لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/gnuastro/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
gnuastro-latest.tar.lz.sig833 B2018-Aug-08 21:14
gnuastro-latest.tar.lz3.1 MiB2018-Aug-08 21:14
gnuastro-latest.tar.gz.sig833 B2018-Aug-08 21:14
gnuastro-latest.tar.gz4.8 MiB2018-Aug-08 21:14
gnuastro-0.7.tar.lz.sig833 B2018-Aug-08 21:14
gnuastro-0.7.tar.lz3.1 MiB2018-Aug-08 21:14
gnuastro-0.7.tar.gz.sig833 B2018-Aug-08 21:14
gnuastro-0.7.tar.gz4.8 MiB2018-Aug-08 21:14
gnuastro-0.6.tar.lz.sig833 B2018-Jun-04 18:18
gnuastro-0.6.tar.lz3.1 MiB2018-Jun-04 18:18
gnuastro-0.6.tar.gz.sig833 B2018-Jun-04 18:18
gnuastro-0.6.tar.gz4.8 MiB2018-Jun-04 18:18
gnuastro-0.5.tar.lz.sig833 B2017-Dec-22 18:50
gnuastro-0.5.tar.lz3.0 MiB2017-Dec-22 18:50
gnuastro-0.5.tar.gz.sig833 B2017-Dec-22 18:50
gnuastro-0.5.tar.gz4.6 MiB2017-Dec-22 18:50
gnuastro-0.4.tar.lz.sig488 B2017-Sep-13 01:42
gnuastro-0.4.tar.lz2.9 MiB2017-Sep-13 01:42
gnuastro-0.4.tar.gz.sig488 B2017-Sep-13 01:42
gnuastro-0.4.tar.gz4.4 MiB2017-Sep-13 01:42
gnuastro-0.3.tar.lz.sig488 B2017-Jun-01 20:47
gnuastro-0.3.tar.lz2.9 MiB2017-Jun-01 20:47
gnuastro-0.3.tar.gz.sig488 B2017-Jun-01 20:47
gnuastro-0.3.tar.gz4.3 MiB2017-Jun-01 20:47
gnuastro-0.2.tar.lz.sig455 B2016-Oct-03 03:33
gnuastro-0.2.tar.lz2.7 MiB2016-Oct-03 03:33
gnuastro-0.2.tar.gz.sig455 B2016-Oct-03 03:33
gnuastro-0.2.tar.gz4.0 MiB2016-Oct-03 03:33
gnuastro-0.1.tar.gz.sig473 B2016-May-30 17:03
gnuastro-0.1.tar.gz3.5 MiB2016-May-30 17:03
gnuastro-0.0.tar.gz.sig473 B2016-May-26 04:28
gnuastro-0.0.tar.gz1.7 MiB2016-May-26 04:28

میرور رسمی اوپن سورس در ایران