لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/gnutls/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
w32/-2012-Nov-24 22:50
gnutls-2.10.0.tar.bz27.1 MiB2010-Jun-25 11:20
gnutls-2.10.0.tar.bz2.sig421 B2010-Jun-25 11:20
gnutls-2.10.1-x86.exe15.7 MiB2010-Sep-30 12:40
gnutls-2.10.1-x86.exe.sig421 B2010-Sep-30 12:40
gnutls-2.10.1-x86.zip5.8 MiB2010-Sep-30 12:40
gnutls-2.10.1-x86.zip.sig421 B2010-Sep-30 12:40
gnutls-2.10.1.tar.bz27.1 MiB2010-Jul-25 15:10
gnutls-2.10.1.tar.bz2.sig421 B2010-Jul-25 15:10
gnutls-2.10.2-x86.exe15.7 MiB2010-Sep-30 13:35
gnutls-2.10.2-x86.exe.sig421 B2010-Sep-30 13:35
gnutls-2.10.2-x86.zip5.8 MiB2010-Sep-30 13:35
gnutls-2.10.2-x86.zip.sig421 B2010-Sep-30 13:35
gnutls-2.10.2.tar.bz27.1 MiB2010-Sep-30 13:05
gnutls-2.10.2.tar.bz2.sig421 B2010-Sep-30 13:05
gnutls-2.10.3.tar.bz26.3 MiB2010-Nov-19 17:17
gnutls-2.10.3.tar.bz2.sig490 B2010-Nov-19 17:17
gnutls-2.10.4.tar.bz27.0 MiB2010-Dec-06 18:39
gnutls-2.10.4.tar.bz2.sig425 B2010-Dec-06 18:39
gnutls-2.10.5-x86.exe15.6 MiB2011-Feb-28 17:24
gnutls-2.10.5-x86.exe.sig425 B2011-Feb-28 17:24
gnutls-2.10.5-x86.zip5.8 MiB2011-Feb-28 17:23
gnutls-2.10.5-x86.zip.sig425 B2011-Feb-28 17:23
gnutls-2.10.5.tar.bz27.0 MiB2011-Feb-28 16:19
gnutls-2.10.5.tar.bz2.sig425 B2011-Feb-28 16:19
gnutls-2.12.0.tar.bz26.8 MiB2011-Mar-24 23:06
gnutls-2.12.0.tar.bz2.sig490 B2011-Mar-24 23:06
gnutls-2.12.1.tar.bz26.8 MiB2011-Apr-02 13:07
gnutls-2.12.1.tar.bz2.sig490 B2011-Apr-02 13:07
gnutls-2.12.10.tar.bz26.9 MiB2011-Sep-01 12:49
gnutls-2.12.10.tar.bz2.sig490 B2011-Sep-01 12:49
gnutls-2.12.11.tar.bz26.8 MiB2011-Sep-19 01:49
gnutls-2.12.11.tar.bz2.sig490 B2011-Sep-19 01:49
gnutls-2.12.12.tar.bz26.9 MiB2011-Oct-20 23:46
gnutls-2.12.12.tar.bz2.sig490 B2011-Oct-20 23:46
gnutls-2.12.13.tar.bz26.8 MiB2011-Nov-08 01:56
gnutls-2.12.13.tar.bz2.sig490 B2011-Nov-08 01:56
gnutls-2.12.14.tar.bz26.8 MiB2011-Nov-08 11:48
gnutls-2.12.14.tar.bz2.sig490 B2011-Nov-08 11:48
gnutls-2.12.15.tar.bz26.8 MiB2012-Jan-07 01:00
gnutls-2.12.15.tar.bz2.sig490 B2012-Jan-07 01:00
gnutls-2.12.16.tar.bz26.8 MiB2012-Jan-07 01:24
gnutls-2.12.16.tar.bz2.sig490 B2012-Jan-07 01:24
gnutls-2.12.17.tar.bz26.9 MiB2012-Mar-02 22:41
gnutls-2.12.17.tar.bz2.sig490 B2012-Mar-02 22:41
gnutls-2.12.18.tar.bz26.9 MiB2012-Mar-16 22:02
gnutls-2.12.18.tar.bz2.sig490 B2012-Mar-16 22:02
gnutls-2.12.19.tar.bz26.9 MiB2012-May-05 22:02
gnutls-2.12.19.tar.bz2.sig490 B2012-May-05 22:02
gnutls-2.12.2.tar.bz26.8 MiB2011-Apr-08 21:09
