لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/gnu-pw-mgr/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
gpw-1.1/-2014-Jan-06 03:05
gnu-pw-mgr-1.0.tar.gz1.0 MiB2013-Nov-08 00:53
gnu-pw-mgr-1.0.tar.gz.sig198 B2013-Nov-08 00:53
gnu-pw-mgr-1.0.tar.xz674.5 KiB2013-Nov-08 00:53
gnu-pw-mgr-1.0.tar.xz.sig198 B2013-Nov-08 00:53
gnu-pw-mgr-1.2.tar.gz1.1 MiB2014-Mar-23 22:04
gnu-pw-mgr-1.2.tar.gz.sig198 B2014-Mar-23 22:04
gnu-pw-mgr-1.2.tar.xz688.9 KiB2014-Mar-23 22:05
gnu-pw-mgr-1.2.tar.xz.sig198 B2014-Mar-23 22:05
gnu-pw-mgr-1.3.tar.gz1.1 MiB2015-Feb-16 22:00
gnu-pw-mgr-1.3.tar.gz.sig198 B2015-Feb-16 22:00
gnu-pw-mgr-1.3.tar.xz697.7 KiB2015-Feb-16 22:00
gnu-pw-mgr-1.3.tar.xz.sig198 B2015-Feb-16 22:00
gnu-pw-mgr-1.4.tar.gz1.1 MiB2015-May-31 23:51
gnu-pw-mgr-1.4.tar.gz.sig198 B2015-May-31 23:51
gnu-pw-mgr-1.4.tar.xz704.4 KiB2015-May-31 23:51
gnu-pw-mgr-1.4.tar.xz.sig198 B2015-May-31 23:51
gnu-pw-mgr-1.5.tar.gz1.1 MiB2015-Aug-20 02:39
gnu-pw-mgr-1.5.tar.gz.sig198 B2015-Aug-20 02:39
gnu-pw-mgr-1.5.tar.xz705.6 KiB2015-Aug-20 02:39
gnu-pw-mgr-1.5.tar.xz.sig198 B2015-Aug-20 02:39
gnu-pw-mgr-1.6.tar.gz1.1 MiB2015-Oct-07 21:04
gnu-pw-mgr-1.6.tar.gz.sig198 B2015-Oct-07 21:04
gnu-pw-mgr-1.6.tar.xz707.1 KiB2015-Oct-07 21:04
gnu-pw-mgr-1.6.tar.xz.sig198 B2015-Oct-07 21:04
gnu-pw-mgr-2.0.tar.gz1.1 MiB2016-May-19 20:48
gnu-pw-mgr-2.0.tar.gz.sig473 B2016-May-19 20:48
gnu-pw-mgr-2.0.tar.xz719.3 KiB2016-May-19 20:49
gnu-pw-mgr-2.0.tar.xz.sig473 B2016-May-19 20:49
gnu-pw-mgr-2.3.1.tar.gz1.2 MiB2018-Jun-18 01:00
gnu-pw-mgr-2.3.1.tar.gz.sig473 B2018-Jun-18 01:00
gnu-pw-mgr-2.3.1.tar.xz768.0 KiB2018-Jun-18 01:00
gnu-pw-mgr-2.3.1.tar.xz.sig473 B2018-Jun-18 01:00
gnu-pw-mgr-2.3.2.tar.gz1.2 MiB2018-Jul-01 02:26
gnu-pw-mgr-2.3.2.tar.gz.sig473 B2018-Jul-01 02:26
gnu-pw-mgr-2.3.2.tar.xz770.1 KiB2018-Jul-01 02:26
gnu-pw-mgr-2.3.2.tar.xz.sig473 B2018-Jul-01 02:26
gnu-pw-mgr-2.3.3.tar.gz1.2 MiB2018-Jul-13 02:56
gnu-pw-mgr-2.3.3.tar.gz.sig473 B2018-Jul-13 02:56
gnu-pw-mgr-2.3.3.tar.xz781.7 KiB2018-Jul-13 02:56
gnu-pw-mgr-2.3.3.tar.xz.sig473 B2018-Jul-13 02:56
gnu-pw-mgr-2.3.tar.gz1.1 MiB2018-Jun-17 01:44
gnu-pw-mgr-2.3.tar.gz.sig473 B2018-Jun-17 01:44
gnu-pw-mgr-2.3.tar.xz731.6 KiB2018-Jun-17 01:44
gnu-pw-mgr-2.3.tar.xz.sig473 B2018-Jun-17 01:44
gnu-pw-mgr-2.4.2.tar.gz1.3 MiB2018-Sep-01 21:26
gnu-pw-mgr-2.4.2.tar.gz.sig659 B2018-Sep-01 21:26
gnu-pw-mgr-2.4.2.tar.xz791.6 KiB2018-Sep-01 21:26
gnu-pw-mgr-2.4.2.tar.xz.sig659 B2018-Sep-01 21:26

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران