لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/dap/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
dap-1.1.tar.gz288.5 KiB2001-Sep-05 13:41
dap-1.2.tar.gz291.9 KiB2001-Sep-15 17:17
dap-1.3.tar.gz297.2 KiB2001-Oct-11 10:22
dap-1.4.tar.gz299.2 KiB2001-Nov-15 10:05
dap-1.5.tar.gz317.3 KiB2001-Dec-30 22:50
dap-1.6.tar.gz319.8 KiB2002-Feb-20 20:38
dap-1.8.tar.gz326.6 KiB2003-Jan-01 00:42
dap-2.1.tar.gz344.1 KiB2003-Jan-23 23:54
dap-2.2.tar.gz354.8 KiB2003-Jun-07 19:33
dap-3.0.tar.gz472.8 KiB2004-Jan-12 18:11
dap-3.0.tar.gz.sig65 B2004-Jan-12 18:12
dap-3.1.tar.gz422.1 KiB2004-Feb-15 10:54
dap-3.1.tar.gz.sig65 B2004-Feb-15 10:54
dap-3.10-21.src.rpm1.9 MiB2014-Apr-18 01:03
dap-3.10-21.src.rpm.sig72 B2014-Apr-18 01:03
dap-3.10-21.x86_64.rpm284.2 KiB2014-Apr-18 01:03
dap-3.10-21.x86_64.rpm.sig72 B2014-Apr-18 01:03
dap-3.10.tar.gz1.9 MiB2014-Apr-16 23:25
dap-3.10.tar.gz.sig72 B2014-Apr-16 23:25
dap-3.2.tar.gz422.4 KiB2004-Mar-23 06:25
dap-3.2.tar.gz.sig65 B2004-Mar-23 06:26
dap-3.3.tar.gz423.7 KiB2004-Nov-10 04:18
dap-3.3.tar.gz.sig65 B2004-Nov-10 04:18
dap-3.4.tar.gz482.9 KiB2005-May-15 03:08
dap-3.4.tar.gz.sig65 B2005-May-15 03:09
dap-3.5.tar.gz486.8 KiB2005-May-23 21:57
dap-3.5.tar.gz.sig65 B2005-May-23 21:54
dap-3.6.tar.gz424.9 KiB2005-Nov-20 05:38
dap-3.6.tar.gz.sig65 B2005-Nov-20 05:36
dap-3.7.tar.gz485.5 KiB2008-Feb-21 04:27
dap-3.7.tar.gz.sig189 B2008-Feb-21 04:27
dap-3.8.tar.gz759.4 KiB2013-May-03 19:25
dap-3.8.tar.gz.sig287 B2013-May-03 19:25
dap-3.9.tar.gz1.9 MiB2014-Mar-19 23:34
dap-3.9.tar.gz.sig72 B2014-Mar-19 23:34
dap_3.10-1_amd64.deb284.0 KiB2014-Apr-18 01:04
dap_3.10-1_amd64.deb.sig72 B2014-Apr-18 01:04

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران