لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/fdisk/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
fdisk-0.9.1.tar.bz2294.6 KiB2006-Dec-13 20:29
fdisk-0.9.1.tar.bz2.sha162 B2006-Dec-13 20:28
fdisk-0.9.1.tar.bz2.sha1.sig65 B2006-Dec-13 20:28
fdisk-0.9.1.tar.bz2.sig65 B2006-Dec-13 20:28
fdisk-0.9.1.tar.gz361.0 KiB2006-Dec-13 20:28
fdisk-0.9.1.tar.gz.sha161 B2006-Dec-13 20:43
fdisk-0.9.1.tar.gz.sha1.sig65 B2006-Dec-13 20:44
fdisk-0.9.1.tar.gz.sig65 B2006-Dec-13 20:44
fdisk-0.9.2.tar.bz2294.3 KiB2006-Dec-14 19:12
fdisk-0.9.2.tar.bz2.sha162 B2006-Dec-14 19:06
fdisk-0.9.2.tar.bz2.sha1.sig65 B2006-Dec-14 19:06
fdisk-0.9.2.tar.bz2.sig65 B2006-Dec-14 19:04
fdisk-0.9.2.tar.gz361.2 KiB2006-Dec-14 22:12
fdisk-0.9.2.tar.gz.sha161 B2006-Dec-14 19:30
fdisk-0.9.2.tar.gz.sha1.sig65 B2006-Dec-14 19:30
fdisk-0.9.2.tar.gz.sig65 B2006-Dec-14 22:12
fdisk-0.9.3.tar.bz2296.6 KiB2007-May-04 14:28
fdisk-0.9.3.tar.bz2.sha162 B2007-May-04 14:28
fdisk-0.9.3.tar.bz2.sha1.sig65 B2007-May-04 14:28
fdisk-0.9.3.tar.bz2.sig65 B2007-May-04 14:27
fdisk-0.9.4.tar.bz2296.9 KiB2007-May-09 16:53
fdisk-0.9.4.tar.bz2.sha162 B2007-May-09 16:50
fdisk-0.9.4.tar.bz2.sha1.sig65 B2007-May-09 16:50
fdisk-0.9.4.tar.bz2.sig65 B2007-May-09 16:49
fdisk-0.9.4.tar.gz363.8 KiB2007-May-09 16:48
fdisk-0.9.4.tar.gz.sha161 B2007-May-09 17:07
fdisk-0.9.4.tar.gz.sha1.sig65 B2007-May-09 17:07
fdisk-0.9.4.tar.gz.sig65 B2007-May-09 17:07
fdisk-0.9.tar.bz2294.6 KiB2006-Dec-11 21:51
fdisk-0.9.tar.bz2.sha160 B2006-Dec-11 21:51
fdisk-0.9.tar.bz2.sha1.sig65 B2006-Dec-11 21:51
fdisk-0.9.tar.bz2.sig65 B2006-Dec-11 21:51
fdisk-0.9.tar.gz361.4 KiB2006-Dec-11 21:53
fdisk-0.9.tar.gz.sha159 B2006-Dec-11 21:53
fdisk-0.9.tar.gz.sha1.sig65 B2006-Dec-11 21:53
fdisk-0.9.tar.gz.sig65 B2006-Dec-11 21:53
fdisk-1.0.tar.bz2302.9 KiB2007-Jul-07 20:10
fdisk-1.0.tar.bz2.sha160 B2007-Jul-07 20:09
fdisk-1.0.tar.bz2.sha1.sig65 B2007-Jul-07 20:09
fdisk-1.0.tar.bz2.sig65 B2007-Jul-07 20:09
fdisk-1.0.tar.gz370.8 KiB2007-Jul-07 20:09
fdisk-1.0.tar.gz.sha159 B2007-Jul-07 20:25
fdisk-1.0.tar.gz.sha1.sig65 B2007-Jul-07 20:25
fdisk-1.0.tar.gz.sig65 B2007-Jul-07 20:25
fdisk-1.1.tar.bz2344.1 KiB2008-Dec-12 17:00
fdisk-1.1.tar.bz2.sha160 B2008-Dec-12 17:00
fdisk-1.1.tar.bz2.sha1.sig72 B2008-Dec-12 17:00
fdisk-1.1.tar.bz2.sig72 B2008-Dec-12 16:59
fdisk-1.1.tar.gz425.2 KiB2008-Dec-12 17:28
fdisk-1.1.tar.gz.sha159 B2008-Dec-12 17:29
fdisk-1.1.tar.gz.sha1.sig72 B2008-Dec-12 17:29
fdisk-1.1.tar.gz.sig72 B2008-Dec-12 17:28
fdisk-1.2.1.tar.bz2333.1 KiB2009-Feb-02 21:42
fdisk-1.2.1.tar.bz2.sha162 B2009-Feb-02 21:39
fdisk-1.2.1.tar.bz2.sha1.sig72 B2009-Feb-02 21:39
fdisk-1.2.1.tar.bz2.sig72 B2009-Feb-02 21:38
fdisk-1.2.1.tar.gz422.6 KiB2009-Feb-02 21:38
fdisk-1.2.1.tar.gz.sha161 B2009-Feb-03 01:10
fdisk-1.2.1.tar.gz.sha1.sig72 B2009-Feb-03 01:12
fdisk-1.2.1.tar.gz.sig72 B2009-Feb-03 01:13
fdisk-1.2.2.tar.bz2340.8 KiB2009-Mar-10 01:36
fdisk-1.2.2.tar.bz2.sha162 B2009-Mar-10 01:34
fdisk-1.2.2.tar.bz2.sha1.sig72 B2009-Mar-10 01:35
fdisk-1.2.2.tar.bz2.sig72 B2009-Mar-10 01:34
fdisk-1.2.2.tar.gz435.9 KiB2009-Mar-10 01:34
fdisk-1.2.2.tar.gz.sha161 B2009-Mar-10 02:02
fdisk-1.2.2.tar.gz.sha1.sig72 B2009-Mar-10 02:03
fdisk-1.2.2.tar.gz.sig72 B2009-Mar-10 02:03
fdisk-1.2.3.tar.bz2345.0 KiB2009-Aug-04 01:55
fdisk-1.2.3.tar.bz2.sha162 B2009-Aug-04 01:54
fdisk-1.2.3.tar.bz2.sha1.sig72 B2009-Aug-04 01:54
fdisk-1.2.3.tar.bz2.sig72 B2009-Aug-04 01:54
fdisk-1.2.3.tar.gz444.1 KiB2009-Aug-04 02:16
fdisk-1.2.3.tar.gz.sha161 B2009-Aug-04 02:07
fdisk-1.2.3.tar.gz.sha1.sig72 B2009-Aug-04 02:07
fdisk-1.2.3.tar.gz.sig72 B2009-Aug-04 02:16
fdisk-1.2.4.tar.bz2358.7 KiB2011-May-15 20:51
fdisk-1.2.4.tar.bz2.sha162 B2011-May-15 20:51
fdisk-1.2.4.tar.bz2.sha1.sig287 B2011-May-15 20:50
fdisk-1.2.4.tar.bz2.sig287 B2011-May-15 20:51
fdisk-1.2.4.tar.gz453.5 KiB2011-May-15 20:50
fdisk-1.2.4.tar.gz.sha161 B2010-Jan-10 19:24
fdisk-1.2.4.tar.gz.sha1.sig72 B2010-Jan-10 19:24
fdisk-1.2.4.tar.gz.sig287 B2011-May-15 20:50
fdisk-1.2.5.tar.bz2358.7 KiB2011-May-15 21:29
fdisk-1.2.5.tar.bz2.sha162 B2011-May-15 21:29
fdisk-1.2.5.tar.bz2.sha1.sig287 B2011-May-15 21:28
fdisk-1.2.5.tar.bz2.sig287 B2011-May-15 21:29
fdisk-1.2.5.tar.gz453.6 KiB2011-May-15 21:28
fdisk-1.2.5.tar.gz.sig287 B2011-May-15 21:28
fdisk-1.2.tar.bz2320.4 KiB2009-Jan-22 14:49
fdisk-1.2.tar.bz2.sha160 B2009-Jan-22 14:49
fdisk-1.2.tar.bz2.sha1.sig72 B2009-Jan-22 14:49
fdisk-1.2.tar.bz2.sig72 B2009-Jan-22 14:29
fdisk-1.2.tar.gz409.5 KiB2009-Jan-22 14:19
fdisk-1.2.tar.gz.sha159 B2009-Jan-22 14:19
fdisk-1.2.tar.gz.sha1.sig72 B2009-Jan-22 14:19
fdisk-1.2.tar.gz.sig72 B2009-Jan-22 14:19
fdisk-1.3.0a.tar.bz2358.8 KiB2011-Sep-18 21:09
fdisk-1.3.0a.tar.bz2.sha163 B2011-Sep-18 21:09
fdisk-1.3.0a.tar.bz2.sha1.sig287 B2011-Sep-18 21:08
fdisk-1.3.0a.tar.bz2.sig287 B2011-Sep-18 21:09
fdisk-1.3.0a.tar.gz452.2 KiB2011-Sep-18 21:08
fdisk-1.3.0a.tar.gz.sha162 B2011-Sep-18 21:08
fdisk-1.3.0a.tar.gz.sha1.sig287 B2011-Sep-18 22:03
fdisk-1.3.0a.tar.gz.sig287 B2011-Sep-18 21:08
gnufdisk-2.0.0a.tar.gz2.7 MiB2011-Oct-11 01:08
gnufdisk-2.0.0a.tar.gz.sha165 B2011-Oct-11 01:08
gnufdisk-2.0.0a.tar.gz.sha1.sig287 B2011-Oct-11 01:08
gnufdisk-2.0.0a.tar.gz.sig287 B2011-Oct-11 01:08
gnufdisk-2.0.0a1.tar.gz3.1 MiB2011-Dec-04 23:51
gnufdisk-2.0.0a1.tar.gz.sha166 B2011-Dec-04 23:51
gnufdisk-2.0.0a1.tar.gz.sha1.sig287 B2011-Dec-04 23:51
gnufdisk-2.0.0a1.tar.gz.sig287 B2011-Dec-04 23:51

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران