لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/gsasl/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
gsasl-1.0.tar.gz3.4 MiB2009-Jan-23 20:30
gsasl-1.0.tar.gz.sig420 B2009-Jan-23 20:30
gsasl-1.1.tar.gz3.6 MiB2009-Mar-25 19:41
gsasl-1.1.tar.gz.sig420 B2009-Mar-25 19:41
gsasl-1.2.tar.gz3.5 MiB2009-Jun-13 22:21
gsasl-1.2.tar.gz.sig420 B2009-Jun-13 22:21
gsasl-1.3.tar.gz3.6 MiB2009-Oct-08 19:55
gsasl-1.3.tar.gz.sig421 B2009-Oct-08 19:55
gsasl-1.4.0.tar.gz3.6 MiB2009-Nov-17 22:57
gsasl-1.4.0.tar.gz.sig421 B2009-Nov-17 22:57
gsasl-1.4.1.tar.gz3.9 MiB2010-Feb-16 19:34
gsasl-1.4.1.tar.gz.sig421 B2010-Feb-16 19:34
gsasl-1.4.2.tar.gz3.9 MiB2010-Mar-16 01:34
gsasl-1.4.2.tar.gz.sig421 B2010-Mar-16 01:34
gsasl-1.4.3.tar.gz3.9 MiB2010-Mar-25 14:40
gsasl-1.4.3.tar.gz.sig421 B2010-Mar-25 14:40
gsasl-1.4.4.tar.gz3.9 MiB2010-Mar-25 15:16
gsasl-1.4.4.tar.gz.sig421 B2010-Mar-25 15:16
gsasl-1.6.0-x64.zip698.5 KiB2010-Dec-14 17:42
gsasl-1.6.0-x64.zip.sig425 B2010-Dec-14 17:42
gsasl-1.6.0-x86-kfw322.zip685.1 KiB2010-Dec-14 17:42
gsasl-1.6.0-x86-kfw322.zip.sig425 B2010-Dec-14 17:42
gsasl-1.6.0-x86.zip649.0 KiB2010-Dec-14 17:41
gsasl-1.6.0-x86.zip.sig425 B2010-Dec-14 17:42
gsasl-1.6.0.tar.gz4.4 MiB2010-Dec-14 17:22
gsasl-1.6.0.tar.gz.sig425 B2010-Dec-14 17:22
gsasl-1.6.1-x64.zip649.0 KiB2011-May-01 20:55
gsasl-1.6.1-x64.zip.sig425 B2011-May-01 20:55
gsasl-1.6.1-x86-kfw322.zip685.1 KiB2011-May-01 20:26
gsasl-1.6.1-x86-kfw322.zip.sig425 B2011-May-01 20:26
gsasl-1.6.1-x86.zip649.0 KiB2011-May-01 20:26
gsasl-1.6.1-x86.zip.sig425 B2011-May-01 20:26
gsasl-1.6.1.tar.gz4.4 MiB2011-May-01 20:16
gsasl-1.6.1.tar.gz.sig425 B2011-May-01 20:16
gsasl-1.8.0-x64.zip645.9 KiB2012-May-28 22:25
gsasl-1.8.0-x64.zip.sig425 B2012-May-28 22:25
gsasl-1.8.0-x86-kfw322.zip679.7 KiB2012-May-28 22:25
gsasl-1.8.0-x86-kfw322.zip.sig425 B2012-May-28 22:25
gsasl-1.8.0-x86.zip645.9 KiB2012-May-28 22:25
gsasl-1.8.0-x86.zip.sig425 B2012-May-28 22:25
gsasl-1.8.0.tar.gz4.7 MiB2012-May-28 22:24
gsasl-1.8.0.tar.gz.sig425 B2012-May-28 22:24
libgsasl-1.0.tar.gz834.0 KiB2009-Jan-23 20:32
libgsasl-1.0.tar.gz.sig420 B2009-Jan-23 20:32
libgsasl-1.1.tar.gz902.2 KiB2009-Mar-25 19:41
libgsasl-1.1.tar.gz.sig420 B2009-Mar-25 19:41
libgsasl-1.2.tar.gz883.7 KiB2009-Jun-13 22:09
libgsasl-1.2.tar.gz.sig420 B2009-Jun-13 22:09
libgsasl-1.3.tar.gz943.2 KiB2009-Oct-08 19:54
libgsasl-1.3.tar.gz.sig421 B2009-Oct-08 19:54
libgsasl-1.4.0.tar.gz945.3 KiB2009-Nov-17 22:58
libgsasl-1.4.0.tar.gz.sig421 B2009-Nov-17 22:58
libgsasl-1.4.1.tar.gz969.3 KiB2010-Feb-16 19:33
libgsasl-1.4.1.tar.gz.sig421 B2010-Feb-16 19:33
libgsasl-1.4.2.tar.gz971.7 KiB2010-Mar-16 01:34
libgsasl-1.4.2.tar.gz.sig421 B2010-Mar-16 01:34
libgsasl-1.4.3.tar.gz972.1 KiB2010-Mar-25 14:40
libgsasl-1.4.3.tar.gz.sig421 B2010-Mar-25 14:40
libgsasl-1.4.4.tar.gz972.5 KiB2010-Mar-25 15:15
libgsasl-1.4.4.tar.gz.sig421 B2010-Mar-25 15:15
libgsasl-1.6.0.tar.gz1.0 MiB2010-Dec-14 17:20
libgsasl-1.6.0.tar.gz.sig425 B2010-Dec-14 17:20
libgsasl-1.6.1.tar.gz1.0 MiB2011-May-01 20:16
libgsasl-1.6.1.tar.gz.sig425 B2011-May-01 20:16
libgsasl-1.8.0.tar.gz1.2 MiB2012-May-28 22:24
libgsasl-1.8.0.tar.gz.sig425 B2012-May-28 22:24

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران