لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/3dldf/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
3DLDF-1.1.3-1.1.4.diff.gz1.7 MiB2003-Dec-11 14:29
3DLDF-1.1.3-1.1.4.diff.gz.sig65 B2003-Dec-11 14:29
3DLDF-1.1.3.tar.gz3.0 MiB2003-Dec-10 01:13
3DLDF-1.1.3.tar.gz.sig65 B2003-Dec-10 01:13
3DLDF-1.1.4-1.1.5.1.diff.gz7.4 MiB2004-Jan-17 00:47
3DLDF-1.1.4-1.1.5.1.diff.gz.sig65 B2004-Jan-17 00:47
3DLDF-1.1.4-1.1.5.diff.gz8.1 MiB2004-Jan-16 23:34
3DLDF-1.1.4-1.1.5.diff.gz.sig65 B2004-Jan-16 23:34
3DLDF-1.1.4.tar.gz3.2 MiB2003-Dec-10 22:22
3DLDF-1.1.4.tar.gz.sig65 B2003-Dec-10 22:22
3DLDF-1.1.5-1.1.5.1.diff.gz9.0 MiB2004-Jan-17 00:33
3DLDF-1.1.5-1.1.5.1.diff.gz.sig65 B2004-Jan-17 00:33
3DLDF-1.1.5.1.tar.gz7.2 MiB2004-Jan-16 23:13
3DLDF-1.1.5.1.tar.gz.sig65 B2004-Jan-16 23:14
3DLDF-1.1.5.tar.gz8.0 MiB2004-Jan-16 23:53
3DLDF-1.1.5.tar.gz.sig65 B2004-Jan-16 23:53
3DLDF-2.0-2.0.1.diff.gz2.7 KiB2013-Nov-10 22:37
3DLDF-2.0-2.0.1.diff.gz.sig72 B2013-Nov-10 22:36
3DLDF-2.0.1-2.0.2.diff.gz1.6 KiB2013-Nov-10 23:16
3DLDF-2.0.1-2.0.2.diff.gz.sig72 B2013-Nov-10 23:16
3DLDF-2.0.1.tar.gz267.9 MiB2013-Nov-10 20:51
3DLDF-2.0.1.tar.gz.sig72 B2013-Nov-10 20:49
3DLDF-2.0.2-2.0.3.diff.gz715.3 KiB2013-Dec-13 21:39
3DLDF-2.0.2-2.0.3.diff.gz.sig72 B2013-Dec-13 21:39
3DLDF-2.0.2.tar.gz267.9 MiB2013-Nov-10 23:08
3DLDF-2.0.2.tar.gz.sig72 B2013-Nov-10 23:03
3DLDF-2.0.3-examples.tar.gz262.2 MiB2013-Dec-13 23:27
3DLDF-2.0.3-examples.tar.gz.sig72 B2013-Dec-13 22:35
3DLDF-2.0.3.tar.gz6.6 MiB2013-Dec-13 21:41
3DLDF-2.0.3.tar.gz.sig72 B2013-Dec-13 21:41
3DLDF-2.0.tar.gz267.4 MiB2013-Nov-08 23:06
3DLDF-2.0.tar.gz.sig72 B2013-Nov-08 23:04

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران