فهرست فایلهای دایرکتوری : /gnu/gengetopt/old/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
gengetopt-2.0-2.1.patch.gz23.1 KiB2000-Sep-21 17:05
gengetopt-2.0-2.1.patch.gz.md5sum61 B2000-Sep-21 17:05
gengetopt-2.0-2.1.patch.gz.md5sum.sig232 B2000-Sep-21 17:05
gengetopt-2.0.tar.gz111.9 KiB2000-Aug-01 14:30
gengetopt-2.0.tar.gz.md5sum55 B2000-Aug-01 14:30
gengetopt-2.0.tar.gz.md5sum.sig232 B2000-Aug-01 14:30
gengetopt-2.1.tar.gz112.3 KiB2000-Sep-21 17:05
gengetopt-2.1.tar.gz.md5sum55 B2000-Sep-21 17:05
gengetopt-2.1.tar.gz.md5sum.sig232 B2000-Sep-21 17:05
gengetopt-2.2.tar.gz114.6 KiB2001-Jan-13 21:37
gengetopt-2.2.tar.gz.md5sum55 B2001-Jan-13 21:37
gengetopt-2.2.tar.gz.md5sum.sig232 B2001-Jan-13 21:37
gengetopt-2.3.tar.gz134.2 KiB2001-May-02 16:42
gengetopt-2.3.tar.gz.md5sum55 B2001-May-02 16:42
gengetopt-2.3.tar.gz.md5sum.sig232 B2001-May-02 16:42
gengetopt-2.4.tar.gz136.5 KiB2001-Aug-13 23:52
gengetopt-2.4.tar.gz.md555 B2001-Aug-13 23:52
gengetopt-2.4.tar.gz.md5.sig232 B2001-Aug-13 23:52
gengetopt-2.5.tar.gz191.2 KiB2001-Dec-18 02:41
gengetopt-2.5.tar.gz.md555 B2001-Dec-18 02:41
gengetopt-2.5.tar.gz.md5.sig232 B2001-Dec-18 02:41
gengetopt-2.6.tar.gz195.0 KiB2002-Mar-02 18:03
gengetopt-2.6.tar.gz.md555 B2002-Mar-02 18:03
gengetopt-2.6.tar.gz.md5.sig232 B2002-Mar-02 18:03
gengetopt-2.7-2.7.1.patch.gz27.7 KiB2002-Jul-22 02:30
gengetopt-2.7-2.7.1.patch.gz.md563 B2002-Jul-22 02:30
gengetopt-2.7-2.7.1.patch.gz.md5.sig232 B2002-Jul-22 02:30
gengetopt-2.7.1.tar.gz159.1 KiB2002-Jul-22 02:30
gengetopt-2.7.1.tar.gz.md557 B2002-Jul-22 02:30
gengetopt-2.7.1.tar.gz.md5.sig232 B2002-Jul-22 02:30
gengetopt-2.7.tar.gz213.3 KiB2002-Jul-01 02:52
gengetopt-2.7.tar.gz.md555 B2002-Jul-01 02:52
gengetopt-2.7.tar.gz.md5.sig232 B2002-Jul-01 02:52
gengetopt-2.8.1.tar.gz223.7 KiB2003-Feb-22 01:01
gengetopt-2.8.1.tar.gz.md557 B2003-Feb-22 01:01
gengetopt-2.8.1.tar.gz.md5.sig189 B2003-Feb-22 01:01
gengetopt-2.8.tar.gz217.9 KiB2003-Jan-02 13:17
gengetopt-2.8.tar.gz.md555 B2003-Jan-02 13:17
gengetopt-2.8.tar.gz.md5.sig232 B2003-Jan-02 13:17
gengetopt-2.9.tar.gz224.9 KiB2003-Apr-13 20:14
gengetopt-2.9.tar.gz.md555 B2003-Apr-13 20:14
gengetopt-2.9.tar.gz.md5.sig189 B2003-Apr-13 20:14

رفع مسئولیت :

میرور بسته های نرم افزاری متن بار در ایرن توسط رسانگار در راستای احساس مسئولیت اجتماعی ما برای ارائه خدمات مورد نیاز کاربران ایرانی با سرعت دسترسی بالاتر ارائه شده است، تمامی فایلهای ارائه شده در این سایت ( میرور متن باز رسانگار در ایران ) برای کاربران علاقمند ارائه شده و رسانگار هیچ کنترلی روی محتوا و فایلهای مخازن و بسته های نرم افزاری مختلف نداشته و هیچ تضمینی از جهت محتوای فایلها یا تعهد و تضمین بابت کیفیت فایلها ندارد، در همین راستا در هیچ موردی پاسخ گو و مسئول فایلهای دانلود شده از این سرور نیست ، دانلود این فایلها با ریسک و مسئولیت کاربر دانلود کننده و با آگاهی وی بر محتوای فایلها و نرم افزارهای مورد استفاده وی ( مشتری ) می باشد، این میرور و سایت تحت قوانین ایران مدیریت می شود ‌میرور رسانگار در سایتهای داخلی با ترافیک نیم بها ثبت شده اما مسئولیت محاسبه ترافیک بصورت نیم بها با ISP شما می باشد.