لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/bash/bash-3.0-patches/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
bash30-0014.9 KiB2005-Feb-15 01:03
bash30-001.sig65 B2005-Feb-15 01:03
bash30-0022.1 KiB2005-Feb-15 01:03
bash30-002.sig65 B2005-Feb-15 01:03
bash30-0034.6 KiB2005-Feb-15 01:03
bash30-003.sig65 B2005-Feb-15 01:03
bash30-0043.3 KiB2005-Feb-15 01:03
bash30-004.sig65 B2005-Feb-15 01:03
bash30-0051.7 KiB2005-Feb-15 01:03
bash30-005.sig65 B2005-Feb-15 01:03
bash30-0064.2 KiB2005-Feb-15 01:03
bash30-006.sig65 B2005-Feb-15 01:03
bash30-0071.8 KiB2005-Feb-15 01:03
bash30-007.sig65 B2005-Feb-15 01:03
bash30-0081.2 KiB2005-Feb-15 01:03
bash30-008.sig65 B2005-Feb-15 01:03
bash30-0092.8 KiB2005-Feb-15 01:03
bash30-009.sig65 B2005-Feb-15 01:03
bash30-0103.1 KiB2005-Feb-15 01:03
bash30-010.sig65 B2005-Feb-15 01:03
bash30-0112.6 KiB2005-Feb-15 01:03
bash30-011.sig65 B2005-Feb-15 01:04
bash30-0121.4 KiB2005-Feb-15 01:04
bash30-012.sig65 B2005-Feb-15 01:04
bash30-0131.9 KiB2005-Feb-15 01:04
bash30-013.sig65 B2005-Feb-15 01:04
bash30-0141.1 KiB2005-Feb-15 01:04
bash30-014.sig64 B2005-Feb-15 01:04
bash30-0151.4 KiB2005-Feb-15 01:04
bash30-015.sig65 B2005-Feb-15 01:04
bash30-0162.4 KiB2005-Feb-15 01:04
bash30-016.sig65 B2005-Feb-15 01:04
bash30-0173.2 KiB2014-Sep-24 18:56
bash30-017.sig72 B2014-Sep-24 18:56
bash30-0181.1 KiB2014-Sep-27 01:34
bash30-018.sig72 B2014-Sep-27 01:34
bash30-0196.5 KiB2014-Sep-28 07:06
bash30-019.sig72 B2014-Sep-28 07:06
bash30-0203.9 KiB2014-Oct-01 19:09
bash30-020.sig72 B2014-Oct-01 19:09
bash30-0211.7 KiB2014-Oct-03 06:45
bash30-021.sig72 B2014-Oct-03 06:45
bash30-0223.4 KiB2014-Oct-06 03:32
bash30-022.sig72 B2014-Oct-06 03:32

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران