لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/archimedes/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
archimedes-0.0.1.tar.gz350.1 KiB2005-Feb-16 03:43
archimedes-0.0.1.tar.gz.sig65 B2005-Feb-16 03:43
archimedes-0.0.2.tar.gz292.8 KiB2005-Feb-21 22:07
archimedes-0.0.2.tar.gz.sig65 B2005-Feb-21 22:07
archimedes-0.0.3.tar.gz437.8 KiB2005-Mar-15 22:49
archimedes-0.0.3.tar.gz.sig65 B2005-Mar-15 22:49
archimedes-0.0.4.tar.gz571.1 KiB2005-Mar-23 22:27
archimedes-0.0.4.tar.gz.sig65 B2005-Mar-23 22:27
archimedes-0.0.5.tar.bz2502.2 KiB2006-Dec-29 18:45
archimedes-0.0.5.tar.bz2.sig65 B2006-Dec-29 18:45
archimedes-0.0.5.tar.gz575.3 KiB2006-Dec-29 18:45
archimedes-0.0.5.tar.gz.sig65 B2006-Dec-29 18:45
archimedes-0.0.6.tar.bz2502.6 KiB2006-Dec-29 18:45
archimedes-0.0.6.tar.bz2.sig65 B2006-Dec-29 18:46
archimedes-0.0.6.tar.gz575.5 KiB2006-Dec-29 18:46
archimedes-0.0.6.tar.gz.sig65 B2006-Dec-29 18:46
archimedes-0.0.7.tar.bz2503.3 KiB2007-Jan-10 15:58
archimedes-0.0.7.tar.bz2.sig65 B2007-Jan-10 15:58
archimedes-0.0.7.tar.gz576.2 KiB2007-Jan-10 15:58
archimedes-0.0.7.tar.gz.sig65 B2007-Jan-10 15:58
archimedes-0.0.8.tar.bz2509.0 KiB2007-Aug-25 22:15
archimedes-0.0.8.tar.bz2.sig65 B2007-Aug-25 22:15
archimedes-0.0.8.tar.gz583.1 KiB2007-Aug-25 22:16
archimedes-0.0.8.tar.gz.sig65 B2007-Aug-25 22:16
archimedes-0.0.9.tar.bz2510.7 KiB2007-Sep-09 11:52
archimedes-0.0.9.tar.bz2.sig65 B2007-Sep-09 11:52
archimedes-0.0.9.tar.gz586.3 KiB2007-Sep-09 11:52
archimedes-0.0.9.tar.gz.sig65 B2007-Sep-09 11:52
archimedes-0.1.0.tar.bz2510.5 KiB2007-Sep-10 19:24
archimedes-0.1.0.tar.bz2.sig65 B2007-Sep-10 19:24
archimedes-0.1.0.tar.gz585.5 KiB2007-Sep-10 19:25
archimedes-0.1.0.tar.gz.sig65 B2007-Sep-10 19:25
archimedes-0.1.1.tar.bz2510.7 KiB2007-Sep-11 22:12
archimedes-0.1.1.tar.bz2.sig65 B2007-Sep-11 22:12
archimedes-0.1.1.tar.gz586.0 KiB2007-Sep-11 22:12
archimedes-0.1.1.tar.gz.sig65 B2007-Sep-11 22:12
archimedes-0.1.2.tar.bz2510.8 KiB2007-Sep-13 22:24
archimedes-0.1.2.tar.bz2.sig65 B2007-Sep-13 22:24
archimedes-0.1.2.tar.gz586.5 KiB2007-Sep-13 22:25
archimedes-0.1.2.tar.gz.sig65 B2007-Sep-13 22:25
archimedes-0.1.3.tar.bz2511.7 KiB2007-Sep-14 22:56
archimedes-0.1.3.tar.bz2.sig65 B2007-Sep-14 22:57
archimedes-0.1.3.tar.gz587.6 KiB2007-Sep-14 22:57
archimedes-0.1.3.tar.gz.sig65 B2007-Sep-14 22:57
archimedes-0.1.4.tar.bz2511.8 KiB2007-Sep-15 19:27
archimedes-0.1.4.tar.bz2.sig65 B2007-Sep-15 19:28
archimedes-0.1.4.tar.gz587.9 KiB2007-Sep-15 19:28
archimedes-0.1.4.tar.gz.sig65 B2007-Sep-15 19:28
archimedes-0.7.0.tar.bz2512.7 KiB2007-Sep-23 01:07
archimedes-0.7.0.tar.bz2.sig65 B2007-Sep-23 01:07
archimedes-0.7.0.tar.gz590.0 KiB2007-Sep-23 01:08
archimedes-0.7.0.tar.gz.sig65 B2007-Sep-23 01:08
archimedes-0.8.0.tar.bz2513.6 KiB2008-Jul-14 20:40
archimedes-0.8.0.tar.bz2.sig72 B2008-Jul-14 20:40
archimedes-0.8.0.tar.gz590.9 KiB2008-Jul-14 20:41
archimedes-0.8.0.tar.gz.sig72 B2008-Jul-14 20:41
archimedes-0.9.0.tar.bz2517.7 KiB2009-Nov-28 21:56
archimedes-0.9.0.tar.bz2.sig72 B2009-Nov-28 21:56
archimedes-0.9.0.tar.gz600.3 KiB2009-Nov-28 21:56
archimedes-0.9.0.tar.gz.sig72 B2009-Nov-28 21:56
archimedes-0.9.1.tar.bz2517.8 KiB2010-Feb-24 04:45
archimedes-0.9.1.tar.bz2.sig72 B2010-Feb-24 04:45
archimedes-0.9.1.tar.gz600.5 KiB2010-Feb-24 04:45
archimedes-0.9.1.tar.gz.sig72 B2010-Feb-24 04:45
archimedes-1.0.0.tar.bz2525.7 KiB2011-Aug-16 22:37
archimedes-1.0.0.tar.bz2.sig72 B2011-Aug-16 22:37
archimedes-1.0.0.tar.gz597.1 KiB2011-Aug-16 22:37
archimedes-1.0.0.tar.gz.sig72 B2011-Aug-16 22:37
archimedes-1.2.0.tar.bz2529.0 KiB2011-Sep-06 15:56
archimedes-1.2.0.tar.bz2.sig72 B2011-Sep-06 15:56
archimedes-1.2.0.tar.gz602.2 KiB2011-Sep-06 15:56
archimedes-1.2.0.tar.gz.sig72 B2011-Sep-06 15:56
archimedes-1.5.0.tar.bz2529.9 KiB2011-Sep-25 23:20
archimedes-1.5.0.tar.bz2.sig72 B2011-Sep-25 23:20
archimedes-1.5.0.tar.gz603.1 KiB2011-Sep-25 23:19
archimedes-1.5.0.tar.gz.sig72 B2011-Sep-25 23:19
archimedes-2.0.0.tar.bz2532.9 KiB2011-Oct-25 16:31
archimedes-2.0.0.tar.bz2.sig72 B2011-Oct-25 16:31
archimedes-2.0.0.tar.gz606.5 KiB2011-Oct-25 16:30
archimedes-2.0.0.tar.gz.sig72 B2011-Oct-25 16:30
archimedes-2.0.1.tar.bz2542.5 KiB2013-Apr-30 06:26
archimedes-2.0.1.tar.bz2.sig72 B2013-Apr-30 06:26
archimedes-2.0.1.tar.gz617.6 KiB2013-Apr-30 06:27
archimedes-2.0.1.tar.gz.sig72 B2013-Apr-30 06:27

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران