لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/mailman/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
Mailman_2.1.10.patch3.0 KiB2008-Apr-26 22:57
Mailman_2.1.10.patch.sig65 B2008-Apr-26 22:57
Mailman_2.1.9.patch12.6 KiB2008-Apr-26 23:15
Mailman_2.1.9.patch.sig65 B2008-Apr-26 23:15
mailman-1.0.tar.gz336.9 KiB1999-Oct-12 00:52
mailman-1.1.tar.gz314.7 KiB1999-Nov-06 09:28
mailman-2.0-2.0.1.diff.gz5.1 KiB2001-Jan-05 21:35
mailman-2.0.1-2.0.2.diff11.8 KiB2001-Mar-03 12:35
mailman-2.0.1.tar.gz398.2 KiB2001-Jan-05 21:23
mailman-2.0.10-2.0.11-diff.txt10.1 KiB2002-May-20 19:09
mailman-2.0.10.tgz405.3 KiB2002-Apr-18 07:28
mailman-2.0.11-2.0.12-diff.txt38.1 KiB2002-Jul-03 02:15
mailman-2.0.11.tgz405.4 KiB2002-May-20 19:08
mailman-2.0.12-2.0.13-diff.txt21.4 KiB2002-Jul-29 21:09
mailman-2.0.12.tgz406.2 KiB2002-Jul-03 02:02
mailman-2.0.13.tgz406.3 KiB2002-Jul-29 21:08
mailman-2.0.2-2.0.3.diff8.0 KiB2001-Mar-13 02:22
mailman-2.0.2.tar.gz398.5 KiB2001-Mar-03 12:35
mailman-2.0.3-2.0.4.diff.gz2.7 KiB2001-Apr-18 14:32
mailman-2.0.3.tar.gz398.8 KiB2001-Mar-13 01:57
mailman-2.0.4-2.0.5.txt16.1 KiB2001-May-04 19:48
mailman-2.0.4.tar.gz398.8 KiB2001-Apr-18 14:33
mailman-2.0.5-2.0.6.txt16.0 KiB2001-Jul-25 22:38
mailman-2.0.5.tar.gz400.5 KiB2001-May-07 21:06
mailman-2.0.6-2.0.7-diff.txt10.6 KiB2001-Nov-28 03:33
mailman-2.0.6.tgz401.4 KiB2001-Jul-25 22:38
mailman-2.0.7-2.0.8-diff.txt38.1 KiB2001-Nov-28 03:33
mailman-2.0.7.tgz402.9 KiB2001-Nov-10 02:07
mailman-2.0.8-2.0.9-diff.txt17.8 KiB2002-Apr-04 03:54
mailman-2.0.8.tgz403.1 KiB2001-Nov-28 03:38
mailman-2.0.9-2.0.10-diff.txt240.6 KiB2002-Apr-18 07:28
mailman-2.0.9.tgz405.2 KiB2002-Apr-04 03:56
mailman-2.0.tar.gz397.9 KiB2000-Nov-22 08:02
mailman-2.1.1.tgz5.2 MiB2003-Feb-09 03:45
mailman-2.1.10.tgz7.6 MiB2008-Apr-21 23:07
mailman-2.1.10.tgz.sig65 B2008-Apr-21 23:07
mailman-2.1.10b1.tgz7.0 MiB2007-Dec-06 22:02
mailman-2.1.10b1.tgz.sig65 B2007-Dec-06 22:02
mailman-2.1.10b3.tgz7.5 MiB2008-Feb-03 04:14
mailman-2.1.10b3.tgz.sig65 B2008-Feb-03 04:14
mailman-2.1.10b4.tgz7.6 MiB2008-Mar-14 04:43
mailman-2.1.10b4.tgz.sig65 B2008-Mar-14 04:43
mailman-2.1.10rc1.tgz7.6 MiB2008-Apr-14 23:42
mailman-2.1.10rc1.tgz.sig65 B2008-Apr-14 23:42
mailman-2.1.11-listname.patch2.9 KiB2008-Jun-30 21:59
mailman-2.1.11-listname.patch.sig65 B2008-Jun-30 21:59
mailman-2.1.11.tgz7.6 MiB2008-Jun-30 22:03
mailman-2.1.11.tgz.sig65 B2008-Jun-30 22:03
mailman-2.1.11rc1.tgz7.6 MiB2008-Jun-07 04:17
mailman-2.1.11rc1.tgz.sig65 B2008-Jun-07 04:17
mailman-2.1.11rc2.tgz7.6 MiB2008-Jun-23 22:46
mailman-2.1.11rc2.tgz.sig65 B2008-Jun-23 22:46
mailman-2.1.12.tgz7.6 MiB2009-Feb-24 02:01
mailman-2.1.12.tgz.sig72 B2009-Feb-24 02:01
mailman-2.1.12rc1.tgz7.6 MiB2009-Jan-12 00:16
mailman-2.1.12rc1.tgz.sig72 B2009-Jan-12 00:16
mailman-2.1.12rc2.tgz7.6 MiB2009-Feb-06 23:16
mailman-2.1.12rc2.tgz.sig72 B2009-Feb-06 23:16
mailman-2.1.13.tgz7.8 MiB2009-Dec-22 22:48
mailman-2.1.13.tgz.sig72 B2009-Dec-22 22:48
mailman-2.1.13rc1.tgz7.8 MiB2009-Dec-14 23:18
mailman-2.1.13rc1.tgz.sig72 B2009-Dec-14 23:19
mailman-2.1.14-1.tgz7.8 MiB2011-Mar-02 01:49
mailman-2.1.14-1.tgz.sig72 B2011-Mar-02 01:49
mailman-2.1.14.tgz7.8 MiB2010-Sep-20 22:55
mailman-2.1.14.tgz.sig72 B2010-Sep-20 22:55
mailman-2.1.14rc1.tgz7.8 MiB2010-Sep-09 21:53
mailman-2.1.14rc1.tgz.sig72 B2010-Sep-09 21:53
mailman-2.1.15.tgz8.1 MiB2012-Jun-15 21:19
mailman-2.1.15.tgz.sig72 B2012-Jun-15 21:19
mailman-2.1.15rc1.tgz8.1 MiB2012-May-19 00:08
mailman-2.1.15rc1.tgz.sig72 B2012-May-19 00:08
mailman-2.1.16.tgz8.6 MiB2013-Oct-17 08:52
mailman-2.1.16.tgz.sig72 B2013-Oct-17 08:52
mailman-2.1.16rc1.tgz8.6 MiB2013-Jul-14 23:41
mailman-2.1.16rc1.tgz.sig72 B2013-Jul-14 23:41
mailman-2.1.16rc2.tgz8.6 MiB2013-Jul-20 04:12
mailman-2.1.16rc2.tgz.sig72 B2013-Jul-20 04:12
mailman-2.1.16rc3.tgz8.6 MiB2013-Sep-29 06:36
mailman-2.1.16rc3.tgz.sig72 B2013-Sep-29 06:36
mailman-2.1.17.tgz8.6 MiB2013-Nov-23 23:11
mailman-2.1.17.tgz.sig72 B2013-Nov-23 23:11
mailman-2.1.18-1.tgz8.7 MiB2014-May-06 21:23
mailman-2.1.18-1.tgz.sig72 B2014-May-06 21:23
mailman-2.1.18.tgz8.7 MiB2014-May-03 22:14
mailman-2.1.18.tgz.sig72 B2014-May-03 22:14
mailman-2.1.18rc1.tgz8.6 MiB2014-Apr-17 21:39
mailman-2.1.18rc1.tgz.sig72 B2014-Apr-17 21:39
mailman-2.1.18rc2.tgz8.6 MiB2014-Apr-20 05:55
mailman-2.1.18rc2.tgz.sig71 B2014-Apr-20 05:55
mailman-2.1.18rc3.tgz8.6 MiB2014-Apr-26 09:57
mailman-2.1.18rc3.tgz.sig72 B2014-Apr-26 09:57
mailman-2.1.19.tgz8.8 MiB2015-Feb-28 21:19
mailman-2.1.19.tgz.sig72 B2015-Feb-28 21:19
mailman-2.1.19rc1.tgz8.7 MiB2015-Jan-30 09:03
mailman-2.1.19rc1.tgz.sig72 B2015-Jan-30 09:03
mailman-2.1.19rc2.tgz8.8 MiB2015-Feb-07 08:25
mailman-2.1.19rc2.tgz.sig72 B2015-Feb-07 08:25
mailman-2.1.19rc3.tgz8.8 MiB2015-Feb-08 01:34
mailman-2.1.19rc3.tgz.sig72 B2015-Feb-08 01:34
mailman-2.1.2.tgz4.4 MiB2003-Apr-28 05:38
mailman-2.1.20.tgz8.8 MiB2015-Mar-31 21:56
mailman-2.1.20.tgz.sig72 B2015-Mar-31 21:56
mailman-2.1.21.tgz8.8 MiB2016-Feb-29 01:23
mailman-2.1.21.tgz.sig72 B2016-Feb-29 01:23
mailman-2.1.21rc2.tgz8.8 MiB2016-Feb-05 10:26
mailman-2.1.21rc2.tgz.sig72 B2016-Feb-05 10:26
mailman-2.1.22.tgz8.8 MiB2016-Apr-17 23:34
mailman-2.1.22.tgz.sig72 B2016-Apr-17 23:34
mailman-2.1.23.tgz8.9 MiB2016-Aug-27 18:05
mailman-2.1.23.tgz.sig72 B2016-Aug-27 18:05
mailman-2.1.24.tgz8.8 MiB2017-Jun-04 02:03
mailman-2.1.24.tgz.sig72 B2017-Jun-04 02:03
mailman-2.1.25.tgz8.8 MiB2017-Oct-27 01:55
mailman-2.1.25.tgz.sig72 B2017-Oct-27 01:55
mailman-2.1.26.tgz8.8 MiB2018-Feb-04 21:42
mailman-2.1.26.tgz.sig72 B2018-Feb-04 21:42
mailman-2.1.27.tgz8.9 MiB2018-Jun-22 20:45
mailman-2.1.27.tgz.sig72 B2018-Jun-22 20:45
mailman-2.1.28.tgz8.9 MiB2018-Jul-23 21:11
mailman-2.1.28.tgz.sig72 B2018-Jul-23 21:11
mailman-2.1.29.tgz8.9 MiB2018-Jul-25 02:32
mailman-2.1.29.tgz.sig72 B2018-Jul-25 02:32
mailman-2.1.3.tgz6.1 MiB2003-Nov-21 20:02
mailman-2.1.3.tgz.sig152 B2003-Nov-21 20:04
mailman-2.1.4.tgz5.5 MiB2004-Jan-01 01:40
mailman-2.1.4.tgz.sig152 B2004-Jan-01 01:42
mailman-2.1.5.tgz5.5 MiB2004-May-16 04:15
mailman-2.1.5.tgz.sig152 B2004-May-16 04:15
mailman-2.1.6.tgz6.2 MiB2006-Apr-15 05:25
mailman-2.1.6.tgz.sig65 B2006-Apr-15 05:25
mailman-2.1.8.tgz6.5 MiB2006-Apr-15 10:17
mailman-2.1.8.tgz.sig65 B2006-Apr-15 10:17
mailman-2.1.9.tgz7.5 MiB2006-Sep-17 23:25
mailman-2.1.9.tgz.sig152 B2006-Sep-17 23:25
mailman-2.1.tgz5.2 MiB2003-Jan-01 02:37

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران