لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/ghostscript/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
5.50a.README210 B2000-Jul-27 00:28
ghostscript-2.4-2.4.1.diff.gz131.9 KiB1992-Apr-21 11:30
ghostscript-2.4.1-2.5.diff.gz430.3 KiB1992-Aug-19 11:30
ghostscript-2.5-2.5.1.diff.gz83.8 KiB1992-Sep-16 11:30
ghostscript-2.5.1-2.5.2.diff.gz25.6 KiB1992-Sep-21 11:30
ghostscript-2.5.2-2.6.diff.gz701.4 KiB1993-May-10 11:30
ghostscript-2.6-2.6.1.diff.gz123.9 KiB1993-May-29 11:30
ghostscript-2.6.1-2.6.2.diff.gz30.0 KiB1995-Apr-20 11:30
ghostscript-5.10.tar.gz2.5 MiB1998-Dec-20 09:27
ghostscript-5.10jpeg.tar.gz526.3 KiB1998-Dec-20 09:27
ghostscript-5.10libpng.tar.gz149.1 KiB1998-Dec-20 09:27
ghostscript-6.51.tar.bz23.6 MiB2001-Jun-08 03:55
ghostscript-6.51.tar.gz4.2 MiB2001-Jun-08 03:56
ghostscript-6.53.tar.bz23.7 MiB2002-Feb-13 14:00
ghostscript-6.53.tar.gz4.5 MiB2002-Feb-13 14:01
ghostscript-7.05.tar.gz4.7 MiB2002-Apr-23 06:03
ghostscript-7.07b.tar.gz4.7 MiB2003-Dec-22 17:05
ghostscript-7.07b.tar.gz.sig65 B2003-Dec-22 17:05
ghostscript-fonts-other-5.10.tar.gz781.2 KiB1998-Jun-06 11:30
ghostscript-fonts-std-5.10.tar.gz1.4 MiB1998-Dec-20 09:27
gnu-ghostscript-8.56.0.tar.bz27.3 MiB2007-Aug-04 01:05
gnu-ghostscript-8.56.0.tar.bz2.sig65 B2007-Aug-04 01:05
gnu-ghostscript-8.60.0.tar.bz28.0 MiB2007-Sep-13 01:35
gnu-ghostscript-8.60.0.tar.bz2.sig65 B2007-Sep-13 01:35
gnu-ghostscript-8.61.0.tar.bz28.1 MiB2008-May-04 15:04
gnu-ghostscript-8.61.0.tar.bz2.sig72 B2008-May-04 15:04
gnu-ghostscript-8.62.0.tar.bz28.1 MiB2008-May-05 02:28
gnu-ghostscript-8.62.0.tar.bz2.sig72 B2008-May-05 02:28
gnu-ghostscript-8.63.0.tar.bz28.3 MiB2009-Apr-26 22:43
gnu-ghostscript-8.63.0.tar.bz2.sig72 B2009-Apr-26 22:43
gnu-ghostscript-8.64.0.tar.bz28.5 MiB2009-Apr-26 22:46
gnu-ghostscript-8.64.0.tar.bz2.sig72 B2009-Apr-26 22:46
gnu-ghostscript-8.71.0.tar.bz217.2 MiB2010-Sep-05 21:01
gnu-ghostscript-8.71.0.tar.bz2.sig72 B2010-Sep-05 20:58
gnu-ghostscript-8.71.0.tar.xz13.5 MiB2010-Sep-05 20:58
gnu-ghostscript-8.71.0.tar.xz.sig72 B2010-Sep-05 20:55
gnu-ghostscript-8.71.1.tar.bz216.7 MiB2010-Sep-09 04:51
gnu-ghostscript-8.71.1.tar.bz2.sig72 B2010-Sep-09 04:48
gnu-ghostscript-8.71.1.tar.xz13.0 MiB2010-Sep-09 04:48
gnu-ghostscript-8.71.1.tar.xz.sig72 B2010-Sep-09 04:45
gnu-ghostscript-9.04.1.tar.bz218.4 MiB2012-Jan-02 06:14
gnu-ghostscript-9.04.1.tar.bz2.sig72 B2012-Jan-02 06:14
gnu-ghostscript-9.04.1.tar.xz14.2 MiB2012-Jan-02 06:09
gnu-ghostscript-9.04.1.tar.xz.sig72 B2012-Jan-02 06:09
gnu-ghostscript-9.05.0.tar.bz218.0 MiB2012-Sep-05 01:18
gnu-ghostscript-9.05.0.tar.bz2.sig72 B2012-Sep-05 01:18
gnu-ghostscript-9.05.0.tar.xz14.8 MiB2012-Sep-05 01:28
gnu-ghostscript-9.05.0.tar.xz.sig72 B2012-Sep-05 01:28
gnu-ghostscript-9.06.0.tar.bz218.2 MiB2013-Jan-01 15:54
gnu-ghostscript-9.06.0.tar.bz2.sig72 B2013-Jan-01 15:51
gnu-ghostscript-9.06.0.tar.xz14.9 MiB2013-Jan-01 15:58
gnu-ghostscript-9.06.0.tar.xz.sig72 B2013-Jan-01 15:55
gnu-ghostscript-9.14.0.tar.bz217.4 MiB2014-Dec-04 21:54
gnu-ghostscript-9.14.0.tar.bz2.sig72 B2014-Dec-04 21:51
gnu-ghostscript-9.14.0.tar.xz14.5 MiB2014-Dec-04 21:46
gnu-ghostscript-9.14.0.tar.xz.sig72 B2014-Dec-04 21:43
gnu-ghostscript-9.14.1.tar.bz217.4 MiB2016-Nov-06 22:30
gnu-ghostscript-9.14.1.tar.bz2.sig72 B2016-Nov-06 22:30
gnu-ghostscript-9.14.1.tar.xz14.5 MiB2016-Nov-06 22:39
gnu-ghostscript-9.14.1.tar.xz.sig72 B2016-Nov-06 22:39
gnu-gs-5.50a.tar.gz2.7 MiB2000-Jul-27 00:24
gnu-gs-fonts-other-5.50.tar.gz777.4 KiB2000-Feb-23 23:39
gnu-gs-fonts-other-6.0.tar.gz777.4 KiB2000-Jan-13 12:30
gnu-gs-fonts-std-5.50.tar.gz1.8 MiB2000-Feb-23 23:38
gnu-gs-fonts-std-6.0.tar.gz1.8 MiB1999-Dec-29 12:30
jpegsrc.v6b.tar.gz598.9 KiB2000-Feb-24 00:08
libpng-1.0.2.tar.gz220.1 KiB2000-Feb-24 00:02
zlib-1.1.3.tar.gz164.5 KiB2000-Feb-24 00:04

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران