لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/dico/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
dico-2.0.tar.gz1.6 MiB2009-Mar-31 11:53
dico-2.0.tar.gz.sig189 B2009-Mar-31 11:53
dico-2.1.tar.bz21.4 MiB2010-Jul-08 00:01
dico-2.1.tar.bz2.sig189 B2010-Jul-08 00:01
dico-2.1.tar.gz1.9 MiB2010-Jul-08 00:01
dico-2.1.tar.gz.sig189 B2010-Jul-08 00:01
dico-2.1.tar.xz1.1 MiB2010-Jul-08 00:01
dico-2.1.tar.xz.sig189 B2010-Jul-08 00:01
dico-2.2.tar.bz21.9 MiB2012-Mar-04 18:49
dico-2.2.tar.bz2.sig189 B2012-Mar-04 18:49
dico-2.2.tar.gz2.7 MiB2012-Mar-04 18:49
dico-2.2.tar.gz.sig189 B2012-Mar-04 18:49
dico-2.2.tar.xz1.4 MiB2012-Mar-04 18:49
dico-2.2.tar.xz.sig189 B2012-Mar-04 18:49
dico-2.3.tar.bz22.2 MiB2016-Aug-09 15:19
dico-2.3.tar.bz2.sig198 B2016-Aug-09 15:19
dico-2.3.tar.gz3.2 MiB2016-Aug-09 15:18
dico-2.3.tar.gz.sig198 B2016-Aug-09 15:18
dico-2.3.tar.xz1.5 MiB2016-Aug-09 15:19
dico-2.3.tar.xz.sig198 B2016-Aug-09 15:19
dico-2.4.tar.bz22.3 MiB2016-Nov-21 17:26
dico-2.4.tar.bz2.sig198 B2016-Nov-21 17:26
dico-2.4.tar.gz3.3 MiB2016-Nov-21 17:26
dico-2.4.tar.gz.sig198 B2016-Nov-21 17:26
dico-2.4.tar.xz1.6 MiB2016-Nov-21 17:26
dico-2.4.tar.xz.sig198 B2016-Nov-21 17:26
dico-2.5.tar.bz22.3 MiB2018-Jan-28 19:03
dico-2.5.tar.bz2.sig198 B2018-Jan-28 19:03
dico-2.5.tar.gz3.3 MiB2018-Jan-28 19:03
dico-2.5.tar.gz.sig198 B2018-Jan-28 19:03
dico-2.5.tar.xz1.6 MiB2018-Jan-28 19:04
dico-2.5.tar.xz.sig198 B2018-Jan-28 19:04
dico-2.6.tar.bz22.3 MiB2018-Aug-27 13:49
dico-2.6.tar.bz2.sig220 B2018-Aug-27 13:49
dico-2.6.tar.gz3.3 MiB2018-Aug-27 13:49
dico-2.6.tar.gz.sig220 B2018-Aug-27 13:49
dico-2.6.tar.xz1.6 MiB2018-Aug-27 13:50
dico-2.6.tar.xz.sig220 B2018-Aug-27 13:50
dico-2.7.tar.bz22.3 MiB2018-Sep-25 20:22
dico-2.7.tar.bz2.sig220 B2018-Sep-25 20:22
dico-2.7.tar.gz3.4 MiB2018-Sep-25 20:22
dico-2.7.tar.gz.sig220 B2018-Sep-25 20:22
dico-2.7.tar.xz1.6 MiB2018-Sep-25 20:22
dico-2.7.tar.xz.sig220 B2018-Sep-25 20:22
dico-2.8.tar.bz22.2 MiB2019-Feb-27 00:17
dico-2.8.tar.bz2.sig220 B2019-Feb-27 00:17
dico-2.8.tar.gz3.2 MiB2019-Feb-27 00:17
dico-2.8.tar.gz.sig220 B2019-Feb-27 00:17
dico-2.8.tar.xz1.5 MiB2019-Feb-27 00:17
dico-2.8.tar.xz.sig220 B2019-Feb-27 00:17
dico-2.9.tar.bz22.2 MiB2019-Apr-24 11:20
dico-2.9.tar.bz2.sig220 B2019-Apr-24 11:20
dico-2.9.tar.gz3.2 MiB2019-Apr-24 11:20
dico-2.9.tar.gz.sig220 B2019-Apr-24 11:20
dico-2.9.tar.xz1.5 MiB2019-Apr-24 11:20
dico-2.9.tar.xz.sig220 B2019-Apr-24 11:20
dico-latest.tar.bz22.2 MiB2019-Apr-24 11:20
dico-latest.tar.bz2.sig220 B2019-Apr-24 11:20
dico-latest.tar.gz3.2 MiB2019-Apr-24 11:20
dico-latest.tar.gz.sig220 B2019-Apr-24 11:20
dico-latest.tar.xz1.5 MiB2019-Apr-24 11:20
dico-latest.tar.xz.sig220 B2019-Apr-24 11:20

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران