لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/autoconf/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
autoconf-2.10-2.11.diff.gz62.2 KiB1996-Nov-18 12:30
autoconf-2.10.tar.gz371.6 KiB1996-May-07 11:30
autoconf-2.11-2.12.diff.gz15.3 KiB1996-Nov-26 12:30
autoconf-2.11.tar.gz397.8 KiB1996-Nov-18 12:30
autoconf-2.12-2.13.diff.gz110.2 KiB1999-Jan-05 18:23
autoconf-2.12.tar.gz401.2 KiB1996-Nov-26 12:30
autoconf-2.13.tar.gz433.4 KiB1999-Jan-16 01:33
autoconf-2.50-2.52.xdelta57.9 KiB2001-Jul-18 18:29
autoconf-2.50.tar.gz792.6 KiB2001-May-21 14:38
autoconf-2.52-2.53.xdelta215.2 KiB2002-Mar-08 19:11
autoconf-2.52.tar.bz2618.1 KiB2001-Jul-18 18:29
autoconf-2.52.tar.gz826.8 KiB2001-Jul-18 18:29
autoconf-2.53-2.54.xdelta.back-RSN.README19 B2003-Aug-03 01:38
autoconf-2.53.tar.bz2738.7 KiB2002-Mar-08 19:08
autoconf-2.53.tar.gz967.3 KiB2002-Mar-08 19:08
autoconf-2.54-2.55.xdelta70.5 KiB2002-Nov-14 23:38
autoconf-2.54.tar.bz2764.1 KiB2002-Sep-13 14:31
autoconf-2.54.tar.gz1014.2 KiB2004-Feb-20 04:35
autoconf-2.54.tar.gz.back-RSN.README19 B2003-Aug-03 01:38
autoconf-2.54.tar.gz.sig65 B2004-Feb-20 04:35
autoconf-2.55-2.56.xdelta7.4 KiB2002-Nov-15 15:22
autoconf-2.55.tar.bz2788.7 KiB2002-Nov-14 23:32
autoconf-2.55.tar.gz1.0 MiB2002-Nov-14 23:34
autoconf-2.56.tar.bz2789.3 KiB2002-Nov-15 15:23
autoconf-2.56.tar.gz1.0 MiB2002-Nov-15 15:24
autoconf-2.57.tar.bz2792.4 KiB2002-Dec-03 13:05
autoconf-2.57.tar.gz1.0 MiB2002-Dec-03 13:05
autoconf-2.58.tar.bz2903.5 KiB2003-Nov-04 19:15
autoconf-2.58.tar.bz2.asc189 B2003-Nov-04 19:15
autoconf-2.58.tar.gz1.2 MiB2003-Nov-04 19:15
autoconf-2.58.tar.gz.asc189 B2003-Nov-04 19:15
autoconf-2.59.tar.bz2903.4 KiB2003-Dec-17 01:23
autoconf-2.59.tar.bz2.sig65 B2003-Dec-17 01:22
autoconf-2.59.tar.gz1.2 MiB2003-Dec-17 01:22
autoconf-2.59.tar.gz.sig65 B2003-Dec-17 01:22
autoconf-2.60.tar.bz2995.3 KiB2006-Jun-26 21:32
autoconf-2.60.tar.bz2.sig65 B2006-Jun-26 21:32
autoconf-2.60.tar.gz1.3 MiB2006-Jun-26 21:32
autoconf-2.60.tar.gz.sig65 B2006-Jun-26 21:32
autoconf-2.61-2.62.xdelta253.5 KiB2008-Apr-08 23:30
autoconf-2.61-2.62.xdelta.sig256 B2008-Apr-08 23:30
autoconf-2.61.tar.bz21018.0 KiB2006-Nov-17 23:44
autoconf-2.61.tar.bz2.sig189 B2006-Nov-17 23:44
autoconf-2.61.tar.gz1.3 MiB2006-Nov-17 23:44
autoconf-2.61.tar.gz.sig189 B2006-Nov-17 23:44
autoconf-2.62-2.63.xdelta74.5 KiB2008-Sep-10 08:12
autoconf-2.62-2.63.xdelta.sig256 B2008-Sep-10 08:12
autoconf-2.62.tar.bz21.1 MiB2008-Apr-08 23:31
autoconf-2.62.tar.bz2.sig256 B2008-Apr-08 23:31
autoconf-2.62.tar.gz1.4 MiB2008-Apr-08 23:31
autoconf-2.62.tar.gz.sig256 B2008-Apr-08 23:31
autoconf-2.62.tar.lzma963.4 KiB2008-Apr-08 23:32
autoconf-2.62.tar.lzma.sig256 B2008-Apr-08 23:32
autoconf-2.63.tar.bz21.1 MiB2008-Sep-10 08:13
autoconf-2.63.tar.bz2.sig256 B2008-Sep-10 08:13
autoconf-2.63.tar.gz1.5 MiB2008-Sep-10 08:13
autoconf-2.63.tar.gz.sig256 B2008-Sep-10 08:13
autoconf-2.63.tar.lzma992.5 KiB2008-Sep-10 08:13
autoconf-2.63.tar.lzma.sig256 B2008-Sep-10 08:13
autoconf-2.64.tar.bz21.3 MiB2009-Jul-27 08:18
autoconf-2.64.tar.bz2.sig256 B2009-Jul-27 08:18
autoconf-2.64.tar.gz1.6 MiB2009-Jul-27 08:18
autoconf-2.64.tar.gz.sig256 B2009-Jul-27 08:18
autoconf-2.64.tar.xz1.1 MiB2009-Jul-27 08:19
autoconf-2.64.tar.xz.sig256 B2009-Jul-27 08:19
autoconf-2.65.tar.bz21.3 MiB2009-Nov-21 19:21
autoconf-2.65.tar.bz2.sig256 B2009-Nov-21 19:21
autoconf-2.65.tar.gz1.7 MiB2009-Nov-21 19:21
autoconf-2.65.tar.gz.sig256 B2009-Nov-21 19:21
autoconf-2.65.tar.xz1.1 MiB2009-Nov-21 19:21
autoconf-2.65.tar.xz.sig256 B2009-Nov-21 19:21
autoconf-2.66.tar.bz21.3 MiB2010-Jul-03 03:49
autoconf-2.66.tar.bz2.sig264 B2010-Jul-03 03:49
autoconf-2.66.tar.gz1.7 MiB2010-Jul-03 03:49
autoconf-2.66.tar.gz.sig264 B2010-Jul-03 03:49
autoconf-2.66.tar.xz1.1 MiB2010-Jul-03 03:49
autoconf-2.66.tar.xz.sig264 B2010-Jul-03 03:49
autoconf-2.67.tar.bz21.3 MiB2010-Aug-02 22:37
autoconf-2.67.tar.bz2.sig556 B2010-Aug-02 22:37
autoconf-2.67.tar.gz1.8 MiB2010-Aug-02 22:38
autoconf-2.67.tar.gz.sig556 B2010-Aug-02 22:38
autoconf-2.67.tar.xz1.1 MiB2010-Aug-02 22:38
autoconf-2.67.tar.xz.sig556 B2010-Aug-02 22:38
autoconf-2.68.tar.bz21.3 MiB2010-Sep-23 03:24
autoconf-2.68.tar.bz2.sig556 B2010-Sep-23 03:24
autoconf-2.68.tar.gz1.8 MiB2010-Sep-23 03:24
autoconf-2.68.tar.gz.sig556 B2010-Sep-23 03:24
autoconf-2.68.tar.xz1.1 MiB2010-Sep-23 03:24
autoconf-2.68.tar.xz.sig556 B2010-Sep-23 03:24
autoconf-2.69.tar.gz1.8 MiB2012-Apr-25 07:47
autoconf-2.69.tar.gz.sig556 B2012-Apr-25 07:47
autoconf-2.69.tar.xz1.2 MiB2012-Apr-25 07:47
autoconf-2.69.tar.xz.sig556 B2012-Apr-25 07:47
autoconf-2.7-2.8.diff.gz62.4 KiB1996-Mar-08 12:30
autoconf-2.7-2.9.diff.gz63.5 KiB1996-Mar-16 12:30
autoconf-2.8-2.9.diff.gz3.5 KiB1996-Mar-16 12:30
autoconf-2.9-2.10.diff.gz4.9 KiB1996-May-07 11:30
autoconf-latest.tar.gz1.8 MiB2012-Apr-25 07:47
autoconf-latest.tar.gz.sig556 B2012-Apr-25 07:47
autoconf-latest.tar.xz1.2 MiB2012-Apr-25 07:47
autoconf-latest.tar.xz.sig556 B2012-Apr-25 07:47

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران