لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/maverik/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
Maverik-4.3.tar.gz1.4 MiB1999-Mar-30 23:04
Maverik-5.0.tar.gz1.4 MiB1999-May-22 06:48
Maverik-5.1.tar.gz1.4 MiB1999-Jun-21 21:07
Maverik-5.2.tar.gz1.4 MiB1999-Sep-07 20:19
MaverikDemos-4.3.tar.gz1.9 MiB1999-Mar-30 23:05
MaverikDemos-5.0.tar.gz1.9 MiB1999-May-22 06:49
MaverikDemos-5.1.tar.gz1.9 MiB1999-Jun-21 21:07
MaverikDemos-5.2.tar.gz1.9 MiB1999-Sep-07 20:19
maverik-5.4.tar.gz1.6 MiB2000-Oct-13 20:35
maverik-6.0.tar.gz1.7 MiB2001-Mar-03 00:00
maverik-6.1.tar.gz2.7 MiB2001-Jun-15 16:14
maverik-6.2.tar.gz2.9 MiB2008-Oct-27 02:58
maverik-6.2.tar.gz.sig197 B2008-Oct-27 02:58
maverik-6.3.tar.gz3.5 MiB2008-Dec-28 00:42
maverik-6.3.tar.gz.sig189 B2008-Dec-28 00:43
maverik-6.4.tar.gz5.5 MiB2009-Jan-12 01:18
maverik-6.4.tar.gz.directive146 B2009-Jan-11 22:42
maverik-6.4.tar.gz.directive.sig189 B2009-Jan-11 22:42
maverik-6.4.tar.gz.sig189 B2009-Jan-12 01:18
maverik-6.5.tar.gz4.9 MiB2013-Mar-15 20:12
maverik-6.5.tar.gz.sig490 B2013-Mar-15 20:13
maverik-demos-5.4.tar.gz1.9 MiB2000-Oct-13 20:38
maverik-demos-6.0.tar.gz1.9 MiB2001-Mar-02 23:59
maverik-demos-6.1.tar.gz1.9 MiB2001-Jun-15 16:15
maverik-demos-6.2.tar.gz1.9 MiB2008-Oct-27 02:59
maverik-demos-6.2.tar.gz.sig197 B2008-Oct-27 02:59
maverik-demos-6.3.tar.gz2.0 MiB2008-Dec-28 00:43
maverik-demos-6.3.tar.gz.sig189 B2008-Dec-28 00:43
maverik-demos-6.4.tar.gz2.0 MiB2009-Jan-12 01:18
maverik-demos-6.4.tar.gz.directive158 B2009-Jan-11 22:42
maverik-demos-6.4.tar.gz.directive.sig189 B2009-Jan-11 22:42
maverik-demos-6.4.tar.gz.sig189 B2009-Jan-12 01:18

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران