لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/ocrad/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
ocrad-0.14.tar.bz271.9 KiB2006-Feb-15 17:50
ocrad-0.14.tar.bz2.sig65 B2006-Feb-15 17:50
ocrad-0.15.tar.bz271.9 KiB2006-Apr-18 20:32
ocrad-0.15.tar.bz2.sig65 B2006-Apr-18 20:32
ocrad-0.16.tar.bz273.8 KiB2006-Oct-20 23:23
ocrad-0.16.tar.bz2.sig65 B2006-Oct-20 23:23
ocrad-0.17.tar.bz279.4 KiB2007-Jun-30 02:39
ocrad-0.17.tar.bz2.sig65 B2007-Jun-30 02:39
ocrad-0.18.tar.gz92.8 KiB2009-May-08 19:09
ocrad-0.18.tar.gz.sig65 B2009-May-08 19:10
ocrad-0.18.tar.lz76.6 KiB2009-May-08 19:10
ocrad-0.18.tar.lz.sig65 B2009-May-08 19:10
ocrad-0.19.tar.gz100.0 KiB2010-Jan-27 23:00
ocrad-0.19.tar.gz.sig65 B2010-Jan-27 23:01
ocrad-0.19.tar.lz82.0 KiB2010-Jan-27 23:01
ocrad-0.19.tar.lz.sig65 B2010-Jan-27 23:01
ocrad-0.20.tar.gz100.9 KiB2010-Jul-16 19:43
ocrad-0.20.tar.gz.sig65 B2010-Jul-16 19:44
ocrad-0.20.tar.lz82.5 KiB2010-Jul-16 19:44
ocrad-0.20.tar.lz.sig65 B2010-Jul-16 19:44
ocrad-0.21.tar.gz101.5 KiB2011-Jan-10 19:29
ocrad-0.21.tar.gz.sig65 B2011-Jan-10 19:29
ocrad-0.21.tar.lz83.1 KiB2011-Jan-10 19:29
ocrad-0.21.tar.lz.sig65 B2011-Jan-10 19:29
ocrad-0.22.tar.lz85.6 KiB2013-Jul-10 14:59
ocrad-0.22.tar.lz.sig65 B2013-Jul-10 14:59
ocrad-0.23.tar.lz85.3 KiB2014-Mar-23 01:57
ocrad-0.23.tar.lz.sig65 B2014-Mar-23 01:57
ocrad-0.24.tar.lz82.5 KiB2014-Oct-03 21:42
ocrad-0.24.tar.lz.sig65 B2014-Oct-03 21:42
ocrad-0.25.tar.lz89.3 KiB2015-Apr-08 19:34
ocrad-0.25.tar.lz.sig65 B2015-Apr-08 19:35
ocrad-0.26.tar.lz89.3 KiB2017-Mar-31 16:32
ocrad-0.26.tar.lz.sig72 B2017-Mar-31 16:32
ocrad-0.27.tar.lz89.6 KiB2019-Jan-11 21:30
ocrad-0.27.tar.lz.sig72 B2019-Jan-11 21:30

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران