لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/osip/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
deb/-2006-Nov-02 13:30
rpm/-2003-Aug-03 01:39
libosip2-2.0.4.tar.gz563.7 KiB2004-Mar-26 14:33
libosip2-2.0.4.tar.gz.sig65 B2004-Mar-26 14:33
libosip2-2.0.5.tar.gz575.5 KiB2004-Mar-26 14:34
libosip2-2.0.5.tar.gz.sig65 B2004-Mar-26 14:34
libosip2-2.0.6.tar.gz578.0 KiB2004-Mar-26 14:34
libosip2-2.0.6.tar.gz.sig65 B2004-Mar-26 14:35
libosip2-2.0.7.tar.gz583.0 KiB2004-Apr-17 22:28
libosip2-2.0.7.tar.gz.sig65 B2004-Apr-17 22:29
libosip2-2.0.8.tar.gz590.5 KiB2004-Jun-01 15:16
libosip2-2.0.8.tar.gz.sig65 B2004-Jun-01 15:16
libosip2-2.0.9.tar.gz592.6 KiB2004-Jul-12 21:05
libosip2-2.0.9.tar.gz.sig65 B2004-Jul-12 21:05
libosip2-2.2.0.tar.gz603.0 KiB2005-Feb-03 20:10
libosip2-2.2.0.tar.gz.sig65 B2005-Feb-03 20:10
libosip2-2.2.1.tar.gz629.0 KiB2005-Jul-12 16:35
libosip2-2.2.1.tar.gz.sig65 B2005-Jul-12 16:35
libosip2-2.2.2.tar.gz648.5 KiB2005-Nov-24 20:32
libosip2-2.2.2.tar.gz.sig65 B2005-Nov-24 20:32
libosip2-3.0.1.tar.gz637.1 KiB2006-Nov-02 13:32
libosip2-3.0.1.tar.gz.sig65 B2006-Nov-02 13:32
libosip2-3.0.3-2.tar.gz639.6 KiB2007-Aug-31 17:09
libosip2-3.0.3-2.tar.gz.sig65 B2007-Aug-31 17:09
libosip2-3.0.3.tar.gz639.4 KiB2007-Jul-18 14:20
libosip2-3.0.3.tar.gz.sig65 B2007-Jul-18 14:20
libosip2-3.1.0.tar.gz640.3 KiB2008-Feb-13 04:38
libosip2-3.1.0.tar.gz.sig65 B2008-Feb-13 04:38
libosip2-3.2.0.tar.gz648.7 KiB2008-Nov-01 19:54
libosip2-3.2.0.tar.gz.sig72 B2008-Nov-01 19:54
libosip2-3.3.0.tar.gz617.5 KiB2009-Mar-04 15:54
libosip2-3.3.0.tar.gz.sig72 B2009-Mar-04 15:54
libosip2-3.5.0.tar.gz583.6 KiB2011-Jan-04 17:49
libosip2-3.5.0.tar.gz.sig72 B2011-Jan-04 17:49
libosip2-3.6.0.tar.gz584.5 KiB2011-Oct-05 22:58
libosip2-3.6.0.tar.gz.sig72 B2011-Oct-05 22:58
libosip2-4.0.0.tar.gz629.8 KiB2012-Dec-10 20:40
libosip2-4.0.0.tar.gz.sig72 B2012-Dec-10 20:41
libosip2-4.1.0.tar.gz621.5 KiB2014-Jan-06 20:27
libosip2-4.1.0.tar.gz.sig72 B2014-Jan-06 20:27
libosip2-5.0.0.tar.gz668.6 KiB2016-Sep-13 21:43
libosip2-5.0.0.tar.gz.sig72 B2016-Sep-13 21:44
libosip2-5.1.0.tar.gz696.6 KiB2019-Mar-28 23:12
libosip2-5.1.0.tar.gz.sig95 B2019-Mar-28 23:12

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران