لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/gnutls/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
w32/-2012-Nov-24 21:50
gnutls-2.10.0.tar.bz27.1 MiB2010-Jun-25 10:20
gnutls-2.10.0.tar.bz2.sig421 B2010-Jun-25 10:20
gnutls-2.10.1-x86.exe15.7 MiB2010-Sep-30 11:40
gnutls-2.10.1-x86.exe.sig421 B2010-Sep-30 11:40
gnutls-2.10.1-x86.zip5.8 MiB2010-Sep-30 11:40
gnutls-2.10.1-x86.zip.sig421 B2010-Sep-30 11:40
gnutls-2.10.1.tar.bz27.1 MiB2010-Jul-25 14:10
gnutls-2.10.1.tar.bz2.sig421 B2010-Jul-25 14:10
gnutls-2.10.2-x86.exe15.7 MiB2010-Sep-30 12:35
gnutls-2.10.2-x86.exe.sig421 B2010-Sep-30 12:35
gnutls-2.10.2-x86.zip5.8 MiB2010-Sep-30 12:35
gnutls-2.10.2-x86.zip.sig421 B2010-Sep-30 12:35
gnutls-2.10.2.tar.bz27.1 MiB2010-Sep-30 12:05
gnutls-2.10.2.tar.bz2.sig421 B2010-Sep-30 12:05
gnutls-2.10.3.tar.bz26.3 MiB2010-Nov-19 16:17
gnutls-2.10.3.tar.bz2.sig490 B2010-Nov-19 16:17
gnutls-2.10.4.tar.bz27.0 MiB2010-Dec-06 17:39
gnutls-2.10.4.tar.bz2.sig425 B2010-Dec-06 17:39
gnutls-2.10.5-x86.exe15.6 MiB2011-Feb-28 16:24
gnutls-2.10.5-x86.exe.sig425 B2011-Feb-28 16:24
gnutls-2.10.5-x86.zip5.8 MiB2011-Feb-28 16:23
gnutls-2.10.5-x86.zip.sig425 B2011-Feb-28 16:23
gnutls-2.10.5.tar.bz27.0 MiB2011-Feb-28 15:19
gnutls-2.10.5.tar.bz2.sig425 B2011-Feb-28 15:19
gnutls-2.12.0.tar.bz26.8 MiB2011-Mar-24 22:06
gnutls-2.12.0.tar.bz2.sig490 B2011-Mar-24 22:06
gnutls-2.12.1.tar.bz26.8 MiB2011-Apr-02 12:07
gnutls-2.12.1.tar.bz2.sig490 B2011-Apr-02 12:07
gnutls-2.12.10.tar.bz26.9 MiB2011-Sep-01 11:49
gnutls-2.12.10.tar.bz2.sig490 B2011-Sep-01 11:49
gnutls-2.12.11.tar.bz26.8 MiB2011-Sep-19 00:49
gnutls-2.12.11.tar.bz2.sig490 B2011-Sep-19 00:49
gnutls-2.12.12.tar.bz26.9 MiB2011-Oct-20 22:46
gnutls-2.12.12.tar.bz2.sig490 B2011-Oct-20 22:46
gnutls-2.12.13.tar.bz26.8 MiB2011-Nov-08 00:56
gnutls-2.12.13.tar.bz2.sig490 B2011-Nov-08 00:56
gnutls-2.12.14.tar.bz26.8 MiB2011-Nov-08 10:48
gnutls-2.12.14.tar.bz2.sig490 B2011-Nov-08 10:48
gnutls-2.12.15.tar.bz26.8 MiB2012-Jan-07 00:00
gnutls-2.12.15.tar.bz2.sig490 B2012-Jan-07 00:00
gnutls-2.12.16.tar.bz26.8 MiB2012-Jan-07 00:24
gnutls-2.12.16.tar.bz2.sig490 B2012-Jan-07 00:24
gnutls-2.12.17.tar.bz26.9 MiB2012-Mar-02 21:41
gnutls-2.12.17.tar.bz2.sig490 B2012-Mar-02 21:41
gnutls-2.12.18.tar.bz26.9 MiB2012-Mar-16 21:02
gnutls-2.12.18.tar.bz2.sig490 B2012-Mar-16 21:02
gnutls-2.12.19.tar.bz26.9 MiB2012-May-05 21:02
gnutls-2.12.19.tar.bz2.sig490 B2012-May-05 21:02
gnutls-2.12.2.tar.bz26.8 MiB2011-Apr-08 20:09
gnutls-2.12.2.tar.bz2.sig490 B2011-Apr-08 20:09
gnutls-2.12.20.tar.bz26.9 MiB2012-Jun-10 14:33
gnutls-2.12.20.tar.bz2.sig490 B2012-Jun-10 14:33
gnutls-2.12.21.tar.bz26.9 MiB2012-Nov-09 02:24
gnutls-2.12.21.tar.bz2.sig490 B2012-Nov-09 02:24
gnutls-2.12.3.tar.bz26.7 MiB2011-Apr-22 15:37
gnutls-2.12.3.tar.bz2.sig490 B2011-Apr-22 15:37
gnutls-2.12.4.tar.bz26.8 MiB2011-May-06 19:14
gnutls-2.12.4.tar.bz2.sig490 B2011-May-06 19:14
gnutls-2.12.5.tar.bz26.8 MiB2011-May-14 12:54
gnutls-2.12.5.tar.bz2.sig490 B2011-May-14 12:54
gnutls-2.12.6.1.tar.bz26.8 MiB2011-Jun-05 05:46
gnutls-2.12.6.1.tar.bz2.sig490 B2011-Jun-05 05:46
gnutls-2.12.6.tar.bz26.8 MiB2011-Jun-05 00:18
gnutls-2.12.6.tar.bz2.sig490 B2011-Jun-05 00:18
gnutls-2.12.7.tar.bz26.8 MiB2011-Jun-20 19:30
gnutls-2.12.7.tar.bz2.sig490 B2011-Jun-20 19:30
gnutls-2.12.8.tar.bz26.8 MiB2011-Aug-09 00:50
gnutls-2.12.8.tar.bz2.sig490 B2011-Aug-09 00:50
gnutls-2.12.9.tar.bz26.8 MiB2011-Aug-21 02:04
gnutls-2.12.9.tar.bz2.sig490 B2011-Aug-21 02:04
gnutls-2.2.4.tar.bz24.7 MiB2008-May-19 15:30
gnutls-2.2.4.tar.bz2.sig420 B2008-May-19 15:30
gnutls-2.2.5.tar.bz24.7 MiB2008-May-20 00:06
gnutls-2.2.5.tar.bz2.sig420 B2008-May-20 00:15
gnutls-2.2.5.tar.bz2.sig.sig420 B2008-May-20 00:06
gnutls-2.4.0.tar.bz24.7 MiB2008-Jun-18 19:17
gnutls-2.4.0.tar.bz2.sig420 B2008-Jun-18 19:17
gnutls-2.4.1.tar.bz24.7 MiB2008-Jul-01 00:51
gnutls-2.4.1.tar.bz2.sig420 B2008-Jul-01 00:51
gnutls-2.4.2.tar.bz24.7 MiB2008-Sep-16 00:48
gnutls-2.4.2.tar.bz2.sig420 B2008-Sep-16 00:48
gnutls-2.4.3.tar.bz24.8 MiB2009-Feb-06 23:24
gnutls-2.4.3.tar.bz2.sig420 B2009-Feb-06 23:24
gnutls-2.6.0.tar.bz24.9 MiB2008-Oct-06 10:56
gnutls-2.6.0.tar.bz2.sig420 B2008-Oct-06 10:56
gnutls-2.6.1.tar.bz24.9 MiB2008-Nov-10 14:14
gnutls-2.6.1.tar.bz2.sig420 B2008-Nov-10 14:14
gnutls-2.6.2.tar.bz24.9 MiB2008-Nov-12 17:49
gnutls-2.6.2.tar.bz2.sig420 B2008-Nov-12 17:49
gnutls-2.6.3.tar.bz24.9 MiB2008-Dec-12 22:46
gnutls-2.6.3.tar.bz2.sig420 B2008-Dec-12 22:46
gnutls-2.6.4.tar.bz24.9 MiB2009-Feb-06 23:43
gnutls-2.6.4.tar.bz2.sig420 B2009-Feb-06 23:43
gnutls-2.6.5.tar.bz24.9 MiB2009-Apr-11 22:28
gnutls-2.6.5.tar.bz2.sig420 B2009-Apr-11 22:28
gnutls-2.6.6.tar.bz24.9 MiB2009-Apr-30 14:04
gnutls-2.6.6.tar.bz2.sig420 B2009-Apr-30 14:04
gnutls-2.8.0.tar.bz25.9 MiB2009-May-28 11:34
gnutls-2.8.0.tar.bz2.sig420 B2009-May-28 11:34
gnutls-2.8.1.tar.bz25.9 MiB2009-Jun-10 19:41
gnutls-2.8.1.tar.bz2.sig420 B2009-Jun-10 19:41
gnutls-2.8.2.tar.bz25.9 MiB2009-Aug-10 16:15
gnutls-2.8.2.tar.bz2.sig420 B2009-Aug-10 16:15
gnutls-2.8.3.tar.bz25.9 MiB2009-Aug-13 13:46
gnutls-2.8.3.tar.bz2.sig420 B2009-Aug-13 13:46
gnutls-2.8.4.tar.bz25.9 MiB2009-Sep-18 12:21
gnutls-2.8.4.tar.bz2.sig420 B2009-Sep-18 12:21
gnutls-2.8.5.tar.bz25.9 MiB2009-Nov-02 14:49
gnutls-2.8.5.tar.bz2.sig421 B2009-Nov-02 14:49
gnutls-2.8.6.tar.bz26.2 MiB2010-Mar-15 16:30
gnutls-2.8.6.tar.bz2.sig421 B2010-Mar-15 16:30
gnutls-3.0.0.tar.xz4.3 MiB2011-Jul-29 23:51
gnutls-3.0.0.tar.xz.sig490 B2011-Jul-29 23:51
gnutls-3.0.1.tar.xz4.4 MiB2011-Aug-21 01:30
gnutls-3.0.1.tar.xz.sig490 B2011-Aug-21 01:30
gnutls-3.0.10.tar.xz4.2 MiB2012-Jan-04 21:52
gnutls-3.0.10.tar.xz.sig490 B2012-Jan-04 21:52
gnutls-3.0.11.tar.xz4.2 MiB2012-Jan-06 23:05
gnutls-3.0.11.tar.xz.sig490 B2012-Jan-06 23:05
gnutls-3.0.12.tar.xz5.2 MiB2012-Jan-20 16:55
gnutls-3.0.12.tar.xz.sig425 B2012-Jan-20 16:55
gnutls-3.0.13.tar.xz4.6 MiB2012-Feb-18 16:50
gnutls-3.0.13.tar.xz.sig490 B2012-Feb-18 16:50
gnutls-3.0.14.tar.xz4.6 MiB2012-Feb-24 19:45
gnutls-3.0.14.tar.xz.sig490 B2012-Feb-24 19:45
gnutls-3.0.15.tar.xz4.6 MiB2012-Mar-02 22:03
gnutls-3.0.15.tar.xz.sig490 B2012-Mar-02 22:03
gnutls-3.0.16.tar.xz4.7 MiB2012-Mar-16 21:08
gnutls-3.0.16.tar.xz.sig490 B2012-Mar-16 21:08
gnutls-3.0.17.tar.xz4.7 MiB2012-Mar-17 12:35
gnutls-3.0.17.tar.xz.sig490 B2012-Mar-17 12:35
gnutls-3.0.18.tar.lz4.6 MiB2012-Apr-02 22:03
gnutls-3.0.18.tar.lz.sig490 B2012-Apr-02 22:03
gnutls-3.0.18.tar.xz4.8 MiB2012-Apr-02 22:04
gnutls-3.0.18.tar.xz.sig490 B2012-Apr-02 22:04
gnutls-3.0.19.tar.lz4.6 MiB2012-Apr-22 18:55
gnutls-3.0.19.tar.lz.sig490 B2012-Apr-22 18:55
gnutls-3.0.19.tar.xz4.8 MiB2012-Apr-22 18:52
gnutls-3.0.19.tar.xz.sig490 B2012-Apr-22 18:53
gnutls-3.0.2.tar.xz4.4 MiB2011-Sep-01 12:07
gnutls-3.0.2.tar.xz.sig490 B2011-Sep-01 12:07
gnutls-3.0.20.tar.lz4.1 MiB2012-Jun-05 21:02
gnutls-3.0.20.tar.lz.sig490 B2012-Jun-05 21:02
gnutls-3.0.20.tar.xz4.2 MiB2012-Jun-05 21:01
gnutls-3.0.20.tar.xz.sig490 B2012-Jun-05 21:01
gnutls-3.0.21.tar.lz4.3 MiB2012-Jul-03 01:46
gnutls-3.0.21.tar.lz.sig490 B2012-Jul-03 01:46
gnutls-3.0.21.tar.xz4.4 MiB2012-Jul-03 01:45
gnutls-3.0.21.tar.xz.sig490 B2012-Jul-03 01:45
gnutls-3.0.22.tar.lz4.2 MiB2012-Aug-04 22:40
gnutls-3.0.22.tar.lz.sig490 B2012-Aug-04 22:40
gnutls-3.0.22.tar.xz4.4 MiB2012-Aug-04 22:40
gnutls-3.0.22.tar.xz.sig490 B2012-Aug-04 22:40
gnutls-3.0.23.tar.lz4.3 MiB2012-Sep-02 22:04
gnutls-3.0.23.tar.lz.sig490 B2012-Sep-02 22:04
gnutls-3.0.23.tar.xz4.4 MiB2012-Sep-02 22:04
gnutls-3.0.23.tar.xz.sig490 B2012-Sep-02 22:04
gnutls-3.0.24.tar.lz4.3 MiB2012-Sep-26 22:14
gnutls-3.0.24.tar.lz.sig490 B2012-Sep-26 22:14
gnutls-3.0.24.tar.xz4.4 MiB2012-Sep-26 22:14
gnutls-3.0.24.tar.xz.sig490 B2012-Sep-26 22:14
gnutls-3.0.25.tar.lz4.3 MiB2012-Oct-12 20:34
gnutls-3.0.25.tar.lz.sig490 B2012-Oct-12 20:34
gnutls-3.0.25.tar.xz4.4 MiB2012-Oct-12 20:35
gnutls-3.0.25.tar.xz.sig490 B2012-Oct-12 20:35
gnutls-3.0.26.tar.lz4.3 MiB2012-Nov-09 03:10
gnutls-3.0.26.tar.lz.sig490 B2012-Nov-09 03:10
gnutls-3.0.26.tar.xz4.4 MiB2012-Nov-09 03:10
gnutls-3.0.26.tar.xz.sig490 B2012-Nov-09 03:10
gnutls-3.0.3.tar.xz4.1 MiB2011-Sep-19 01:23
gnutls-3.0.3.tar.xz.sig490 B2011-Sep-19 01:23
gnutls-3.0.4.tar.xz4.1 MiB2011-Oct-15 03:09
gnutls-3.0.4.tar.xz.sig490 B2011-Oct-15 03:09
gnutls-3.0.5.tar.xz4.1 MiB2011-Oct-27 22:16
gnutls-3.0.5.tar.xz.sig490 B2011-Oct-27 22:16
gnutls-3.0.6.tar.xz4.1 MiB2011-Nov-08 01:07
gnutls-3.0.6.tar.xz.sig490 B2011-Nov-08 01:07
gnutls-3.0.7.tar.xz4.1 MiB2011-Nov-08 10:50
gnutls-3.0.7.tar.xz.sig490 B2011-Nov-08 10:50
gnutls-3.0.8.tar.xz4.1 MiB2011-Nov-12 18:34
gnutls-3.0.8.tar.xz.sig490 B2011-Nov-12 18:34
gnutls-3.0.9.tar.xz4.2 MiB2011-Dec-14 01:48
gnutls-3.0.9.tar.xz.sig490 B2011-Dec-14 01:48
gnutls-3.1.0.tar.lz4.4 MiB2012-Aug-16 00:19
gnutls-3.1.0.tar.lz.sig490 B2012-Aug-16 00:19
gnutls-3.1.0.tar.xz4.5 MiB2012-Aug-16 00:20
gnutls-3.1.0.tar.xz.sig490 B2012-Aug-16 00:20
gnutls-3.1.1.tar.lz4.4 MiB2012-Sep-02 22:17
gnutls-3.1.1.tar.lz.sig490 B2012-Sep-02 22:17
gnutls-3.1.1.tar.xz4.6 MiB2012-Sep-02 22:16
gnutls-3.1.1.tar.xz.sig490 B2012-Sep-02 22:16
gnutls-3.1.2.tar.lz4.4 MiB2012-Sep-26 22:20
gnutls-3.1.2.tar.lz.sig490 B2012-Sep-26 22:20
gnutls-3.1.2.tar.xz4.6 MiB2012-Sep-26 22:19
gnutls-3.1.2.tar.xz.sig490 B2012-Sep-26 22:19
gnutls-3.1.3.tar.lz4.5 MiB2012-Oct-12 20:45
gnutls-3.1.3.tar.lz.sig490 B2012-Oct-12 20:45
gnutls-3.1.3.tar.xz4.7 MiB2012-Oct-12 20:45
gnutls-3.1.3.tar.xz.sig490 B2012-Oct-12 20:45
gnutls-3.1.4.tar.lz4.5 MiB2012-Nov-10 03:32
gnutls-3.1.4.tar.lz.sig490 B2012-Nov-10 03:32
gnutls-3.1.4.tar.xz4.7 MiB2012-Nov-10 03:31
gnutls-3.1.4.tar.xz.sig490 B2012-Nov-10 03:31
gnutls-3.1.5.tar.lz4.6 MiB2012-Nov-24 21:24
gnutls-3.1.5.tar.lz.sig490 B2012-Nov-24 21:24
gnutls-3.1.5.tar.xz4.7 MiB2012-Nov-24 21:24
gnutls-3.1.5.tar.xz.sig490 B2012-Nov-24 21:24

میرور رسمی اوپن سورس در ایران