لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/gxmessage/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
gxmessage-2.12.2.tar.gz266.8 KiB2009-Sep-20 09:10
gxmessage-2.12.2.tar.gz.sig189 B2009-Sep-20 09:10
gxmessage-2.12.3.tar.gz237.2 KiB2009-Sep-21 08:51
gxmessage-2.12.3.tar.gz.sig189 B2009-Sep-21 08:51
gxmessage-2.12.4.tar.gz242.2 KiB2009-Sep-30 09:03
gxmessage-2.12.4.tar.gz.sig189 B2009-Sep-30 09:03
gxmessage-2.20.0.tar.gz253.3 KiB2012-Feb-25 20:14
gxmessage-2.20.0.tar.gz.sig198 B2012-Feb-25 20:14
gxmessage-2.20.1.tar.gz263.9 KiB2014-Mar-23 08:54
gxmessage-2.20.1.tar.gz.sig198 B2014-Mar-23 08:55
gxmessage-2.20.2.tar.gz266.7 KiB2015-May-22 11:51
gxmessage-2.20.2.tar.gz.sig181 B2015-May-22 11:51
gxmessage-2.20.3.tar.gz267.7 KiB2015-May-23 06:41
gxmessage-2.20.3.tar.gz.sig181 B2015-May-23 06:41
gxmessage-2.20.4.tar.gz267.9 KiB2015-May-25 05:36
gxmessage-2.20.4.tar.gz.sig181 B2015-May-25 05:36
gxmessage-3.4.0.tar.gz264.1 KiB2014-Mar-23 10:39
gxmessage-3.4.0.tar.gz.sig198 B2014-Mar-23 10:39
gxmessage-3.4.1.tar.gz267.3 KiB2015-May-22 11:51
gxmessage-3.4.1.tar.gz.sig181 B2015-May-22 11:51
gxmessage-3.4.2.tar.gz268.3 KiB2015-May-23 06:41
gxmessage-3.4.2.tar.gz.sig181 B2015-May-23 06:41
gxmessage-3.4.3.tar.gz268.9 KiB2015-May-25 05:36
gxmessage-3.4.3.tar.gz.sig181 B2015-May-25 05:36

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران