لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/gettext/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
gettext-0.10.40.tar.gz1.3 MiB2001-Sep-15 20:54
gettext-0.11.2.tar.gz3.0 MiB2002-Apr-24 23:46
gettext-0.11.5.tar.gz3.6 MiB2002-Aug-07 00:34
gettext-0.12.1.tar.gz5.5 MiB2003-May-27 23:21
gettext-0.13.1.tar.gz6.2 MiB2003-Dec-18 01:43
gettext-0.13.1.tar.gz.sig65 B2003-Dec-18 01:33
gettext-0.13.tar.gz6.2 MiB2003-Nov-30 23:31
gettext-0.13.tar.gz.sig65 B2003-Nov-30 23:19
gettext-0.14.1.tar.gz6.2 MiB2004-Jan-30 00:09
gettext-0.14.1.tar.gz.sig65 B2004-Jan-29 23:55
gettext-0.14.2.tar.gz6.7 MiB2005-Feb-24 23:36
gettext-0.14.2.tar.gz.sig65 B2005-Feb-24 23:27
gettext-0.14.3.tar.gz6.7 MiB2005-Mar-14 22:10
gettext-0.14.3.tar.gz.sig65 B2005-Mar-14 22:05
gettext-0.14.4.tar.gz6.7 MiB2005-Apr-12 16:52
gettext-0.14.4.tar.gz.sig65 B2005-Apr-12 16:47
gettext-0.14.5.tar.gz6.8 MiB2005-May-23 19:48
gettext-0.14.5.tar.gz.sig65 B2005-May-23 19:43
gettext-0.14.6.tar.gz6.8 MiB2006-Jun-21 22:38
gettext-0.14.6.tar.gz.sig65 B2006-Jun-21 22:35
gettext-0.14.tar.gz6.2 MiB2004-Jan-29 01:19
gettext-0.14.tar.gz.sig65 B2004-Jan-29 01:09
gettext-0.15.tar.gz7.7 MiB2006-Jul-22 01:20
gettext-0.15.tar.gz.sig65 B2006-Jul-22 01:16
gettext-0.16.1.tar.gz8.1 MiB2006-Nov-28 00:13
gettext-0.16.1.tar.gz.sig65 B2006-Nov-28 00:09
gettext-0.16.tar.gz8.2 MiB2006-Oct-27 01:35
gettext-0.16.tar.gz.sig65 B2006-Oct-27 01:31
gettext-0.17.tar.gz11.1 MiB2007-Nov-07 07:44
gettext-0.17.tar.gz.sig65 B2007-Nov-07 07:38
gettext-0.18.1.1.tar.gz14.4 MiB2010-Jun-07 02:38
gettext-0.18.1.1.tar.gz.sig72 B2010-Jun-07 02:35
gettext-0.18.1.tar.gz14.4 MiB2010-Jun-04 20:40
gettext-0.18.1.tar.gz.sig72 B2010-Jun-04 20:37
gettext-0.18.2.1.tar.gz15.2 MiB2013-Mar-05 17:15
gettext-0.18.2.1.tar.gz.sig490 B2013-Mar-05 17:15
gettext-0.18.2.tar.gz15.0 MiB2012-Dec-25 11:05
gettext-0.18.2.tar.gz.sig490 B2012-Dec-25 11:05
gettext-0.18.3.1.tar.gz15.6 MiB2013-Aug-16 20:56
gettext-0.18.3.1.tar.gz.sig490 B2013-Aug-16 20:56
gettext-0.18.3.2.tar.gz15.4 MiB2014-Jan-07 11:13
gettext-0.18.3.2.tar.gz.sig836 B2014-Jan-07 11:13
gettext-0.18.3.tar.gz15.4 MiB2013-Jul-07 17:48
gettext-0.18.3.tar.gz.sig490 B2013-Jul-07 17:48
gettext-0.18.tar.gz11.5 MiB2010-May-10 03:47
gettext-0.18.tar.gz.sig72 B2010-May-10 03:44
gettext-0.19.1.tar.gz16.1 MiB2014-Jun-10 10:58
gettext-0.19.1.tar.gz.sig819 B2014-Jun-10 10:58
gettext-0.19.1.tar.xz6.3 MiB2014-Jun-10 10:59
gettext-0.19.1.tar.xz.sig819 B2014-Jun-10 10:59
gettext-0.19.2.tar.gz16.3 MiB2014-Jul-14 13:12
gettext-0.19.2.tar.gz.sig819 B2014-Jul-14 13:12
gettext-0.19.2.tar.xz6.3 MiB2014-Jul-14 13:13
gettext-0.19.2.tar.xz.sig819 B2014-Jul-14 13:13
gettext-0.19.3.tar.gz16.6 MiB2014-Oct-16 12:49
gettext-0.19.3.tar.gz.sig819 B2014-Oct-16 12:49
gettext-0.19.3.tar.xz6.3 MiB2014-Oct-16 12:50
gettext-0.19.3.tar.xz.sig819 B2014-Oct-16 12:50
gettext-0.19.4.tar.gz16.9 MiB2014-Dec-24 12:23
gettext-0.19.4.tar.gz.sig819 B2014-Dec-24 12:23
gettext-0.19.4.tar.lz5.9 MiB2014-Dec-24 12:23
gettext-0.19.4.tar.lz.sig819 B2014-Dec-24 12:23
gettext-0.19.4.tar.xz6.3 MiB2014-Dec-24 12:23
gettext-0.19.4.tar.xz.sig819 B2014-Dec-24 12:23
gettext-0.19.5.1.tar.gz17.5 MiB2015-Jul-15 06:42
gettext-0.19.5.1.tar.gz.sig819 B2015-Jul-15 06:42
gettext-0.19.5.1.tar.lz6.0 MiB2015-Jul-15 06:42
gettext-0.19.5.1.tar.lz.sig819 B2015-Jul-15 06:42
gettext-0.19.5.1.tar.xz6.6 MiB2015-Jul-15 06:42
gettext-0.19.5.1.tar.xz.sig819 B2015-Jul-15 06:42
gettext-0.19.5.tar.gz17.5 MiB2015-Jul-10 11:38
gettext-0.19.5.tar.gz.sig819 B2015-Jul-10 11:38
gettext-0.19.5.tar.lz6.0 MiB2015-Jul-10 11:38
gettext-0.19.5.tar.lz.sig819 B2015-Jul-10 11:38
gettext-0.19.5.tar.xz6.6 MiB2015-Jul-10 11:39
gettext-0.19.5.tar.xz.sig819 B2015-Jul-10 11:39
gettext-0.19.6.tar.gz17.8 MiB2015-Sep-11 08:16
gettext-0.19.6.tar.gz.sig819 B2015-Sep-11 08:16
gettext-0.19.6.tar.lz6.0 MiB2015-Sep-11 08:17
gettext-0.19.6.tar.lz.sig819 B2015-Sep-11 08:17
gettext-0.19.6.tar.xz6.6 MiB2015-Sep-11 08:17
gettext-0.19.6.tar.xz.sig819 B2015-Sep-11 08:17
gettext-0.19.7.tar.gz18.3 MiB2015-Dec-28 07:01
gettext-0.19.7.tar.gz.sig819 B2015-Dec-28 07:01
gettext-0.19.7.tar.lz6.3 MiB2015-Dec-28 07:02
gettext-0.19.7.tar.lz.sig819 B2015-Dec-28 07:02
gettext-0.19.7.tar.xz6.9 MiB2015-Dec-28 07:02
gettext-0.19.7.tar.xz.sig819 B2015-Dec-28 07:02
gettext-0.19.8.1.tar.gz18.8 MiB2016-Jun-11 18:03
gettext-0.19.8.1.tar.gz.sig819 B2016-Jun-11 18:03
gettext-0.19.8.1.tar.lz6.3 MiB2016-Jun-11 18:03
gettext-0.19.8.1.tar.lz.sig819 B2016-Jun-11 18:03
gettext-0.19.8.1.tar.xz6.9 MiB2016-Jun-11 18:04
gettext-0.19.8.1.tar.xz.sig819 B2016-Jun-11 18:04
gettext-0.19.8.tar.gz19.1 MiB2016-Jun-09 11:41
gettext-0.19.8.tar.gz.sig819 B2016-Jun-09 11:41
gettext-0.19.8.tar.lz6.3 MiB2016-Jun-09 11:41
gettext-0.19.8.tar.lz.sig819 B2016-Jun-09 11:41
gettext-0.19.8.tar.xz6.8 MiB2016-Jun-09 11:42
gettext-0.19.8.tar.xz.sig819 B2016-Jun-09 11:42
gettext-0.19.tar.gz15.8 MiB2014-Jun-02 05:37
gettext-0.19.tar.gz.sig819 B2014-Jun-02 05:37
gettext-0.20.1.tar.gz22.2 MiB2019-May-12 20:10
gettext-0.20.1.tar.gz.sig819 B2019-May-12 20:10
gettext-0.20.1.tar.xz8.9 MiB2019-May-12 20:12
gettext-0.20.1.tar.xz.sig819 B2019-May-12 20:12
gettext-0.20.tar.gz22.2 MiB2019-May-09 02:38
gettext-0.20.tar.gz.sig819 B2019-May-09 02:38
gettext-0.20.tar.xz8.9 MiB2019-May-09 02:40
gettext-0.20.tar.xz.sig819 B2019-May-09 02:40
gettext-runtime-0.13.1.bin.woe32.zip163.7 KiB2004-Jan-20 17:36
gettext-runtime-0.13.1.bin.woe32.zip.sig65 B2004-Jan-20 17:36
gettext-tools-0.13.1.bin.woe32.zip1.1 MiB2004-Jan-20 17:37
gettext-tools-0.13.1.bin.woe32.zip.sig65 B2004-Jan-20 17:36

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران