لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/guix/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
guix-1.0.0.tar.gz29.3 MiB2019-May-02 00:43
guix-1.0.0.tar.gz.sig833 B2019-May-02 00:43
guix-1.0.1.tar.gz30.5 MiB2019-May-20 01:18
guix-1.0.1.tar.gz.sig833 B2019-May-20 01:18
guix-binary-1.0.0.aarch64-linux.tar.xz55.0 MiB2019-May-02 00:45
guix-binary-1.0.0.aarch64-linux.tar.xz.sig833 B2019-May-02 00:45
guix-binary-1.0.0.armhf-linux.tar.xz55.5 MiB2019-May-02 00:47
guix-binary-1.0.0.armhf-linux.tar.xz.sig833 B2019-May-02 00:47
guix-binary-1.0.0.i686-linux.tar.xz59.2 MiB2019-May-02 00:49
guix-binary-1.0.0.i686-linux.tar.xz.sig833 B2019-May-02 00:49
guix-binary-1.0.0.x86_64-linux.tar.xz59.0 MiB2019-May-02 00:50
guix-binary-1.0.0.x86_64-linux.tar.xz.sig833 B2019-May-02 00:50
guix-binary-1.0.1.aarch64-linux.tar.xz55.6 MiB2019-May-20 01:19
guix-binary-1.0.1.aarch64-linux.tar.xz.sig833 B2019-May-20 01:19
guix-binary-1.0.1.armhf-linux.tar.xz55.9 MiB2019-May-20 01:21
guix-binary-1.0.1.armhf-linux.tar.xz.sig833 B2019-May-20 01:21
guix-binary-1.0.1.i686-linux.tar.xz59.7 MiB2019-May-20 01:23
guix-binary-1.0.1.i686-linux.tar.xz.sig833 B2019-May-20 01:23
guix-binary-1.0.1.x86_64-linux.tar.xz59.7 MiB2019-May-20 01:24
guix-binary-1.0.1.x86_64-linux.tar.xz.sig833 B2019-May-20 01:24
guix-system-install-1.0.0.i686-linux.iso.xz241.3 MiB2019-May-02 00:58
guix-system-install-1.0.0.i686-linux.iso.xz.sig833 B2019-May-02 00:58
guix-system-install-1.0.0.x86_64-linux.iso.xz242.5 MiB2019-May-02 01:06
guix-system-install-1.0.0.x86_64-linux.iso.xz.sig833 B2019-May-02 01:06
guix-system-install-1.0.1.i686-linux.iso.xz243.2 MiB2019-May-20 01:31
guix-system-install-1.0.1.i686-linux.iso.xz.sig833 B2019-May-20 01:31
guix-system-install-1.0.1.x86_64-linux.iso.xz244.6 MiB2019-May-20 01:38
guix-system-install-1.0.1.x86_64-linux.iso.xz.sig833 B2019-May-20 01:38
guix-system-vm-image-1.0.0.x86_64-linux.xz473.8 MiB2019-May-02 01:20
guix-system-vm-image-1.0.0.x86_64-linux.xz.sig833 B2019-May-02 01:20
guix-system-vm-image-1.0.1.x86_64-linux.xz475.3 MiB2019-May-20 01:48
guix-system-vm-image-1.0.1.x86_64-linux.xz.sig833 B2019-May-20 01:48

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران