لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/gama/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
gama-1.10.tar.gz772.9 KiB2010-Jul-23 13:46
gama-1.10.tar.gz.sig72 B2010-Jul-23 13:46
gama-1.11.tar.gz767.2 KiB2011-Aug-14 21:16
gama-1.11.tar.gz.sig72 B2011-Aug-14 21:16
gama-1.12.tar.gz794.8 KiB2012-Jul-24 15:28
gama-1.12.tar.gz.sig198 B2012-Jul-24 15:28
gama-1.13.tar.gz800.2 KiB2012-Sep-07 14:55
gama-1.13.tar.gz.sig198 B2012-Sep-07 14:55
gama-1.14.tar.gz1016.1 KiB2013-Sep-25 22:03
gama-1.14.tar.gz.sig198 B2013-Sep-25 22:03
gama-1.15.tar.gz1.0 MiB2014-Mar-26 00:43
gama-1.15.tar.gz.sig198 B2014-Mar-26 00:43
gama-1.16.tar.gz1.1 MiB2015-Jul-25 00:12
gama-1.16.tar.gz.sig181 B2015-Jul-25 00:12
gama-1.17.tar.gz1.1 MiB2015-Nov-08 18:00
gama-1.17.tar.gz.sig181 B2015-Nov-08 18:00
gama-1.18.tar.gz1.1 MiB2016-Aug-16 21:50
gama-1.18.tar.gz.sig181 B2016-Aug-16 21:50
gama-1.19.tar.gz1.1 MiB2017-Jun-28 17:53
gama-1.19.tar.gz.sig163 B2017-Jun-28 17:53
gama-1.20.tar.gz1.1 MiB2017-Nov-15 14:49
gama-1.20.tar.gz.sig195 B2017-Nov-15 14:49
gama-1.21.tar.gz1.1 MiB2017-Nov-26 16:09
gama-1.21.tar.gz.sig195 B2017-Nov-26 16:09
gama-1.22.tar.gz1.1 MiB2018-Mar-30 18:56
gama-1.22.tar.gz.sig195 B2018-Mar-30 18:56
gama-1.6.00.tar.gz455.6 KiB2003-Nov-13 23:27
gama-1.6.00.tar.gz.sig65 B2003-Nov-13 23:27
gama-1.6.01.tar.gz463.8 KiB2004-Mar-04 16:54
gama-1.6.01.tar.gz.sig65 B2004-Mar-04 16:54
gama-1.6.02.tar.gz488.5 KiB2004-May-20 16:28
gama-1.6.02.tar.gz.sig65 B2004-May-20 16:28
gama-1.8.00.tar.gz553.4 KiB2005-Dec-29 02:38
gama-1.8.00.tar.gz.sig65 B2005-Dec-29 02:37
gama-1.8.01.tar.gz603.1 KiB2006-Apr-10 20:22
gama-1.8.01.tar.gz.sig65 B2006-Apr-10 20:22
gama-1.9.02.tar.gz691.4 KiB2007-Jan-21 20:01
gama-1.9.02.tar.gz.sig65 B2007-Jan-21 20:01
gama-1.9.03.tar.gz723.9 KiB2007-Jun-30 01:38
gama-1.9.03.tar.gz.sig65 B2007-Jun-30 01:39
gama-1.9.04.tar.gz726.0 KiB2007-Oct-20 19:25
gama-1.9.04.tar.gz.sig65 B2007-Oct-20 19:25
gama-1.9.05.tar.gz727.9 KiB2008-Apr-13 18:08
gama-1.9.05.tar.gz.sig65 B2008-Apr-13 18:13
gama-1.9.06.tar.gz742.6 KiB2008-Oct-28 18:08
gama-1.9.06.tar.gz.sig65 B2008-Oct-28 18:08
gama-1.9.07.tar.gz759.1 KiB2009-Dec-03 00:42
gama-1.9.07.tar.gz.sig72 B2009-Dec-03 00:42
gama-2.00.tar.gz1.2 MiB2018-May-19 16:59
gama-2.00.tar.gz.sig195 B2018-May-19 16:59
gama-2.01.tar.gz4.3 MiB2018-Oct-08 17:54
gama-2.01.tar.gz.sig195 B2018-Oct-08 17:54
gama-2.02.tar.gz4.3 MiB2018-Dec-21 10:18
gama-2.02.tar.gz.sig195 B2018-Dec-21 10:18
gama-2.03.tar.gz4.4 MiB2019-Feb-04 18:41
gama-2.03.tar.gz.sig195 B2019-Feb-04 18:41
gama-2.04.tar.gz4.4 MiB2019-Apr-07 19:44
gama-2.04.tar.gz.sig195 B2019-Apr-07 19:44
gama-2.05.tar.gz4.4 MiB2019-May-12 22:35
gama-2.05.tar.gz.sig195 B2019-May-12 22:35

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران