لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/libidn/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
libidn-1.0.tar.gz2.3 MiB2007-Jul-31 17:15
libidn-1.0.tar.gz.sig420 B2007-Jul-31 17:15
libidn-1.1.tar.gz2.3 MiB2007-Sep-10 02:02
libidn-1.1.tar.gz.sig420 B2007-Sep-10 02:02
libidn-1.10.tar.gz2.4 MiB2008-Aug-27 13:25
libidn-1.10.tar.gz.sig420 B2008-Aug-27 13:25
libidn-1.11.tar.gz2.4 MiB2008-Oct-28 22:45
libidn-1.11.tar.gz.sig420 B2008-Oct-28 22:46
libidn-1.12.tar.gz2.4 MiB2009-Jan-23 18:09
libidn-1.12.tar.gz.sig420 B2009-Jan-23 18:09
libidn-1.13.tar.gz2.5 MiB2009-Mar-06 22:03
libidn-1.13.tar.gz.sig420 B2009-Mar-06 22:03
libidn-1.14.tar.gz2.5 MiB2009-Apr-03 17:01
libidn-1.14.tar.gz.sig420 B2009-Apr-03 17:01
libidn-1.15.tar.gz2.5 MiB2009-Jun-08 15:13
libidn-1.15.tar.gz.sig420 B2009-Jun-08 15:13
libidn-1.16.tar.gz2.6 MiB2010-Jan-12 16:10
libidn-1.16.tar.gz.sig421 B2010-Jan-12 16:10
libidn-1.18.tar.gz2.8 MiB2010-Feb-15 16:52
libidn-1.18.tar.gz.sig421 B2010-Feb-15 16:52
libidn-1.19.tar.gz3.1 MiB2010-May-22 16:06
libidn-1.19.tar.gz.sig421 B2010-May-22 16:06
libidn-1.2.tar.gz2.3 MiB2007-Oct-02 00:13
libidn-1.2.tar.gz.sig420 B2007-Oct-02 00:13
libidn-1.20.tar.gz3.2 MiB2011-Mar-01 19:14
libidn-1.20.tar.gz.sig425 B2011-Mar-01 19:14
libidn-1.21-win32.zip1.3 MiB2011-Apr-24 21:09
libidn-1.21-win32.zip.sig425 B2011-Apr-24 21:09
libidn-1.21-win64.zip1.4 MiB2011-Apr-24 21:04
libidn-1.21-win64.zip.sig425 B2011-Apr-24 21:04
libidn-1.21.tar.gz3.2 MiB2011-Apr-24 19:58
libidn-1.21.tar.gz.sig425 B2011-Apr-24 19:58
libidn-1.22-win32.zip1.3 MiB2011-May-05 00:36
libidn-1.22-win32.zip.sig425 B2011-May-05 00:36
libidn-1.22-win64.zip1.4 MiB2011-May-05 00:36
libidn-1.22-win64.zip.sig425 B2011-May-05 00:36
libidn-1.22.tar.gz3.2 MiB2011-May-04 23:11
libidn-1.22.tar.gz.sig425 B2011-May-04 23:11
libidn-1.23-win32.zip1.4 MiB2011-Nov-25 15:22
libidn-1.23-win32.zip.sig425 B2011-Nov-25 15:22
libidn-1.23-win64.zip1.4 MiB2011-Nov-25 15:23
libidn-1.23-win64.zip.sig425 B2011-Nov-25 15:23
libidn-1.23.tar.gz3.3 MiB2011-Nov-25 15:22
libidn-1.23.tar.gz.sig425 B2011-Nov-25 15:22
libidn-1.24-win32.zip1.3 MiB2012-Jan-11 01:05
libidn-1.24-win32.zip.sig425 B2012-Jan-11 01:05
libidn-1.24-win64.zip1.4 MiB2012-Jan-11 01:05
libidn-1.24-win64.zip.sig425 B2012-Jan-11 01:05
libidn-1.24.tar.gz3.2 MiB2012-Jan-11 01:04
libidn-1.24.tar.gz.sig425 B2012-Jan-11 01:04
libidn-1.25-win32.zip1.3 MiB2012-May-23 13:22
libidn-1.25-win32.zip.sig425 B2012-May-23 13:22
libidn-1.25-win64.zip1.4 MiB2012-May-23 13:22
libidn-1.25-win64.zip.sig425 B2012-May-23 13:22
libidn-1.25.tar.gz3.2 MiB2012-May-23 13:22
libidn-1.25.tar.gz.sig425 B2012-May-23 13:22
libidn-1.26-win32.zip1.3 MiB2012-Dec-15 12:13
libidn-1.26-win32.zip.sig425 B2012-Dec-15 12:13
libidn-1.26-win64.zip1.4 MiB2012-Dec-15 12:13
libidn-1.26-win64.zip.sig425 B2012-Dec-15 12:13
libidn-1.26.tar.gz3.2 MiB2012-Dec-15 12:12
libidn-1.26.tar.gz.sig425 B2012-Dec-15 12:12
libidn-1.27-win32.zip1.3 MiB2013-Jun-06 01:00
libidn-1.27-win32.zip.sig490 B2013-Jun-06 01:00
libidn-1.27-win64.zip1.4 MiB2013-Jun-06 01:01
libidn-1.27-win64.zip.sig490 B2013-Jun-06 01:01
libidn-1.27.tar.gz3.3 MiB2013-Jun-06 01:00
libidn-1.27.tar.gz.sig490 B2013-Jun-06 01:00
libidn-1.28-win32.zip1.3 MiB2013-Jul-10 17:31
libidn-1.28-win32.zip.sig490 B2013-Jul-10 17:31
libidn-1.28-win64.zip1.4 MiB2013-Jul-10 17:31
libidn-1.28-win64.zip.sig490 B2013-Jul-10 17:31
libidn-1.28.jar112.6 KiB2013-Jul-10 17:46
libidn-1.28.jar.sig490 B2013-Jul-10 17:46
libidn-1.28.tar.gz3.3 MiB2013-Jul-10 17:30
libidn-1.28.tar.gz.sig490 B2013-Jul-10 17:30
libidn-1.29-win32.zip1.3 MiB2014-Aug-11 01:40
libidn-1.29-win32.zip.sig490 B2014-Aug-11 01:40
libidn-1.29-win64.zip1.3 MiB2014-Aug-11 01:40
libidn-1.29-win64.zip.sig490 B2014-Aug-11 01:40
libidn-1.29.tar.gz3.3 MiB2014-Aug-11 01:39
libidn-1.29.tar.gz.sig490 B2014-Aug-11 01:39
libidn-1.3.tar.gz2.3 MiB2007-Dec-11 19:33
libidn-1.3.tar.gz.sig420 B2007-Dec-11 19:33
libidn-1.30-win32.zip1.4 MiB2015-Mar-02 15:23
libidn-1.30-win32.zip.sig473 B2015-Mar-02 15:23
libidn-1.30-win64.zip1.4 MiB2015-Mar-02 15:23
libidn-1.30-win64.zip.sig473 B2015-Mar-02 15:23
libidn-1.30.tar.gz3.3 MiB2015-Mar-02 15:22
libidn-1.30.tar.gz.sig473 B2015-Mar-02 15:22
libidn-1.31-win32.zip1.4 MiB2015-Jul-09 01:49
libidn-1.31-win32.zip.sig473 B2015-Jul-09 01:49
libidn-1.31-win64.zip1.4 MiB2015-Jul-09 01:49
libidn-1.31-win64.zip.sig473 B2015-Jul-09 01:49
libidn-1.31.tar.gz3.3 MiB2015-Jul-09 01:49
libidn-1.31.tar.gz.sig473 B2015-Jul-09 01:49
libidn-1.32-win32.zip1.4 MiB2015-Aug-01 18:07
libidn-1.32-win32.zip.sig473 B2015-Aug-01 18:07
libidn-1.32-win64.zip1.4 MiB2015-Aug-01 18:07
libidn-1.32-win64.zip.sig473 B2015-Aug-01 18:07
libidn-1.32.tar.gz3.3 MiB2015-Aug-01 18:07
libidn-1.32.tar.gz.sig473 B2015-Aug-01 18:07
libidn-1.33-pom.xml3.0 KiB2016-Jul-22 13:35
libidn-1.33-pom.xml.sig473 B2016-Jul-22 13:35
libidn-1.33-win32.zip1.4 MiB2016-Jul-20 22:10
libidn-1.33-win32.zip.sig473 B2016-Jul-20 22:10
libidn-1.33-win64.zip1.4 MiB2016-Jul-20 22:10
libidn-1.33-win64.zip.sig473 B2016-Jul-20 22:10
libidn-1.33.jar112.6 KiB2016-Jul-22 13:35
libidn-1.33.jar.sig473 B2016-Jul-22 13:35
libidn-1.33.tar.gz3.3 MiB2016-Jul-20 22:10
libidn-1.33.tar.gz.sig473 B2016-Jul-20 22:10
libidn-1.34.tar.gz3.5 MiB2018-Mar-31 19:33
libidn-1.34.tar.gz.sig566 B2018-Mar-31 19:33
libidn-1.35.tar.gz4.0 MiB2018-May-11 18:47
libidn-1.35.tar.gz.sig566 B2018-May-11 18:47
libidn-1.4.tar.gz2.3 MiB2008-Jan-09 19:09
libidn-1.4.tar.gz.sig420 B2008-Jan-09 19:09
libidn-1.5.tar.gz2.4 MiB2008-Feb-19 23:59
libidn-1.5.tar.gz.sig420 B2008-Feb-19 23:59
libidn-1.6.tar.gz2.4 MiB2008-Mar-19 21:09
libidn-1.6.tar.gz.sig420 B2008-Mar-19 21:09
libidn-1.7.tar.gz2.4 MiB2008-Apr-10 17:00
libidn-1.7.tar.gz.sig420 B2008-Apr-10 17:00
libidn-1.8.tar.gz2.4 MiB2008-Apr-23 12:50
libidn-1.8.tar.gz.sig420 B2008-Apr-23 12:50
libidn-1.9.tar.gz2.4 MiB2008-Jul-01 20:51
libidn-1.9.tar.gz.sig420 B2008-Jul-01 20:51
libidn2-2.0.1.tar.gz1.7 MiB2017-Apr-23 01:18
libidn2-2.0.1.tar.gz.sig566 B2017-Apr-23 01:18
libidn2-2.0.1.tar.xz1.1 MiB2017-Apr-23 01:19
libidn2-2.0.1.tar.xz.sig566 B2017-Apr-23 01:19
libidn2-2.0.2.tar.gz1.8 MiB2017-Apr-27 14:35
libidn2-2.0.2.tar.gz.sig566 B2017-Apr-27 14:35
libidn2-2.0.2.tar.lz1.2 MiB2017-Apr-27 14:35
libidn2-2.0.2.tar.lz.sig566 B2017-Apr-27 14:35
libidn2-2.0.3.tar.gz1.7 MiB2017-Jul-24 13:44
libidn2-2.0.3.tar.gz.sig566 B2017-Jul-24 13:44
libidn2-2.0.3.tar.lz1.1 MiB2017-Jul-24 13:44
libidn2-2.0.3.tar.lz.sig566 B2017-Jul-24 13:44
libidn2-2.0.4.tar.gz1.9 MiB2017-Aug-30 17:32
libidn2-2.0.4.tar.gz.sig566 B2017-Aug-30 17:32
libidn2-2.0.4.tar.lz1.3 MiB2017-Aug-30 17:32
libidn2-2.0.4.tar.lz.sig566 B2017-Aug-30 17:33
libidn2-2.0.5.tar.gz2.0 MiB2018-May-18 12:31
libidn2-2.0.5.tar.gz.sig566 B2018-May-18 12:31
libidn2-2.0.5.tar.lz1.3 MiB2018-May-18 12:31
libidn2-2.0.5.tar.lz.sig566 B2018-May-18 12:31
libidn2-2.1.0.tar.gz2.0 MiB2019-Jan-04 23:12
libidn2-2.1.0.tar.gz.sig566 B2019-Jan-04 23:12
libidn2-2.1.0.tar.lz1.3 MiB2019-Jan-04 23:12
libidn2-2.1.0.tar.lz.sig566 B2019-Jan-04 23:12
libidn2-2.1.1.tar.gz2.0 MiB2019-Feb-08 20:37
libidn2-2.1.1.tar.gz.sig566 B2019-Feb-08 20:37
libidn2-2.1.1.tar.lz1.4 MiB2019-Feb-08 20:38
libidn2-2.1.1.tar.lz.sig566 B2019-Feb-08 20:38
libidn2-2.1.1a.tar.gz2.0 MiB2019-Feb-09 22:02
libidn2-2.1.1a.tar.gz.sig566 B2019-Feb-09 22:02
libidn2-2.1.1a.tar.lz1.3 MiB2019-Feb-09 22:02
libidn2-2.1.1a.tar.lz.sig566 B2019-Feb-09 22:02
libidn2-2.2.0.tar.gz2.0 MiB2019-May-23 17:57
libidn2-2.2.0.tar.gz.sig566 B2019-May-23 17:57
libidn2-2.2.0.tar.lz1.3 MiB2019-May-23 17:57
libidn2-2.2.0.tar.lz.sig566 B2019-May-23 17:57
libidn2-latest.tar.gz2.0 MiB2019-May-23 17:57
libidn2-latest.tar.gz.sig566 B2019-May-23 17:57
libidn2-latest.tar.lz1.3 MiB2019-May-23 17:57
libidn2-latest.tar.lz.sig566 B2019-May-23 17:57

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران