لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/emacs/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
windows/-2019-Apr-14 22:10
README.olderversions184 B2001-Jan-25 21:03
elisp-manual-21-2.8.tar.gz2.3 MiB2002-Mar-16 16:22
emacs-21.4a.tar.gz19.5 MiB2005-Feb-17 18:18
emacs-21.4a.tar.gz.sig65 B2005-Feb-17 18:18
emacs-22.1-22.2.xdelta2.0 MiB2008-Mar-26 18:49
emacs-22.1-22.2.xdelta.sig65 B2008-Mar-26 18:49
emacs-22.1.tar.gz36.4 MiB2007-Jun-02 16:44
emacs-22.1.tar.gz.sig65 B2007-Jun-02 16:44
emacs-22.2-22.3.xdelta1.7 MiB2008-Sep-05 21:04
emacs-22.2-22.3.xdelta.sig65 B2008-Sep-05 21:04
emacs-22.2.tar.gz36.9 MiB2008-Mar-26 18:48
emacs-22.2.tar.gz.sig65 B2008-Mar-26 18:49
emacs-22.3.tar.gz37.8 MiB2008-Sep-05 21:04
emacs-22.3.tar.gz.sig65 B2008-Sep-05 21:04
emacs-23.1.tar.bz232.8 MiB2009-Jul-30 06:26
emacs-23.1.tar.bz2.sig72 B2009-Jul-30 06:26
emacs-23.1.tar.gz40.9 MiB2009-Jul-30 06:07
emacs-23.1.tar.gz.sig72 B2009-Jul-30 06:11
emacs-23.2b.tar.bz236.7 MiB2011-Nov-26 11:37
emacs-23.2b.tar.bz2.sig198 B2011-Nov-26 11:37
emacs-23.2b.tar.gz45.5 MiB2011-Nov-26 10:32
emacs-23.2b.tar.gz.sig198 B2011-Nov-26 10:32
emacs-23.3b.tar.bz236.9 MiB2011-Nov-26 11:19
emacs-23.3b.tar.bz2.sig198 B2011-Nov-26 11:19
emacs-23.3b.tar.gz45.7 MiB2011-Nov-26 10:54
emacs-23.3b.tar.gz.sig198 B2011-Nov-26 10:54
emacs-23.4.tar.bz236.9 MiB2012-Jan-28 15:10
emacs-23.4.tar.bz2.sig198 B2012-Jan-28 15:10
emacs-23.4.tar.gz45.5 MiB2012-Jan-28 14:58
emacs-23.4.tar.gz.sig198 B2012-Jan-28 14:58
emacs-24.1.tar.bz239.8 MiB2012-Jun-10 12:55
emacs-24.1.tar.bz2.sig198 B2012-Jun-10 12:55
emacs-24.1.tar.gz49.1 MiB2012-Jun-10 12:40
emacs-24.1.tar.gz.sig198 B2012-Jun-10 12:40
emacs-24.2.tar.bz239.8 MiB2012-Aug-27 10:49
emacs-24.2.tar.bz2.sig198 B2012-Aug-27 10:49
emacs-24.2.tar.gz49.1 MiB2012-Aug-27 11:23
emacs-24.2.tar.gz.sig198 B2012-Aug-27 11:23
emacs-24.2.tar.xz33.1 MiB2012-Aug-27 11:08
emacs-24.2.tar.xz.sig198 B2012-Aug-27 11:08
emacs-24.3.tar.gz50.1 MiB2013-Mar-11 07:01
emacs-24.3.tar.gz.sig490 B2013-Mar-11 07:01
emacs-24.3.tar.xz33.9 MiB2013-Mar-11 06:45
emacs-24.3.tar.xz.sig490 B2013-Mar-11 06:45
emacs-24.4.tar.gz56.3 MiB2014-Oct-20 23:36
emacs-24.4.tar.gz.sig473 B2014-Oct-20 23:36
emacs-24.4.tar.xz37.9 MiB2014-Oct-20 23:31
emacs-24.4.tar.xz.sig473 B2014-Oct-20 23:31
emacs-24.5.tar.gz56.5 MiB2015-Apr-10 21:29
emacs-24.5.tar.gz.sig513 B2015-Apr-10 21:29
emacs-24.5.tar.xz37.9 MiB2015-Apr-10 21:28
emacs-24.5.tar.xz.sig513 B2015-Apr-10 21:28
emacs-25.1.tar.gz59.5 MiB2016-Sep-17 21:38
emacs-25.1.tar.gz.sig495 B2016-Sep-17 21:38
emacs-25.1.tar.xz40.5 MiB2016-Sep-17 21:39
emacs-25.1.tar.xz.sig495 B2016-Sep-17 21:39
emacs-25.2.tar.gz61.3 MiB2017-Apr-21 20:05
emacs-25.2.tar.gz.sig473 B2017-Apr-21 20:05
emacs-25.2.tar.xz44.7 MiB2017-Apr-21 20:06
emacs-25.2.tar.xz.sig473 B2017-Apr-21 20:06
emacs-25.3.tar.gz60.1 MiB2017-Sep-12 00:24
emacs-25.3.tar.gz.sig488 B2017-Sep-12 00:24
emacs-25.3.tar.xz40.9 MiB2017-Sep-12 01:15
emacs-25.3.tar.xz.sig488 B2017-Sep-12 01:15
emacs-26.1.tar.gz62.0 MiB2018-May-28 17:42
emacs-26.1.tar.gz.sig488 B2018-May-28 17:42
emacs-26.1.tar.xz42.2 MiB2018-May-28 17:05
emacs-26.1.tar.xz.sig488 B2018-May-28 17:05
emacs-26.2.tar.gz62.2 MiB2019-Apr-12 19:57
emacs-26.2.tar.gz.sig488 B2019-Apr-12 19:57
emacs-26.2.tar.xz42.3 MiB2019-Apr-12 19:58
emacs-26.2.tar.xz.sig488 B2019-Apr-12 19:58
emacs-lisp-intro-2.04.tar.gz487.8 KiB2001-Dec-18 00:06
emacs-lisp-intro-README-2nd-edition5.5 KiB2001-Dec-17 23:03
leim-21.4.tar.gz3.1 MiB2005-Feb-17 16:39
leim-21.4.tar.gz.sig65 B2005-Feb-17 16:39

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران