لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/ddrescue/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
ddrescue-1.10.tar.gz46.9 KiB2009-Feb-22 01:05
ddrescue-1.10.tar.gz.sig65 B2009-Feb-22 01:05
ddrescue-1.10.tar.lz40.7 KiB2009-Feb-22 01:05
ddrescue-1.10.tar.lz.sig65 B2009-Feb-22 01:05
ddrescue-1.11.tar.gz49.1 KiB2009-Jul-11 04:02
ddrescue-1.11.tar.gz.sig65 B2009-Jul-11 04:02
ddrescue-1.11.tar.lz42.5 KiB2009-Jul-11 04:02
ddrescue-1.11.tar.lz.sig65 B2009-Jul-11 04:02
ddrescue-1.12.tar.gz61.1 KiB2010-Apr-06 20:57
ddrescue-1.12.tar.gz.sig65 B2010-Apr-06 20:57
ddrescue-1.12.tar.lz44.7 KiB2010-Apr-06 20:57
ddrescue-1.12.tar.lz.sig65 B2010-Apr-06 20:57
ddrescue-1.13.tar.gz65.7 KiB2010-Aug-28 16:22
ddrescue-1.13.tar.gz.sig65 B2010-Aug-28 16:22
ddrescue-1.13.tar.lz46.2 KiB2010-Aug-28 16:22
ddrescue-1.13.tar.lz.sig65 B2010-Aug-28 16:22
ddrescue-1.14.tar.gz83.3 KiB2011-Jan-11 23:22
ddrescue-1.14.tar.gz.sig65 B2011-Jan-11 23:22
ddrescue-1.14.tar.lz47.7 KiB2011-Jan-11 23:22
ddrescue-1.14.tar.lz.sig65 B2011-Jan-11 23:22
ddrescue-1.15.tar.gz96.8 KiB2012-Jan-02 02:34
ddrescue-1.15.tar.gz.sig65 B2012-Jan-02 02:34
ddrescue-1.15.tar.lz56.3 KiB2012-Jan-02 02:34
ddrescue-1.15.tar.lz.sig65 B2012-Jan-02 02:34
ddrescue-1.16.tar.gz102.2 KiB2012-Jun-11 22:48
ddrescue-1.16.tar.gz.sig65 B2012-Jun-11 22:48
ddrescue-1.16.tar.lz60.3 KiB2012-Jun-11 22:48
ddrescue-1.16.tar.lz.sig65 B2012-Jun-11 22:48
ddrescue-1.17.tar.lz62.6 KiB2013-Jul-12 19:50
ddrescue-1.17.tar.lz.sig65 B2013-Jul-12 19:50
ddrescue-1.18.1.tar.lz70.5 KiB2014-Jun-10 16:56
ddrescue-1.18.1.tar.lz.sig65 B2014-Jun-10 16:56
ddrescue-1.19.tar.lz66.8 KiB2014-Oct-03 21:47
ddrescue-1.19.tar.lz.sig65 B2014-Oct-03 21:47
ddrescue-1.20.tar.lz71.8 KiB2015-Sep-11 20:47
ddrescue-1.20.tar.lz.sig65 B2015-Sep-11 20:47
ddrescue-1.21.tar.lz73.0 KiB2016-Mar-18 16:40
ddrescue-1.21.tar.lz.sig65 B2016-Mar-18 16:40
ddrescue-1.22.tar.lz78.2 KiB2017-Feb-03 22:47
ddrescue-1.22.tar.lz.sig72 B2017-Feb-03 22:47
ddrescue-1.23.tar.lz80.5 KiB2018-Feb-16 19:32
ddrescue-1.23.tar.lz.sig72 B2018-Feb-16 19:32
ddrescue-1.24.tar.lz83.2 KiB2019-Feb-25 19:31
ddrescue-1.24.tar.lz.sig72 B2019-Feb-25 19:31

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران