.6.tar.bz2.sig65 B2007-Mar-20 22:22
parted-1.8.6.tar.gz2.1 MiB2007-Mar-20 22:21
parted-1.8.6.tar.gz.sha162 B2007-Mar-20 22:21
parted-1.8.6.tar.gz.sha1.sig65 B2007-Mar-20 22:21
parted-1.8.6.tar.gz.sig65 B2007-Mar-20 22:21
parted-1.8.7.tar.bz21.4 MiB2007-May-10 01:41
parted-1.8.7.tar.bz2.sha163 B2007-May-10 01:41
parted-1.8.7.tar.bz2.sha1.sig65 B2007-May-10 01:41
parted-1.8.7.tar.bz2.sig65 B2007-May-10 01:41
parted-1.8.7.tar.gz2.1 MiB2007-May-10 01:40
parted-1.8.7.tar.gz.sha162 B2007-May-10 01:40
parted-1.8.7.tar.gz.sha1.sig65 B2007-May-10 01:40
parted-1.8.7.tar.gz.sig65 B2007-May-10 01:40
parted-1.8.8.tar.bz21.5 MiB2007-Aug-10 00:16
parted-1.8.8.tar.bz2.sha163 B2007-Aug-10 00:17
parted-1.8.8.tar.bz2.sha1.sig65 B2007-Aug-10 00:17
parted-1.8.8.tar.bz2.sig65 B2007-Aug-10 00:17
parted-1.8.8.tar.gz2.2 MiB2007-Aug-10 00:18
parted-1.8.8.tar.gz.sha162 B2007-Aug-10 00:18
parted-1.8.8.tar.gz.sha1.sig65 B2007-Aug-10 00:18
parted-1.8.8.tar.gz.sig65 B2007-Aug-10 00:18
parted-1.9.0.tar.gz2.5 MiB2009-Jul-23 22:41
parted-1.9.0.tar.gz.sig197 B2009-Jul-23 22:41
parted-1.9.0.tar.xz1.2 MiB2009-Jul-23 22:41
parted-1.9.0.tar.xz.sig197 B2009-Jul-23 22:41
parted-2.1.tar.gz2.8 MiB2009-Dec-20 16:33
parted-2.1.tar.gz.sig836 B2009-Dec-20 16:33
parted-2.1.tar.xz1.3 MiB2009-Dec-20 16:34
parted-2.1.tar.xz.sig836 B2009-Dec-20 16:34
parted-2.2.tar.gz2.8 MiB2010-Feb-26 19:43
parted-2.2.tar.gz.sig836 B2010-Feb-26 19:43
parted-2.2.tar.xz1.3 MiB2010-Feb-26 19:43
parted-2.2.tar.xz.sig836 B2010-Feb-26 19:43
parted-2.3.tar.gz2.8 MiB2010-May-28 23:10
parted-2.3.tar.gz.sig836 B2010-May-28 23:10
parted-2.3.tar.xz1.4 MiB2010-May-28 23:11
parted-2.3.tar.xz.sig836 B2010-May-28 23:11
parted-2.4.tar.gz3.0 MiB2011-May-18 21:11
parted-2.4.tar.gz.sig836 B2011-May-18 21:11
parted-2.4.tar.xz1.4 MiB2011-May-18 21:10
parted-2.4.tar.xz.sig836 B2011-May-18 21:10
parted-3.0.tar.gz2.8 MiB2011-May-30 16:22
parted-3.0.tar.gz.sig836 B2011-May-30 16:22
parted-3.0.tar.xz1.4 MiB2011-May-30 16:22
parted-3.0.tar.xz.sig836 B2011-May-30 16:22
parted-3.1.tar.xz1.5 MiB2012-Mar-02 22:17
parted-3.1.tar.xz.sig836 B2012-Mar-02 22:17
parted-3.2.tar.xz1.6 MiB2014-Jul-29 07:51
parted-3.2.tar.xz.sig473 B2014-Jul-29 07:51

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران