لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/aspell/w32/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
Aspell-0-50-3-3-Setup.exe1.2 MiB2004-Mar-26 08:04
Aspell-0-50-3-3-Setup.exe.sig65 B2004-Mar-26 08:03
Aspell-0-50-3-5-nocurses.zip223.8 KiB2004-Mar-26 08:03
Aspell-0-50-3-5-nocurses.zip.sig65 B2004-Mar-26 08:03
Aspell-br-0.50-2-3.exe861.7 KiB2004-Mar-26 08:04
Aspell-br-0.50-2-3.exe.sig65 B2004-Mar-26 08:03
Aspell-ca-0.50-2-3.exe3.9 MiB2004-Mar-26 08:04
Aspell-ca-0.50-2-3.exe.sig65 B2004-Mar-26 08:03
Aspell-cs-0.50-2-3.exe17.1 MiB2004-Mar-26 08:06
Aspell-cs-0.50-2-3.exe.sig64 B2004-Mar-26 08:03
Aspell-cy-0.50-3-3.exe4.2 MiB2004-Mar-26 08:07
Aspell-cy-0.50-3-3.exe.sig65 B2004-Mar-26 08:03
Aspell-da-0.50-2-3.exe6.9 MiB2004-Mar-26 08:08
Aspell-da-0.50-2-3.exe.sig65 B2004-Mar-26 08:03
Aspell-de-0.50-2-3.exe5.4 MiB2004-Mar-26 08:08
Aspell-de-0.50-2-3.exe.sig65 B2004-Mar-26 08:03
Aspell-el-0.50-3-3.exe7.1 MiB2004-Mar-26 08:11
Aspell-el-0.50-3-3.exe.sig65 B2004-Mar-26 08:03
Aspell-en-0.50-2-3.exe2.3 MiB2004-Mar-26 08:11
Aspell-en-0.50-2-3.exe.sig65 B2004-Mar-26 08:03
Aspell-eo-0.50-2-3.exe5.7 MiB2004-Mar-26 08:11
Aspell-eo-0.50-2-3.exe.sig65 B2004-Mar-26 08:03
Aspell-es-0.50-2-3.exe7.0 MiB2004-Mar-26 08:12
Aspell-es-0.50-2-3.exe.sig65 B2004-Mar-26 08:03
Aspell-fo-0.50-2-3.exe913.5 KiB2004-Mar-26 08:12
Aspell-fo-0.50-2-3.exe.sig65 B2004-Mar-26 08:03
Aspell-fr-0.50-3-3.exe9.3 MiB2004-Mar-26 08:13
Aspell-fr-0.50-3-3.exe.sig65 B2004-Mar-26 08:03
Aspell-it-0.50-2-3.exe769.8 KiB2004-Mar-26 08:13
Aspell-it-0.50-2-3.exe.sig65 B2004-Mar-26 08:03
Aspell-nl-0.50-2-3.exe3.7 MiB2004-Mar-26 08:14
Aspell-nl-0.50-2-3.exe.sig65 B2004-Mar-26 08:03
Aspell-no-0.50-2-3.exe3.2 MiB2004-Mar-26 08:14
Aspell-no-0.50-2-3.exe.sig65 B2004-Mar-26 08:03
Aspell-pl-0.50-2-3.exe9.3 MiB2004-Mar-26 08:15
Aspell-pl-0.50-2-3.exe.sig65 B2004-Mar-26 08:03
Aspell-pt-0.50-2-3.exe5.5 MiB2004-Mar-26 08:16
Aspell-pt-0.50-2-3.exe.sig65 B2004-Mar-26 08:03
Aspell-ro-0.50-2-3.exe905.7 KiB2004-Mar-26 08:16
Aspell-ro-0.50-2-3.exe.sig65 B2004-Mar-26 08:03
Aspell-ru-0.50-2-3.exe11.0 MiB2004-Mar-26 08:17
Aspell-ru-0.50-2-3.exe.sig65 B2004-Mar-26 08:03
Aspell-sk-0.50-2-3.exe8.0 MiB2004-Mar-26 08:18
Aspell-sk-0.50-2-3.exe.sig65 B2004-Mar-26 08:03
Aspell-sv-0.50-2-3.exe2.2 MiB2004-Mar-26 08:18
Aspell-sv-0.50-2-3.exe.sig65 B2004-Mar-26 08:03
Aspell-uk-0.50-3-3.exe12.0 MiB2004-Mar-26 08:20
Aspell-uk-0.50-3-3.exe.sig65 B2004-Mar-26 08:03
aspell-0.50.4.1-vc++-bin.zip315.7 KiB2004-Mar-30 04:35
aspell-0.50.4.1-vc++-bin.zip.sig65 B2004-Mar-30 04:35
aspell-0.50.4.1-vc++-src.zip1.1 MiB2004-Mar-30 04:35
aspell-0.50.4.1-vc++-src.zip.sig65 B2004-Mar-30 04:35
aspell-0.50.4.1-vc++.diff155.1 KiB2004-Mar-30 04:35
aspell-0.50.4.1-vc++.diff.sig65 B2004-Mar-30 04:35
aspell-0.50.4.1-vc++.txt2.3 KiB2004-Mar-30 04:35
aspell-0.50.4.1-vc++.txt.sig65 B2004-Mar-30 04:35
aspell-de-0.50-2.zip5.0 MiB2004-Mar-26 08:03
aspell-de-0.50-2.zip.sig65 B2004-Mar-26 08:03
aspell-dev-0-50-3-2.zip249.2 KiB2004-Mar-26 08:03
aspell-dev-0-50-3-2.zip.sig65 B2004-Mar-26 08:03
aspell-dev-0-50-3-3.zip206.5 KiB2004-Mar-26 08:03
aspell-dev-0-50-3-3.zip.sig65 B2004-Mar-26 08:03
aspell-en-0.50-2.zip1.9 MiB2004-Mar-26 08:04
aspell-en-0.50-2.zip.sig65 B2004-Mar-26 08:03
aspell-w32-0.50.3.zip889.6 KiB2004-Mar-26 08:04
aspell-w32-0.50.3.zip.sig65 B2004-Mar-26 08:03

میرور رسمی اوپن سورس در ایران