gnutls-2.12.2.tar.bz2.sig490 B2011-Apr-08 21:09
gnutls-2.12.20.tar.bz26.9 MiB2012-Jun-10 15:33
gnutls-2.12.20.tar.bz2.sig490 B2012-Jun-10 15:33
gnutls-2.12.21.tar.bz26.9 MiB2012-Nov-09 03:24
gnutls-2.12.21.tar.bz2.sig490 B2012-Nov-09 03:24
gnutls-2.12.3.tar.bz26.7 MiB2011-Apr-22 16:37
gnutls-2.12.3.tar.bz2.sig490 B2011-Apr-22 16:37
gnutls-2.12.4.tar.bz26.8 MiB2011-May-06 20:14
gnutls-2.12.4.tar.bz2.sig490 B2011-May-06 20:14
gnutls-2.12.5.tar.bz26.8 MiB2011-May-14 13:54
gnutls-2.12.5.tar.bz2.sig490 B2011-May-14 13:54
gnutls-2.12.6.1.tar.bz26.8 MiB2011-Jun-05 06:46
gnutls-2.12.6.1.tar.bz2.sig490 B2011-Jun-05 06:46
gnutls-2.12.6.tar.bz26.8 MiB2011-Jun-05 01:18
gnutls-2.12.6.tar.bz2.sig490 B2011-Jun-05 01:18
gnutls-2.12.7.tar.bz26.8 MiB2011-Jun-20 20:30
gnutls-2.12.7.tar.bz2.sig490 B2011-Jun-20 20:30
gnutls-2.12.8.tar.bz26.8 MiB2011-Aug-09 01:50
gnutls-2.12.8.tar.bz2.sig490 B2011-Aug-09 01:50
gnutls-2.12.9.tar.bz26.8 MiB2011-Aug-21 03:04
gnutls-2.12.9.tar.bz2.sig490 B2011-Aug-21 03:04
gnutls-2.2.4.tar.bz24.7 MiB2008-May-19 16:30
gnutls-2.2.4.tar.bz2.sig420 B2008-May-19 16:30
gnutls-2.2.5.tar.bz24.7 MiB2008-May-20 01:06
gnutls-2.2.5.tar.bz2.sig420 B2008-May-20 01:15
gnutls-2.2.5.tar.bz2.sig.sig420 B2008-May-20 01:06
gnutls-2.4.0.tar.bz24.7 MiB2008-Jun-18 20:17
gnutls-2.4.0.tar.bz2.sig420 B2008-Jun-18 20:17
gnutls-2.4.1.tar.bz24.7 MiB2008-Jul-01 01:51
gnutls-2.4.1.tar.bz2.sig420 B2008-Jul-01 01:51
gnutls-2.4.2.tar.bz24.7 MiB2008-Sep-16 01:48
gnutls-2.4.2.tar.bz2.sig420 B2008-Sep-16 01:48
gnutls-2.4.3.tar.bz24.8 MiB2009-Feb-07 00:24
gnutls-2.4.3.tar.bz2.sig420 B2009-Feb-07 00:24
gnutls-2.6.0.tar.bz24.9 MiB2008-Oct-06 11:56
gnutls-2.6.0.tar.bz2.sig420 B2008-Oct-06 11:56
gnutls-2.6.1.tar.bz24.9 MiB2008-Nov-10 15:14
gnutls-2.6.1.tar.bz2.sig420 B2008-Nov-10 15:14
gnutls-2.6.2.tar.bz24.9 MiB2008-Nov-12 18:49
gnutls-2.6.2.tar.bz2.sig420 B2008-Nov-12 18:49
gnutls-2.6.3.tar.bz24.9 MiB2008-Dec-12 23:46
gnutls-2.6.3.tar.bz2.sig420 B2008-Dec-12 23:46
gnutls-2.6.4.tar.bz24.9 MiB2009-Feb-07 00:43
gnutls-2.6.4.tar.bz2.sig420 B2009-Feb-07 00:43
gnutls-2.6.5.tar.bz24.9 MiB2009-Apr-11 23:28
gnutls-2.6.5.tar.bz2.sig420 B2009-Apr-11 23:28
gnutls-2.6.6.tar.bz24.9 MiB2009-Apr-30 15:04
gnutls-2.6.6.tar.bz2.sig420 B2009-Apr-30 15:04
gnutls-2.8.0.tar.bz25.9 MiB2009-May-28 12:34
gnutls-2.8.0.tar.bz2.sig420 B2009-May-28 12:34
gnutls-2.8.1.tar.bz25.9 MiB2009-Jun-10 20:41
gnutls-2.8.1.tar.bz2.sig420 B2009-Jun-10 20:41
gnutls-2.8.2.tar.bz25.9 MiB2009-Aug-10 17:15
gnutls-2.8.2.tar.bz2.sig420 B2009-Aug-10 17:15
gnutls-2.8.3.tar.bz25.9 MiB2009-Aug-13 14:46
gnutls-2.8.3.tar.bz2.sig420 B2009-Aug-13 14:46
gnutls-2.8.4.tar.bz25.9 MiB2009-Sep-18 13:21
gnutls-2.8.4.tar.bz2.sig420 B2009-Sep-18 13:21
gnutls-2.8.5.tar.bz25.9 MiB2009-Nov-02 15:49
gnutls-2.8.5.tar.bz2.sig421 B2009-Nov-02 15:49
gnutls-2.8.6.tar.bz26.2 MiB2010-Mar-15 17:30
gnutls-2.8.6.tar.bz2.sig421 B2010-Mar-15 17:30
gnutls-3.0.0.tar.xz4.3 MiB2011-Jul-30 00:51
gnutls-3.0.0.tar.xz.sig490 B2011-Jul-30 00:51
gnutls-3.0.1.tar.xz4.4 MiB2011-Aug-21 02:30
gnutls-3.0.1.tar.xz.sig490 B2011-Aug-21 02:30
gnutls-3.0.10.tar.xz4.2 MiB2012-Jan-04 22:52
gnutls-3.0.10.tar.xz.sig490 B2012-Jan-04 22:52
gnutls-3.0.11.tar.xz4.2 MiB2012-Jan-07 00:05
gnutls-3.0.11.tar.xz.sig490 B2012-Jan-07 00:05
gnutls-3.0.12.tar.xz5.2 MiB2012-Jan-20 17:55
gnutls-3.0.12.tar.xz.sig425 B2012-Jan-20 17:55
gnutls-3.0.13.tar.xz4.6 MiB2012-Feb-18 17:50
gnutls-3.0.13.tar.xz.sig490 B2012-Feb-18 17:50
gnutls-3.0.14.tar.xz4.6 MiB2012-Feb-24 20:45
gnutls-3.0.14.tar.xz.sig490 B2012-Feb-24 20:45
gnutls-3.0.15.tar.xz4.6 MiB2012-Mar-02 23:03
gnutls-3.0.15.tar.xz.sig490 B2012-Mar-02 23:03
gnutls-3.0.16.tar.xz4.7 MiB2012-Mar-16 22:08
gnutls-3.0.16.tar.xz.sig490 B2012-Mar-16 22:08
gnutls-3.0.17.tar.xz4.7 MiB2012-Mar-17 13:35
gnutls-3.0.17.tar.xz.sig490 B2012-Mar-17 13:35
gnutls-3.0.18.tar.lz4.6 MiB2012-Apr-02 23:03
gnutls-3.0.18.tar.lz.sig490 B2012-Apr-02 23:03
gnutls-3.0.18.tar.xz4.8 MiB2012-Apr-02 23:04
gnutls-3.0.18.tar.xz.sig490 B2012-Apr-02 23:04
gnutls-3.0.19.tar.lz4.6 MiB2012-Apr-22 19:55
gnutls-3.0.19.tar.lz.sig490 B2012-Apr-22 19:55
gnutls-3.0.19.tar.xz4.8 MiB2012-Apr-22 19:52
gnutls-3.0.19.tar.xz.sig490 B2012-Apr-22 19:53
gnutls-3.0.2.tar.xz4.4 MiB2011-Sep-01 13:07
gnutls-3.0.2.tar.xz.sig490 B2011-Sep-01 13:07
gnutls-3.0.20.tar.lz4.1 MiB2012-Jun-05 22:02
gnutls-3.0.20.tar.lz.sig490 B2012-Jun-05 22:02
gnutls-3.0.20.tar.xz4.2 MiB2012-Jun-05 22:01
gnutls-3.0.20.tar.xz.sig490 B2012-Jun-05 22:01
gnutls-3.0.21.tar.lz4.3 MiB2012-Jul-03 02:46
gnutls-3.0.21.tar.lz.sig490 B2012-Jul-03 02:46
gnutls-3.0.21.tar.xz4.4 MiB2012-Jul-03 02:45
gnutls-3.0.21.tar.xz.sig490 B2012-Jul-03 02:45
gnutls-3.0.22.tar.lz4.2 MiB2012-Aug-04 23:40
gnutls-3.0.22.tar.lz.sig490 B2012-Aug-04 23:40
gnutls-3.0.22.tar.xz4.4 MiB2012-Aug-04 23:40
gnutls-3.0.22.tar.xz.sig490 B2012-Aug-04 23:40
gnutls-3.0.23.tar.lz4.3 MiB2012-Sep-02 23:04
gnutls-3.0.23.tar.lz.sig490 B2012-Sep-02 23:04
gnutls-3.0.23.tar.xz4.4 MiB2012-Sep-02 23:04
gnutls-3.0.23.tar.xz.sig490 B2012-Sep-02 23:04
gnutls-3.0.24.tar.lz4.3 MiB2012-Sep-26 23:14
gnutls-3.0.24.tar.lz.sig490 B2012-Sep-26 23:14
gnutls-3.0.24.tar.xz4.4 MiB2012-Sep-26 23:14
gnutls-3.0.24.tar.xz.sig490 B2012-Sep-26 23:14
gnutls-3.0.25.tar.lz4.3 MiB2012-Oct-12 21:34
gnutls-3.0.25.tar.lz.sig490 B2012-Oct-12 21:34
gnutls-3.0.25.tar.xz4.4 MiB2012-Oct-12 21:35
gnutls-3.0.25.tar.xz.sig490 B2012-Oct-12 21:35
gnutls-3.0.26.tar.lz4.3 MiB2012-Nov-09 04:10
gnutls-3.0.26.tar.lz.sig490 B2012-Nov-09 04:10
gnutls-3.0.26.tar.xz4.4 MiB2012-Nov-09 04:10
gnutls-3.0.26.tar.xz.sig490 B2012-Nov-09 04:10
gnutls-3.0.3.tar.xz4.1 MiB2011-Sep-19 02:23
gnutls-3.0.3.tar.xz.sig490 B2011-Sep-19 02:23
gnutls-3.0.4.tar.xz4.1 MiB2011-Oct-15 04:09
gnutls-3.0.4.tar.xz.sig490 B2011-Oct-15 04:09
gnutls-3.0.5.tar.xz4.1 MiB2011-Oct-27 23:16
gnutls-3.0.5.tar.xz.sig490 B2011-Oct-27 23:16
gnutls-3.0.6.tar.xz4.1 MiB2011-Nov-08 02:07
gnutls-3.0.6.tar.xz.sig490 B2011-Nov-08 02:07
gnutls-3.0.7.tar.xz4.1 MiB2011-Nov-08 11:50
gnutls-3.0.7.tar.xz.sig490 B2011-Nov-08 11:50
gnutls-3.0.8.tar.xz4.1 MiB2011-Nov-12 19:34
gnutls-3.0.8.tar.xz.sig490 B2011-Nov-12 19:34
gnutls-3.0.9.tar.xz4.2 MiB2011-Dec-14 02:48
gnutls-3.0.9.tar.xz.sig490 B2011-Dec-14 02:48
gnutls-3.1.0.tar.lz4.4 MiB2012-Aug-16 01:19
gnutls-3.1.0.tar.lz.sig490 B2012-Aug-16 01:19
gnutls-3.1.0.tar.xz4.5 MiB2012-Aug-16 01:20
gnutls-3.1.0.tar.xz.sig490 B2012-Aug-16 01:20
gnutls-3.1.1.tar.lz4.4 MiB2012-Sep-02 23:17
gnutls-3.1.1.tar.lz.sig490 B2012-Sep-02 23:17
gnutls-3.1.1.tar.xz4.6 MiB2012-Sep-02 23:16
gnutls-3.1.1.tar.xz.sig490 B2012-Sep-02 23:16
gnutls-3.1.2.tar.lz4.4 MiB2012-Sep-26 23:20
gnutls-3.1.2.tar.lz.sig490 B2012-Sep-26 23:20
gnutls-3.1.2.tar.xz4.6 MiB2012-Sep-26 23:19
gnutls-3.1.2.tar.xz.sig490 B2012-Sep-26 23:19
gnutls-3.1.3.tar.lz4.5 MiB2012-Oct-12 21:45
gnutls-3.1.3.tar.lz.sig490 B2012-Oct-12 21:45
gnutls-3.1.3.tar.xz4.7 MiB2012-Oct-12 21:45
gnutls-3.1.3.tar.xz.sig490 B2012-Oct-12 21:45
gnutls-3.1.4.tar.lz4.5 MiB2012-Nov-10 04:32
gnutls-3.1.4.tar.lz.sig490 B2012-Nov-10 04:32
gnutls-3.1.4.tar.xz4.7 MiB2012-Nov-10 04:31
gnutls-3.1.4.tar.xz.sig490 B2012-Nov-10 04:31
gnutls-3.1.5.tar.lz4.6 MiB2012-Nov-24 22:24
gnutls-3.1.5.tar.lz.sig490 B2012-Nov-24 22:24
gnutls-3.1.5.tar.xz4.7 MiB2012-Nov-24 22:24
gnutls-3.1.5.tar.xz.sig490 B2012-Nov-24 22:24

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران