لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/gnuastro/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
gnuastro-0.0.tar.gz1.7 MiB2016-May-26 05:28
gnuastro-0.0.tar.gz.sig473 B2016-May-26 05:28
gnuastro-0.1.tar.gz3.5 MiB2016-May-30 18:03
gnuastro-0.1.tar.gz.sig473 B2016-May-30 18:03
gnuastro-0.2.tar.gz4.0 MiB2016-Oct-03 04:33
gnuastro-0.2.tar.gz.sig455 B2016-Oct-03 04:33
gnuastro-0.2.tar.lz2.7 MiB2016-Oct-03 04:33
gnuastro-0.2.tar.lz.sig455 B2016-Oct-03 04:33
gnuastro-0.3.tar.gz4.3 MiB2017-Jun-01 21:47
gnuastro-0.3.tar.gz.sig488 B2017-Jun-01 21:47
gnuastro-0.3.tar.lz2.9 MiB2017-Jun-01 21:47
gnuastro-0.3.tar.lz.sig488 B2017-Jun-01 21:47
gnuastro-0.4.tar.gz4.4 MiB2017-Sep-13 02:42
gnuastro-0.4.tar.gz.sig488 B2017-Sep-13 02:42
gnuastro-0.4.tar.lz2.9 MiB2017-Sep-13 02:42
gnuastro-0.4.tar.lz.sig488 B2017-Sep-13 02:42
gnuastro-0.5.tar.gz4.6 MiB2017-Dec-22 19:50
gnuastro-0.5.tar.gz.sig833 B2017-Dec-22 19:50
gnuastro-0.5.tar.lz3.0 MiB2017-Dec-22 19:50
gnuastro-0.5.tar.lz.sig833 B2017-Dec-22 19:50
gnuastro-0.6.tar.gz4.8 MiB2018-Jun-04 19:18
gnuastro-0.6.tar.gz.sig833 B2018-Jun-04 19:18
gnuastro-0.6.tar.lz3.1 MiB2018-Jun-04 19:18
gnuastro-0.6.tar.lz.sig833 B2018-Jun-04 19:18
gnuastro-0.7.tar.gz4.8 MiB2018-Aug-08 22:14
gnuastro-0.7.tar.gz.sig833 B2018-Aug-08 22:14
gnuastro-0.7.tar.lz3.1 MiB2018-Aug-08 22:14
gnuastro-0.7.tar.lz.sig833 B2018-Aug-08 22:14
gnuastro-0.8.tar.gz4.9 MiB2018-Dec-28 06:21
gnuastro-0.8.tar.gz.sig833 B2018-Dec-28 06:21
gnuastro-0.8.tar.lz3.2 MiB2018-Dec-28 06:22
gnuastro-0.8.tar.lz.sig833 B2018-Dec-28 06:22
gnuastro-0.9.tar.gz5.1 MiB2019-Apr-17 21:26
gnuastro-0.9.tar.gz.sig833 B2019-Apr-17 21:26
gnuastro-0.9.tar.lz3.3 MiB2019-Apr-17 21:27
gnuastro-0.9.tar.lz.sig833 B2019-Apr-17 21:27
gnuastro-latest.tar.gz5.1 MiB2019-Apr-17 21:26
gnuastro-latest.tar.gz.sig833 B2019-Apr-17 21:26
gnuastro-latest.tar.lz3.3 MiB2019-Apr-17 21:27
gnuastro-latest.tar.lz.sig833 B2019-Apr-17 21:27

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران