لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/osip/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
deb/-2006-Nov-02 12:30
rpm/-2003-Aug-03 00:39
libosip2-2.0.4.tar.gz563.7 KiB2004-Mar-26 13:33
libosip2-2.0.4.tar.gz.sig65 B2004-Mar-26 13:33
libosip2-2.0.5.tar.gz575.5 KiB2004-Mar-26 13:34
libosip2-2.0.5.tar.gz.sig65 B2004-Mar-26 13:34
libosip2-2.0.6.tar.gz578.0 KiB2004-Mar-26 13:34
libosip2-2.0.6.tar.gz.sig65 B2004-Mar-26 13:35
libosip2-2.0.7.tar.gz583.0 KiB2004-Apr-17 21:28
libosip2-2.0.7.tar.gz.sig65 B2004-Apr-17 21:29
libosip2-2.0.8.tar.gz590.5 KiB2004-Jun-01 14:16
libosip2-2.0.8.tar.gz.sig65 B2004-Jun-01 14:16
libosip2-2.0.9.tar.gz592.6 KiB2004-Jul-12 20:05
libosip2-2.0.9.tar.gz.sig65 B2004-Jul-12 20:05
libosip2-2.2.0.tar.gz603.0 KiB2005-Feb-03 19:10
libosip2-2.2.0.tar.gz.sig65 B2005-Feb-03 19:10
libosip2-2.2.1.tar.gz629.0 KiB2005-Jul-12 15:35
libosip2-2.2.1.tar.gz.sig65 B2005-Jul-12 15:35
libosip2-2.2.2.tar.gz648.5 KiB2005-Nov-24 19:32
libosip2-2.2.2.tar.gz.sig65 B2005-Nov-24 19:32
libosip2-3.0.1.tar.gz637.1 KiB2006-Nov-02 12:32
libosip2-3.0.1.tar.gz.sig65 B2006-Nov-02 12:32
libosip2-3.0.3-2.tar.gz639.6 KiB2007-Aug-31 16:09
libosip2-3.0.3-2.tar.gz.sig65 B2007-Aug-31 16:09
libosip2-3.0.3.tar.gz639.4 KiB2007-Jul-18 13:20
libosip2-3.0.3.tar.gz.sig65 B2007-Jul-18 13:20
libosip2-3.1.0.tar.gz640.3 KiB2008-Feb-13 03:38
libosip2-3.1.0.tar.gz.sig65 B2008-Feb-13 03:38
libosip2-3.2.0.tar.gz648.7 KiB2008-Nov-01 18:54
libosip2-3.2.0.tar.gz.sig72 B2008-Nov-01 18:54
libosip2-3.3.0.tar.gz617.5 KiB2009-Mar-04 14:54
libosip2-3.3.0.tar.gz.sig72 B2009-Mar-04 14:54
libosip2-3.5.0.tar.gz583.6 KiB2011-Jan-04 16:49
libosip2-3.5.0.tar.gz.sig72 B2011-Jan-04 16:49
libosip2-3.6.0.tar.gz584.5 KiB2011-Oct-05 21:58
libosip2-3.6.0.tar.gz.sig72 B2011-Oct-05 21:58
libosip2-4.0.0.tar.gz629.8 KiB2012-Dec-10 19:40
libosip2-4.0.0.tar.gz.sig72 B2012-Dec-10 19:41
libosip2-4.1.0.tar.gz621.5 KiB2014-Jan-06 19:27
libosip2-4.1.0.tar.gz.sig72 B2014-Jan-06 19:27
libosip2-5.0.0.tar.gz668.6 KiB2016-Sep-13 20:43
libosip2-5.0.0.tar.gz.sig72 B2016-Sep-13 20:44

میرور رسمی اوپن سورس در ایران